Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nemzetközi trendek a munkajogban Dr. Kéri Ádám. Thomas Geoghegan „Miért nem tud úgy szervezkedni a munka, mint annak idején a 30-as években ? A válasz.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nemzetközi trendek a munkajogban Dr. Kéri Ádám. Thomas Geoghegan „Miért nem tud úgy szervezkedni a munka, mint annak idején a 30-as években ? A válasz."— Előadás másolata:

1 Nemzetközi trendek a munkajogban Dr. Kéri Ádám

2 Thomas Geoghegan „Miért nem tud úgy szervezkedni a munka, mint annak idején a 30-as években ? A válasz egyszerű: minden, amit akkor tettünk, ma illegális.”

3

4 USA-EU

5 USA bérek

6 Foglalkoztatás válság USA

7 Foglalkoztatás 2008-2014: USA

8 Munkanélküli ráta USA 1990-2013

9 Tagállami munkanélküliségi adatok USA

10

11 EU GDP VÁLTOZÁS

12 Export vs. GDP

13 Belső kereslet vs. ktg.vetési hiány

14 Foglalkoztatás változása

15 Részmunkaidő önkéntessége

16 Munkanélküliség változása

17 Munkanélküliség

18 Fiatalok munkanélkülisége

19 REFORMOK

20 Intervention in Bargaining Outcomes

21

22 PORTUGÁLIA -Bővítették a munkaviszony megszüntetésének az eseteit -korlátozták a végkielégítéseket -befagyasztották a minimálbért -csökkentették a jutalmakat -alacsonyabb túlóra bérezést vezettek be -rugalmasították a túlóra elrendelésének a szabályait -a kollektív jogokat korlátozták -kiterjesztették a határozott idejű szerződések maximális időtartamát, -a munkáltatóknak bértámogatást nyújtottak és elősegítették a fiatalok foglalkoztatását (gyakorlat, képzés, bértámogatás). -kollektív alku helyi szinten

23 A MUNKAJOG FOGALMA ▪ FÜGGŐ MUNKAVÉGZÉS ▪ ERŐFÖLÉNY ▪ Szerződés alapján ▪ Munkavégzés más részére ▪ Díjazás ellenében ▪ Utasítás, alárendeltség ▪ Foglalkoztatói kockázat MEGBÍZÁS

24 magánjog Vegyes szakjog Magánjogi dominancia

25 1967. évi II.tv. 1992. évi XXII.tv. 2012. évi I.

26 1967.évi II.tv. ▪ -A SZOCIALISTA TSD MUNKÁJÁBAN VALÓ RÉSZVÉTEL RENDJE ▪ -VÁLLALATOK ÉS DOLGOZÓK ▪ -DOLGOZÓK KÖZREMŰKÖDÉSE ▪ ÉLET, MUNKAKÖRÜLMÉNYEK, VÁLLALAT FEJLESZTÉS, ELLENŐRZÉS ▪ TSD-I ÉS EGYÉNI ÉRDEK ÖSSZHANGJA Gazdasági változások

27 1992. évi XXII.tv. ▪ PIACGAZDASÁGI KIHÍVÁSOK ▪ ÁLLAM NEM TULAJDONOS ▪ KÖZIGAZGATÁSI HELYETT MAGÁNJOGIAS SZABÁLYOZÁS ▪ MT: ELKÜLÖNÜLŐ JOGANYAG ▪ MT---------------------PTK ▪ RELATÍV DISZPOZITIVITÁS ▪ KOGENS SZABÁLYOZÁS Gazdasági változások

28 Mt. Köztulajdon köztisztviselők közalkalmazottak Hivatásos állományú katonák (Hjt.), fegyveres szervek hivatásos tagjai (Hszt.), ügyészek, bírák, igazságügyi alk. Gazdasági/politikai változások

29 2012. évi I.tv. ▪ RÉGI MT. KUDARCA ▪ NINCS AUTONÓM SZABÁYOZÁS ▪ GAZDASÁGI VÁLSÁG ▪ PARADIGMAVÁLTÁS ▪ RUGALMAS FOGLALKOZTATÁS ▪ FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSE ▪ UN. KONTRAKTUÁLIS ALAPÚ SZABÁLYOZÁS (MSZ, KSZ, ÜZEMI M.)

30 ▪ PIACKONFORMITÁS ▪ PTK---MT (ÁLTALÁNOS ELVÁRHATÓSÁG, ÉRVÉNYTELENSÉG, KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG) ▪ ABSZOLÚT vs. RELATÍV DISZPOZITIVITÁS ▪ ALKU ▪ ATIPIKUS MUNKAVISZONY ▪ KÖZTULAJDONBAN ÁLLÓ MUNKÁLTATÓ ▪ KOCKÁZAT ÁTCSOPORTOSÍTÁS

31 Abszolút diszpozitivitás Relatív diszpozitivitás munkaszerződés ksz megállapodás

32 ▪ DISZPOZITIVITÁS vs. KÓGENCIA Mt. Kjt. Kttv. Köz- és kormánytisztviselő Hjt. katonák Hszt. Fegyveres szervek

33 ALAPELVEK Általános elvárhatóság, együttműködés (további jogviszony, negatív vélemény, keresőképtelenség bejelentése) Jóhiszeműség & tisztesség Méltányos mérlegelés (munkavégzés helye, túlóra) Joggal való visszaélés tilalma -tisztségviselő védelme -határozott idő -felmondás szakmai kritikára Gazdasági érdekek védelme -infót elhallgat -konkurrens cég -titoksértés Hjt: Szigorú rend, alapjogok korlátozása, élet, testi épség korlátozása Közbizalom & méltóság megőrzése

34 Személyiségi jogok ▪ Alaptv & Ptk. ▪ az emberi méltóság, magán-, és családi élethez való jog, a jó hírnévhez való jog, a gondolat, lelkiismeret és vallás szabadságához való jog, a gyülekezéshez való jog, az egyesüléshez való jog, a véleménynyilvánításhoz való jog, a művelődéshez való jog, a becsülethez való jog, a névviselés joga, a képmással vagy hangfelvétellel való visszaélés tilalma, vagy a levél- illetve magántitok védelme ▪ Korlátozható: szükséges & arányos & tájékoztatás ▪ Ellenőrzés: emberi méltóság, magánélet, tájékoztatás ▪ (cégautó, kamera, email, internet) ▪ Adatkezelés (Alaptv., Info tv.)

35 Egyenlő bánásmód követelménye ▪ Mt., Ebktv., Alaptv ▪ Bérezés, juttatások, mv. létesítése, megszüntetése, feltételek ▪ MUNKAERŐPIACI VISZONYOK (közszféra) ▪ Irányelvek ▪ Bizonyítás ▪ Visszahelyezés

36 Munkaviszony létrejötte Mt ▪ Munkavállaló & munkáltató Hjt: állam & állomány tagja ▪ IB (30n) ▪ Munkaszerződés ▪ Munkakör & munkabér ▪ Tájékoztatások ▪ Fiatalok nevelése, gondozása, felügyelete, gyógykezelése ▪ Határozott idő ▪ Próbaidő (Mt. Vs. ágazati szabályozás)

37 Munkaviszony megszűnése ▪ INDOKLÁS ▪ TÚLZOTT ÉS INDOKOLATLAN TEHERNÖVEKEDÉS ▪ MUNKAÜGYI PEREK ELHÚZÓDNAK ▪ INDOKOLATLAN SZOCIÁLIS SZEMPONTOK ▪ Védett kor ▪ GYED EXTRA ▪ Gyermek 3 éves koráig Tilalmak gyermekvállalás Korlátozások Betegszabi, fizetés nélküli szabadságok (beteg gyermek ápolása, hozzátartozó gondozása)

38 Felmondás ▪ Világos, valós, okszerű indoklás (vezető, nyugdíjas) ▪ Határozott idő: ▪ Felszámolás & csődeljárás ▪ Képesség ▪ Elháríthatatlan külső ok & fenntartás lehetetlen ▪ Felmondási szabályok érvényesek ( vs. azonnali hatály) ▪ Felmondási idő Munkáltató Képesség Szakmai, eü magatartás működési ok

39 Azonnali hatályú felmondás ▪ Lényeges kötelezettség szegés, szándékos/súlyos gondatlanság, jelentős mérték ▪ Késés, távollét igazolása, szabadság igénylése más módon (x), jogellenes utasítás megtagadása (X), díjazás rendszeresen csúszik, elmarad, szabi visszavonás ? ▪ Munkaviszony fenntartását lehetetlenné tevő magatartás ▪ Lopás, érdeksértés, saját business, menetjeggyel visszaél védett kor: magatartás vs. Képesség & működés (megfelelő állás) apa, anya 3 éves korig ▪ max 12 havi távolléti díj Speciális alkalmazás Határozott idő

40 Végkielégítés ▪ Felmondás & jogutód nélküli megszűnés ▪ Közlés szerepe ▪ Védett korban 1-3 hónap ▪ Nyugdíjas ▪ Magatartás & képesség (nem eü) jogvesztés

41 Jogellenes munkaviszony megszüntetés ▪ Visszahelyezés: ▪ a) egyenlő bánásmód követelményébe ütközött, ▪ b) a felmondási tilalmakra vonatkozó szabályokba (jsz) ütközött ▪ c) a munkáltató a közvetlen felsőbb szakszervezeti szerv egyetértése nélkül szüntette meg felmondással ▪ d) a munkavállaló a munkaviszony megszüntetésekor munkavállalói képviselő volt ▪ e) a munkavállaló a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetését vagy a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésére irányuló saját jognyilatkozatát sikerrel támadta meg. ▪ Munkavállaló határozott idejű munkaviszonya: max 3 hó + kár kártérítés visszahelyezés kár Elmaradt jövedelem végkielégítés Felmentési időre járó juttatás Csökkenő perek, munkaügyi ellenőrzés, nem ösztönöz jogkövetésre

42 Bérek, pótlékok ▪ ÁTLAGKERESET HELYET TÁVOLLÉTI DÍJ ▪ MŰSZAKPÓTLÉK VÁLTOZÁSA ▪ NINCS DÉLUTÁNI P., MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜLI MUNKARENDBEN DOLGOZÓK PÓTLÉKA ▪ MUNKAKÖZI SZÜNET-11 NAP/ÉV ▪ MUNKAIDŐ-BEOSZTÁS MÓDOSÍTÁSA ▪ REGIONÁLIS BÉRKÜLÖNBSÉGEK ▪ Késedelmi kamat bérfizetésnél ▪ Hjt: toborzópénz (próbaidő után) ▪ Szerződés hosszabbítási díj

43 Kárfelelősség ▪ -objektív alapú: munkaviszonnyal összefüggésben ▪ -mentesül: ellenőrzési körén kívüli körülmény, amellyel nem nem kellett számolnia, és nem volt elvárható, hogy elkerülje, elhá elkerülje, elhárítsa ▪ kizárólag a károsult elháríthatatlan magatartása okozta Nem kell megtéríteni: a károkozás idején nem volt előrelátható munkavállaló vétkes magatartása okozta kárenyhítési hiba Mérsékelhető -max 4 havi távolléti díj (8havi) -szándékos & súlyos gondatlan teljes kár Nem kell: károkozáskor nem volt előrelátható, kárenyhítés, másik fél v másik fél vétkes magatartása munkáltató munkavállaló Hjt: 2/4 havi illetmény

44 Atipikus foglalkoztatás Határozott idejű munkaviszony távmunkavégzés Egyszerűsített foglalkoztatás/alkalmi munka Munkavégzés behívás alapján Napi max 6 óra, esedéksességhez Több munkáltató/munkavállaló Bedolgozói munkaviszony Teljesítménybéres munka, önállóan végezhető, általában otthon

45 Kollektív jogok ▪ CÉLOK: ▪ MUNKABÉKE ▪ EGYÉNI ÉS KOLLEKTÍV AUTONÓMIA ▪ LEFEDETTSÉG NÖVELÉSE ▪ KOLLEKTÍV ALKU DINAMIZÁLÁSA (ELTÉRÉSEK) ▪ ESZKÖZÖK (SZRÁJK, NMH STB) ?? ÜT: -MUNKAVISZONYRA VONATK. SZABÁLY ELLENŐRZÉSE, MUNKÁLTATÓ DÖNTÉSEIBE VALÓ BELESZÓLÁS JOGA SZAKSZERVEZET: TAGOK ÉRDEKKÉPVISELETE

46 Mt. Teljes körű kollektív jogok Kjt. KSZ korlátozásokkal Kttv. Nincs ksz Magyar Rendvédelmi Kar Magyar Kormánytisztviselői Kar Nemzeti Pedagógus Kar

47 ▪ „Aki azt mondja, hogy szereti Amerikát, de gyűlöli a dolgozókat, az hazudik. ▪ Aki azt mondja, hogy bízik Amerikában, de fél a munkásoktól, az bolond. ▪ Munka nélkül nincsen tőke, így az előbbi az utóbbit fontosságban is megelőzi.” ▪ Abraham Lincoln


Letölteni ppt "Nemzetközi trendek a munkajogban Dr. Kéri Ádám. Thomas Geoghegan „Miért nem tud úgy szervezkedni a munka, mint annak idején a 30-as években ? A válasz."

Hasonló előadás


Google Hirdetések