Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Munkavédelem a gépgyártásban 2011

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Munkavédelem a gépgyártásban 2011"— Előadás másolata:

1 Munkavédelem a gépgyártásban 2011
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet Munkavédelem a gépgyártásban 2011 E 400 as egyetemes esztergagép üzembiztonsági előírásai Pintér Péter Mihály Szoba : A28

2

3

4

5 A gépeket minden esetben teljesen összeszerelt állapotban szállítják.
Szállítás A gépeket minden esetben teljesen összeszerelt állapotban szállítják. Szállítás előtt a kenőolajat és a hűtőkenő folyadékot a gépekből eltávolítjuk

6 Emelés Csomagolatlan gép szállítását célszerű daruval végezni. A hátsó forgács- védő burkolat két-két csavarral van rögzítve az orsóháznál és az ágyvégnél. Emelésnél a hátsó forgácsvédő burkolatot a gépről le kelt szerelni! Emeléshez csak kenderkötél használható, láncot használni tilos! A kötelet a 1. ábrán közölt módon kell vezetni, a tengelyek és fogantyúk gondos kikerülésével.  Daru hiányában a csomagolatlan gép szállítását a lábak alá helyezett görgőkkel végezhetjük. A gép emelésénél és szállításánál fokozott gondot kell fordítani a balesetek elkerülésére, ezért a gép emelését és szállítását csak az ilyen feladatokra kellően kioktatott személyek végezhetik.

7

8 2.1 Üzembe helyezés     A gépet első alkalommal a „Gépkönyv” előírásai szerint kell üzembe helyezni a konkrét telepítési hely, illetve környezet figyelembe vételével.   Az üzembe helyezés utáni beszabályozási, és ellenőrzési tevékenységet szintén a Gépkönyv előírásai alapján kell végezni.   A gépel csak rendehetésének megfelelően szabad használni.

9 2.2 Alapozás és felállítás
A szállítás előtti átvételi vizsgálat alkalmával megfelelőnek bizonyult gép pontossági jellemzői megtartásának alapfeltétele az alapozás gondos, szakszerű elkészítse. A megfelelő szilárd alap hatása érvényesül a gép zajtalan járásában és a megmunkálásnál keletkező rezgések csökkentésében. A gépalapot a 2.1; 2.2 ábra szerint kell elkészíteni, azzal a megjegyzéssel, hogy a feltüntetett mélységméret csak irányértéknek tekintendő közepes szilárdságú, középkötött talaj esetén érvényes. Az alap tényleges mélységét a talaj anyagának hordképessége szabja meg. Az épület földszintjén lévő gépalap készítésénél az a követelmény, hogy az alapmélység a fagyhatár alá nyúljon.

10 Emeleten történő gépbeállítás az épület statikai adottságainak megfelelő építészi szakvélemény alapján történjen, lehetőleg törekedni kell arra, hogy a gép orsóház felőli része tartóoszlop, vagy fal közelébe kerüljön. A közvetlen fapadlózatra történő rögzítés szabálytalan. A gépalapot B B 120-as betonból kell készíteni, a szükségletnek megfelelően vasalással Is megerősítve. A betonalap készítésénél az alapozó csavarok és az X - el jelölt helyen a villamosvezeték részére megfelelő

11

12

13 2.3 ÜzembeheIyezés A felállított és lealapozott gépet gondosan meg kell tisztítani. A gép fémes részeiről a korrózióvédő bevonatot gondosan el kell távolítani. A zsírt le kell törölni, a rozsdavédő lakkot pedig petróleummal vagy alkoholos oldattal kell lemosni, majd szárazra törölni. A festett részeket a portól ás egyéb szennyeződésektől száraz ruhával meg kell tisztítani. A géppel szállított tartozékokat szintén meg kell tisztítani és fémes részeiket olajjal áttörölni. A gép tisztításánál kaparó vagy csiszoló eszközt használni tilos! Oldószeres lemosásnál dohányzás vagy nyílt láng használata tilos! Üzembehelyezés előtt a gép olajtartályait a kenési utasításban előírt minőségi olajjal fel kell tölteni és az összes olajozási helyet, csúszó vezetéket meg kell olajozni. Úgyszintén fel kell tölteni a gép hűtőfolyadék tartályt is, hűtőfolyadékkal.

14 2.4 Villamos üzembe helyezés
A gépnek a villamos hálózatba való bekötéséhez - amennyiben a tápvezeték 20 méternél nem hosszabb - 6 mm2 keresztmetszetű Cu huzalt,vagy 10 mm2 keresztmetszetű Al huzalt kell használni. A tápvezetéket a villamos vezérlőszekrény RST jelű csatlakozóiba, a földelő vezetéket („0” vezeték) pedig a földelőcsavarra kell bekötni, az érintésvédelmi burkolat eltávolítása után. Bekötés után ezt a burkolatot vissza kell szerelni, mert az RST kapcsokon a főkapcsoló kikapcsolt állapotában is van feszültség. Az összes többi szabadon lévő sorozat-, és készülékkapocs a főkapcsoló kikapcsolt állapotában feszültségmentes. A vezérlőszekrény ajtaját kinyitni és a berendezésen bármely munkát elvégezni csak a főkapcsoló kikapcsolt helyzetében és csakis szakembernek szabad!

15 2.5 Bekapcsolás, próbajáratás
Bekapcsolás előtt győződjünk meg az összes kezelőelemek üzembiztos működéséről a gép álló helyzetében, vagy alacsony fordulatszám mellett.. Ezután próbáljuk ki az összes fordulatszám kapcsolhatóságát, majd közepes fordulatszámon (750 f/perc) járassuk a gépet addig, míg az üzem- meleg állapotot el nem éri. Ezután maximális fordulatszám mellett kb. 15 perces üresjárati próbának vessük alá a gépet.

16 3. Személyi feltételek Az esztergagépet csak az azzal megbízott szakmunkás, valamint az a 18 éven felüli betanított munkás kezelheti, aki szellemileg és fizikailag (megfelelő orvosi alkalmassági vizsgálat ) alkalmas, a gép biztonságos kezelését elsajátította és abból eredményesen levizsgázott. Betanított munkás esetében a begyakorlási és betanítási idő 1 hónapnál rövidebb nem lehet. A gépen való munkavégzés biztonsági Iétszámhoz kötött. ( halló, vagy látótávolságban, az üzemben min. 2 főnek kell tartózkodnia.)

17 4. Védőeszköz (személvi és kollektív)
Védőöltözékként testhez simuló, bokánál és csuklónál összehúzott, zárt munkaruhát, védőszemüveget, védőkesztyűt és védőbakancsot kell a dolgozónak viselnie. A gép kezelése közben gyűrű, Iánc, karóra, karkötő viselése TILOS! Lógó, laza hajat be kell kötni, vagy sapkával kell lefedni. Az esztergagép forgó-mozgó alkatrészei, erőátviteli berendezései gyárilag burkoltak. Nem lehet burkolni a forgó munkadarabot, bár ezek veszélye a sima forgástest jelleg és a tervszerű mozgás miatt kevésbé áll fenn és ritkán okoznak sérülést, ám sokkal jelentősebb ebből a szempontból a tokmány veszélye. A tokmány átmérője ugyanis rendszerint meghaladja a munkadarabot, amellett többé-kevésbé eltér a forgástest alaktól. Ezért az esztergagép legfontosabb kollektív védőeszköze a tokmányburkolat, ennek alkalmazása elsőrendű biztonságtechnikai követelmény

18 -A tokmányburkolatot előírásos használata, biztosítása érdekében a gép meghajtásával elektromosan reteszelt kapcsolóval szükséges ellátni, vagyis nyitott helyzetben megakadályozzák a főorsó forgó mozgását. Így alkalmazva a tokmányburkolat a tokmánykulcs bent felejtése ellen is védelmet nyújt. - A főorsóban el nem férő, abból a tokmánnyal ellentétes oldalon kinyúló, hosszú rúdszerű munkadarabok megmunkálás közben forognak, és átmérőjük is rendszerint abba a tartományba esik, melyben a haj vagy ruha felcsavarásának a veszélye nagy. Ezért e rudakat teljes hosszukban burkolni szükséges. .

19 - Reteszelt kapcsolókar. Az esztergagép működtetése során sok az olyan művelet, amelynek elvégzése feltétlenül álló gépet kíván. ( pl : munkadarab ki- és befogása, mérés stb.) Ezért a gépeken kötelező a kapcsolókarok reteszelése, vagyis a tényleges kapcsolási mozdulat elé, reteszoldó mozdulat beiktatása. - Pattogó. darabos forgács elleni védőburkolatok és védőablakok: Ezek a védelmek csak a folyamatos üzemeltetésű és a folyamatosan pattogó forgácsot eredményező munkaműveletek esetén előírásosak

20 5. Veszélyes és ártalmas termelési tényezők Az esztergálás jellegzetes balesetveszélyei: a forgó- mozgó tárgyak által képviselt veszélyek, a tömegerő, a forgács és szilánk formájában távozó hulladék, esetenként a munkadarabok súlyából származó jelentős gravitációs erő, és a villamos berendezések hibájából adódható áramütés.

21 6. Ellenőrzés 6.1 Munkakezdés előtt: A kezelő kőteles szemrevételezéssel ellenőrizni az elektromos vezetékek és szerelvények, valamint a földvezetékek épségét és megfelelőségét. A befogott munkadarab megbízható rögzítettségét. A védőburkolat üzemképes állapotát. A szerszámok, szerszámtartók szilárd rögzítettségét, a beállítások helyességét. A gép bekapcsolása után, üresjáratban a vészleállító működőképességét az irányváltó kapcsolók és egyéb kapcsolók működését. A Csúcs forgását.

22 6.2. Munkavégzés közben: A folyóforgács keletkezését a technológiai adatok / metszéssebesség-előtolás/ és a kés él szögének helyes megválasztásával, vagy a késen kialakított, illetve arra szerelt forgácstörővel kell megakadályozni. A szétrepülő forgács ellen a dolgozó és a gép környezetének védelmére védőburkolatot kell alkalmazni, szükség esetén védőálarcot kell használni. Hűtőfolyadék használata esetén meg kell akadályozni annak szétfröccsenését, valamint azt, hogy a hűtőfolyadék az üzem padozatára kerüljön. Ha a hűtőfolyadék, vagy az olaj mégis az üzem padozatára kerül, akkor a padlót azonnal, olaj felszívó granulátummal vagy homokkal fel kell szórni és a szennyeződést el kell távolítani

23 20 kg-nál nehezebb munkadarab vagy készülék felfogását, cseréjét emelő berendezéssel, vagy ennek hiányában legalább két személynek kell végezni. Az emelőgépet csak az a megbízott kezelheti, aki az emelőgép kezelésére és a kötözésre jogosító vizsgákkal rendelkezik. A munkadarabot a kezelőnek úgy kell rögzítenie, hogy az megmunkáláskor ne mozdulhasson el. A gép forgásba hozatala előtt a munkadarab vagy a szerszám akadálytalan elfordulásáról a kezelőnek meg kell győződnie.

24 A tokmányra, munkadarabra vagy szerszámra feltekeredett forgácsot a kezelő csak a gép leállítása után távolíthatja el. Az orsóház tetején lévő gumilapra csak olyan segédeszközök helyezhetők el, melyek a kapcsolókarok szabad mozgását nem akadályozzák. Nagyoló forgácsolásnál a forgácstálca gyakori tisztítása szükséges. A kapcsolások végrehajtásánál erőszakot alkalmazni TILOS, mert a fogak megsérülhetnek. Ha valamely fordulat fokozatot nem lehet azonnal kapcsolni, akkor rövid időre a főorsó lassan megindítandó. Amikor a fogak új helyzetbe kerülnek a bekapcsolás végrehajtható.

25 6.3. Munkavégzés közben: Különösen TILOS!
A forgó munkadarabot mérni, kézzel megfogni, abba belenyúlni.  Kiemelkedő részekkel, bemarásokkal rendelkező munkadarabokat kézzel reszelni és csiszolni.  Kézben tartott szerszámmal a gépen menetet vágni.  Forgó- mozgó géprészek alatt közlekedni, vagy azokat átlépni. A tokmányt kézzel, vagy más eszközzel fékezni. Bekapcsolt gépet felügyelet nélkül hagyni. Forgácsot sűrített levegővel vagy kézzel eltávolítani.

26 6.4. Munkavégzés után:   A kezelőnek a gépet az üzemi kapcsolóval le kell állítania és a hálózatról a főkapcsolóval le kell választania. A forgácsot kefével, ecsettel vagy erre a célra rendszeresített segédeszközzel el kell távolítania és a szállító edénybe helyeznie A hűtőfolyadékot a gépről le kell törölnie. A szerszámot a gépből ki kell vennie.

27 7. Üzemzavar / vészhelyzet /
A gépet a kezelőnek azonnal le kell állítani, ha: A befogott munkadarab megmozdult, megfogása, vezetése bizonytalanná vált. Szerszámlazulás vagy törés lépett fel, * Ha a gépen a szokásostól eltérő rázkódás, zörgés, lazulás, melegedés vagy egyéb rendellenesség tapasztalható.  ‘Ha a védőberendezés meghibásodott vagy elmozdult, és nem biztosítja az előírt védelmet.   * Ha a szán megsérült, vagy egyéb rendellenesség lépett fel A *- gal jelölt esetekben a leállítás után a kezelő köteles értesíteni közvetlen munkahelyi vezetőjét.

28 8. Tisztítás, karbantartás, javítás, csere.
A karbantartást csak érvényes munkavédelmi vizsgával és megfelelő szakképzettséggel rendelkező dolgozó végezheti - szükséges létszám minimum 2 fő. A kezelő a gépen csak olyan természetű, apróbb karbantartási, olajozási, tisztítási munkákat végezhet, amely nem jár a gép szerkezeti megbontásával. Az elektromos javítások vonatkozásában is csak megfelelő szakképzettséggel és érvényes munkavédelmi vizsgával rendelkező dolgozó végezhet, aki erre megbízást kapott.


Letölteni ppt "Munkavédelem a gépgyártásban 2011"

Hasonló előadás


Google Hirdetések