Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

GENDER.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "GENDER."— Előadás másolata:

1 GENDER

2 GENDER "Az ember nem születik nőnek, hanem azzá válik" – Simone de Beauvoir.( ) A gender - elmélet (Gender = társadalmi nem) megalapozója. A női egyenjogúság témája több száz évre visszanyúló, összetett kérdéskör. A magyar nők a férfiakéval egyenértékű választójogot, csak 1945-ben kapták meg! Az egyenjogúság témája napjainkban is folyamatosan napirenden van, és az Európai Bíróság egyik tavalyi határozata a biztosítási piacot is nagymértékben érinti.

3 GENDER Az ún. "gender direktíva" ugyanis kimondja, hogy az uniós tagországokban működő társaságoknak biztosítaniuk kell a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elvét. Ez azt jelenti, hogy pl. életbiztosítás megkötésekor – a korábbiakkal ellentétben – nem lehet a női ügyfeleket a nemük miatt alacsonyabb díjjal "jutalmazni".

4 GENDER Unisex tarifa - Gének halandóság - életbiztosítás A nők és férfiak egymástól különböznek ez, nem csak külsőségekben nyilvánul meg, hanem már génjeinkben is (genotípus). Az, hogy a nők életkora "gyárilag" hosszabb 2 évvel, biológiailag kimutatható. A való életben a különbség viszont eltér ettől a 2 évtől. 

5 GENDER Mi indokolta eddig a nemek közötti megkülönböztetést a díjszámításban? Magyarországon a férfiak átlagosan korábban halnak, mint a nők. A várható élettartamban meglévő különbség egyre csökken, azonban még így is átlagosan kb. 7 évvel tovább élnek a nők. Bizonyos betegségek kialakulása is nagyban függ attól, hogy az illető melyik nemhez tartozik.

6 „Gender irányelv” „Uniszex szabály” 2004/113EK - 2007.12.21.
Európai Unió Bíróságának (ECJ) C-236/09. sz., Test-Achats-ügyben hozott ítélete. 6

7 GENDER „Gender” irányelv A nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elvének az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása tekintetében történő végrehajtásáról szóló, december 3-i 2004/113/EK tanácsi irányelv-, 5. cikke szabályozza a nemi hovatartozással kapcsolatos biztosításmatematikai tényezők alkalmazását a biztosítási, illetve azzal kapcsolatos egyéb pénzügyi szolgáltatásokat.

8 GENDER A jogszabály által érintett területek: életbiztosítások, (A terhességgel és anyasággal kapcsolatos különbségtétel azonban semmilyen körülmények között sem alkalmazható a jövőben díjdifferenciáló szempontként.) egészségbiztosítások, balesetbiztosítások, utasbiztosítások, gépjármű biztosítások.

9 GENDER „Gender” irányelv Az 5. cikk (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a december 21. után kötött új szerződésekben a biztosítási díjak és juttatások számításában a nemi hovatartozás biztosításmatematikai tényezőként történő számbavétele az egyének biztosítási díjaiban és juttatásaiban nem eredményezhet különbséget (uniszex szabály).

10 „Gender” irányelv GENDER
Az 5. cikk (2) bekezdése eltérést enged e szabály alól, lehetővé téve a tagállamok számára, - hogy arányos különbségeket tartsanak fenn az egyének biztosítási díjaiban és juttatásaiban, - ha a vonatkozó és pontos biztosításmatematikai és statisztikai adatok alapján a nemi hovatartozás alkalmazása a kockázatelemzésben meghatározó tényező.

11 GENDER 2010-ben eljárás az Európai Bíróságon, amit belga fogyasztóvédelmi szervezet, a Test-Achats kezdeményezett. A cél az volt, hogy helyezzék hatályon kívül az irányelv 5. bekezdését, ami a biztosítók számára a kivétel lehetőségét nyújtja. Európai Unió Bíróságának (ECJ) C-236/09. sz., Test-Achats ügyben hozott március 1-én hozott ítéletében december 21-i hatállyal érvénytelennek nyilvánította az 5. cikk (2) bekezdését.

12 GENDER Az 5. cikk (2) bekezdése – annak lehetővé tételével, hogy a tagállamok időbeli korlátok nélkül hatályban tartsák az 5. cikk (1) bekezdésében foglalt uniszex szabálytól való eltérést – ellentétes az Európai Unió Alapjogi Chartájának 21. és 23. cikkével.

13 GENDER ECJ döntése Az ECJ döntés jogtechnikai
kifogást tartalmazott; 5(1) cikk ellentmondásban van az 5(2) cikkel. Az ECJ nem foglalt állást a gender alapú biztosítói különbségtétel lényegét tekintve. A biztosítói differenciálás nem tekinthető diszkriminációnak.

14 GENDER Mi változik az Európai Bíróság ítélete által? Legkésőbb december 21-től kötött új biztosítási szerződések esetén az Európai Bíróság ítélete alapján nemtől független díjakat és teljesítéseket kell rögzíteni, tehát unisex módozatok bevezetése válik szükségessé. Minden biztosítási terméket érint, különösen az élet-, baleset-, beteg- és gépjárműbiztosítási módozatokat.

15 GENDER Tényleg drágább lesz?  Ami tény…  Ami prognosztizált…
 Belgiumban KGFB biztosítások 2008 óta unisex díjasak: fiatal férfiaknál 3-4% csökkenés, fiatal nőknél 7-17% növekedés  Ami prognosztizált… Biztosítás Férfiak Nők Gépjármű(25-) -10% +25% Járadék(összeg) -8% +6% Kockázatiélet(díj) -0-10% +35-50% A prognosztizált adat az ABI által megrendelt OXERA tanulmányból származik

16 A GRAWE UNISZEX TERMÉKEK ÁRAZÁSA

17 A GRAWE UNISZEX TERMÉKEK ÁRAZÁSA
A GRAWE rendszereiben elvégezte a szükséges módosításokat annak érdekében, hogy egyforma árazást tudjunk biztosítani minden ügyfelünk számára az Európai Bíróság határozata értelmében. A nemek megkülönböztetése csak az egyik a sok tényező közül, melyeket árazáskor, az ügyfelek kockázatának felmérésekor figyelembe veszünk.

18 A GRAWE UNISZEX TERMÉKEK ÁRAZÁSA
Milyen előkészületeket tettünk a direktíva bevezetése miatt? Gyakorlatilag minden olyan lépést, amit egy új termék bevezetésekor meg kell tenni. A halandósági vizsgálatoktól kezdve, a termékek számítógépes rendszerbe helyezésén át, egészen a kész termék oktatásáig.

19 A GRAWE UNISZEX TERMÉKEK ÁRAZÁSA
Mely termékeket alakítottuk át? Minden olyan terméket átalakítottuk, ahol a férfiak és a nők díjai nemtől is függenek. Ez a GRAWE Életbiztosító esetén gyakorlatilag lefedi az összes főbiztosítást. A  B E  BE

20 A GRAWE UNISZEX TERMÉKEK ÁRAZÁSA
Kockázatelbírálás: a Gender a díjképzésben tiltott, így a kockázatelbírálás folyamatában továbbra is alkalmazzuk a nemet, mint szempontot. Szükséges, pl. olyan betegségekre rákérdezni a folyamat során, amelyek egy adott nemhez kötődnek (a méh-nyakrák, vagy a prosztatarák).

21 A GRAWE UNISZEX TERMÉKEK ÁRAZÁSA
Kárrendezés: nem történik változás Viszontbiztosítás: Mivel a Gender figyelembevétele nem eredményez díjkülönbséget az egyéni szerződés szintjén, így a viszontbiztosító gyakorlat a továbbra is fenntartható.

22 A GRAWE UNISZEX TERMÉKEK ÁRAZÁSA
Mennyivel változhat az életbiztosítási termékek díja a direktíva miatt? A változás 0,5%-os növekedéstől egészen a 4-5%-os csökkenésig terjedhet. A változások értéke kortól is függ, mint ahogyan a díjak is. A fiatalabb korosztály halandósága kedvezőbben változott, azaz nagyobb mértékben csökkent, mint az idősebbeké, ezért itt fokozottabb az árcsökkenés.

23 A GRAWE UNISZEX TERMÉKEK ÁRAZÁSA
Mennyivel változhat az életbiztosítási termékek díja a direktíva miatt? A kockázati életbiztosításoknál a nők olcsóbban köthettek biztosítást, mert kedvezőbb a halandóságuk. A járadéktermékeknél fordított a helyzet. A nők kisebb járadékot kapnak, azonban biztosításmatematikailag azonos nagyságú tőkét, mert statisztikailag hosszabb ideig élnek, mint a férfiak. Az új árak, itt a két korábbi szint közötti értékek, a változás 1-2% lehet.

24 A GRAWE UNISZEX TERMÉKEK ÁRAZÁSA
4/19/2017 A GRAWE UNISZEX TERMÉKEK ÁRAZÁSA Nők korkedvezménye Eddig a nők részére 5 év korkedvezményt adtunk, vagy külön női halandósági táblázatot használtunk. után ezt nem lehet megtenni.

25 Korábbi díjak  Uniszex díjak
A GRAWE UNISZEX TERMÉKEK ÁRAZÁSA Korábbi díjak  Uniszex díjak Pl.: GAW3A: Belépési kor: 30 év. Tartam: 20 év ,-Ft bizt. összeg díja Férfiak: 45,7 Ft. Nők: 45, Ft. Uniszex változat: GAW3B Férfiak: 44,8 Ft. Nők: ,8 Ft. Az UTZ maradt 1,5 Ft.

26 Korábbi díjak  Uniszex díjak
A GRAWE UNISZEX TERMÉKEK ÁRAZÁSA Korábbi díjak  Uniszex díjak Pl.: GAW5E: Belépési kor: 30 év. Tartam: 20 év ,- EUR bizt. összeg díja Férfiak: 44,3 EUR. Nők: 44,2 EUR. Uniszex változat: GAW5BE Férfiak: 44,1 EUR. Nők: ,1 EUR. Az UTZE maradt 1,5 EUR.

27 Korábbi díjak  Uniszex díjak
A GRAWE UNISZEX TERMÉKEK ÁRAZÁSA Korábbi díjak  Uniszex díjak Pl.: GDW1A: Belépési kor: 30 év. Tartam: 20 év ,- Ft bizt. összeg díja Férfiak: 48,7 Ft. Nők: 47,6 Ft. Uniszex változat: GDW1B Férfiak: 46,9 Ft. Nők: ,9 Ft. Az UTZ maradt 1,5 Ft.

28 Korábbi díjak  Uniszex díjak
A GRAWE UNISZEX TERMÉKEK ÁRAZÁSA Korábbi díjak  Uniszex díjak Pl.: GAW11E: Belépési kor: 30 év. Tartam: 20 év ,- EUR bizt. összeg díja Férfiak: 642,6.Nők: 636,0 EUR. Uniszex változat: GAW11BE Férfiak: 633,9 EUR. Nők: ,9 EUR.

29 A GRAWE UNISZEX TERMÉKEK ÁRAZÁSA
Változások az adott példákra: GAW3B: Férfiak: 2%-os csökkenés Nők: ,5%-os csökkenés GAW5BE Férfiak: 0,5%-os csökkenés Nők: ,2%-os csökkenés Ennek ellenére előfordulhat, hogy idősebb korban a nők díja enyhén emelkedik, míg a férfiaké csökken.

30 A GRAWE UNISZEX TERMÉKEK ÁRAZÁSA
Változások erre az adott példára: GDW1B Férfiak: 4%-os csökkenés Nők: 1,5%-os csökkenés GAW11BE Férfiak: 1%-os csökkenés Nők: ,3%-os csökkenés Ennek ellenére előfordulhat, hogy idősebb korban a nők díja enyhén emelkedik, míg a férfiaké csökken.

31 A GRAWE UNISZEX TERMÉKEK ÁRAZÁSA
Nyilatkozat a kockázatviselés fennállásáról Alulírottak, a GRAWE Életbiztosító Zrt. (székhelye: 7630 Pécs, Üszögpuszta - Kastély hrsz.; adószám: ; cégjegyzékszám: , a továbbiakban: GRAWE Zrt.) képviseletében eljárva ezúton nyilatkozunk, hogy amennyiben a GRAWE Zrt. a kockázatelbírálás során elfogadja a biztosítási ajánlatot, és a biztosítási ajánlat alapján a biztosítási díj a GRAWE Zrt. számlájára befizetésre kerül, a Biztosító a kötvényben foglaltak szerint kockázatot visel már a biztosítási díjnak a GRAWE Zrt. számlájára történő beérkezését követő nap 0. órájától a biztosítási kötvényen a biztosítás kezdeteként megjelölt időpontig, és azt követően a kötvényben foglalt biztosítási tartam ideje alatt. Budapest, december 1. GRAWE Életbiztosító Zrt.

32 A GRAWE UNISZEX TERMÉKEK ÁRAZÁSA
Továbbra is szem előtt tartjuk, - hogy a díjak összhangban legyenek az egyéni kockázatokkal annak érdekében, - hogy minden egyes ügyfelünk esetén testre szabott biztosítási díjat kalkuláljunk.

33 A GRAWE UNISZEX TERMÉKEK ÁRAZÁSA
Alapvetően abban hiszünk, - hogy a biztosítás továbbra is értéket teremt, - és a jövőben is fontos szerepet játszik abban, hogy számunkra a legfontosabbakat megóvjuk, legyen szó akár szeretteink, vagy saját magunk anyagi biztonságáról, megtakarításaink védelméről.


Letölteni ppt "GENDER."

Hasonló előadás


Google Hirdetések