Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Az idő múlása arra szolgál, hogy az ember lehetőséget kapjon a fejlődésre…”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Az idő múlása arra szolgál, hogy az ember lehetőséget kapjon a fejlődésre…”"— Előadás másolata:

1 „Az idő múlása arra szolgál, hogy az ember lehetőséget kapjon a fejlődésre…”

2 Időbeli elhatárolások Az összemérés és az időbeli elhatárolás számviteli alapelveinek érvényesítési eszköze A számvitelben kimutatott tárgyévi eredmény pontosítását szolgálja Mindig költséggel, ráfordítással, bevétellel áll szemben, Összege pontosan ismert (nem becslés), bizonylattal, számítással alátámasztott Képzése a kapcsolódó gazdasági esemény elszámolásakor, de legkésőbb az üzleti év zárlati munkái során történik Feloldása év eleji nyitás utáni elszámolással, vagy az elhatárolt tétel évközi tényleges (teljes) összegben történő felmerülésekor, a tárgyévben történhet Jellemzői

3 Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások, halasztott bevételek Időbeli elhatárolások csoportosítása Bevételek időbeli elhatárolása

4 Bevételek időbeli elhatárolása aktív időbeli elhatárolás passzív időbeli elhatárolás A bevétel részben, vagy egészben nem a felmerülésének, esedékességének üzleti évében számolandó el, hanem: az előző üzleti év(ek)et illetően a következő üzleti év(ek)et illetően

5 Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása aktív időbeli elhatárolás passzív időbeli elhatárolás Költségek, ráfordítások részben, vagy egészben nem a felmerülésének, esedékességének üzleti évében számolandó el, hanem: a következő üzleti év(ek)et illetően az előző üzleti év(ek)et illetően

6 Bevételek aktív időbeli elhatárolása Jellemző gazdasági események: Szolgáltatásnyújtásból származó bevétel elhatárolása A mérleg fordulónapja előtti időszakra járó, de csak a mérleg fordulónapja utáni időszakban esedékes kamatbevétel elhatárolása Értékpapírokkal, származékos ügyletekkel kapcsolatosan Diszkont értékpapír névértéke és vételára közötti különbözet időarányos összegének elhatárolása Befektetési célú, kamatozó értékpapír névértéke és beszerzési értéke közötti nyereségjellegű különbözet időarányos összegének elhatárolása Származékos ügyletek nyereségének elhatárolása

7 Költség, ráfordítás ellentételezésére kapott támogatás elhatárolása a költséggel, ráfordítással nem ellentételezett összegben (arányban) Bevételek passzív időbeli elhatárolása Jellemző gazdasági események A mérleg fordulónapja előtti időszakban felmerülő, a mérleg fordulónapja utáni időszak árbevételét, egyéb bevételét képező bevételek

8 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Jellemző gazdasági események: Igénybe vett szolgáltatások költségének elhatárolása A mérleg fordulónapja előtti időszakban esedékes, a mérleg fordulónapja utáni időszakot terhelő fizetett kamatok Értékpapírokkal, váltótartozással kapcsolatos elhatárolások Forgatási célú, kamatozó értékpapírok beszerzéséhez kapcsolódó, jelentős vételi opció, jutalék elhatárolása saját döntés alapján Kötvénykibocsátásból befolyt összeg és a visszafizetendő összeg közötti különbözet tárgyévet követő évekre jutó részének elhatárolása Kiállított váltó kamatából a tárgyévet követő évekre jutó rész elhatárolása

9 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Jellemző gazdasági események A mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő, de csak a mérleg fordulónapja utáni időszakban felmerülő költség, ráfordítás A mérlegkészítés időszakában, az üzleti év után elszámolt, jóváhagyott prémiumok, jutalmak Beruházáshoz kapcsolódó, a mérleg fordulónapja utáni időszakban felmerülő fizetett kamat, biztosítási díj nem elhatárolás, hanem az eszköz bekerülési értékének része!!! Értékpapírokkal, származékos ügyletekkel kapcsolatos elhatárolások származékos ügyletek veszteségének év végi elhatárolása befektetési célú, kamatozó értékpapír névértéke és beszerzési értéke Közötti veszteségjellegű különbözet időarányos összege A mérlegkészítés időszakában érvényesített, ismertté vált, fizetendő kártérítési igény, bírósági költség

10 Az üzemeltetőnek térítés nélkül, véglegesen átadott eszköz (beruházás) (saját döntés) Meghatározott devizás kötelezettség fordulónapi értékeléséből adódó árfolyamveszteség feltételekkel (saját döntés) Tartozásátvállalás (ellentételezés nélkül) Időbeli elhatárolások Halasztott ráfordítások Üzleti évben felmerülő ráfordítások, amelyeket a számviteli törvény tételesen felsorol.

11 Térítés nélküli átvétel, ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt eszközök piaci értéke Elengedett, illetve harmadik személy által átvállalt kötelezettség, ha az eszközbeszerzéshez kapcsolódik Fejlesztési célra kapott támogatás Időbeli elhatárolások Halasztott bevételek Üzleti évben felmerülő bevételek, amelyeket a számviteli törvény tételesen felsorol Negatív üzleti vagy cégérték Befektetett eszköz tartós használati, üzemeltetési, kezelési jogának átengedése

12 Időbeli elhatárolás a kiegészítő mellékletben Jelentősebb összegek időbeli alakulása (egyszerűsített éves beszámolót készítőknek nem kötelező) Befektetett eszköz tartós használati, üzemeltetési, kezelési jogáért kapott bevétel elhatárolásának bemutatása a negatív üzleti vagy cégérték 5 évnél hosszabb leírási indokának bemutatása Befektetett eszköz tartós használati, üzemeltetési, kezelési jogáért kapott bevétel 5 éven túli elhatárolásának bemutatása a negatív üzleti vagy cégérték 5 évnél hosszabb leírási indokának bemutatása

13 Kérdés Követelés vagy AIE?Kötelezettség vagy PIE? Kérdések és válaszok A minősítéshez az érintett tételek tartalmát/fogalmát kell figyelembe venni és a döntést ennek alapján meghozni. A korábbiakban megfigyelhettük, hogy vannak követelés jellegű aktív időbeli elhatárolások (bevételek AIE) és kötelezettség jellegű passzív időbeli elhatárolások (költségek,ráfordítások PIE). A fenti kérdés ebből következik. Melyikről van szó? Például: az adóhivatal által a fordulónap előtti időszakra kivetett bírság esetén A határozat jogerőssé válásának napja MkiF KötelezettségPIE

14 Kérdés Követelés vagy AIE?Kötelezettség vagy PIE? Kérdések és válaszok A minősítéshez az érintett tételek tartalmát/fogalmát kell figyelembe venni és a döntést ennek alapján meghozni. Például: elszámolható-e a fordulónap előtti értékesítések árbevétele aktív időbeli elhatárolásként, ha a számlát csak a fordulónap után állítják ki ? MkiF Teljesítés Számla kiállítása Nem. A számla kiállításának időpontjához nem kapcsolódik időbeli elhatárolás. Követelésként kell kimutatni!

15 Kérdés Követelés vagy AIE?Kötelezettség vagy PIE? Kérdések és válaszok A minősítéshez az érintett tételek tartalmát/fogalmát kell figyelembe venni és a döntést ennek alapján meghozni. Például: a fordulónap után beérkezett, de a fordulónap előtti gazdasági eseményekhez kapcsolódó szolgáltatások számlái (víz, áram, telefon stb.) könyvelhetők-e időbeli elhatárolásként? MkiF Teljesítés Számlázás Nem. A követelések és a kötelezettségek kritériumai egyértelműen fennállnak!!!

16 Kérdés Követelés vagy AIE?Kötelezettség vagy PIE? Kérdések és válaszok A minősítéshez az érintett tételek tartalmát/fogalmát kell figyelembe venni és a döntést ennek alapján meghozni. Például: hogyan járjunk el, ha a fordulónap előtti gazdasági eseményekhez kapcsolódó szolgáltatások számlái (víz, áram, telefon stb.) a mérlegkészítés időpontjáig nem érkeznek meg? MkiF Teljesítés Számla Nem számlázott szolgáltatásként kell elszámolni. Időbeli elhatárolás nem lehet!!!

17 Kérdés Követelés vagy AIE?Kötelezettség vagy PIE? Kérdések és válaszok A minősítéshez az érintett tételek tartalmát/fogalmát kell figyelembe venni és a döntést ennek alapján meghozni. Például: hogyan járjunk el, ha a szolgáltatások (víz, áram, telefon stb.) teljesítési időszaka egyik üzleti évről a másikra átnyúlik? MkiF Teljesítés időszaka A fordulónap előtti időszakra arányosan (ha egyéb módon nem állapítható meg) jutó fogyasztás díját - önbizonylat alapján - időbeli elhatárolásként számoljuk el.

18 Kérdés Követelés vagy AIE?Kötelezettség vagy PIE? Kérdések és válaszok A minősítéshez az érintett tételek tartalmát/fogalmát kell figyelembe venni és a döntést ennek alapján meghozni. Kérdés: Az egységes területalapú támogatás bevétele elhatárolható-e? Válasz: nem. Ez jövedelemtámogatás, nem pedig konkrét költségek fedezetére folyósítják. Ezért nem határolható el az egyéb bevétel. Az igénylés üzleti évében kell elszámolni! (77. §. (3) bek.)

19 Hogyan kell feloldani a fejlesztési célú támogatás időbeli elhatárolását? KÉRDÉSEK – FELELETEK 4) Válasz: a támogatás elhatárolt összegének és a megvalósított eszköz nettó értékének arányában. 483 384 98 1. Eszköz E: 12012 1 2 1: kapott fejlesztési támogatás 2009-ben 2: kapott fejlesztési támogatás időbeli elhatárolása 2009-ben 48 %-os fejlesztési célú támogatást nyertünk maximum 48 egység értékben. A megvalósított fejlesztés bekerülési értéke 120 egység. A támogatás kettő részletben került folyósításra: 2009-ben 12 egység, 2010-ben 36 egység. Az üzembe helyezésre 2009. október elsején került sor. 2009-ben elszámolt értékcsökkenés 12 egység, 2010- ben elszámolt értékcsökkenés 24 egység. Határozza meg, hogy mennyi időbeli elhatárolást kell feloldani 2009-ben és 2010-ben! Időbeli elhatárolás feloldása 2009-ben 57. 12 3: amortizáció 2009-ben 4: időbeli elhatárolás feloldása 2009-ben: (12 ÷ 120) × 12 = 1,2 egység 12 1,2 3 4

20 483 384 98 1. Eszköz E: 10836 1 2 1: kapott fejlesztési támogatás 2010-ben 2: kapott fejlesztési támogatás időbeli elhatárolása 2010-ben Időbeli elhatárolás feloldása 2010-ben 57. 24 3: amortizáció 2010-ben 4: időbeli elhatárolás feloldása 2010-ben: (46,8 ÷ 108) × 24 = 10,4 egység 24 10,4 3 4 E:10,8 36 10,4 Vegyük észre, hogy a további években az arányszám (46,8 ÷ 108) = 43,3333 % már nem fog változni! Ha az eszközt a következő évben - 2011-ben – értékesítenénk, akkor (36,4 ÷ 84) = 43,3333 % és 43,3333 × 84 = 36,4 egység kerülne feloldásra. A passzív időbeli elhatárolások számlának nem maradna egyenlege. Hogyan járjunk el, ha a támogatott eszköz után az adott üzleti évben költséget számolunk el és a támogatást csak a következő üzleti évben kapjuk meg? Ebben az esetben az arányszámot a megkapott támogatás üzleti évében határozzuk meg: a passzív időbeli elhatárolás összegét osztjuk a támogatott eszköz könyv szerinti értékével (nettó értékével). Az arányszám a későbbiekben már nem változik. A támogatott eszközön - üzembe helyezés után - végzett értéknövelő munka nem befolyásolja az elszámolást. Nincs köze a támogatáshoz!


Letölteni ppt "„Az idő múlása arra szolgál, hogy az ember lehetőséget kapjon a fejlődésre…”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések