Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Időbeli elhatárolások

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Időbeli elhatárolások"— Előadás másolata:

1 „Az idő múlása arra szolgál, hogy az ember lehetőséget kapjon a fejlődésre…”

2 Időbeli elhatárolások
Jellemzői Az összemérés és az időbeli elhatárolás számviteli alapelveinek érvényesítési eszköze A számvitelben kimutatott tárgyévi eredmény pontosítását szolgálja Mindig költséggel, ráfordítással, bevétellel áll szemben, Összege pontosan ismert (nem becslés), bizonylattal, számítással alátámasztott Képzése a kapcsolódó gazdasági esemény elszámolásakor, de legkésőbb az üzleti év zárlati munkái során történik Feloldása év eleji nyitás utáni elszámolással, vagy az elhatárolt tétel évközi tényleges (teljes) összegben történő felmerülésekor, a tárgyévben történhet

3 Költségek, ráfordítások Halasztott ráfordítások, halasztott bevételek
Időbeli elhatárolások csoportosítása Bevételek időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások, halasztott bevételek

4 Bevételek időbeli elhatárolása
A bevétel részben, vagy egészben nem a felmerülésének, esedékességének üzleti évében számolandó el, hanem: az előző üzleti év(ek)et illetően a következő üzleti év(ek)et illetően aktív időbeli elhatárolás passzív időbeli elhatárolás

5 Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása
Költségek, ráfordítások részben, vagy egészben nem a felmerülésének, esedékességének üzleti évében számolandó el, hanem: a következő üzleti év(ek)et illetően az előző üzleti év(ek)et illetően aktív időbeli elhatárolás passzív időbeli elhatárolás

6 Bevételek aktív időbeli elhatárolása
Jellemző gazdasági események: Szolgáltatásnyújtásból származó bevétel elhatárolása A mérleg fordulónapja előtti időszakra járó, de csak a mérleg fordulónapja utáni időszakban esedékes kamatbevétel elhatárolása Értékpapírokkal, származékos ügyletekkel kapcsolatosan Diszkont értékpapír névértéke és vételára közötti különbözet időarányos összegének elhatárolása Befektetési célú, kamatozó értékpapír névértéke és beszerzési értéke közötti nyereségjellegű különbözet időarányos összegének elhatárolása Származékos ügyletek nyereségének elhatárolása

7 Bevételek passzív időbeli elhatárolása
Jellemző gazdasági események A mérleg fordulónapja előtti időszakban felmerülő, a mérleg fordulónapja utáni időszak árbevételét, egyéb bevételét képező bevételek Költség, ráfordítás ellentételezésére kapott támogatás elhatárolása a költséggel, ráfordítással nem ellentételezett összegben (arányban)

8 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
Jellemző gazdasági események: Igénybe vett szolgáltatások költségének elhatárolása A mérleg fordulónapja előtti időszakban esedékes,  a mérleg fordulónapja utáni időszakot terhelő fizetett kamatok Értékpapírokkal, váltótartozással kapcsolatos elhatárolások Forgatási célú, kamatozó értékpapírok beszerzéséhez kapcsolódó, jelentős vételi opció, jutalék elhatárolása saját döntés alapján Kötvénykibocsátásból befolyt összeg és a visszafizetendő összeg közötti különbözet tárgyévet követő évekre jutó részének elhatárolása Kiállított váltó kamatából a tárgyévet követő évekre jutó rész elhatárolása

9 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
Jellemző gazdasági események A mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő, de csak a mérleg fordulónapja utáni időszakban felmerülő költség, ráfordítás A mérlegkészítés időszakában érvényesített, ismertté vált, fizetendő kártérítési igény, bírósági költség A mérlegkészítés időszakában, az üzleti év után elszámolt, jóváhagyott prémiumok, jutalmak Értékpapírokkal, származékos ügyletekkel kapcsolatos elhatárolások befektetési célú, kamatozó értékpapír névértéke és beszerzési értéke Közötti veszteségjellegű különbözet időarányos összege származékos ügyletek veszteségének év végi elhatárolása Beruházáshoz kapcsolódó, a mérleg fordulónapja utáni időszakban felmerülő fizetett kamat, biztosítási díj nem elhatárolás, hanem az eszköz bekerülési értékének része!!!

10 Időbeli elhatárolások Halasztott ráfordítások
Üzleti évben felmerülő ráfordítások, amelyeket a számviteli törvény tételesen felsorol. Tartozásátvállalás (ellentételezés nélkül) Meghatározott devizás kötelezettség fordulónapi értékeléséből adódó árfolyamveszteség feltételekkel (saját döntés) Az üzemeltetőnek térítés nélkül, véglegesen átadott eszköz (beruházás) (saját döntés)

11 Időbeli elhatárolások
Halasztott bevételek Üzleti évben felmerülő bevételek, amelyeket a számviteli törvény tételesen felsorol Fejlesztési célra kapott támogatás Elengedett, illetve harmadik személy által átvállalt kötelezettség, ha az eszközbeszerzéshez kapcsolódik Térítés nélküli átvétel, ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt eszközök piaci értéke Negatív üzleti vagy cégérték Befektetett eszköz tartós használati, üzemeltetési, kezelési jogának átengedése

12 Időbeli elhatárolás a kiegészítő mellékletben
Jelentősebb összegek időbeli alakulása (egyszerűsített éves beszámolót készítőknek nem kötelező) Befektetett eszköz tartós használati, üzemeltetési, kezelési jogáért kapott bevétel 5 éven túli elhatárolásának bemutatása Befektetett eszköz tartós használati, üzemeltetési, kezelési jogáért kapott bevétel elhatárolásának bemutatása a negatív üzleti vagy cégérték 5 évnél hosszabb leírási indokának bemutatása a negatív üzleti vagy cégérték 5 évnél hosszabb leírási indokának bemutatása

13 Kötelezettség vagy PIE?
Kérdések és válaszok Kérdés Követelés vagy AIE? Kötelezettség vagy PIE? A minősítéshez az érintett tételek tartalmát/fogalmát kell figyelembe venni és a döntést ennek alapján meghozni. Például: az adóhivatal által a fordulónap előtti időszakra kivetett bírság esetén F Mki Kötelezettség PIE A határozat jogerőssé válásának napja A korábbiakban megfigyelhettük, hogy vannak követelés jellegű aktív időbeli elhatárolások (bevételek AIE) és kötelezettség jellegű passzív időbeli elhatárolások (költségek,ráfordítások PIE). A fenti kérdés ebből következik. Melyikről van szó?

14 Nem. A számla kiállításának időpontjához nem kapcsolódik
Kérdések és válaszok Kérdés Követelés vagy AIE? Kötelezettség vagy PIE? A minősítéshez az érintett tételek tartalmát/fogalmát kell figyelembe venni és a döntést ennek alapján meghozni. Például: elszámolható-e a fordulónap előtti értékesítések árbevétele aktív időbeli elhatárolásként, ha a számlát csak a fordulónap után állítják ki ? F Mki Teljesítés Számla kiállítása Nem. A számla kiállításának időpontjához nem kapcsolódik időbeli elhatárolás. Követelésként kell kimutatni!

15 Kötelezettség vagy PIE?
Kérdések és válaszok Kérdés Követelés vagy AIE? Kötelezettség vagy PIE? A minősítéshez az érintett tételek tartalmát/fogalmát kell figyelembe venni és a döntést ennek alapján meghozni. Például: a fordulónap után beérkezett, de a fordulónap előtti gazdasági eseményekhez kapcsolódó szolgáltatások számlái (víz, áram, telefon stb.) könyvelhetők-e időbeli elhatárolásként? F Mki Teljesítés Számlázás Nem. A követelések és a kötelezettségek kritériumai egyértelműen fennállnak!!!

16 Nem számlázott szolgáltatásként kell elszámolni.
Kérdések és válaszok Kérdés Követelés vagy AIE? Kötelezettség vagy PIE? A minősítéshez az érintett tételek tartalmát/fogalmát kell figyelembe venni és a döntést ennek alapján meghozni. Például: hogyan járjunk el, ha a fordulónap előtti gazdasági eseményekhez kapcsolódó szolgáltatások számlái (víz, áram, telefon stb.) a mérlegkészítés időpontjáig nem érkeznek meg? F Mki Teljesítés Számla Nem számlázott szolgáltatásként kell elszámolni. Időbeli elhatárolás nem lehet!!!

17 Kötelezettség vagy PIE?
Kérdések és válaszok Kérdés Követelés vagy AIE? Kötelezettség vagy PIE? A minősítéshez az érintett tételek tartalmát/fogalmát kell figyelembe venni és a döntést ennek alapján meghozni. Például: hogyan járjunk el, ha a szolgáltatások (víz, áram, telefon stb.) teljesítési időszaka egyik üzleti évről a másikra átnyúlik? F Mki Teljesítés időszaka A fordulónap előtti időszakra arányosan (ha egyéb módon nem állapítható meg) jutó fogyasztás díját - önbizonylat alapján - időbeli elhatárolásként számoljuk el.

18 Kérdés: Az egységes területalapú támogatás bevétele elhatárolható-e?
Kérdések és válaszok Kérdés Követelés vagy AIE? Kötelezettség vagy PIE? A minősítéshez az érintett tételek tartalmát/fogalmát kell figyelembe venni és a döntést ennek alapján meghozni. Kérdés: Az egységes területalapú támogatás bevétele elhatárolható-e? Válasz: nem. Ez jövedelemtámogatás, nem pedig konkrét költségek fedezetére folyósítják. Ezért nem határolható el az egyéb bevétel. Az igénylés üzleti évében kell elszámolni! (77. §. (3) bek.)

19 Időbeli elhatárolás feloldása 2009-ben
KÉRDÉSEK – FELELETEK Hogyan kell feloldani a fejlesztési célú támogatás időbeli elhatárolását? 4) Válasz: a támogatás elhatárolt összegének és a megvalósított eszköz nettó értékének arányában. 48 %-os fejlesztési célú támogatást nyertünk maximum 48 egység értékben. A megvalósított fejlesztés bekerülési értéke 120 egység. A támogatás kettő részletben került folyósításra: 2009-ben 12 egység, 2010-ben 36 egység. Az üzembe helyezésre október elsején került sor ben elszámolt értékcsökkenés 12 egység, 2010-ben elszámolt értékcsökkenés 24 egység. Határozza meg, hogy mennyi időbeli elhatárolást kell feloldani 2009-ben és 2010-ben! Időbeli elhatárolás feloldása 2009-ben 483 98 384 1. Eszköz 2 1,2 12 12 12 1 12 E: 120 12 1,2 4 57. 1: kapott fejlesztési támogatás 2009-ben 12 2: kapott fejlesztési támogatás időbeli elhatárolása 2009-ben 3 3: amortizáció 2009-ben 4: időbeli elhatárolás feloldása 2009-ben: (12 ÷ 120) × 12 = 1,2 egység

20 Időbeli elhatárolás feloldása 2010-ben
483 98 384 1. Eszköz 10,4 E:10,8 36 1 36 E: 108 24 2 36 36 10,4 4 57. 24 1: kapott fejlesztési támogatás 2010-ben 2: kapott fejlesztési támogatás időbeli elhatárolása 2010-ben 3 3: amortizáció 2010-ben 4: időbeli elhatárolás feloldása 2010-ben: (46,8 ÷ 108) × 24 = 10,4 egység Vegyük észre, hogy a további években az arányszám (46,8 ÷ 108) = 43,3333 % már nem fog változni! Ha az eszközt a következő évben ben – értékesítenénk, akkor (36,4 ÷ 84) = 43,3333 % és 43,3333 × 84 = 36,4 egység kerülne feloldásra. A passzív időbeli elhatárolások számlának nem maradna egyenlege. Hogyan járjunk el, ha a támogatott eszköz után az adott üzleti évben költséget számolunk el és a támogatást csak a következő üzleti évben kapjuk meg? Ebben az esetben az arányszámot a megkapott támogatás üzleti évében határozzuk meg: a passzív időbeli elhatárolás összegét osztjuk a támogatott eszköz könyv szerinti értékével (nettó értékével). Az arányszám a későbbiekben már nem változik. A támogatott eszközön - üzembe helyezés után - végzett értéknövelő munka nem befolyásolja az elszámolást. Nincs köze a támogatáshoz!


Letölteni ppt "Időbeli elhatárolások"

Hasonló előadás


Google Hirdetések