Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AZ IDŐS ÉS FOGYATÉKOS ELLÁTÁS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMOKBAN 2015. JÚLIUS 3.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AZ IDŐS ÉS FOGYATÉKOS ELLÁTÁS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMOKBAN 2015. JÚLIUS 3."— Előadás másolata:

1 AZ IDŐS ÉS FOGYATÉKOS ELLÁTÁS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMOKBAN 2015. JÚLIUS 3.

2 AZ IDŐS KORÚAK HELYZETE Az Európai UNIÓ stratégia dokumentuma is megállapítja, hogy a népesség öregedése egyre gyorsul. A baby-boom generáció nyugdíjba vonulása miatt az EU aktív népessége 2013/2014-től kezdve csökkenni fog. A 60 évesnél idősebb emberek száma ma kétszer olyan gyorsan – évente mintegy kétmillió fővel – növekszik, mint 2007 előtt. Magyarország népességének korösszetétel szerinti változása

3 AZ IDŐS KORÚAK HELYZETE Állandó népességen belül a 60-x évesek aránya (%)

4 A FOGYATÉKKAL ÉLŐK HELYZETE

5  Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. §-a alapján a települési önkormányzatoknak öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot kell készíteni. A HEP időarányos megvalósulását, illetve a helyzetértékelés alapjául szolgáló körülmények esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján szükség esetén a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni, illetve az új helyzetnek megfelelően kell módosítani.  A HEP-ben helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok - különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők, romák, a fogyatékkal élő személyek, valamint a gyermekek és idősek csoportjára - oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről, illetve a helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervben meg kell határozni a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMOK SZEREPE AZ ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉBEN

6 Települési szinten cél, hogy az esélyegyenlőségi célcsoportokra figyelemmel a célcsoportok tagjai: Minél nagyobb számban részesüljenek a közszolgáltatások szolgáltatásaiból, Közszolgáltatás szervezésbe a nem állami fenntartók bevonása- együttműködés kialakítása Személyre szabott, sajátos igényeket kielégítő szolgáltatásokat kapjanak. Versenyképességét, életkörülményeit életminőségét érdemben javítsák a közszolgáltatások Minél nagyobb számban kapjanak információt a közszolgáltatásokról, azok hozzáférési formáiról. HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMOK SZEREPE AZ ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉBEN

7 A MINDENNAPI GYAKORLAT

8 EU 2020 dokumentum tematikus célkitűzései 1.A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése 2.Az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés, azok használatának és minőségének javítása 3.A kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági (az EMVA keretében), a halászati és akvakultúra-ágazat (az ETHA keretében) versenyképességének javítása 4.Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden ágazatban 5.Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és –kezelés előmozdítása EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK A HEP CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ

9 EU 2020 dokumentum tematikus célkitűzései 6.A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása 7.A fenntartható közlekedés előmozdítása és a szűk keresztmetszetek megszüntetése a főbb hálózati infrastruktúrákban 8.A fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatása 9.A társadalmi együttműködés erősítése és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem 10.Az oktatásba és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő beruházás a készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében 11.A hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és a hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulása EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK A HEP CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ

10 Operatív programok EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (EFOP) GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (IKOP) KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV PROGRAM (KEHOP) RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ OPERATÍV PROGRAM (RSZTOP) TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) VERSENYKÉPES KÖZÉP-MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM (VEKOP) EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK A HEP CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ

11 Operatív programok EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (EFOP) GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (IKOP) KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV PROGRAM (KEHOP) RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ OPERATÍV PROGRAM (RSZTOP) TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) VERSENYKÉPES KÖZÉP-MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM (VEKOP) EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK A HEP CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ

12 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "AZ IDŐS ÉS FOGYATÉKOS ELLÁTÁS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMOKBAN 2015. JÚLIUS 3."

Hasonló előadás


Google Hirdetések