Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A 2017-től tervezett új hitelintézeti adatgyűjtések

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A 2017-től tervezett új hitelintézeti adatgyűjtések"— Előadás másolata:

1 A 2017-től tervezett új hitelintézeti adatgyűjtések
Gerendás János igazgató Kissné Ladányi Éva főosztályvezető Sisakné dr. Fekete Zsuzsanna projektvezető, főosztályvezető 2015. július 30.

2 Az előadás témái Az adatgyűjtés integráció céljai
A tervezett jelentések Felügyeleti célú jelentések Statisztikai célú jelentések A statisztikai mérleg és eredmény-kimutatás Statisztikai mérleghez kapcsolódó részletező dimenzionált adatszolgáltatások Hitel, betét, derivatíva részletező adatgyűjtések Magyar Nemzeti Bank

3 Miért halaszthatatlan/szükséges az új adatmodellre történő átállás?
MNB-PSZÁF integráció – párhuzamosságok, elkülönült feldolgozó rendszerek, részben elszigetelt információk 2017-től az IFRS bevezetése miatt új mérlegjelentés szükséges A monetáris statisztikai, felügyeleti mérleg szétválasztása az IFRS bevezetése miatt Adatgyűjtés integráció, a pénzügyi instrumentumok esetében adatgyűjtési modell váltás, a táblaképes output-orientált adatgyűjtés helyett dimenzionált adatgyűjtés alkalmazása, A hitelintézetek statisztikai célú mérleg és fizetési mérleg jelentéseinek integrálása Mikro és makroprudenciális felügyelés részletesebb (granulált, kevésbé aggregált) adatok iránti növekvő igénye az adatszolgáltatási terhek csökkentésének igénye Magyar Nemzeti Bank

4 Adatszolgáltatói terhek
Az utóbbi években a nemzetközi tendenciáknak megfelelően hazánkban is nőttek az adatszolgáltatói terhek Az új adatgyűjtési modell alkalmasabb lesz a felmerülő adatigények belső erőforrásból történő kielégítésére Egyszeri jelentős átállási költség után stabilabb rendszer Hosszú konzultációs és felkészülési időszak Többkörös szóbeli és írásbeli konzultációs lehetőség Az új adatgyűjtési modell adatszolgáltatásait tartalmazó es MNB-rendelet várhatóan 2016 második negyedévben kihirdetésre kerül Magyar Nemzeti Bank

5 Elvárások az új adatmodellel szemben
Változások rugalmasabb lekövetése A 2017-es átmeneti év kezelése IFRS-re átálló és HAS alapú hitelintézetekre egységes mérleg és eredménykimutatás illetve dimenzionált adatgyűjtés A 2018-ban várható IFRS9 váltás kezelése Statisztikai, felügyeleti és elemzői igények integrált kezelése Magyar Nemzeti Bank

6 Az egyedi jelentések tervezett struktúrája
Hitel adatkör Statisztikai mérleg havi FINREP negyedéves Betét adatkör Eredménykimutatás havi Hitelregiszter Derivatíva adatkör Értékpapír-statisztika Magyar Nemzeti Bank

7 EBA ITS-hez való viszony Más adatszolgáltatásokhoz való viszony
Felügyeleti célú jelentések: az EBA ITS kiterjesztése, egyedi FINREP bevezetése Előzmények Kihívások Célkitűzések EBA ITS-hez való viszony Más adatszolgáltatásokhoz való viszony Egyedi FINREP csomag tartalma, gyakorisága Magyar Nemzeti Bank

8 I. Előzmények 2014-től az alapvető mikroprudenciális célú adatigényeket az EBA ITS taxonómia szerinti jelentések elégítik ki egyedi és konszolidált szinten is (COREP) – 680/2014 EU bizottsági rendelet (EBA ITS-en alapul) Az általános pénzügyi információkat (FINREP) az EBA ITS csak a konszolidált szinten IFRS-eket alkalmazó bankcsoportokra írja elő Egyedi szinten minden bank a HAS-t köteles alkalmazni, egyedi szinten a HAS alapú általános pénzügyi információk a statisztika és a felügyelés adatigényét egyaránt kielégítik (közös használatú felügyeleti mérleg és eredménykimutatás, kiegészítő táblák) Magyar Nemzeti Bank

9 II. Kihívások 2017-től a hitelintézeti szektor nagy része, 2018-tól a teljes szektor az IFRS-ek alkalmazására tér át egyedi és konszolidált szinten is – kétlépcsős átállás 2018-tól az IAS 39 helyett már az IFRS 9-et kell alkalmazni: új FINREP csomag készül 2018-tól A számvitel és a statisztika közti módszertani különbségek az IFRS áttéréssel növekednek – jelenlegi közös felügyeleti mérleg és eredménykimutatás nem fenntartható Mindeközben a még granuláltabb, EBA ITS-en kívüli adatbázisok iránti igény nő elemzői és felügyelői oldalon egyaránt - táblaképes, aggregált adatszolgáltatások szerepe hosszú távon csökkenni fog Magyar Nemzeti Bank

10 III. Célkitűzések, szempontok a 2017. évi átállásnál
Minél kevesebb átmeneti, csak az átállás első évére érvényes új adatszolgáltatás legyen A konszolidált és egyedi szintű pénzügyi információk összhangjának növelése (korlát: a konszolidált szint EU szinten egységes, adott az MNB számára,nemzeti igények eltérőek) A később átállók számára az átmeneti évben az új jelentések minimalizálása, csak olyan új jelentések, melyek 2018 után is fenntarthatók (Ne legyen HAS alapú FINREP) A FINREP szempontjából a szempontok, célok között ellentmondás van ! Kompromisszum: Egyedi FINREP bevezetése csak az IFRS-re 2017-ben átálló adatszolgáltatókra vonatkozik a konszolidált FINREP-hez képest jelentősen szűkített tartalommal Magyar Nemzeti Bank

11 IV. ITS-hez való viszony
EBA ITS szerinti FINREP táblák azonos tartalommal és formátumban egyedi szinten EBA ITS szerinti FINREP táblák módosított sorszerkezetben, más részletezettségben (nemzeti szintű mikro- és makroprudenciális igények figyelembe vehetőek) Általános pénzügyi információk közé sorolható, jelenlegi MNB rendeletben létező,de az EBA ITS-ből hiányzó jelentéstáblák (pl. hitelek mozgástáblája) EBA adatmodell, taxonómia nemzeti kiterjesztése - Csak a FINREP-et EBA ITS alapján jelentőkre terjed ki 2017-ben (helyi számvitel szerinti adatmodellt továbbra sem vezetjük be) - Szűkített tartalom: EKB „egyszerűsített” és „még jobban egyszerűsített” FINREP csomagból indultunk ki, nem teljes FINREP - csak 25 tábla (teljes kb.120 tábla) Magyar Nemzeti Bank

12 V. Más adatszolgáltatásokhoz való viszony
EBA ITS egyedi szintű jelentéseinek (AE,NSFR,LCR,ALMM,COREP) kiegészítése az általános pénzügyi információkkal felügyeleti célra – csak IFRS-t alkalmazókra (ellenőrző szabályokkal) Havi stat.mérleg és eredmény-kimutatás számviteli, felügyeleti szempontú részletezése, kiegészítése negyedévente – néhány fő kategória vonatkozásában az egyeztethetőség biztosításával Egyedi FINREP csomagba nem sorolt felügyeleti célú jelentések egy része továbbra is megmarad külön MNB rendeletben (Honlapon segédletek között: Jelenlegi adatgyűjtések tervezett változásai – Felügyeleti rendelet ) Az IFRS-re csak 2018-ban áttérők EBA ITS-en kívüli felügyeleti jelentései mind egyedi, mind konszolidált szinten szintén külön rendelet és jelentéscsomag lesz 2017-ben, a jelenlegivel azonos, vagy csak minimálisan változó tartalommal. (Számukra 2017-ben a statisztikai mérleg és eredmény kimutatás és a dimenzionált adatgyűjtés lesz bevezetve.) Magyar Nemzeti Bank

13 VI. Egyedi FINREP jelentéstáblái
FINREP-TÁBLÁK AZ IFRS SZERINT A TÁBLA KÓDJA A TÁBLA VAGY TÁBLACSOPORT NEVE 1. RÉSZ [NEGYEDÉVES GYAKORISÁG] Mérleg [pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás] F 01.01 Mérleg: eszközök F 01.02 Mérleg: kötelezettségek F 01.03 Mérleg: saját tőke F 02.00 Eredménykimutatás F 03.00 Átfogó jövedelemkimutatás 7HT A hitelintézet által nyújtott hitelek állományának alakulása - Összesen 7HA A hitelintézet által nyújtott hitelek állományának alakulása - Forint 7HB A hitelintézet által nyújtott hitelek állományának alakulása - Deviza Pénzügyi kötelezettségek részletezése F 08.01 Pénzügyi kötelezettségek termék és ügyfélszektor szerinti részletezése F 08.02 Alárendelt pénzügyi kötelezettségek Hitelnyújtási elkötelezettségek, pénzügyi garanciák és egyéb kötelezettségvállalások F 09.01 Mérlegen kívüli kitettségek: adott hitelnyújtási elkötelezettségek, pénzügyi garanciák és egyéb kötelezettségvállalások F 09.02 Kapott hitelnyújtási elkötelezettségek, pénzügyi garanciák és egyéb kötelezettségvállalások F 12.00 Hitelezési veszteségekre képzett értékvesztés változása és tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok értékvesztése Kapott biztosítékok és garanciák F 13.01 Hitelek és előlegek biztosítékok és garanciák szerinti részletezése F 13.02 Az időszak alatt birtokbavétellel megszerzett biztosíték [az adatszolgáltatás időpontjában tartott] F 13.03 Birtokbavétellel megszerzett biztosíték [tárgyi eszközök] halmozott F 14.00 Valós érték hierarchia: valós értéken értékelt pénzügyi instrumentumok NPET Teljesítő és nemteljesítő kitettségek - Összesen NPEA Teljesítő és nemteljesítő kitettségek - Forint NPEB Teljesítő és nemteljesítő kitettségek - Deviza FBET Átstrukturált kitettségek -Összesen FBEA Átstrukturált kitettségek -Forint FBEB Átstrukturált kitettségek -Deviza 2. RÉSZ [ÉVES] F 43.00 Céltartalékok F 46.00 A sajáttőke-változások kimutatása Magyar Nemzeti Bank

14 Egyedi FINREP adattartalma
A tervezetek a honlapon elérhetőek: adatszolgaltatoknak/rendeletekallasfoglalaso k/hitelintezeti-konzultacio-2017 Adatgyűjtés tervezetek: Egyedi FINREP táblák Egyedi FINREP kitöltési útmutató Magyar Nemzeti Bank

15 Statisztikai jelentések
A havi egyedi hitelintézeti statisztikai mérleg szerkezete és célja Havi egyszerűsített statisztikai eredmény- kimutatása Statisztikai mérleghez kapcsolódó részletező dimenzionált adatszolgáltatások Általános hitel „adatkocka” A nem-pénzügyi vállalatok és háztartások hitelei „adatkocka” Kamatstatisztika Betét „adatkocka” Derivatíva részletező adatgyűjtés Magyar Nemzeti Bank

16 Havi egyedi hitelintézeti statisztikai mérleg
A statisztikai mérleg folytonosságot biztosít a jelenlegi felügyeleti-statisztikai mérleggel, és negyedévente egyeztethető az egyedi felügyeleti (FINREP) mérleggel is. Havonta (illetve hazai számvitel szerint könyvelő hitelintézeteknél teljes körűen) ellátja a felügyeleti mérleg szerepét is. A statisztikai mérleg – néhány kivételes esettől eltekintve, jellemzően – a nettó számviteli mérleg főösszegére fut ki. Minden olyan instrumentumot, amely statisztikailag nem specifikus, nettó könyv szerinti értéken tartalmaz csak. Magyar Nemzeti Bank

17 Havi egyedi hitelintézeti statisztikai mérleg
Havi: a jelenlegi felügyeleti mérleghez hasonlóan havi rendszerességű Beküldési határidő: várhatóan T+11. munkanap (változás esetén az egyedi FINREP mérleg beérkezésekor is frissíteni kell) Éves auditált mérleg beküldése: záró közgyűlést követő 15. munkanapon Egyedi: nem konszolidált Külföldi fiókteleppel rendelkező hitelintézet esetében a statisztikai mérleg külföldi fióktelep nélkül (jelenlegi F01/F03 szemlélet) ÉS külföldi fiókteleppel együttesen (jelenlegi F77 szemlélet) is jelentendő! Azonos formátum a bankokra, a szakosított hitelintézetekre, a külföldi hitelintézetek magyarországi fióktelepeire és a szövetkezeti hitelintézetekre Független az alkalmazott számviteli nyilvántartástól (HAS/IFRS) Magyar Nemzeti Bank

18 Havi egyedi hitelintézeti statisztikai mérleg
Elsődlegesen statisztikai szemléletű: instrumentum, szektor, deviza és lejárat szerinti bontás. (A statisztikai instrumentum-besorolás eltérhet a számvitelitől!) A statisztikai mérleg – néhány kivételes esettől eltekintve, jellemzően - a számviteli mérleg (egyedi FINREP mérleg) mérlegfőösszegére fut ki. Jelentendő értékadat-típusok: Statisztikai érték: pl. hitelek-betétek esetében a fennálló tőketartozás Mérlegérték Átvezető tételek: elhatárolt kamat, értékvesztés, értékelési különbözet – átjárhatóságot biztosítanak a statisztikai érték és a mérlegérték között. Minden olyan instrumentumot, amely statisztikailag nem specifikus, nettó könyv szerinti értéken kell csak kimutatni. Magyar Nemzeti Bank

19 Havi egyedi hitelintézeti statisztikai mérleg
Fő eltérések a jelenlegi kitöltési elvekhez képest: A megvásárolt követeléseknél a teljes tőketartozás összege jelentendő az eddigi vásárlási érték helyett. A mérlegfőösszeget nem módosítja; a vásárlási érték és a tőketartozás különbözete külön soron. Visszavásárolt értékpapír, részesedés kimutatása nettó módon Más intézménynek teljesített pótbefizetés kimutatása befektetésként. HAS szerint jelentők esetében: Repó ügyletek: a HAS szerinti szállításos repó is hitelügyletként, nem pedig adásvételként jelentendő Elhatárolt kamatok HAS jelentők esetében is az instrumentum mérlegértékében mutatandók ki Derivatívák egységesen piaci értéken jelentendők a statisztikai mérlegben a valós értékelést nem alkalmazó HAS jelentők esetében is. Magyar Nemzeti Bank

20 Havi egyedi hitelintézeti statisztikai eredménykimutatás
Az egyszerűsített havi statisztikai eredménykimutatás a statisztikai mérleggel együtt kerül bekérésre, és azzal összhangban lévő adatokat tartalmaz. Be kell mutatni az éven belül halmozott és a tárgyhavi bevételeket és ráfordításokat, a külföldi fiókteleppel együttes és a külföldi fióktelep nélküli (rezidens) hitelintézetre egyaránt. Az eredménykimutatás fő tételei meg kell, hogy egyezzenek a számviteli, illetve a felügyeleti (egyedi FINREP) eredménykimutatás megfelelő tételeivel (negyedévente egyeztetésre kerül). A mérleghez hasonlóan az eredménykimutatást előretekintve, az IFRS alapú elszámolásokat szem előtt tartva alakítottuk ki, ugyanakkor belső kategóriáiban a nem változó, statisztikai szempontból is releváns tételek jelennek meg. Külön rákérdezünk a díjak, jutalékok fő üzletágak szerinti bontására, illetve a különféle adókötelezettségekre. Magyar Nemzeti Bank

21 A statisztikai mérleghez tartozó részletező (dimenzionált) adatszolgáltatások
A statisztikai mérleggel egyidőben kell küldeni a részletező adatszolgáltatásokat is Hitelek - tartalma: hitelek, hitel jellegű és egyes egyéb követelések Belföldi és GMU nem pénzügyi vállalatok, háztartások és háztartást segítő non profit intézmények Általános hitelkocka: a fentieken kívüli szektorokkal szembeni követelések Betétek - tartalma: betétek, betét jellegű és egyes egyéb tartozások Derivatívák - tartalma: pénzügyi derivatívák Magyar Nemzeti Bank

22 A statisztikai mérleghez tartozó részletező (dimenzionált) adatszolgáltatások
A külföldi fiókteleppel rendelkező hitelintézetnek kizárólag a külföldi fióktelepekkel nem konszolidált, egyedi adatait kell bemutatni a részletező adatszolgáltatásban. Nem készül részletező (dimenzionált) adatgyűjtés a mérlegben szereplő további tételekről: Hitelintézetek által birtokolt, általuk kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Részvények és egyéb részesedések Egyéb eszközök/egyéb források Saját tőke Magyar Nemzeti Bank

23 A statisztikai mérleghez tartozó részletező (dimenzionált) adatszolgáltatások
A hitel-betét dimenzionált adatkörökkel kiváltásra kerülő adatgyűjtések: Jelenlegi felügyeleti mérleg, valamint annak részletező táblái; átsorolás jelentések Negyedéves felügyeleti mérleg részletező adatok (F19/F33) Egyes fizetési mérleg adatgyűjtések Hitelek nemzetgazdasági ágazatok szerint (H01/H09) Magyar Nemzeti Bank

24 A statisztikai mérleghez tartozó részletező (dimenzionált) adatszolgáltatások
(„Általános”) Hitelek adatkocka Nem tartalmazza a belföldi és GMU nem pénzügyi vállalatok, háztartások és háztartást segítő nonprofit intézményekkel kapcsolatos követeléseket. Kizárólag eszközoldali tételeket tartalmaz: Hitelek (pl. folyószámlahitel,stb) Pénzügyi lízing Elhelyezett betét Repóügyletekből eredő követelés Készpénz (pénztár) Kereskedelmi hitelek és előlegek (követelés) Egyéb követelések és aktív elszámolások (osztalék, adó és be nem jegyzett tőke miatti követelés nélkül) Magyar Nemzeti Bank

25 A statisztikai mérleghez tartozó részletező (dimenzionált) adatszolgáltatások - Hitelek
Adatleíró mezők Magyar Nemzeti Bank

26 A statisztikai mérleghez tartozó részletező (dimenzionált) adatszolgáltatások - Hitelek
Értékmezők Magyar Nemzeti Bank

27 „NPV_HT_HSNP” Hitelek adatkocka
A statisztikai mérleghez tartozó részletező (dimenzionált) adatszolgáltatások – nem-pénzügyi vállalatok és háztartások hitelei „NPV_HT_HSNP” Hitelek adatkocka Kizárólag a belföldi és GMU nem pénzügyi vállalatok, háztartások és háztartást segítő nonprofit intézmények További adatleíró mezők - az (Általános) Hitel adatkockához képest: További értékmezők csak a kamatstatisztika állományi adatainak kiváltásához kellenek (állományi kamatláb, évesített kamatláb). Magyar Nemzeti Bank

28 A statisztikai mérleghez tartozó részletező (dimenzionált) adatszolgáltatások
Néhány szó a kamatstatisztikáról… Hitelek – új szerződések Mindenképpen megmaradnak az egyedi hitelszerződéseket tartalmazó K0107, K0313 táblák Hitelek – állományi kamatlábak Hitelek adatkocka tartalmazza a kamatlábakat és a súlyozáshoz szükséges állományokat is. Betétek – új szerződések, állományi kamatlábak Betét adatkocka tartalmazza az új szerződések értékét, új szerződéses kamatlábakat, állományi kamatlábakat, súlyozáshoz szükséges állományokat. Magyar Nemzeti Bank

29 Kizárólag forrásoldali tételeket tartalmaz: Betétek Felvett hitelek
A statisztikai mérleghez tartozó részletező (dimenzionált) adatszolgáltatások Betét adatkocka Tartalmazza az összes szektorral kapcsolatos betéteket, betét jellegű és egyes egyéb tartozásokat Kizárólag forrásoldali tételeket tartalmaz: Betétek Felvett hitelek Repó ügyletekből szerzett források Kereskedelmi hitelek és előlegek Egyes egyéb források Magyar Nemzeti Bank

30 A statisztikai mérleghez tartozó részletező (dimenzionált) adatszolgáltatások
Kizárólag a Betét adatkockára jellemző adatleíró mezők További értékmezők csak a kamatstatisztika kiváltásához szükségesek - állományi kamatlábak, új szerződések értéke, szerződéses kamatláb Magyar Nemzeti Bank

31 Derivatíva részletező adatgyűjtés
Kiváltásra kerülő adatgyűjtések: R05 /R14 - Pénzügyi derivatívák havi/negyedéves adatszolgáltatása 3DBA- 3DBE táblák - Származtatott ügyletek (HUF, EUR, USD, CHF, Egyéb) (tájékoztató adatok: kötési árak, elvi főösszegek, piaci értékek) A 2017-es egyedi FINREP csomag F10 - F11 táblák - (Származtatott ügyletek) nem kerülnek elrendelésre, a derivatíva részletes adatgyűjtés biztosítja ezeket az adatokat is. Magyar Nemzeti Bank

32 Derivatíva részletező adatgyűjtés
Derivatíva adatgyűjtés fő előírásai: Valamennyi hitelintézetre egységesen vonatkoznak a kitöltési előírások, az adatszolgáltató által alkalmazott számviteli nyilvántartástól (IFRS, HAS) függetlenül. A HAS szerinti beszámolási rendszert alkalmazó adatszolgáltatók esetében szintén elvárt, hogy a hó végén fennálló nyitott derivatív ügyleteik esetében el kell végezni a kiértékelést, valamint a piaci érték meghatározását, és ennek megfelelő információkat kell jelenteni. A statisztikai mérlegben a „Pénzügyi derivatívák valós értéke” mérlegtétel alatt szintén a valós piaci értéken kell kimutatni a származtatott ügyleteket. A HAS jelentőknek az „egyéb eszköz/egyéb forrás” mérlegtételek alatt kell korrigálni a mérlegfőösszeg egyezőséget. A negyedév végi egyedi FINREP adatszolgáltatásban és a derivatíva részletező adatszolgáltatásban közölt értékeknek is egyezniük kell, kivételt képez, ha a pénzügyi eszközök és a pénzügyi kötelezettségek bizonyos köre az IAS 32 alapján egymással szemben beszámításra került, mivel a FINREP mérlegben ezek nettó összege szerepel. Magyar Nemzeti Bank

33 Derivatíva adatgyűjtés adatleíró mezői
Instrumentum típus, FINREP mérleg szerinti kategória, Partner országa, Partner szektora, Hátralévő lejárat(év), Vételi (hosszú) pozíció eredeti deviazeneme, Eladási (rövid) pozíció eredeti deviazeneme, Eladott hitelderivatíva/ Vásárolt Hitelderivatíva, Kereskedési könyv/Banki könyv, Fedezeti elszámolás típusa, Kockázat típusa (mögöttes termék), Tőzsdei/Nem tőzsdei, Kapott kamat jellege, Fizetett kamat jellege Magyar Nemzeti Bank

34 Derivatíva adatgyűjtés érték mezői
Piaci értéken: Tranzakció növekedés/csökkenés, Átértékelődés = Záró állomány - Tranzakció növekedés + Tranzakció csökkenés +/-Egyéb volumenváltozás Egyéb volumenváltozás, Záró állomány Az első adatszolgáltatás alkalmával az egyes mérlegkategóriák nyitó állományait a külföldi partnerek (ISO országkód nem „HU”) esetében a december 31. vonatkozási időszakú R05 és R14 adatszolgáltatás záró állományai képezik. Notional: Vételi (hosszú) pozíció névértéke Eladási (rövid) pozíció névértéke Egyéb adatok: Partner darabszám, Ügylet darabszám Magyar Nemzeti Bank

35 Mi a projekt célja? A dimenzionált adatmodellből minél több eseti jellegű adatigény is kielégíthető legyen A számviteli rendszerek változásától kisebb mértékben függő dimenzionált adatmodell kialakítása Megbízhatóbb adatminőség, adatrevíziók csökkenése Az MNB-n belül többcélú, felhasználóbarát, modern, gyors és rugalmas adatbázis kialakítása Magyar Nemzeti Bank

36 Várjuk az észrevételeket és a kérdéseket augusztus végéig a Statisztika_fm@mnb.hu email címre.
2015. szeptember 7-i héten a 2016-os változásokról tartandó konzultáció során a es tervezetekhez az addig beérkezett kérdésekre, észrevételekre is visszajelzünk. Magyar Nemzeti Bank


Letölteni ppt "A 2017-től tervezett új hitelintézeti adatgyűjtések"

Hasonló előadás


Google Hirdetések