Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A 2017-től tervezett új hitelintézeti adatgyűjtések Gerendás János igazgató Kissné Ladányi Éva főosztályvezető Sisakné dr. Fekete Zsuzsanna projektvezető,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A 2017-től tervezett új hitelintézeti adatgyűjtések Gerendás János igazgató Kissné Ladányi Éva főosztályvezető Sisakné dr. Fekete Zsuzsanna projektvezető,"— Előadás másolata:

1 A 2017-től tervezett új hitelintézeti adatgyűjtések Gerendás János igazgató Kissné Ladányi Éva főosztályvezető Sisakné dr. Fekete Zsuzsanna projektvezető, főosztályvezető 1 2015. július 30.

2 Az előadás témái Az adatgyűjtés integráció céljai A tervezett jelentések Felügyeleti célú jelentések Statisztikai célú jelentések A statisztikai mérleg és eredmény-kimutatás Statisztikai mérleghez kapcsolódó részletező dimenzionált adatszolgáltatások Hitel, betét, derivatíva részletező adatgyűjtések Magyar Nemzeti Bank 2

3 Miért halaszthatatlan/szükséges az új adatmodellre történő átállás? MNB-PSZÁF integráció – párhuzamosságok, elkülönült feldolgozó rendszerek, részben elszigetelt információk 2017-től az IFRS bevezetése miatt új mérlegjelentés szükséges A monetáris statisztikai, felügyeleti mérleg szétválasztása az IFRS bevezetése miatt Adatgyűjtés integráció, a pénzügyi instrumentumok esetében adatgyűjtési modell váltás, a táblaképes output-orientált adatgyűjtés helyett dimenzionált adatgyűjtés alkalmazása, A hitelintézetek statisztikai célú mérleg és fizetési mérleg jelentéseinek integrálása Mikro és makroprudenciális felügyelés részletesebb (granulált, kevésbé aggregált) adatok iránti növekvő igénye az adatszolgáltatási terhek csökkentésének igénye Magyar Nemzeti Bank 3

4 Adatszolgáltatói terhek Az utóbbi években a nemzetközi tendenciáknak megfelelően hazánkban is nőttek az adatszolgáltatói terhek Az új adatgyűjtési modell alkalmasabb lesz a felmerülő adatigények belső erőforrásból történő kielégítésére Egyszeri jelentős átállási költség után stabilabb rendszer Hosszú konzultációs és felkészülési időszak Többkörös szóbeli és írásbeli konzultációs lehetőség Az új adatgyűjtési modell adatszolgáltatásait tartalmazó 2017-es MNB-rendelet várhatóan 2016 második negyedévben kihirdetésre kerül Magyar Nemzeti Bank 4

5 Elvárások az új adatmodellel szemben Változások rugalmasabb lekövetése A 2017-es átmeneti év kezelése IFRS-re átálló és HAS alapú hitelintézetekre egységes mérleg és eredménykimutatás illetve dimenzionált adatgyűjtés A 2018-ban várható IFRS9 váltás kezelése Statisztikai, felügyeleti és elemzői igények integrált kezelése Magyar Nemzeti Bank 5

6 Az egyedi jelentések tervezett struktúrája Magyar Nemzeti Bank 6 Statisztikai mérleg havi FINREP negyedéves Eredménykimutatás havi Eredménykimutatás havi Hitel adatkör Betét adatkör Derivatíva adatkör Értékpapír- statisztika Hitelregiszter

7 Felügyeleti célú jelentések: az EBA ITS kiterjesztése, egyedi FINREP bevezetése I.Előzmények II.Kihívások III.Célkitűzések IV.EBA ITS-hez való viszony V.Más adatszolgáltatásokhoz való viszony VI.Egyedi FINREP csomag tartalma, gyakorisága Magyar Nemzeti Bank 7

8 I. Előzmények Magyar Nemzeti Bank 8 2014-től az alapvető mikroprudenciális célú adatigényeket az EBA ITS taxonómia szerinti jelentések elégítik ki egyedi és konszolidált szinten is (COREP) – 680/2014 EU bizottsági rendelet (EBA ITS-en alapul) Az általános pénzügyi információkat (FINREP) az EBA ITS csak a konszolidált szinten IFRS-eket alkalmazó bankcsoportokra írja elő Egyedi szinten minden bank a HAS-t köteles alkalmazni, egyedi szinten a HAS alapú általános pénzügyi információk a statisztika és a felügyelés adatigényét egyaránt kielégítik (közös használatú felügyeleti mérleg és eredménykimutatás, kiegészítő táblák)

9 II. Kihívások Magyar Nemzeti Bank 9 2017-től a hitelintézeti szektor nagy része, 2018-tól a teljes szektor az IFRS-ek alkalmazására tér át egyedi és konszolidált szinten is – kétlépcsős átállás 2018-tól az IAS 39 helyett már az IFRS 9-et kell alkalmazni: új FINREP csomag készül 2018-tól A számvitel és a statisztika közti módszertani különbségek az IFRS áttéréssel növekednek – jelenlegi közös felügyeleti mérleg és eredménykimutatás nem fenntartható Mindeközben a még granuláltabb, EBA ITS-en kívüli adatbázisok iránti igény nő elemzői és felügyelői oldalon egyaránt - táblaképes, aggregált adatszolgáltatások szerepe hosszú távon csökkenni fog

10 Magyar Nemzeti Bank 10 III. Célkitűzések, szempontok a 2017. évi átállásnál Minél kevesebb átmeneti, csak az átállás első évére érvényes új adatszolgáltatás legyen A konszolidált és egyedi szintű pénzügyi információk összhangjának növelése (korlát: a konszolidált szint EU szinten egységes, adott az MNB számára,nemzeti igények eltérőek) A később átállók számára az átmeneti évben az új jelentések minimalizálása, csak olyan új jelentések, melyek 2018 után is fenntarthatók (Ne legyen HAS alapú FINREP) A FINREP szempontjából a szempontok, célok között ellentmondás van ! Kompromisszum: Egyedi FINREP bevezetése csak az IFRS-re 2017-ben átálló adatszolgáltatókra vonatkozik a konszolidált FINREP-hez képest jelentősen szűkített tartalommal

11 Magyar Nemzeti Bank 11 IV. ITS-hez való viszony EBA ITS szerinti FINREP táblák azonos tartalommal és formátumban egyedi szinten EBA ITS szerinti FINREP táblák módosított sorszerkezetben, más részletezettségben (nemzeti szintű mikro- és makroprudenciális igények figyelembe vehetőek) Általános pénzügyi információk közé sorolható, jelenlegi MNB rendeletben létező,de az EBA ITS-ből hiányzó jelentéstáblák (pl. hitelek mozgástáblája) EBA adatmodell, taxonómia nemzeti kiterjesztése - Csak a FINREP-et EBA ITS alapján jelentőkre terjed ki 2017-ben (helyi számvitel szerinti adatmodellt továbbra sem vezetjük be) - Szűkített tartalom: EKB „egyszerűsített” és „még jobban egyszerűsített” FINREP csomagból indultunk ki, nem teljes FINREP - csak 25 tábla (teljes kb.120 tábla)

12 Magyar Nemzeti Bank 12 V. Más adatszolgáltatásokhoz való viszony EBA ITS egyedi szintű jelentéseinek (AE,NSFR,LCR,ALMM,COREP) kiegészítése az általános pénzügyi információkkal felügyeleti célra – csak IFRS-t alkalmazókra (ellenőrző szabályokkal) Havi stat.mérleg és eredmény-kimutatás számviteli, felügyeleti szempontú részletezése, kiegészítése negyedévente – néhány fő kategória vonatkozásában az egyeztethetőség biztosításával Egyedi FINREP csomagba nem sorolt felügyeleti célú jelentések egy része továbbra is megmarad külön MNB rendeletben (Honlapon segédletek között: Jelenlegi adatgyűjtések tervezett változásai – Felügyeleti rendelet ) Az IFRS-re csak 2018-ban áttérők EBA ITS-en kívüli felügyeleti jelentései mind egyedi, mind konszolidált szinten szintén külön rendelet és jelentéscsomag lesz 2017-ben, a jelenlegivel azonos, vagy csak minimálisan változó tartalommal. (Számukra 2017-ben a statisztikai mérleg és eredmény kimutatás és a dimenzionált adatgyűjtés lesz bevezetve.)

13 Magyar Nemzeti Bank 13 VI. Egyedi FINREP jelentéstáblái FINREP-TÁBLÁK AZ IFRS SZERINT A TÁBLA KÓDJA A TÁBLA VAGY TÁBLACSOPORT NEVE RÉSZ [NEGYEDÉVES GYAKORISÁG 1. RÉSZ [NEGYEDÉVES GYAKORISÁG] Mérleg [pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás] F 01.01Mérleg: eszközök F 01.02Mérleg: kötelezettségek F 01.03Mérleg: saját tőke F 02.00Eredménykimutatás F 03.00Átfogó jövedelemkimutatás 7HTA hitelintézet által nyújtott hitelek állományának alakulása - Összesen 7HAA hitelintézet által nyújtott hitelek állományának alakulása - Forint 7HBA hitelintézet által nyújtott hitelek állományának alakulása - Deviza Pénzügyi kötelezettségek részletezése F 08.01Pénzügyi kötelezettségek termék és ügyfélszektor szerinti részletezése F 08.02Alárendelt pénzügyi kötelezettségek Hitelnyújtási elkötelezettségek, pénzügyi garanciák és egyéb kötelezettségvállalások F 09.01Mérlegen kívüli kitettségek: adott hitelnyújtási elkötelezettségek, pénzügyi garanciák és egyéb kötelezettségvállalások F 09.02Kapott hitelnyújtási elkötelezettségek, pénzügyi garanciák és egyéb kötelezettségvállalások F 12.00Hitelezési veszteségekre képzett értékvesztés változása és tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok értékvesztése Kapott biztosítékok és garanciák F 13.01Hitelek és előlegek biztosítékok és garanciák szerinti részletezése F 13.02Az időszak alatt birtokbavétellel megszerzett biztosíték [az adatszolgáltatás időpontjában tartott] F 13.03Birtokbavétellel megszerzett biztosíték [tárgyi eszközök] halmozott F 14.00Valós érték hierarchia: valós értéken értékelt pénzügyi instrumentumok NPETTeljesítő és nemteljesítő kitettségek - Összesen NPEATeljesítő és nemteljesítő kitettségek - Forint NPEBTeljesítő és nemteljesítő kitettségek - Deviza FBETÁtstrukturált kitettségek -Összesen FBEAÁtstrukturált kitettségek -Forint FBEBÁtstrukturált kitettségek -Deviza 2. RÉSZ [ÉVES 2. RÉSZ [ÉVES] F 43.00Céltartalékok F 46.00A sajáttőke-változások kimutatása

14 Magyar Nemzeti Bank 14 Egyedi FINREP adattartalma A tervezetek a honlapon elérhetőek: http://www.mnb.hu/Statisztika/informaciok- adatszolgaltatoknak/rendeletekallasfoglalaso k/hitelintezeti-konzultacio-2017 Adatgyűjtés tervezetek: Egyedi FINREP táblák Egyedi FINREP kitöltési útmutató

15 Magyar Nemzeti Bank 15 Statisztikai jelentések A havi egyedi hitelintézeti statisztikai mérleg szerkezete és célja Havi egyszerűsített statisztikai eredmény- kimutatása Statisztikai mérleghez kapcsolódó részletező dimenzionált adatszolgáltatások Általános hitel „adatkocka” A nem-pénzügyi vállalatok és háztartások hitelei „adatkocka” Kamatstatisztika Betét „adatkocka” Derivatíva részletező adatgyűjtés

16 Havi egyedi hitelintézeti statisztikai mérleg  A statisztikai mérleg folytonosságot biztosít a jelenlegi felügyeleti-statisztikai mérleggel, és negyedévente egyeztethető az egyedi felügyeleti (FINREP) mérleggel is.  Havonta (illetve hazai számvitel szerint könyvelő hitelintézeteknél teljes körűen) ellátja a felügyeleti mérleg szerepét is.  A statisztikai mérleg – néhány kivételes esettől eltekintve, jellemzően – a nettó számviteli mérleg főösszegére fut ki. Minden olyan instrumentumot, amely statisztikailag nem specifikus, nettó könyv szerinti értéken tartalmaz csak. Magyar Nemzeti Bank 16

17 Havi egyedi hitelintézeti statisztikai mérleg  Havi: a jelenlegi felügyeleti mérleghez hasonlóan havi rendszerességű Beküldési határidő: várhatóan T+11. munkanap (változás esetén az egyedi FINREP mérleg beérkezésekor is frissíteni kell)  Éves auditált mérleg beküldése: záró közgyűlést követő 15. munkanapon  Egyedi: nem konszolidált Külföldi fiókteleppel rendelkező hitelintézet esetében a statisztikai mérleg  külföldi fióktelep nélkül (jelenlegi F01/F03 szemlélet) ÉS  külföldi fiókteleppel együttesen (jelenlegi F77 szemlélet) is jelentendő!  Azonos formátum a bankokra, a szakosított hitelintézetekre, a külföldi hitelintézetek magyarországi fióktelepeire és a szövetkezeti hitelintézetekre  Független az alkalmazott számviteli nyilvántartástól (HAS/IFRS) Magyar Nemzeti Bank 17

18 Havi egyedi hitelintézeti statisztikai mérleg Elsődlegesen statisztikai szemléletű: instrumentum, szektor, deviza és lejárat szerinti bontás. (A statisztikai instrumentum-besorolás eltérhet a számvitelitől!) A statisztikai mérleg – néhány kivételes esettől eltekintve, jellemzően - a számviteli mérleg (egyedi FINREP mérleg) mérlegfőösszegére fut ki. Jelentendő értékadat-típusok:  Statisztikai érték: pl. hitelek-betétek esetében a fennálló tőketartozás  Mérlegérték  Átvezető tételek: elhatárolt kamat, értékvesztés, értékelési különbözet – átjárhatóságot biztosítanak a statisztikai érték és a mérlegérték között. Minden olyan instrumentumot, amely statisztikailag nem specifikus, nettó könyv szerinti értéken kell csak kimutatni. Magyar Nemzeti Bank 18

19 Havi egyedi hitelintézeti statisztikai mérleg Fő eltérések a jelenlegi kitöltési elvekhez képest:  A megvásárolt követeléseknél a teljes tőketartozás összege jelentendő az eddigi vásárlási érték helyett. A mérlegfőösszeget nem módosítja; a vásárlási érték és a tőketartozás különbözete külön soron.  Visszavásárolt értékpapír, részesedés kimutatása nettó módon  Más intézménynek teljesített pótbefizetés kimutatása befektetésként. HAS szerint jelentők esetében:  Repó ügyletek: a HAS szerinti szállításos repó is hitelügyletként, nem pedig adásvételként jelentendő  Elhatárolt kamatok HAS jelentők esetében is az instrumentum mérlegértékében mutatandók ki  Derivatívák egységesen piaci értéken jelentendők a statisztikai mérlegben a valós értékelést nem alkalmazó HAS jelentők esetében is. Magyar Nemzeti Bank 19

20 Havi egyedi hitelintézeti statisztikai eredménykimutatás  Az egyszerűsített havi statisztikai eredménykimutatás a statisztikai mérleggel együtt kerül bekérésre, és azzal összhangban lévő adatokat tartalmaz. Be kell mutatni az éven belül halmozott és a tárgyhavi bevételeket és ráfordításokat, a külföldi fiókteleppel együttes és a külföldi fióktelep nélküli (rezidens) hitelintézetre egyaránt.  Az eredménykimutatás fő tételei meg kell, hogy egyezzenek a számviteli, illetve a felügyeleti (egyedi FINREP) eredménykimutatás megfelelő tételeivel (negyedévente egyeztetésre kerül).  A mérleghez hasonlóan az eredménykimutatást előretekintve, az IFRS alapú elszámolásokat szem előtt tartva alakítottuk ki, ugyanakkor belső kategóriáiban a nem változó, statisztikai szempontból is releváns tételek jelennek meg. Külön rákérdezünk a díjak, jutalékok fő üzletágak szerinti bontására, illetve a különféle adókötelezettségekre. Magyar Nemzeti Bank 20

21 A statisztikai mérleghez tartozó részletező (dimenzionált) adatszolgáltatások  A statisztikai mérleggel egyidőben kell küldeni a részletező adatszolgáltatásokat is  Hitelek - tartalma: hitelek, hitel jellegű és egyes egyéb követelések Belföldi és GMU nem pénzügyi vállalatok, háztartások és háztartást segítő non profit intézmények Általános hitelkocka: a fentieken kívüli szektorokkal szembeni követelések  Betétek - tartalma: betétek, betét jellegű és egyes egyéb tartozások  Derivatívák - tartalma: pénzügyi derivatívák Magyar Nemzeti Bank 21

22 A statisztikai mérleghez tartozó részletező (dimenzionált) adatszolgáltatások A külföldi fiókteleppel rendelkező hitelintézetnek kizárólag a külföldi fióktelepekkel nem konszolidált, egyedi adatait kell bemutatni a részletező adatszolgáltatásban. Nem készül részletező (dimenzionált) adatgyűjtés a mérlegben szereplő további tételekről:  Hitelintézetek által birtokolt, általuk kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok  Részvények és egyéb részesedések  Egyéb eszközök/egyéb források  Saját tőke Magyar Nemzeti Bank 22

23 A statisztikai mérleghez tartozó részletező (dimenzionált) adatszolgáltatások A hitel-betét dimenzionált adatkörökkel kiváltásra kerülő adatgyűjtések:  Jelenlegi felügyeleti mérleg, valamint annak részletező táblái; átsorolás jelentések  Negyedéves felügyeleti mérleg részletező adatok (F19/F33)  Egyes fizetési mérleg adatgyűjtések  Hitelek nemzetgazdasági ágazatok szerint (H01/H09) Magyar Nemzeti Bank 23

24 A statisztikai mérleghez tartozó részletező (dimenzionált) adatszolgáltatások („Általános”) Hitelek adatkocka  Nem tartalmazza a belföldi és GMU nem pénzügyi vállalatok, háztartások és háztartást segítő nonprofit intézményekkel kapcsolatos követeléseket.  Kizárólag eszközoldali tételeket tartalmaz:  Hitelek (pl. folyószámlahitel,stb)  Pénzügyi lízing  Elhelyezett betét  Repóügyletekből eredő követelés  Készpénz (pénztár)  Kereskedelmi hitelek és előlegek (követelés)  Egyéb követelések és aktív elszámolások (osztalék, adó és be nem jegyzett tőke miatti követelés nélkül) Magyar Nemzeti Bank 24

25 A statisztikai mérleghez tartozó részletező (dimenzionált) adatszolgáltatások - Hitelek Adatleíró mezők Magyar Nemzeti Bank 25

26 A statisztikai mérleghez tartozó részletező (dimenzionált) adatszolgáltatások - Hitelek Értékmezők Magyar Nemzeti Bank 26

27 A statisztikai mérleghez tartozó részletező (dimenzionált) adatszolgáltatások – nem-pénzügyi vállalatok és háztartások hitelei „NPV_HT_HSNP” Hitelek adatkocka  Magyar Nemzeti Bank 27  Kizárólag a belföldi és GMU nem pénzügyi vállalatok, háztartások és háztartást segítő nonprofit intézmények  További adatleíró mezők - az (Általános) Hitel adatkockához képest: További értékmezők csak a kamatstatisztika állományi adatainak kiváltásához kellenek (állományi kamatláb, évesített kamatláb).

28 A statisztikai mérleghez tartozó részletező (dimenzionált) adatszolgáltatások Néhány szó a kamatstatisztikáról…  Hitelek – új szerződések  Mindenképpen megmaradnak az egyedi hitelszerződéseket tartalmazó K0107, K0313 táblák  Hitelek – állományi kamatlábak  Hitelek adatkocka tartalmazza a kamatlábakat és a súlyozáshoz szükséges állományokat is.  Betétek – új szerződések, állományi kamatlábak  Betét adatkocka tartalmazza az új szerződések értékét, új szerződéses kamatlábakat, állományi kamatlábakat, súlyozáshoz szükséges állományokat. Magyar Nemzeti Bank 28

29 A statisztikai mérleghez tartozó részletező (dimenzionált) adatszolgáltatások Betét adatkocka  Tartalmazza az összes szektorral kapcsolatos betéteket, betét jellegű és egyes egyéb tartozásokat  Kizárólag forrásoldali tételeket tartalmaz:  Betétek  Felvett hitelek  Repó ügyletekből szerzett források  Kereskedelmi hitelek és előlegek  Egyes egyéb források Magyar Nemzeti Bank 29

30 A statisztikai mérleghez tartozó részletező (dimenzionált) adatszolgáltatások  Kizárólag a Betét adatkockára jellemző adatleíró mezők  További értékmezők csak a kamatstatisztika kiváltásához szükségesek - állományi kamatlábak, új szerződések értéke, szerződéses kamatláb Magyar Nemzeti Bank 30

31 Derivatíva részletező adatgyűjtés Kiváltásra kerülő adatgyűjtések:  R05 /R14 - Pénzügyi derivatívák havi/negyedéves adatszolgáltatása  3DBA- 3DBE táblák - Származtatott ügyletek (HUF, EUR, USD, CHF, Egyéb) (tájékoztató adatok: kötési árak, elvi főösszegek, piaci értékek) A 2017-es egyedi FINREP csomag F10 - F11 táblák - (Származtatott ügyletek) nem kerülnek elrendelésre, a derivatíva részletes adatgyűjtés biztosítja ezeket az adatokat is. Magyar Nemzeti Bank 31

32 Derivatíva részletező adatgyűjtés Derivatíva adatgyűjtés fő előírásai: Valamennyi hitelintézetre egységesen vonatkoznak a kitöltési előírások, az adatszolgáltató által alkalmazott számviteli nyilvántartástól (IFRS, HAS) függetlenül. A HAS szerinti beszámolási rendszert alkalmazó adatszolgáltatók esetében szintén elvárt, hogy a hó végén fennálló nyitott derivatív ügyleteik esetében el kell végezni a kiértékelést, valamint a piaci érték meghatározását, és ennek megfelelő információkat kell jelenteni. A statisztikai mérlegben a „Pénzügyi derivatívák valós értéke” mérlegtétel alatt szintén a valós piaci értéken kell kimutatni a származtatott ügyleteket. A HAS jelentőknek az „egyéb eszköz/egyéb forrás” mérlegtételek alatt kell korrigálni a mérlegfőösszeg egyezőséget. A negyedév végi egyedi FINREP adatszolgáltatásban és a derivatíva részletező adatszolgáltatásban közölt értékeknek is egyezniük kell, kivételt képez, ha a pénzügyi eszközök és a pénzügyi kötelezettségek bizonyos köre az IAS 32 alapján egymással szemben beszámításra került, mivel a FINREP mérlegben ezek nettó összege szerepel. Magyar Nemzeti Bank 32

33 Derivatíva adatgyűjtés adatleíró mezői Instrumentum típus, FINREP mérleg szerinti kategória, Partner országa, Partner szektora, Hátralévő lejárat(év), Vételi (hosszú) pozíció eredeti deviazeneme, Eladási (rövid) pozíció eredeti deviazeneme, Magyar Nemzeti Bank 33 Eladott hitelderivatíva/ Vásárolt Hitelderivatíva, Kereskedési könyv/Banki könyv, Fedezeti elszámolás típusa, Kockázat típusa (mögöttes termék), Tőzsdei/Nem tőzsdei, Kapott kamat jellege, Fizetett kamat jellege

34 Derivatíva adatgyűjtés érték mezői Piaci értéken: Tranzakció növekedés/csökkenés, Átértékelődés = Záró állomány - Tranzakció növekedés + Tranzakció csökkenés +/-Egyéb volumenváltozás Egyéb volumenváltozás, Záró állomány Az első adatszolgáltatás alkalmával az egyes mérlegkategóriák nyitó állományait a külföldi partnerek (ISO országkód nem „HU”) esetében a 2016. december 31. vonatkozási időszakú R05 és R14 adatszolgáltatás záró állományai képezik. Notional: Vételi (hosszú) pozíció névértéke Eladási (rövid) pozíció névértéke Egyéb adatok: Partner darabszám, Ügylet darabszám Magyar Nemzeti Bank 34

35 Mi a projekt célja? A dimenzionált adatmodellből minél több eseti jellegű adatigény is kielégíthető legyen A számviteli rendszerek változásától kisebb mértékben függő dimenzionált adatmodell kialakítása Megbízhatóbb adatminőség, adatrevíziók csökkenése Az MNB-n belül többcélú, felhasználóbarát, modern, gyors és rugalmas adatbázis kialakítása Magyar Nemzeti Bank 35

36 Várjuk az észrevételeket és a kérdéseket augusztus végéig a Statisztika_fm@mnb.hu email címre.tatisztika_fm@mnb.hu 2015. szeptember 7-i héten a 2016-os változásokról tartandó konzultáció során a 2017-es tervezetekhez az addig beérkezett kérdésekre, észrevételekre is visszajelzünk. Magyar Nemzeti Bank 36


Letölteni ppt "A 2017-től tervezett új hitelintézeti adatgyűjtések Gerendás János igazgató Kissné Ladányi Éva főosztályvezető Sisakné dr. Fekete Zsuzsanna projektvezető,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések