Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Római Klub. A természeti erőforrások iránti növekvő igényt jelző néhány indikátor.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Római Klub. A természeti erőforrások iránti növekvő igényt jelző néhány indikátor."— Előadás másolata:

1 A Római Klub

2 A természeti erőforrások iránti növekvő igényt jelző néhány indikátor

3 A növekedés határai, 1972

4

5

6 Öt alaptényező vizsgálata (+ számos egyéb változó figyelembe vétele) ► Népesedés ► Környezetszennyeződés ► Meg nem újuló ásványkincsek ► Élelmiszertermelés ► Iparosodás Elsődleges korlátozó tényezők

7 ► Népesedés:  5 változatban jelenlegi exponenciális,  7 változatban szabályozott ► Környezetszennyezés:  jelenlegi (1970) szintű,  növekvő illetve  csökkenő mértékű ► Ásványkincsek:  jelenlegi (1970) készletek,  a készletek megduplázódnak  Korlátlan készletek ► Mezőgazdasági termelés  Tőke, földterület és terméshozam függvényében ► Ipari termelés  Tőke és amortizáció függvényében Alaptényezők a forgatókönyvekben

8 ► 1-2. forgatókönyv: növekedés sajátosságait és következményeit vizsgálja  1. BAU  nyersanyagok elfogynak;  2. nyersanyag 2x  elfogynak, csak később; ► 3-7. forgatókönyv: a technológia és a növekedés kölcsönhatásait vizsgálja  3. A készletek korlátlanok  környezetpusztulás  4. Korlátlan készletek + környezetvédelem  élelmiszerhiány ► 8-12. forgatókönyv: stabilizálási kísérletek  8. BAU, de 1975-től stabil népesség  nyersanyagkészletek vége  10. 1975-től stabil népesség + környezetvédelem + intenzív élelmiszertermelés és szolgáltatásjavítás  stabil  11. 2000-ig fokozatosan stabilizálódó népesség + 10.  stabil  12. 2000 után történik minden változás  összeomlás 12 modellváltozat (forgatókönyvek)

9

10 Ajánlás „Mivel a meg nem újuló természeti erőforrások végesek és fogyóban vannak, és véges maga földi tér is, alapelvként kell elfogadnunk, hogy a növekvő népességszám alacsonyabb életszínvonalhoz vezet. Viszont egyetlen alapvető emberi érték sem kerülne veszélybe azáltal, ha a demográfiai növekedés megszűnne.”

11 Mesarovič – Pestel: Fordulóponton az emberiség 1974

12 ► A jövedelmi szakadék folyamatosan nő   az USA-ban a gazdag réteg jövedelme az átlagoshoz képest ► ► 1960-ban 12x-es ► ► 1995-ben 135x-ös (Donella Meadows, 1996: The Global Citizen) ► A népességnövekedés regionálisan (főleg Ázsia egyes térségeiben) katasztrófákhoz vezet  Az élelem minden javak között a legfontosabb ► Az energia- és nyersanyagpiacon az exportálók és importálók eltérő érdekei katonai konfliktusokhoz vezetnek  Saját kitermelés fokozása  Helyettesítők fejlesztése  Takarékoskodás + megújulók fokozott igénybevétele  Cserearányok kedvező irányba mozdítása (a természeti erőforrások árának növelése)

13 Timbergen, J.: A nemzetközi gazdasági rend átalakítása (Reshaping the International Order = RIO-jelentés) 1974 (Közgazdasági és Jogi Kiadó 1979)

14 Az emberiség előtt álló megoldandó problémák ► Fegyverkezés ► Népességrobbanás ► Élelmiszerellátás (mennyiség és minőség) ► Települési struktúra (túlzott népességkoncentráció) ► Környezetszennyeződés ► Természeti erőforrások megfogyatkozása ► Cserearányok ► K+F csak a gazdag országokban ► Multinacionális vállalatok létezése   Kizárólag beruházásaik és nyereségük biztosítását nézik   Nincs társadalmi kontroll, vezetésük nem leváltható   Túlzottan nagy pénzügyi hatalom koncentrálódik a kezükben – befolyás

15 ► Regionális összefogással önellátásra kell törekedni az élelmiszertermelésben  Földreform  Öntözés  Technológiai transzfer ► Nyersanyagtermelő országok szuverenitásának erősítése saját készleteik felett ► Multinacionális cégek ellenőrzése  ENSZ felügyelet  Kötelezően betartandó magatartási kódex megalkotása  Hosszabb távon minél teljesebb honosítás Ajánlások (1974)

16 Gabor, D. – Colombo, U. : A hulladékkorszak után 1976. A vizsgálat tárgya: a növekvő népesség igényeinek kielégítéséhez a tudomány és a technika fejlődése hogyan járulhat hozzá: - Populáció szabályozása, stabilizálása nélkülözhetetlen - Hatékonyság növelés, takarékosság - Fokozott anyagi és műszaki segítségnyújtás a szegény (fejlődő) országoknak

17

18 E. Laszlo: Célok az emberiség számára 1977. Mit hajlandó vállalni az emberiség a jövő generációért? A fegyvereken alapuló biztonság nem lehet a jövő útja. A fegyverkezésre költött pénzeket az emberiség felvirágoztatására kell fordítani. A forrásokból mindenki egyformán részesedjen. Törekedni kell minden felhasználó/fogyasztó igényének kielégítésére. Itt az idő, hogy a szolidaritás eszméje uralkodjon.

19 Friedrichs, G. – Schaff, A. : Mikroelektronika és társadalom 1984. Statisztikai Kiadó Vállalat, Budapest, 1984

20 Csökkenti az energiaigényt, fokozza az energiahatékonyságot Csökkenti a munkahelyek számát: „a jelentős és látványos munkanélküliség hosszú szakaszába lépünk.” -A hagyományos dolgozó osztály eltűnik - Ami megmarad: -a kreatív munka (kutatás, művészet, oktatás) -A társadalmi élet megszervezése (jog, egészségügy, üzlet, bank) -Gyártás és szolgáltatás felügyelete -Szabadidő megszervezése Aláássa a szegény országok azon előnyét, hogy olcsó a munkaerő, így fokozódik a gazdag – szegények lemaradásának fokozódása

21 Meadows, D. H. - Meadows, D. L. – Randers, J. : A növekedés határain túl 1992. Van-e még ideje az emberiségnek a szükséges változtatások megtételére?

22 Új viszonyrendszer a környezettel környezetvédelem és környezetvédelmi ipar létrejött ► 1. BAU  2020-30 táján csúcs, aztán hirtelen hanyatlás ► 2-5. gyarapodó erőforrások + környezetvédelem + új technológiák  később bekövetkező hanyatlás ► 6-7. + hatékony erőforrás-felhasználás ► 8-12. stabilizálási kísérletek: népességszabályozás

23 10. modellváltozat 1995-től - születésszabályozás - termeléskorlátozás - hulladékmentes technológiák - erőforrások kíméletes igénybe vétele -erózió elleni védelem  - 7,7 milliárd ember - magas életszínvonal - 2100-ig fenntartható

24 12. modellváltozat 2015-től – születésszabályozás – termeléskorlátozás – hulladékmentes technológiák – erőforrások kíméletes igénybe vétele –erózió elleni védelem  – 21. sz. közepén hanyatlás –21. sz. végére lassú fellendülés

25 E. Wiezsäcker – A. B. Lovins – L. H. Lovins: Négyes tényező Factor Four - Doubling Wealth, Halving Resource Use 1998. Miként lehet az energia- és nyersanyag-felhasználás hatékonyságát 4x-re növelni?

26 A növekedés határai – harminc év múltán. Kossuth Kiadó Budapest, 2005. Eredeti: 2004

27

28

29 Az ökológiai lábnyom számítása ► Input: mekkora földterület képes eltartani mezőgazdasági termékekkel, ásványkincsekkel? – pl. búza, tűzifa ► Output: mekkora természeti terület képes elnyelni, feldolgozni a keletkező hulladékmennyiséget? – pl. CO 2 -elnyelés

30 Az ipari országokban élők ökológiai lábnyoma ► A lábnyom egyre nagyobb  1900-ban 1 ha/fő  2000-ben 4-5 ha/fő ► A rendelkezésre álló produktív földterület egyre csökken  bruttó földterületben kifejezve (művelésből kivonások, beépítések óriási léptéke)  de egy főre vetítve is: ► 1900-ban 5,6 ha/fő ► 2000-ben 1,5 ha/fő

31 Magyarország ökológiai lábnyoma (3,5 ha/fő) – világátlag: 2,9 http://globalis.gvu.unu.edu/

32

33

34

35


Letölteni ppt "A Római Klub. A természeti erőforrások iránti növekvő igényt jelző néhány indikátor."

Hasonló előadás


Google Hirdetések