Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mária Terézia Erzherzogin Maria Theresia Amalia Walpurga von Österreich.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mária Terézia Erzherzogin Maria Theresia Amalia Walpurga von Österreich."— Előadás másolata:

1 Mária Terézia Erzherzogin Maria Theresia Amalia Walpurga von Österreich

2 Mária Terézia (1740-1780) Magyarország Habsburg-családból származó legnépszerűbb uralkodója volt. Apjának III. Károlynak nem született fia. Károly király a magyar rendi országgyűlésen elfogadtatta a Habsburg-ház nőági öröklését. Mária Terézia így Magyarország királynője lett.

3 Háború Koronázása után mégis kitört a háború: Poroszország a területszerzés reményében hadüzenet nélkül megtámadta Ausztriát. A királynő nagyrészt a magyar rendek által nyújtott katonai segítséggel tudta megmenteni trónját.

4 Az ország benépesítése A török kiűzése után szinte azonnal elkezdtek benépesülni az országnak elnéptelenedett területei: 1. Egyrészt az országon belüli belső vándorlással. A sűrűn lakott területekről, amelyeket a nagyrész megkímélt a háború, sok paraszt a ritkán lakott országrészekbe, hiszen itt rengeteg szabad földet találtak. 2. Másrészt a bécsi udvar támogatta a külföldről történő betelepítéseket. Az ország több területére németek érkeztek, akik átköltözésükért cserébe évekre adómentességet, házat, egyéb kedvezményeket kaptak. Így jöttek létre Mo. úgynevezett „svábok” lakta területei. 3. A szervezett telepítésen kívül románok, szlovákok és szerbek vándoroltak be az országba.

5

6

7 Kettős vámrendszer kiviteli behozatali

8 Gazdasági helyzet hazánkban A magyar gazdaság fő ága változatlanul a mezőgazdaság volt. A gabonatermeléshez mind nagyobb mértékben vették igénybe a majorságok területén robotoló jobbágyok munkáját. Sokszor úgy növelték a majorsági területet, hogy a jobbágyoktól elvették egy részét. Így egyre több jobbágy lett telek nélküli. A jobbágyok helyzetének nehezedését, a robot növelését és a jobbágytelkek csökkentését a bécsi udvar sem nézte jó szemmel, hiszen birodalmi érdek volt. Ezért Mária Terézia úrbérrendezést hajtott végre. Ebben a robotot legfeljebb évi 52 nap igás és 104 napra korlátozta.

9 A társadalom a XVIII. században Magyarországon kb. minden huszadik ember nemes volt. Nem alkottak egységes társadalmi csoportot, nagyon különbözően éltek. A főnemesség köréből kerültek ki az ország főméltóságai. A köznemesség egy része szerényebben élt, de voltak közöttük jobb módúak is. Vendégeskedéssel, vadászattal, politizálással töltötték idejüket. A kisnemesek ősi birtokai az évszázadok során a fiúgyermekek között felaprózódtak, ahogyan a földbirtokot örökölték. Sokuk már úgy éldegélt mint a jobbágyok.

10 A felvilágosult önkényuralom Mária Terézia a Habsburg Birodalmat – benne Magyarországgal – a felvilágosodás szellemében kormányozta. Állama így új feladatokat is vállalt az egészség- és oktatásügy terén. A királynő rendeletekkel fejlesztette az egészségügyet. Előírásokkal ösztönözte, hogy minél több helyen alkalmazzanak orvost. A királynő kiadta az oktatási rendeletét, amely a 6 és 12 év között kötelezővé tette a népoktatást. Magyarországot az uralkodótól függő hivatalok irányították. Ezek voltak a végrehajtó hatalom szervei, tehát ezek hajtották végre a törvényeket, rendeleteket. A bírói hatalmat is egy királyi hivatal gyakorolta.


Letölteni ppt "Mária Terézia Erzherzogin Maria Theresia Amalia Walpurga von Österreich."

Hasonló előadás


Google Hirdetések