Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kamara szerepe a duális szakképzésben 2011. január 27.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kamara szerepe a duális szakképzésben 2011. január 27."— Előadás másolata:

1 A kamara szerepe a duális szakképzésben 2011. január 27.

2 Az új kormányprogram alapján, mely a szakképzés tekintetében a duális képzést támogatja, újjá kell építeni a hazai szakképzést:  1214/2010. (X.12.) kormányhatározat  Együttműködési megállapodás a Kormány és az MKIK között

3 A megállapodáshoz foglalt intézkedések a következők a 125 szakképesítés vonatkozásában:  Szakmai és vizsgakövetelmények gondozása  Központi programok felülvizsgálata  Szakmai vizsgák vizsgatételeinek, azok értékelési útmutatójának kidolgozása  Szakmai záróvizsgára vizsgaelnöki delegálás, a tagi delegálás átadása az érdekképviseleteknek  Szintvizsgák szervezése, koordinálása  SZKTV, Wordskill, Euroskill szakmai versenyek szervezése  Az átadott szakmákban a kamara közreműködik a pályaválasztási ás tanácsadási rendszer feladataiban

4 1. Gyakorlati ó rasz á mok n ö vel é se, a gazd á lkod ó kn á l foly ó gyakorlati k é pz é s szerep é nek jelentős n ö vel é se, a magyar szakk é pz é s gyakorlatorient á lts á g á nak fokoz á sa 2. A szakmai z á r ó vizsg á ztat á sban a szakma elsaj á t í t á s á hoz tartoz ó kulcskompetenci á k é rt é kel é s é nek é s m é r é s é nek előt é rbe helyez é se, szakmai z á r ó vizsga idej é nek cs ö kkent é se, hozz á tartoz ó b ü rokr á cia visszaszor í t á sa 3. Az OKJ rendszer egyszerűs í t é se, é sszerűs í t é se olyan form á ban, hogy a felhaszn á l ó i szf é ra sz á m á ra á tl á that ó, haszn á latra alkalmas legyen. A szakmai tartalmak moderniz á l á sa, ú j technik á k, elj á r á sok be é p í t é se a k ö vetelm é nyrendszerbe 4. A gazd á lkod ó szervezetek é rdekelts é g é nek é s k é pz é si hajland ó s á g á nak n ö vel é se a tanul ó k gyakorlati k é pz é s é ben. Tanulók számának növelése Fő aktivitási területek :

5 Gyakorlati óraszámok növelése, a vállalati gyakorlati képzés szerepének növelése  Óraszámok arányainak felülvizsgálata  Vállalati gyakorlati képzés szerepének növelése

6 jelenleg

7 Az új

8 Szakmai záróvizsga idejének csökkentése, hozzá tartozó bürokrácia csökkentése:  Modulok átrendezése szakmai tudás méréséhez  Szintvizsga záróvizsgába való beszámítása  Vizsgaelnökök pályáztatása, felkészítése, bővítése, nyilvántartása, ellenőrzése  Átalakított vizsgaszerkezet bevezetése

9 Szakmai tartalmak modernizálása, új technikák, eljárások beépítése a követelmény-rendszerbe: - OKJ vizsgálat - Szakmai dokumentációk fejlesztése:  Szakmai és vizsgakövetelmények fejlesztése  Központi programok fejlesztése  Szintvizsga feladatbank kidolgozása  Vizsgatételek kidolgozása

10 A megvalósítást segítő további intézkedések:  A gyakorlati képzés feltétele: mestervégzettség  Gyakorlati képzés ösztönzése a gazdálkodó szervezetek körében (jogszabályi változás)  Szakmai fejlesztőmunka nyilvánosságának biztosítása  Partnerség kialakítása

11 Ebben az évben az alábbi építőipari szakmák kerülnek korszerűsítésre:  kőműves  festő, mázoló és tapétázó  burkoló  ács, állványozó  kályhás  belsőépítési szerkezet- és burkolatszerelő  épület- és építménybádogos  mélyépítő technikus  magasépítő technikus  tetőfedő

12 Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Szatmáryné Jähl Angéla Építőipari TISZK projekt záró konferenciáján elhangzott előadása. 2011. január 27. Elek Csaba


Letölteni ppt "A kamara szerepe a duális szakképzésben 2011. január 27."

Hasonló előadás


Google Hirdetések