Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Janics Kálmán „A hontalanság évei” 1945 –1948. 1944 május KlementGottwald  május: A moszkvai csehszlovák (kommunista) emigráció is hajlani kezd a magyarok.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Janics Kálmán „A hontalanság évei” 1945 –1948. 1944 május KlementGottwald  május: A moszkvai csehszlovák (kommunista) emigráció is hajlani kezd a magyarok."— Előadás másolata:

1 Janics Kálmán „A hontalanság évei” 1945 –1948

2 1944 május KlementGottwald  május: A moszkvai csehszlovák (kommunista) emigráció is hajlani kezd a magyarok Csehszlovákiából való kitelepítésére; az elképzelés nyíltan is hangot kap Klement Gottwald moszkvai rádióbeszédében. szeptember 4.Beneš  szeptember 4.: Beneš aláírja a kisebbségek teljes jogfosztásáról szóló határozatot. Nagy-Britannia kívánságára csak egy évvel később teszik ezt közzé.1945 január 15.  január 15.: Moszkvában megbeszélések folynak a Magyarországgal kötendő fegyverszüneti megállapodás feltételeiről. Csehszlovákia – Moszkva támogatásával – igyekszik elérni, hogy a fegyverszüneti egyezménybe kerüljön bele a magyarok kitelepítése is. Ezt azonban az angol és amerikai álláspont szerint a békekonferencián kell majd tisztázni.  február 27.Szlovák Nemzeti Tanács  február 27.: A kassai Szlovák Nemzeti Tanács rendelete a németek és a magyarok, „valamint a szlovák nemzet árulói és ellenségei” mezőgazdasági vagyonának elkobzásáról és elosztásáról.  április 5.kassaikormányprogram  április 5.: A „kassai kormányprogram” kihirdetése. A csehszlovákiai magyar kisebbség történelmi kronológiája XIII. TÓTHFILEP A csehszlovákiai magyar kisebbség történelmi kronológiája XIII. forrás: TÓTH L. – FILEP G.: A (cseh)szlovákiai magyar művelődés kronológiája 1918 – 1998. In: A (cseh)szlovákiai magyar művelődés története. IV. köt. Ister, Budapest, 2000.

3 A „kassai kormányprogram”  háborús bűnössé  VIII. pontja az antifasiszta ellenállási mozgalomban részt vetteken kívül az egész magyar és német kisebbséget háborús bűnössé nyilvánítja és megfosztja állampolgárságától,  áruló  az áruló németek és magyarok vagyonát nemzeti gondnokság alá helyezi, elrendeli az árulók és kollaboránsok megbüntetését és internálását,   a magyar és német mezőgazdasági tulajdon elkobzására irányuló földreformot hirdet,   rendelkezik a magyar és a német iskolák bezárásáról, valamint elrendeli az oktatási és kulturális intézményeknek a „német és a magyar kultúrához fűződő viszonya” felülvizsgálását. A csehszlovákiai magyar kisebbség történelmi kronológiája XIII. TÓTHFILEP A csehszlovákiai magyar kisebbség történelmi kronológiája XIII. forrás: TÓTH L. – FILEP G.: A (cseh)szlovákiai magyar művelődés kronológiája 1918 – 1998. In: A (cseh)szlovákiai magyar művelődés története. IV. köt. Ister, Budapest, 2000.

4 A csehszlovákiai magyar kisebbség történelmi kronológiája XIV. TÓTHFILEP A csehszlovákiai magyar kisebbség történelmi kronológiája XIV. forrás: TÓTH L. – FILEP G.: A (cseh)szlovákiai magyar művelődés kronológiája 1918 – 1998. In: A (cseh)szlovákiai magyar művelődés története. IV. köt. Ister, Budapest, 2000. 1945 április 6.Esterházy GustávHusák  április 6.: Egy szovjet katonai járőr letartóztatja Esterházy Jánost, a szlovákiai Magyar Párt elnökét, s közmunkára fogják, majd elengedik. Április 20.-án meghallgatásra jelentkezik Gustáv Husák szlovák belügyi megbízottnál, aki letartóztattatja őt. április és július között181  április és július között: A magyar kormány 181 tiltakozó jegyzéket nyújt át a Szövetséges Ellenőrző Bizottságnak a csehszlovákiai magyar kisebbség diszkriminációjával kapcsolatban. május 3.  május 3.: A pozsonyi magyarok lakásaikból való kitoloncolásának és a Ligetfalu határában kialakított internálótáborba hurcolásának kezdete. május 15-18.  május 15-18.: A SZNT rendelete a „fasiszta bűnösök, a megszállók, az árulók és a kollaboránsok” megbüntetéséről, valamint a népbíróságok felállításáról. A rendelet szerint az 1938-1945 között Magyarországhoz csatolt területeken a magyar hatóságokkal való együttműködést, illetve a magyar politikai pártokhoz, gazdasági, szociális, vagy kulturális intézményekhez való tartozást is büntetendőnek kell minősíteni. A magyarok kizárása a politikai pártokból, a magyar(országi) sajtótermékek kitiltása Szlovákia területéről. május 25.  május 25.: Az aktív antifasiszták kivételével megszüntetik a magyar és a német nemzetiségű közalkalmazottak munkaviszonyát. A SZNT rendeletileg feloszlatja a magyar kulturális, társadalmi, valamint sport- és munkásegyesületeket. május 26.  május 26.: Megkezdik a Magyarországhoz csatolt területeken 1938 november 2.-a után letelepedett személyek kitoloncolását az országból. május 31.  május 31.: Beszüntetik a magyar nemzetiségű nyugdíjasok nyugdíjának folyósítását.

5 A csehszlovákiai magyar kisebbség történelmi kronológiája XV. TÓTHFILEP A csehszlovákiai magyar kisebbség történelmi kronológiája XV. forrás: TÓTH L. – FILEP G.: A (cseh)szlovákiai magyar művelődés kronológiája 1918 – 1998. In: A (cseh)szlovákiai magyar művelődés története. IV. köt. Ister, Budapest, 2000. 1945 június  június: Előbb Nagy-Britannia, majd az USA is elzárkózik a csehszlovákiai magyarok tömeges kitelepítésének terve elől. június 27.GustávHusákEsterházy Jánost  június 27.: A csehszlovák hatóságok, Gustáv Husák utasítására, átadják Esterházy Jánost a szovjet katonai szerveknek, akit Moszkvába, majd a Gulagra hurcolnak. június 29.  június 29.: Moszkvában aláírják a Kárpátalját a Szovjetuniónak átadó csehszlovák-szovjet szerződést. július 17. – augusztus2.  július 17. – augusztus 2.: A potsdami értekezleten az USA megvétózza a csehszlovákiai magyarok kitoloncolásának tervét. július  július: Köztársasági elnöki rendelet a belső telepítésekről. augusztus 2.Beneš 33  augusztus 2.: Beneš elnök 33. számú rendelete – a csehszlovákiai magyarokat megfosztja állampolgárságuktól. A rendelet visszamenőleg is igazolja a csehszlovákiai magyarok ellen korábban foganatosított intézkedéseket, s továbbiakhoz teremt jogalapot. szeptember 19.Beneš  szeptember 19.: Beneš elnök rendelete az állampolgárságukat elvesztett személyek munkakötelezettségéről. Október – rendelet az általános munkakötelezettség- és közmunkára foghatóságról. október 25.  október 25.: Elnöki rendelet az „ellenséges vagyon elkobzásáról”. december 3-6.  december 3-6.: Az első prágai csehszlovák-magyar lakosságcsere-tárgyalások. december 4.  december 4.: Az első Cseh- és Morvaországba irányuló deportálások leállítása. (Kb. 10 000 ember)

6 A csehszlovákiai magyar kisebbség történelmi kronológiája XVI. TÓTHFILEP A csehszlovákiai magyar kisebbség történelmi kronológiája XVI. forrás: TÓTH L. – FILEP G.: A (cseh)szlovákiai magyar művelődés kronológiája 1918 – 1998. In: A (cseh)szlovákiai magyar művelődés története. IV. köt. Ister, Budapest, 2000. 1946 február 27.ClementisGyöngyösi  február 27.: Budapesten Clementis és Gyöngyösi, a két külügyminiszter aláírja a lakosságcsere-egyezményt, melynek értelmében ugyanannyi, a csehszlovák hatóságok által kijelölt magyarnak kell elhagynia az országot, amennyi magyarországi szlovák jelentkezik önkéntesen az áttelepülésre. márciusCsehszlovák Áttelepítési Bizottság  március: megkezdi működését a Csehszlovák Áttelepítési Bizottság. május 10.  május 10.: A magyar parlament ratifikálja a lakosságcsere-egyezményt. május 26.  május 26.: Parlamenti választások Csehszlovákiában. június júliusMagyar Áttelepítési Kormánybiztosság  június: Csehszlovákia átnyújtja Magyarországnak az áttelepülésre jelentkezett magyarországi szlovákok névjegyzékét.(→ július: Magyar Áttelepítési Kormánybiztosság, Budapest.) június 24.Esterházy János  június 24.: Moszkvában kihirdetik gróf Esterházy János ítéletét – „a magyar fasiszta párthoz való tartozásért” 10 év javító munkatábor. októberMeghatalmazotti Hivataltól  október: A pozsonyi magyar Meghatalmazotti Hivataltól ún. „fehér lapot” kapnak az áttelepítésre kijelölt személyek., amely tartalmazza a lakosságcsere-egyezmény alapján őket megillető jogokat is. október 15.  október 15.: A párizsi békekonferencia befejezése. A két országra bízza a vitás ügyek rendezését; nem hagyja jóvá a csehszlovákiai magyaroknak a csehszlovák fél által követelt egyoldalú és teljes kitelepítését; három községet Csehszlovákiához csatol. november – 1947 február  november – 1947 február: A deportálások második hulláma. (kb. 50 000 ember)

7 A csehszlovákiai magyar kisebbség történelmi kronológiája XVI. TÓTHFILEP A csehszlovákiai magyar kisebbség történelmi kronológiája XVI. forrás: TÓTH L. – FILEP G.: A (cseh)szlovákiai magyar művelődés kronológiája 1918 – 1998. In: A (cseh)szlovákiai magyar művelődés története. IV. köt. Ister, Budapest, 2000. 1946  A reszlovakizáció első szakasza. Központi Reszlovakizációs Bizottság, Pozsony.

8 A lakosság száma 1930 SzlovákokMagyarok A statisztikai magyarok közül reszlovakizációra jelentkezettek fő% % % 1 445 161 742 450 52,2 552 830 38,8 325 718 58,9 A dél-szlovákiai járásokban reszlovakizálást kérő személyek száma VADKERTY A dél-szlovákiai járásokban reszlovakizálást kérő személyek száma forrás: VADKERTY Katalin: A reszlovakizáció. Mercurius Könyvek. Kalligram, Pozsony, 1993, 71 – 72. o.

9 A csehszlovákiai magyar kisebbség történelmi kronológiája XVII. TÓTHFILEP A csehszlovákiai magyar kisebbség történelmi kronológiája XVII. forrás: TÓTH L. – FILEP G.: A (cseh)szlovákiai magyar művelődés kronológiája 1918 – 1998. In: A (cseh)szlovákiai magyar művelődés története. IV. köt. Ister, Budapest, 2000. 1947 április  április: A lakosságcsere megkezdése. június 10.EsterházyJános  június 10.: A csehszlovák hatóságok elfogatóparancsot adnak ki Esterházy János, mint „ismeretlen helyen tartózkodó, feltehetően szökésben lévő” személy ellen. július  július: A Szlovák Telepítési Hivatal rendelete a Szlovákiába visszaszökött csehországi magyar deportáltak visszatoloncolásáról. szeptember 16.Esterházy Jánost  szeptember 16.: A Szlovák Nemzeti Bíróság, távollétében halálra ítéli Esterházy Jánost, majd a benyújtott kegyelmi kérvényt is elutasítja.1948 február 25.  február 25.: Kommunista hatalomátvétel Csehszlovákiában. március  március: folytatják a decemberben felfüggesztett lakosságcserét. április  április: Kormányrendelettel visszaadják az állampolgársági kötelességeiket meg nem szegő, más állampolgárságot nem szerző, Csehszlovákiában állandó lakóhellyel rendelkező magyarok és németek állampolgárságát. Újabb rendelet októberben. november  november: Határozat a magyar nyelvű oktatás megszervezéséről. december15.Új Szó  december 15.: Megjelenik a pozsonyi Új Szó első száma.

10 A csehszlovákiai magyar kisebbség történelmi kronológiája XVIII. TÓTHFILEP A csehszlovákiai magyar kisebbség történelmi kronológiája XVIII. forrás: TÓTH L. – FILEP G.: A (cseh)szlovákiai magyar művelődés kronológiája 1918 – 1998. In: A (cseh)szlovákiai magyar művelődés története. IV. köt. Ister, Budapest, 2000. 1949 január  január: Elindulnak Szlovákia felé a Csehországba deportált magyarokat hazaszállító, első, hivatalosan megszervezett transzportok. áprilisEsterházyJánost  április: A szovjet hatóságok kiadják Esterházy Jánost. Júliusban a köztársasági elnök elhalasztja halálos ítéletének végrehajtását, majd egy év múlva kegyelemből életfogytiglanra változtatja. (1957-ben hal meg a csehországi Mírov börtönében.) júliusCsorba-tói egyezmény  július: A „Csorba-tói egyezmény” Csehszlovákia és Magyarország között: kölcsönösen lemondanak a lakosságcsere áttelepítettjei hátrahagyott vagyonából fakadó követelésekről. szeptember 1.  szeptember 1.: Csehszlovákiában megindul a magyar anyanyelvi oktatás.

11 A CSEHSZLOVÁK – MAGYAR LAKOSSÁGCSERE MÉRLEGE 1948 december 22. VADKERTY forrás: VADKERTY Katalin: A belső telepítések és a lakosságcsere. Kalligram, Pozsony, 1999., 166-167 o. A Magyarországról önként áttelepült szlovákok Áttelepülésre jelentkezett 95 432 Áttelepedett 73 273 A lakosságcsere-egyezmény alapján ténylegesen kitelepített szlovákiai magyarok Az egyezmény V. cikkelye alapján 45 475 „Háborús bűnösök” 2905 Az egyezmény aláírása előtt 11 057 „Egyéb”2145 „Önként távozott” Kb. 6000 Összesen 89 660


Letölteni ppt "Janics Kálmán „A hontalanság évei” 1945 –1948. 1944 május KlementGottwald  május: A moszkvai csehszlovák (kommunista) emigráció is hajlani kezd a magyarok."

Hasonló előadás


Google Hirdetések