Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AZ AFÁZIÁK TIPOLÓGIAI OSZTÁLYOZÁSA

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AZ AFÁZIÁK TIPOLÓGIAI OSZTÁLYOZÁSA"— Előadás másolata:

1 AZ AFÁZIÁK TIPOLÓGIAI OSZTÁLYOZÁSA

2 A) A BESZÉDPRODUKCIÓ VALAMELYIK SZINTJÉNEK SÉRÜLÉSE ALAPJÁN:
Expresszív (motoros) afáziák 1. Dinamikus afázia: tünetei: - a beszédértés és az utánmondás általában ép - a készen kapott egységeket használja - a gondolatait nem tudja összefüggő szöveggé rendezni - névszócentrikus - nem használ viszonyító elemeket a sérült terület: - Broca-területhez kapcsolódó elülső beszédzónák - a szemantikai felírás károsodott (téma-réma sérülés)

3 segítség: képsor alapján fel tudja építeni a szöveget, de önmaga nem képes megszervezni a mondatait; inaktív beszéd; beszédprodukcióból csak azokat tudja alkalmazni, amit már hallott.

4 2. Agrammatizmusok tünetei: - főleg névszókat használ - a nyelvtani viszonyító elemek hiányoznak - távirati stílus a sérült területek: - szintagmatikus rendszer károsodása - mélystruktúra és a transzformáció zavara, de ép a paradigma rendszer

5 3. Efferens afázia tünetei: - felbomlik a morfológiai szerkezet - a beteg nem tud értelmesen beszélni, szavak helyett artikulátlan hangokat, szótagokat, indulatszavakat mond (bal agyfélteke) - hanglejtése és beszédritmusa ép (jobb agyfélteke) a sérült területek: - a Broca-terület és a mélykéreg károsodása (mindig a domináns agyfélteke sérült, a leggyakoribb, más afáziákhoz gyakran kapcsolódik)

6 4. Afferens (vezetéses afázia)
tünetei: - a beteg utánmondásra és önálló beszédre is képtelen - enyhébb esetben a mondatszerkezet és a szintagmák épek, de a szavak hangalakja, a toldalékolás torzul vagy felbomlik - a beteg tudatában van hibáinak, szótalálással próbálkozik a sérült terület(ek): - elsősorban a fonematikus szint zavara - általában több tényező komplex zavara, így: beszédhallás ellenőrzése, belső beszéd → hátsó agyi területek verbális emlékezet

7 5. Szemantikus (amnesztikus) afázia
(a) Megnevezési zavar tünetei: - nem tud hozzáférni a hosszútávú memória készletéhez, - a beszéd folyékony, de körülményes (pl. sok a körülírás, a parafrázis, a szünet) - a beteg keresi a szavakat - kiesnek a névszók, de sok az ige - a morfémák gyakran torzak, értelmetlenek - a sérült területek: - a morféma szelekció zavara - a szó teljes kategóriarendszere elvesztette felépítését (b) Logikai, grammatikai szerkezetek szétesése - nem tud önállóan produkálni és utánmondani bonyolult logikai, grammatikai viszonyokat a sérült területek: a viszonykommunikációs szint károsodott

8 B) A BESZÉDÉRTÉS VALAMELY SZINTJÉNEK KÁROSODÁSA ALAPJÁN
Receptív (szenzoros) afáziák 1. Szósüketség tünetei: - nem képes azonosítani a beszédhangokat (a hallás ép) - nem képes összefüggő beszéd megértésére a sérült terület(ek): - a fonematikus dekódolás zavara, mechanikus ismétlés, nem kreatív

9 2. Szemantikus afázia tünetei: - a fonémákat helyesen különbözteti meg, de a szemantikus viszonyító elemeket nem érti - a szavak jelentése beszűkül, súlyosabb esetekben elidegenedik a valódi jelentéstől sérült területek: - a szemantikai szint károsodása, fokozatos leépülés

10 A BESZÉDSZERVEZŐDÉS SZINTJEI:
A. PARADIGMA RENDSZER 1.FONEMATIKUS SZINT (zöngés-zöngétlen, p-t; g-k) 2.LEXIKAI (MORFOLÓGIAI SZERVEZŐDÉS) (osztályozzuk a hallott hangsort értelem szerint) 3. SZEMANTIKUS SZERVEZŐDÉS (kontextusbeli jelentést kapja a szó, alanyi-tárgyas ragozás, birtokos szerkezet) B. SZINTAGMATIKUS SZERVEZŐDÉS (viszonykommunikáció)

11 A BESZÉDPRODUKCIÓ SZERVEZŐDÉSE
az ÉN gondolatom → szemantikai felírás → mélystruktúra → transzformáció → felszíni szerkezet → az ÉN produkcióm

12 A BESZÉDÉRTÉS A TE produkciód → felszíni szerkezet → mélyszerkezet → szemantikai felírás → az ÉN gondolatom

13 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "AZ AFÁZIÁK TIPOLÓGIAI OSZTÁLYOZÁSA"

Hasonló előadás


Google Hirdetések