Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vízbiztonság tervezés gazdasági hatásai Dr. Papp Mária c.egyetemi docens,főtitkár 2010.10.07. Budapest..

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vízbiztonság tervezés gazdasági hatásai Dr. Papp Mária c.egyetemi docens,főtitkár 2010.10.07. Budapest.."— Előadás másolata:

1 Vízbiztonság tervezés gazdasági hatásai Dr. Papp Mária c.egyetemi docens,főtitkár 2010.10.07. Budapest..

2 Jelenlegi helyzet-vízbiztonsági tervezés  A víziközmű hálózatok állapota rendkívül leromlott  Szétaprózódott szolgáltatói szféra  Díjképzési-, díjtámogatási rendszer anomáliái  Tulajdoni viszonyok rendezetlensége  Hatósági ellenőrzés hiánya  Jogi szabályozás hiányosságai

3 Jogiszabályozás-vízbiztonság alapja  A víziközmű vagyon tulajdoni helyzete-fejlesztési szabályai-közszolgáltatás alapkritériuma  Szolgáltató és a fogyasztó közötti szerződés szabályai- mennyiségi-minőségi követelmények  Tőkebevonás módjai-kockázata  Koncesszióval történő fejlesztés szigorú szabályai  Közművagyon gazdasági társaságba történő bevitelének jövőbeli tilalmat

4 Jogiszabályozás –vízbiztonság alapja  Vagyonkezelés szabályai-ki lehet vagyonkezelő  Ármegállapítás –mit tartalmazzon az ár  EU „teljes költségmegtérülés” elve-vizbiztonág mint költség tényező  Közműfejlesztési hozzájárulás rendje-minőségi fejlesztés kérdése  Szolgáltatók szakmai követelményrendszere

5 Jogiszabályozás- vízbiztonság alapja  Szabályok betartásának ellenőrzése- felügyeleti rendszer  Szolgáltatók és fogyasztók szerződéses kapcsolatának feltételei-fogyasztóvédelem  Szolgáltatásért felelős önkormányzat és a szolgáltató kapcsolata-szerződés -jogszabály  Ivóvízbázisok védelme- üzemeltetése-pénzügyi forrása

6 Jogiszabályozás- vízbiztonság alapja  Állami támogatás-költségvetés szerepe- meddig?  Csapadékvíz elvezetés és szennyvíz szippantás  Gazdasági helyzet–pénzügyi források  Elmaradt fejlesztések -havária helyzet  Szolgáltató szervezetek felkészültsége- laboratóriumi háttér biztosítása-

7 Fontosabb jogszabályok Az Európai Unió Tanácsának 98/83 EK irányelve (1998. november 3. ) az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény (Ötv) Egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény

8 Fontosabb jogszabályok A közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/ 2001. (X.25.) Korm. rendelet A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. XII.23.) Korm. rendelet A Víziközművek üzemeltetéséről szóló 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet

9 Vízbiztonsági terv (WSP) WHO Guidelines for Drinking Water Quality (2004) Fő elemei: –Veszélyelemzés –Kontrollintézkedése meghatározása –Javító célú intézkedések meghatározása –Monitoring –Hatékonyságellenőrzés www.vizbiztonsag.hu

10 65/2009. (III.31.) Korm. rendelet Ivóvízbiztonság: az ivóvízfogyasztáshoz, illetve használathoz kapcsolódó, ivóvíznyerésre szolgáló, vízkezelő és ellátó rendszerben, házi ivóvízhálózatban és vízvételre szolgáló helyeken elérhető legkisebb egészségkockázatot jelentő minőségi és működési jellemző

11 65/2009. (III.31.) Korm. rendelet  Vízbiztonsági rendszer, mint követelmény – 1.000 m3/d vagy 5.000 fő felett  OTH által jóváhagyott ivóvízbiztonsági terv  OTH felülvizsgálat négy évente  Ütemezés – 2012-ig: > 100.000 fő – 2013-ig: 50.000 – 100.000 fő – 2014-ig: 5.000-50.000 fő

12 A WSP rendszer biztosítja  A fogyasztóink igényeinek megismerését és folyamatos kielégítését, ezzel elégedettségük elérését  A vevőszolgálati tevékenységünk hatékonyságának növelésével a fogyasztói kapcsolatok javítását,  A szolgáltatott ivóvíz minőségének folyamatos javítását, az egyenletes vízminőség és a permanens biztonság elérését  Nyilvánosan demonstráljuk az egészséges és a minden jogszabályi előírásnak megfelelő minőségű ivóvíz szolgáltatása érdekében tett erőfeszítéseinket,  A hagyományos minőségellenőrzésen túl a kitermeléstől az elosztásig több ponton történő ellenőrző vizsgálatokkal a hatékonyabb minőségellenőrzést, az ellenőrzési módszerek folyamatos felülvizsgálatát,

13  Hatékonyabb közművagyon-gazdálkodást,  Megbízható beszállítóinkkal kölcsönösen előnyös partnerkapcsolat kialakítását,  A vállalat hatékonyságát növelő szervezett információáramlást,  Az adminisztrációs fegyelem növelését,  Határozott, együttműködő, önállóan döntő, folyamatosan képzett, önmagával, személyi és tárgyi környezetével szemben igényes, megfelelően motivált, minőségi munkát végző vezetők és munkatársak alkalmazását

14  a személyi teljesítmények figyelemmel kísérését, értékelését és elismerését,  a kellemes munkahelyi légkört,  biztonságos és egészséges munkakörülményeket.

15 és ez mind mennyibe kerül Vízdíjak átlagértéke 2010. (Ft/m3) A lakosság 80%-ánál (nem támogatott) br. 323,03 ebből 20%-nál (Főváros) br. 228,38 A lakosság 20%-nál (támogatott) br. 606,25 Csatornadíjak átlagértéke (Ft/m3) A lakosság 80%-ánál (nem támogatott) br. 327,13 ebből 20%-nál (Főváros) br. 310,59 A lakosság 20%-nál (támogatott) br. 624,75

16 Víz- és csatornadíjak együttes átlagértéke (Ft/m3) A lakosság 80%-ánál (nem támogatott) br. 650,15 ebből 20%-nál (Főváros) br. 538,96 A lakosság 20%-nál (támogatott) br. 1231,00

17 Köszönöm figyelmüket!


Letölteni ppt "Vízbiztonság tervezés gazdasági hatásai Dr. Papp Mária c.egyetemi docens,főtitkár 2010.10.07. Budapest.."

Hasonló előadás


Google Hirdetések