Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Fejlett Webes Technológiák II. Bilicki Vilmos 2002.09.16.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Fejlett Webes Technológiák II. Bilicki Vilmos 2002.09.16."— Előadás másolata:

1 Fejlett Webes Technológiák II. Bilicki Vilmos 2002.09.16

2 A mai előadás tartalma: A speckoll. célja Java nyelv alapjai

3 A speckoll. célja Java programozás JME (Java Micro Edition) használata Fejlesztő környezet: Java ONE 4 Mobile Edition Nokia API-k Alkalmazások: hálózatos önálló Cél: Nokia mobil telefonok programozása Használható ötletes alkalmazások fejlesztése

4 Miért hasznos a speckoll. Java JME (5 millió mobil készülék Magyarországon)

5 Mobil alkalmazások http://www.midletcentral.com http://midlet.org/jsp/index.jsp

6 A speckoll. felépítése Java áttekintés (1. óra) JavaONE fejlesztő környezet (2. óra) Java Micro Edition (2. óra) Nokia API (3. óra) Nokia API (4. óra) Feladatok megbeszélése, kiosztása (5. óra) Konzultációk (minden héten a speckoll időpontjában, a csoport vezetővel)

7 Csoportok 3-4 fős csoportok (egy vezető) Egy alkalmazást 2,3 csoport fejleszt Feladatok: Program fejlesztés Tesztelés Dokumentálás (Felhasználói, fejlesztői: UML, …) Év végén használható program produkálása !

8 Hasznos hivatkozások https://160.114.55.228 h_op, alfa1 http://java.sun.com/j2me/ http://64.78.49.204/ http://www.forum.nokia.com/main.html

9 Java nyelv I. Egyszerű a kezdők is könnyen boldogulnak vele (C,C++) Magasszintű komplex feladatok egyszerűen megoldhatóak vele (hálózat kezelés, grafika) Objetum orientált az alapoktól kezdve (a primitív adattípusok kivételével minden objektum) elosztott rendszerek (komponens alapú fejlesztés, újrafelhasználhatóság) Biztonságos, robosztus fordításkor ellenőrzés nincs pointer (NULL pointerre hivatkozás, levegőbe lógó mutatók) nincs automatikus konverzió dinamikus szemétgyűjtés (memory leak)

10 Java nyelv II. Platform független nem tartalmaz architektúra függő elemeket (az int, mérete … nyelvi szinten definiált) Interpretált, dinamikus gyors fejlesztési ciklus (nincs szükség make-re) class loader (package) virtuális gép byte kód (a hivatkozások csak futás időben oldódnak fel) 10-20-szor lassabb mint gépi kódú megfelelője Többszálú Elosztott (a class loader képes hálózatról betölteni az osztályt, RMI, …)

11 Hogyan működik ? I. JVM Java API.java fájl javac osztaly.java osztaly.class java osztaly

12 Hello World ! /** * A HelloWorldApp osztály mely a szabványos kimenetre kiírja a Hello World üdvözletet. */ class HelloWorldApp { public static void main(String[] args) { System.out.println("Hello World!"); //Kiírja a szöveget. } HelloWorldApp.java fájl javac HelloWorldApp.java HelloWorldApp.class java HelloWorldApp

13 Változók A minden változóhoz típust és nevet kell rendelnünk. A változók nevét kicsi betűvel kezdjük, a több szóból álló változókat a szóhatárnál nagybetűvel választjuk el. bool isVisible; az aláhúzást mindenhol használhatjuk de csak a konstansokban szokás az utasítások végén ;

14 Példa public class MaxVariablesDemo { public static void main(String args[]) { byte largestByte = Byte.MAX_VALUE; short largestShort = Short.MAX_VALUE; int largestInteger = Integer.MAX_VALUE; long largestLong = Long.MAX_VALUE; float largestFloat = Float.MAX_VALUE; double largestDouble = Double.MAX_VALUE; char aChar = 'S'; boolean aBoolean = true; System.out.println("The largest byte value is " + largestByte); … }

15 Operátorok I. () []. - zárójelek, indexelés, osztály komponensére hivatkozás ++ - - ! ~ instanceof - (pre- vagy poszt-) inkremens és dekremens, logikai és bitenkénti negálás, típus ellenôrzés new (type)expression - új egyed létrehozása * / % - szorzás, osztás, moduló + - összeadás, kivonás

16 Operátorok II. > >>>- bitenkénti léptetések >= <= összehasonlítások == != egyenlô, nem egyenlô & bitenkénti AND ^ bitenkénti XOR | bitenkénti OR && logikai AND || logikai OR ? : feltételes kifejezés = += -= *= /= %= ^= &= |= >= >>>= különbözô értékadások

17 Vezérlő szerkezetek I. ciklusok: while do-while for döntési pontok: if-else switch-case while (kifejezés) { utasítások } do { utasítások } while (kifejezés); for (inicializálás; befejezés; növekmény) { utasítások } if (feltétel) { utasítás ha teljesül} else { utasítás ha nem teljesül } switch (változó(csak int)) { case érték1: utasítás1; break; case érték2: utasítás2; break; default: utasítás; }

18 Vezérlő szerkezetek II. kivétel kezelés: try-catch-finally elágazás break (kilép) continue (ellenőrzi a feltételt) return (kilép a metódusból) try { utasítások } catch (kivétel neve) { utasítások} finally { utasítások}

19 Objektumok I. A primitív típusok kivételével minden objektum Egy objektum létrehozásának fázisai: Point origin_one = new Point(23, 94); Rectangle rect_one = new Rectangle(origin_one, 100, 200); Rectangle rect_two = new Rectangle(50, 100); PéldányosításDeklarálás Inicializálás

20 Objektumok II. Felhasználói felület objektumok A felhasználó ezeken keresztül kommunikál (widget (window gadgets) ablak-szerkenyű) Környezeti objektumok az operációs rendszer objektumai Feladat specifikus objektumok dokumentumok multimédia probléma tartomány

21 Objektumok III. Az objektumok metódusait, változóit az objektumon keresztül érhetjük el. Nem célszerű a változókhoz közvetlen hozzáférést engedélyezni. Az objektumok felszabadításával a program futása után nem kell foglalkoznunk. (NULL értéket kell adnunk a referenciájának) A szemét gyűjtő megteszi ezt helyettünk (mi is meghívhatjuk System.gc()). finalize metódus (a szemétgyűjtő meghívja ezt mielőtt megszüntetné) Minden egyes objektumnak meghatározott típusa kell, hogy legyen. Minden változó hivatkozás. Érték adáskor erre figyelnünk kell ! Rectangle rect_one = new Rectangle(origin_one, 100, 200); int terulet = rect_one.area(); int w = rect_one.width;

22 Objektumok IV. public class Point { public int x = 0; public int y = 0; public Point(int x, int y) { this.x = x; this.y = y; } class teszt { public static void main(String[] args) { Point masolat; Point eredeti = new Point(23, 94); masolat = eredeti; masolat.x=1000; System.out.println(eredeti.x); } if (x instanceof Person) System.out.println("x egy személy!");

23 Osztályok Osztályok létrehozása: Osztály deklaráció public – alapértelmezés, egyébként csak az azonos csomagban lévő osztályok használhatják abstract – az osztály nem pédányosítható final – az osztályból nem származtatható másik class osztálynév – az osztály neve extends – az osztály őse (mindenképpen kell egy ős) implements interface – a megvalósított egy, vagy több interfész Osztály törzs a változókat és a metódusokat tagoknak nevezzük konstrutor private – más osztály nem példányosíthatja az osztályunkat protected – csak alosztályok és az egy csomagban lévő osztályok példányosíthatják public – bármely osztály példányosíthatja

24 Konstruktorok public class Rectangle { public int width = 0; public int height = 0; public Point origin; Rectangle() { origin = new Point(0, 0); } public Rectangle(Point p) { origin = p; } public Rectangle(int w, int h) { this(new Point(0, 0), w, h); } public Rectangle(Point p, int w, int h) { origin = p; width = w; height = h; }

25 Tag változók tag változók: hozzáférési szint: private - osztály protected – osztály, csomag, alosztály public - mindneki package – osztály, csomag static – ez osztály változó (pl. példány számlálás) final – nem változtatható transient – nincs teljesen specifikálva de az objektum mentésnél az ilyen nem mentődik el voaliate – ritkán használt tulajdonság (megakadályozza a fordítót bizonyos optimalizálások elvégzésében)

26 Metódusok public Object push(Object item) throws … { items.addElement(item); return(item); } törzs deklaráció Hozzáférési szint Visszatérési érték Paraméterek Kivétel kezelés

27 Metódusok I. Hozzáférési szint: private - osztály protected – osztály, csomag, alosztály public - mindenki package – osztály, csomag Static – akkor is el lehet érni amikor nincs példányosítva public class teszt { public static int x; public static void pelda() { System.out.println(x); } class teszt { public static void main(String[] args) { System.out.println(teszt.x); }

28 Metódusok II. abstract – nincs implementálva, csak absztrakt osztály tagja lehet (csak a koncepciót vázoljuk, a megvalósítás az alosztályok feladata lesz) final – nem írható felül (biztonsági okok (string - final), tervezés) native – más nyelven írt függvény(a JNI segítségével oldható meg) synchronised – párhuzamosan futó szálak metódusokat használhatnak, hogy hozzáférjenek a változókhoz. Ezzel oldhatjuk meg a zárolást

29 Metódusok III. throws exceptions – segítségével tudunk kivételeket kezelni az argumentumokat érték szerint adja át, a visszatérési értéket is. több metódusnak lehet egy neve, ekkor az argumentumok alapján dől el melyik hívódik meg (polimorfizmus) Az alosztályokban lévő ilyen nevű metódusok felülírják az ős metódusait

30 Öröklődés I. az alap objektum az Object belőle származik minden objektum közvetlenül vagy közvetve az alosztály örökli az ős metódusait, változóit (az össze elődét) melyek public vagy protected láthatóságúak örököl mindent aminél nincs specifikálva a láthatóság és egy csomagban vannak mivel a konstruktor-ok nem tagok azok nem öröklődnek

31 Öröklődés II. superclass – ősosztály az egyforma nevű változóknál, metódusoknál az alosztályé érvényes final metódust nem lehet felülírni abstract metódust kötelező felülírni (vagy az alosztálynak absztraktnak kell lennie) super.valtozonev – az ős változója super.metodusnev() – az ős metódusa

32 Object minden osztály belőle származik közvetve vagy közvetlenül felülírható metódusai: clone (klónozás) equals / hashCode (összehasonlítás, int) finalize (memória felszabadítás, super.finalize()) toString végleges metódusai: getClass notify notifyAll wait

33 getClass() végleges segítségével lekérhetjük az objektum osztályát, ősosztályát void PrintClassName(Object obj) { System.out.println("The Object's class is " + obj.getClass().getName()); } Object createNewInstanceOf(Object obj) { return obj.getClass().newInstance(); }

34 Egymásba ágyazott osztályok I. class TartalmazoOsztaly{... class BeagyazottOsztaly {... } } a beágyazott osztály hozzáfér a tartalmazó osztály minden tagjához a protected-hez is gyakran használják eseménykezelésre a beágyazott osztály lehet: teljes anonymous – egy metódusban definiáljuk

35 Egymásba ágyazott osztályok II. anonymous public class kezelo implements ActionListener { helyette: public hourField.addActionListener() { new ActionListener() { public void actionPerformed(ActionEvent e) { Integer.parseInt(e.getActionCommand); }

36 Interfészek az interfész egy protokollt definiál mely bárhol megvalósítható. segítségével tulajdonképpen megvalósítható a többszörös öröklődés az interfész metódusokat definiál, de nem implementálja őket definiálhat változókat is különbség az absztrakt osztály és az interfész között: egy interfész nem implementálhat metódusokat egy osztály több interfészt megvalósíthat az interfész nem tagja az osztályhierarchiának

37 Interfész definiálása az interfész örökölhet extends (őse a szuper interfész) a metódusok törzs nélküliek csak static, final módosítók használhatóak minden public public interface StockWatcher extends PStockWatcher{ final String sunTicker = "SUNW"; final String oracleTicker = "ORCL"; final String ciscoTicker = "CSCO"; void valueChanged(String tickerSymbol, double newValue); }

38 Interfész megvalósítása minden az interfészben deklarált metódust meg kell valóstani az interfészt nem szabad módosítani! az extends az implements előtt szerepel public class StockApplet extends Applet implements StockWatcher {... public void valueChanged(String tickerSymbol, double newValue) { if (tickerSymbol.equals(sunTicker)) {... } else if (tickerSymbol.equals(oracleTicker)) {... } else if (tickerSymbol.equals(ciscoTicker)) {... } }

39 Csomagkezelés az osztálykezelés egyszerűbbé tétele feloldja az elnevezési problémákat az összefüggő osztályokat csomagokba lehet foglalni minden forrás fájl elejére oda kell tenni a package szót a csomagon kívül csak a public tagok, osztályok hozzáférhetőek elnevezésre a cégek a cég URL címének inverze használható: com.company.package package graphics; public class Circle extends Graphic implements Draggable {... }

40 Csomagok használata Hivatkozhatunk a tagra a teljes névvel A csomag tagot importáljuk Az egész csomagot importáljuk graphics.Rectangle myRect = new graphics.Rectangle(); import graphics.Circle; import graphics.*;

41 Egyszerű objektumok Character – Olyan osztály mely karaktert tartalmazhat. Sok metódust biztosít a karaterk kezelésre. Character String – Az osztály alkalmas nem változtatható karakterláncok tárolására. String StringBuffer – Változtatható karakterláncok tárolására alkalmas osztály. StringBuffer Number – Különböző számok tárolására alkalmas osztály mely hasznos metódusokkal is rendelkezik. Number Arrays – Tömbök tárolására szolgáló osztály. Arrays

42 Character Character(char) - konstruktor compareTo(Character) – összehasonlítás (k,n,e) equals(Object) - összehasonlítás toString() – átalakítja charValue() – visszaadja az értékét isUpperCase(char) – nagybetű-e

43 String, StringBuffer length() capacity() charAt(int) substring(int) substring(int, int) indexOf(int character) lastIndexOf(int character) indexOf(int character, int from) lastIndexOf(int character, int from) indexOf(String string) lastIndexOf(String string) indexOf(String string, int from) lastIndexOf(String string, int from) append() insert() toString() valueOf() String piStr = "3.14159"; Float pi = Float.valueOf(piStr);

44 Tömbök int a[] = new int[10]; int[] a = new int[10]; A név csak referencia int a[][] = new int[10][3]; system.out.println(a.length); // 10-et ír ki system.out.println(a[0].length); // 3-at ír ki háromszög alakú tömb : float f [][] = new float [10][]; for (int i = 0; i < 10; i++) f[i] = new float [i + 1];

45 Tömbök II. public class ArrayOfArraysDemo { public static void main(String[] args) { String[][] cartoons = { { "Flintstones", "Fred", "Wilma", "Pebbles", "Dino" }, { "Rubbles", "Barney", "Betty", "Bam Bam" }, { "Jetsons", "George", "Jane", "Elroy", "Judy", "Rosie", "Astro" }, { "Scooby Doo Gang", "Scooby Doo", "Shaggy", "Velma", "Fred", "Daphne" } }; for (int i = 0; i < cartoons.length; i++) { System.out.print(cartoons[i][0] + ": "); for (int j = 1; j < cartoons[i].length; j++) { System.out.print(cartoons[i][j] + " "); } System.out.println(); }

46 Tömbök III. arraycopy(Object source, int srcIndex, Object dest, int destIndex, int length) public class ArrayCopyDemo { public static void main(String[] args) { char[] copyFrom = { 'd', 'e', 'c', 'a', 'f', 'f', 'e', 'i', 'n', 'a', 't', 'e', 'd' }; char[] copyTo = new char[7]; System.arraycopy(copyFrom, 2, copyTo, 0, 7); System.out.println(new String(copyTo)); }

47 JAR fájlok Segítségükkel több fájlt egy archívumba pakolhatunk Tipikusan egy alkalmazás class fájlait tartalmazza Az így csomagolt alkalmazás futtatható közvetlenül, appletként, az osztályai hozzáférhetőek Előnyei: biztonságos rövid letöltés tömörítés hordozhatóság

48 JAR fájlok kezelése jar cf jar-file input-file(s) - becsomagolás jar tf jar-file – tartalom megtekintése jar xf jar-file [archived-file(s)] - kicsomagolás java -jar jar-file – futtatás jar uf jar-file input-file(s) – frissítés jarsigner jar-file alias – aláírás jarsigner -verify jar-file - ellesnőrzés

49 Hibakezelés I. Minden programban előfordulhat hiba. Ki kezeli le? A Java nyelv biztosít hibakezelést A szabványos Java hibakezelők használatával érthetőbb a kód (nem áll nek mindenki saját elképzelése szerint megvalósítani a hibakezelést) A hibakezelés megkönnyíti a különböző alkalmazások együttműködését A programkód és a hibakezelés elkülöníthető egymástól

50 Hibakezelés II. Megfelelő hibához megfelelő hibakezelő jár A runtime rendszer a Call stack-et nézi végig hibakezelő után kutatva. Ha több hibakezelőt is talál akkor a sorrend is számít Ha nem talál megfelelő kezelőt akkor a parancssoros rendszer leáll, a GUI tovább folytatja eseménykezelését

51 Hibakezelés metódusai try – körülfogja a kezelendő részt catch (Excetption e) – adott hibatípust kezel finally – végrehajtódik throw – továbbadja

52 Példa public void writeList() { PrintWriter out = null; try { System.out.println("Entering try statement"); out = new PrintWriter( new FileWriter("OutFile.txt")); for (int i = 0; i < size; i++) out.println("Value at: " + i + " = " + victor.elementAt(i)); } catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) { System.err.println("Caught ArrayIndexOutOfBoundsException: " + e.getMessage()); } catch (IOException e) { System.err.println("Caught IOException: " + e.getMessage()); } finally { if (out != null) { System.out.println("Closing PrintWriter"); out.close(); } else { System.out.println("PrintWriter not open"); } }

53 Hiba generálás hibák – jelentekeznek, de nem rendszeresek pl. IllegalAccessException, NegativeArraySizeException futásidejű hibák – a virtuális gépen következnek be pl. NullPointerException saját metódusaink jelezhetik a hibákat

54 Példa public Object pop() throws EmptyStackException { Object obj; if (size == 0) throw new EmptyStackException(); obj = objectAt(size - 1); setObjectAt(size - 1, null); size--; return obj; }

55 JavaDoc JavaAPI dokumentációhoz hasonló dokumentáció automatikus előállítása //** Ez egy érdekes osztály lesz mert dokumentálva van java.Util.Date */ public class Valami { Használhatunk HTML tag-eket Használhatunk speciális paramétereket: @author @version … A javadoc programmal tudjuk a dokumentációt előállítani


Letölteni ppt "Fejlett Webes Technológiák II. Bilicki Vilmos 2002.09.16."

Hasonló előadás


Google Hirdetések