Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Békés György f őosztályvezető-helyettes DUNAGÁZ Szakmai Napok Konferencia és Kiállítás Mennyiben szolgálja a hatósági árképzés a fogyasztóvédelmet? Dobogókő.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Békés György f őosztályvezető-helyettes DUNAGÁZ Szakmai Napok Konferencia és Kiállítás Mennyiben szolgálja a hatósági árképzés a fogyasztóvédelmet? Dobogókő."— Előadás másolata:

1 1 Békés György f őosztályvezető-helyettes DUNAGÁZ Szakmai Napok Konferencia és Kiállítás Mennyiben szolgálja a hatósági árképzés a fogyasztóvédelmet? Dobogókő 2008. április 2.

2 2 Tartalom 1.A kérdés értelmezése 2. Hogyan védhető a fogyasztó? 3. Árszabályozás, óh! 4. Konkrét példák 5. Átláthatóság

3 3 1. A kérdés értelmezése -Ki a „fogyasztó”? -Miért kell védeni? -Kitől (mitől) kell védeni? -Mit jelent az „árképzés”? - Ki a „hatóság” és mekkora a mozgástere?

4 4 2. Hogyan védhető a fogyasztó? -jogszabályok § -hatósági előírások, jóváhagyások -ellenőrzések - fogyasztói panaszok kivizsgálása

5 5 3. Árszabályozás, óh! Kell-e?(igen) Miért kell?(mert…) Hol kell?(és hol nem?) Meddig kell?(……)

6 6 3. (1. folytatás) Szempontok - indokoltság (óh) - ösztönzés - kockázatviselés - rövid vs. „hosszú” távú - szolidaritás - rugalmasság vs. stabilitás - keretek vs. részletes szabályok

7 7 3. (2. folytatás) Van-e „jó” árszabályozás? NINCS! Akkor? Legyen minél kevésbé „rossz”!!!!!! Korlátok értékelése

8 8 4. Konkrét példák a) Közüzemi rendelet (96/2003. GKM) Ha a szolgáltató egybefüggő 24 órás időtartamnál hosszabb üzemzavar miatt földgázt nem szolgáltat, a háztartási alapdíjat a kieső 24 órás időszakok arányában nem fizettetheti meg. Ez a rendelkezés nem vonatkozik az előre bejelentett és megadott időtartamú tervszerű karbantartás miatti kiesésre. A háztartási fogyasztó kérésére történő szolgáltatás (időleges) szüneteltetés idejére a háztartási alapdíjat nem kell megfizetni. Ebben az esetben a gázmérőt le kell szerelni, és a háztartási fogyasztó köteles megfizetni a gázmérő le- és felszerelésének a szolgáltató Üzletszabályzatában meghatározott szabályok szerinti díját.

9 9 4. (1. folytatás) Ha a 20 m 3 /h feletti mérővel rendelkező fogyasztó gázmérőjének névleges teljesítménye a beépített gázüzemi berendezések névleges teljesítményeinek összegénél legalább 15%-kal nagyobb, a fogyasztó kezdeményezheti a gázmérő cseréjét a gyártási méretsorozatnak megfelelő típusú és teljesítményű gázmérőre. A fogyasztói kezdeményezést a szolgáltató, a rendelkezésére álló műszaki adatok figyelembevételével köteles a földgázelosztási működési engedélyessel 30 napon belül felülvizsgáltatni. A felülvizsgálat lezárását követő újabb 15 nap elteltével a szolgáltató a fogyasztást a műszakilag indokolt gázmérő teljesítményének megfelelő tarifával köteles elszámolni. Ha az elosztó a felülvizsgálat alapján kicseréli a gázmérőt, az új gázmérő beszerzésének költsége a gázmérő tulajdonosát terheli. A mérőcserével kapcsolatos gázmérőkötés kialakításának költsége szintén a fogyasztót terheli, kivéve, ha az elosztó az indokolt gázmérőcserét 3 hónapon belül nem hajtja végre.

10 10 4. (2. folytatás) A szolgáltató a gázellátásba bekapcsolt településeken a mérési időszakra meghatározott átlagos fűtőértéket köteles rendszeresen, a helyileg szokásos módon közzétenni. Ha a szolgáltató a fogyasztás elszámolásánál nyomáskorrekciót alkalmaz, köteles a számlán a mért és a korrigált értéket is feltüntetni és a szolgáltatási területére hiteles mérőeszközzel mért légköri (barometrikus) nyomásértékeket rendszeresen, a helyileg szokásos módon közzétenni. A szolgáltató köteles lehetővé tenni, hogy a gázellátásba bekapcsolt település önkormányzata, valamint a területileg illetékes fogyasztóvédelmi szervezetek a fentiek szerinti méréseket és számításokat ellenőrizhessék, vagy ellenőriztethessék. A szolgáltató köteles a közüzemi alapdíjat fizető fogyasztók számláján a fogyasztói panaszokkal foglalkozó irodák, telefonszámait, ügyfélfogadási rendjét feltüntetni.

11 11 4. (3. folytatás) b) Rendszerhasználati rendelet (70/2003. GKM) A Hivatal a GET 4. § (1) bekezdés s) pontja alapján kiadott határozatában állapítja meg a fogyasztók ellátási színvonalának mérésére szolgáló legfeljebb négy minőségi mutatószámot, azok kiszámításának módszerét, valamint elvárt szintjét. Amennyiben adott naptári évben a fogyasztókat kiszolgáló szállító és elosztó engedélyes bármely minőségi mutatószáma az elvárt szintnél rosszabb, a következő naptári év július 1-jétől kezdve egy éven keresztül minőségi árengedményt köteles adni a hozzáférési jogosult számára.

12 12 4. (4. folytatás) A kötelezően adandó minőségi árengedmény mértéke: a)0,5 %, ha az adott minőségi mutatószám legalább 5 %- kal, de 10 %-nál kisebb mértékben rosszabb, b)1 %, ha az adott minőségi mutatószám aktuális értéke legalább 10 %-kal rosszabb, mint az elvárt szint. Amennyiben több mutatószám esetében is kimutatható az eltérés, az árengedmény mértékét minden mutatószám figyelembevételével, összegzéssel kell megállapítani. A minőségi árengedmény alkalmazása az engedélyes számára külön felszólítás nélkül kötelező. Amennyiben a közüzemi szolgáltató árengedményben részesül, akkor köteles annak teljes összegét – a Hivatallal egyeztetett módon – a közüzemi fogyasztónak továbbadni.

13 13 gázdíj Alap v. Telj.díj Rendszer használat Kereskedelem gázktg elosztás tárolás szállítás Gázktg. Mobil finanszírozás Knk ktg. HAG belépési kilépési mobi l csúcs betárolás kitárolá s 5.Átláthatóság Közüzemi ár- és költségszerkezet

14 14 <20 m3/h 20-100 m3/h 100-500 m3/h > 500 m3/h Elosztás alap és tdíj Elosztás forgalmi díj Szállítás tdíj Szállítás forgalmi díj Tárolás td Tárolás menny. díj Ksz árrés Knk árrés közüzemi alap és tdíj közüzemi gázdíj Közüzemi gázárak szerkezete a különböző fogyasztói kategóriákban gázdíj telj.díj

15 15 Köszönöm a figyelmüket! bekesgy@eh.gov.hu


Letölteni ppt "1 Békés György f őosztályvezető-helyettes DUNAGÁZ Szakmai Napok Konferencia és Kiállítás Mennyiben szolgálja a hatósági árképzés a fogyasztóvédelmet? Dobogókő."

Hasonló előadás


Google Hirdetések