Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az állam környezetvédelmi tevékenysége dr. Ötvös Tünde 2015.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az állam környezetvédelmi tevékenysége dr. Ötvös Tünde 2015."— Előadás másolata:

1 Az állam környezetvédelmi tevékenysége dr. Ötvös Tünde 2015

2 Állami feladatok Jogi szabályozás, a környezetvédelmi követelmények érvényesítése más irányú állami feladatok ellátása során Jogi szabályozás, a környezetvédelmi követelmények érvényesítése más irányú állami feladatok ellátása során Hatósági jogkör gyakorlása Hatósági jogkör gyakorlása Környezet állapotának felmérése, tervezés Környezet állapotának felmérése, tervezés Információs rendszer működtetése Információs rendszer működtetése Kutatás, fejlesztés, nevelés, tájékoztatás Kutatás, fejlesztés, nevelés, tájékoztatás Termékek, technológiák minősítése Termékek, technológiák minősítése Kárelhárítás, kármentesítés Kárelhárítás, kármentesítés Nemzetközi együttműködés Nemzetközi együttműködés

3 Az Országgyűlés feladatai A környezetvédelmi érdekek érvényesítése a törvényalkotás során A környezetvédelmi érdekek érvényesítése a törvényalkotás során Nemzeti Környezetvédelmi Program Nemzeti Környezetvédelmi Program / a környezetvédelmi tervezés alapja, 6 évente megújítandó/ A Kormány beszámolójának elfogadása a környezet állapotáról A Kormány beszámolójának elfogadása a környezet állapotáról A Kormány és a helyi önkormányzatok feladatainak meghatározása törvényalkotással A Kormány és a helyi önkormányzatok feladatainak meghatározása törvényalkotással Források jóváhagyása, felhasználásuk ellenőrzése Források jóváhagyása, felhasználásuk ellenőrzése

4 A Kormány főbb feladatai Jogalkotóként kialakítja a környezetvédelmi igazgatás szervezetrendszerét, meghatározza a feladat- és hatásköröket Jogalkotóként kialakítja a környezetvédelmi igazgatás szervezetrendszerét, meghatározza a feladat- és hatásköröket Előterjeszti a költségvetési javaslatot Előterjeszti a költségvetési javaslatot Előterjeszti a Nemzeti Környezetvédelmi Program javaslatát Előterjeszti a Nemzeti Környezetvédelmi Program javaslatát Kétévente beszámol az Országgyűlésnek Kétévente beszámol az Országgyűlésnek Teljesíti a nemzetközi szerződésekből eredő kötelezettségeket Teljesíti a nemzetközi szerződésekből eredő kötelezettségeket Felszámolja a másra nem hárítható környezetkárosodások, rendkívüli környezeti események következményeit Felszámolja a másra nem hárítható környezetkárosodások, rendkívüli környezeti események következményeit Helytáll az állam környezeti kártérítési kötelezettségéért Helytáll az állam környezeti kártérítési kötelezettségéért

5 A környezetvédelemért felelős miniszter főbb feladatai a környezetvédelmi igazgatást Irányítja a környezetvédelmi igazgatást Elemzi és értékeli a környezet állapotát, védelmének helyzetét Elemzi és értékeli a környezet állapotát, védelmének helyzetét Kidolgozza és a Kormány elé terjeszti a Nemzeti Környezetvédelmi Program tervezetét Kidolgozza és a Kormány elé terjeszti a Nemzeti Környezetvédelmi Program tervezetét Jelentést tesz az Európai Unió felé a környezeti felelősségről szóló irányelv alkalmazása során szerzett tapasztalatokról Jelentést tesz az Európai Unió felé a környezeti felelősségről szóló irányelv alkalmazása során szerzett tapasztalatokról Működteti a Nemzeti Környezeti Térinformatikai Rendszert Működteti a Nemzeti Környezeti Térinformatikai Rendszert Működteti a monitoring hálózatot és az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszert Működteti a monitoring hálózatot és az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszert Évente jelentést terjeszt a Kormány elé az ország környezeti állapotának alakulásáról Évente jelentést terjeszt a Kormány elé az ország környezeti állapotának alakulásáról Irányítja a környezetvédelmi kutatást, fejlesztést Irányítja a környezetvédelmi kutatást, fejlesztést

6 Országos Környezetvédelmi Tanács a Kormány javaslattevő, tanácsadó, véleményező szerve a Kormány javaslattevő, tanácsadó, véleményező szerve a minisztériumon belüli önálló egység a minisztériumon belüli önálló egység ügyrendjét maga határozza meg ügyrendjét maga határozza meg legfeljebb 22 tagú testület legfeljebb 22 tagú testület Környezetvédelmi egyesületek, a szakmai gazdálkodó szervezetek, illetve a tudományos élet képviselői vesznek részt Környezetvédelmi egyesületek, a szakmai gazdálkodó szervezetek, illetve a tudományos élet képviselői vesznek részt

7 Az OKTF feladatai Környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági feladatok ellátása Környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági feladatok ellátása Adatszolgáltatás a Minisztérium felé Adatszolgáltatás a Minisztérium felé Jogszabályok végrehajtásának elemzése, értékelése Jogszabályok végrehajtásának elemzése, értékelése Jogszabálytervezetek véleményezése Jogszabálytervezetek véleményezése Közreműködés a nemzetközi feladatok végrehajtásában Közreműködés a nemzetközi feladatok végrehajtásában A határokon átterjedő környezeti hatásokkal kapcsolatos hatósági feladatok koordinálása A határokon átterjedő környezeti hatásokkal kapcsolatos hatósági feladatok koordinálása IPPC, BAT műszaki dokumentációinak kidolgozásával kapcsolatos feladatok ellátása IPPC, BAT műszaki dokumentációinak kidolgozásával kapcsolatos feladatok ellátása Továbbképzés Továbbképzés Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság

8 A felügyelőség feladatai Környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és szakhatósági jogkör gyakorlása Környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és szakhatósági jogkör gyakorlása OKIR adatgyűjtés és feltöltés OKIR adatgyűjtés és feltöltés Nemzetközi feladatok végrehajtásában közreműködés Nemzetközi feladatok végrehajtásában közreműködés A kiemelt térségre és a megyére készülő területfejlesztési koncepció és program, valamint területrendezési terv, továbbá a településrendezési eszközök véleményezése A kiemelt térségre és a megyére készülő területfejlesztési koncepció és program, valamint területrendezési terv, továbbá a településrendezési eszközök véleményezése A környezet állapotáról szerzett adatok hozzáférhetővé tétele A környezet állapotáról szerzett adatok hozzáférhetővé tétele Környezeti tudat- és szemléletformálásban közreműködés Környezeti tudat- és szemléletformálásban közreműködés Labor, mérő-megfigyelő, monitoring rendszer működtetése Labor, mérő-megfigyelő, monitoring rendszer működtetése Zöld Pont Iroda működtetése Zöld Pont Iroda működtetése

9 A NeKI feladatai Jellemzően adatgyűjtéssel, nyilvántartással, adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat lát el a környezet állapotának felmérése és nyomon követése érdekében Jellemzően adatgyűjtéssel, nyilvántartással, adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat lát el a környezet állapotának felmérése és nyomon követése érdekében Szakmai támogatást nyújt más környezetvédelmi szervek feladatellátásához Szakmai támogatást nyújt más környezetvédelmi szervek feladatellátásához Oktatási-képzési-nevelési programokat dolgoz ki Oktatási-képzési-nevelési programokat dolgoz ki Hatósági hatásköröket nem gyakorol Hatósági hatásköröket nem gyakorol

10 Az OVF főbb feladatai vízkárelhárítási vízkárelhárítási vízrajzi vízrajzi EU forrásokból finanszírozott vízügyi fejlesztésekkel kapcsolatos EU forrásokból finanszírozott vízügyi fejlesztésekkel kapcsolatos és egyéb, a belügyminiszter feladat- és hatáskörébe utalt feladatok ellátása, továbbá a vízügyi közfoglalkoztatással kapcsolatos a vízügyi közfoglalkoztatással kapcsolatos a vízügyi igazgatóságok vagyonkezelésében lévő vizek és vízilétesítményekkel kapcsolatos feladatok ellátásának koordinálása, felügyelete, valamint a vízügyi igazgatóságok vagyonkezelésében lévő vizek és vízilétesítményekkel kapcsolatos feladatok ellátásának koordinálása, felügyelete, valamint a vízügyi igazgatóságok szakmai tevékenységének irányítása a vízügyi igazgatóságok szakmai tevékenységének irányítása

11 A vízügyi igazgatóság főbb feladatai Vízkárelhárítás, árvízvédelem Vízkárelhárítás, árvízvédelem Vízrajzi észlelőhálózat, monitoring Vízrajzi észlelőhálózat, monitoring Állami tulajdonban lévő vizek vagyonkezelői feladatai Állami tulajdonban lévő vizek vagyonkezelői feladatai Vízügyi fejlesztési projektek bonyolítása Vízügyi fejlesztési projektek bonyolítása Ivóvízminőség-javító Program végrehajtása Ivóvízminőség-javító Program végrehajtása Vízitársulatok szakmai felügyelete Vízitársulatok szakmai felügyelete Vízügyi szakmai koncepciók, nemzetközi együttműködésben való részvétel Vízügyi szakmai koncepciók, nemzetközi együttműködésben való részvétel

12 A vízügyi és vízvédelmi hatóság feladatai Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok Vízjogi és vízvédelmi hatósági és szakhatósági feladatok ellátása Vízjogi és vízvédelmi hatósági és szakhatósági feladatok ellátása Vízjogi engedélyezés, vízügyi felügyelet, vízvédelem Vízjogi engedélyezés, vízügyi felügyelet, vízvédelem

13 Az NPI főbb feladatai közhatalmi jogkörrel felruházott természetvédelmi őrszolgálatot működtet közhatalmi jogkörrel felruházott természetvédelmi őrszolgálatot működtet ellátja a természetvédelmi területek kezelésével kapcsolatos feladatokat ellátja a természetvédelmi területek kezelésével kapcsolatos feladatokat ellátja a vagyonkezelői feladatokat a vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú vagyontárgyak tekintetében ellátja a vagyonkezelői feladatokat a vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú vagyontárgyak tekintetében kapcsolatot tart természetvédelmi kezelési feladatokat ellátó más szervezetekkel és természetes személyekkel kapcsolatot tart természetvédelmi kezelési feladatokat ellátó más szervezetekkel és természetes személyekkel segítséget nyújt a természet védelmével kapcsolatos feladatok ellátásához a helyi önkormányzatoknak segítséget nyújt a természet védelmével kapcsolatos feladatok ellátásához a helyi önkormányzatoknak a felügyelőség megkeresése esetén állami alaptevékenysége körében közreműködik a természetvédelmi hatósági eljárásokban a felügyelőség megkeresése esetén állami alaptevékenysége körében közreműködik a természetvédelmi hatósági eljárásokban

14 Megyei kormányhivatalok és járási hivatalok szerepe Szakhatóságok integrálásása folytán szakhatósági hatáskörök ellátása Szakhatóságok integrálásása folytán szakhatósági hatáskörök ellátása Egyes helyi környezetvédelmi hatósági feladatok ellátása (pl. levegővédelem) Egyes helyi környezetvédelmi hatósági feladatok ellátása (pl. levegővédelem) Integráció? Integráció?

15 A bíróságok szerepe Hatósági döntések bírósági felülvizsgálata Hatósági döntések bírósági felülvizsgálata Kúria jogegységi határozatai iránymutatást adnak a hatósági gyakorlatra nézve Kúria jogegységi határozatai iránymutatást adnak a hatósági gyakorlatra nézve Eljár büntető ügyekben és eldönti a polgári jogi jogvitákat a környezetvédelemmel kapcsolatban Eljár büntető ügyekben és eldönti a polgári jogi jogvitákat a környezetvédelemmel kapcsolatban

16 Az ügyész szerepe Az ügyész a büntetőeljárási törvényben meghatározottak szerint jár el a környezeti elemek Büntető Törvénykönyvben tilalmazott módon való megsértése esetén. Az ügyész a büntetőeljárási törvényben meghatározottak szerint jár el a környezeti elemek Büntető Törvénykönyvben tilalmazott módon való megsértése esetén. Környezeti veszélyeztetés esetén az ügyész is jogosult keresetet indítani a tevékenységtől való eltiltás, illetőleg a környezetveszélyeztető tevékenységgel okozott kár megtérítése iránt. Környezeti veszélyeztetés esetén az ügyész is jogosult keresetet indítani a tevékenységtől való eltiltás, illetőleg a környezetveszélyeztető tevékenységgel okozott kár megtérítése iránt. Az ügyészség az irányadó jogszabályok szerint közreműködik a környezetvédelmi hatóságok eljárásai és döntései törvényességének biztosításában. Az ügyészség az irányadó jogszabályok szerint közreműködik a környezetvédelmi hatóságok eljárásai és döntései törvényességének biztosításában.

17 Az alapvető jogok biztosának szerepe Az alapvető jogok biztosának a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettese Az alapvető jogok biztosának a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettese Vizsgálatot végez, ajánlást, véleményt fogalmaz meg Vizsgálatot végez, ajánlást, véleményt fogalmaz meg Beszámol az Országgyűlésnek Beszámol az Országgyűlésnek Részt vehet a közmeghallgatásokon Részt vehet a közmeghallgatásokon

18 Helyi önkormányzati feladatok A települési önkormányzat feladatai: - környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és szakhatósági jogkörök gyakorlása - települési környezetvédelmi program - rendeletalkotás /pl. füstködriadó terv, avar és kerti hulladék égetése/ - környezetvédelmi alapot hozhat létre - együttműködés más hatóságokkal, önkormányzatokkal, egyesületekkel - környezet állapotának elemzése, értékelése, lakosság tájékoztatása - a fejlesztések során a környezetvédelmi követelmények érvényesítése

19 Helyi önkormányzati feladatok A megyei önkormányzat feladatai: - megyei környezetvédelmi program kidolgozása - települési önkormányzati környezetvédelmi programok véleményezése - önkormányzati rendeletek tervezeteiről állásfoglalás - segíti az önkormányzatok közötti egyezség létrehozását a környezetvédelmi bevételekkel kapcsolatban - javaslatot tehet társulás létrehozására


Letölteni ppt "Az állam környezetvédelmi tevékenysége dr. Ötvös Tünde 2015."

Hasonló előadás


Google Hirdetések