Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Köz beszerez; ÉS? avagy informatikai biztonság a központosított közbeszerzésben.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Köz beszerez; ÉS? avagy informatikai biztonság a központosított közbeszerzésben."— Előadás másolata:

1 Köz beszerez; ÉS? avagy informatikai biztonság a központosított közbeszerzésben

2 Miről lesz szó? Jelen Múlt Jövő

3 Jelen Jelenleg a KSZF honlapján böngészve 27 ‘különféle’ ‘infosec’ szolgáltatás érhető el 383 ‘külön soron’ Ezek a meglevő szerződésekben ‘bújnak’ meg Egyetlen ‘igazán’ biztonsági tárgyú szerződés van, a vírusvédelem A központosított közbeszerzések során normatívák érvényesülnek…

4 A közbeszerzési eljárás fajtái 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről 41. § (1) A közbeszerzési eljárás nyílt, meghívásos, tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd lehet. Tárgyalásos eljárást és versenypárbeszédet csak akkor lehet alkalmazni, ha azt e fejezet megengedi. (2) A nyílt és a meghívásos eljárásban az ajánlatkérő a felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő pedig az ajánlatához kötve van. A nyílt és a meghívásos eljárásban nem lehet tárgyalni. (3) Az ajánlatkérők keretmegállapodásos eljárást is alkalmazhatnak (7/A. cím). (4)10 Az ajánlatkérő dinamikus beszerzési rendszert hozhat létre és működtethet, amelynek célja, hogy meghatározott közbeszerzések megvalósítása érdekében lefolytatandó eljárásokban a részvételre jogosultakat előre kiválassza. A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály határozza meg. (5) A közbeszerzési eljárás során nem lehet áttérni egyik eljárási fajtáról a másikra. (6) Ha a nyílt, a meghívásos, a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd eredménytelen, az ajánlatkérő – az egyes eljárási fajták alkalmazására vonatkozó szabályok szerint – új eljárás kiírásáról határoz, kivéve, ha a közbeszerzést nem kívánja egvalósítani. (7) A meghívásos, a tárgyalásos eljárásra és a versenypárbeszédre egyébként – ha e fejezet másként nem rendelkezik – a nyílt eljárás szabályait kell megfelelően alkalmazni.

5 A központosított közbeszerzés… 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről 17. § (1) A Kormány a közbeszerzések központosított eljárás keretében történő lefolytatását rendelheti el az általa irányított szervezetek vonatkozásában, meghatározva annak személyi és tárgyi hatályát, az ajánlatkérésre feljogosított szervezetet, valamint az eljáráshoz való csatlakozás lehetőségét. 404. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza: c) a központosított eljárások részletes - e törvénytől az ilyen eljárások sajátossága miatt szükséges eltérő - szabályait, a központosított közbeszerzés során ajánlatkérésre feljogosított szervezet részére fizetendő, kizárólag a végrehajtással felmerülő költségeket fedező díj mértékét;

6 A központosított közbeszerzés… 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet Központi Szolgáltatási Főigazgatóság –begyűjti és rendszerezi az igényeket, –megtervezi és előkészíti a lefolytatandó eljárásokat, –előkészíti a kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákat, –lefolytatja az eljárásokat, –az eljárások során érvényesíti a normatívákat,

7 Normatíva… 3. § E rendelet alkalmazásában a) állami normatíva: a kiemelt termékbeszerzések tekintetében a központi beszerző szervezet felügyeletét ellátó miniszter által meghatározott, a beszerzés szempontjából lényeges - a kiemelt termékre, az ajánlattevőre, valamint a szerződéses feltételekre vonatkozó - műszaki, gazdasági és minőségi követelményeknek a központi beszerző szervezet által alkalmazott osztályozási hierarchiához illeszkedő csoportja; e) kiemelt termék: az intézmény beszerzései között általánosan, illetve időszakosan visszatérő módon szereplő, azonos felhasználási célú és azonos műszaki, gazdasági vagy egyéb jellemzőkkel bíró termékeknek és szolgáltatásoknak a központi beszerző szervezet által alkalmazott osztályozási hierarchia meghatározott szintjén elhelyezkedő csoportja;

8 A KSZF feladatai… összesíti és adatbázisba rendszerezi az igénybejelentéseket; megtervezi és előkészíti a központosított közbeszerzési rendszer keretén belül megvalósítandó közbeszerzéseket és a lefolytatandó közbeszerzési eljárásokat; előkészíti a központosított közbeszerzési rendszer hatálya alá tartozó kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákat; a központosított közbeszerzési rendszer keretén belül lefolytatott közbeszerzési eljárások során érvényesíti az állami normatívákat; lefolytatja a központosított közbeszerzési rendszer hatálya alá tartozó kiemelt termékekre irányuló közbeszerzési eljárásokat;

9 Az IVSZ feladatai… Az IVSZ biztonsági munkacsoportja elkészített egy klasszifikáció tervezetet A klasszifikációhoz normatíva tervezet is készült

10 A jövő A KSZF megbízott egy független tanácsadót a normatívák frissítésére (Clarity) Az IVSZ feladata, hogy a szakma érdekeit érvényesítse a normatíva kialakításánál A cél: egységes biztonsági eljárás(ok) jövőre!!!!!!!

11 Köszönöm szépen!


Letölteni ppt "Köz beszerez; ÉS? avagy informatikai biztonság a központosított közbeszerzésben."

Hasonló előadás


Google Hirdetések