Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az antikvitás görög művészete II

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az antikvitás görög művészete II"— Előadás másolata:

1 Az antikvitás görög művészete II
Az antikvitás görög művészete II. A városállamok fényes korszakától a Mediterraneumba való kirajzásig Az archaikus előzmények >>> A klasszikus kor ideje >>> Hellenizmus

2 Azon diakockák, amelyeken a „Ø” jelzés
Figyelem! Azon diakockák, amelyeken a „Ø” jelzés szerepel, nem képezik a számonkérés részét, csak az emlékanyag teljességét segítik láttatni. A többi kocka viszont abszolút része a dolgozat anyagának, a fogalmak is!

3 Az archaikus kor és a klasszikus kor
Az archaikus kor (Kr. e ) Athénban Szolón idején veszi kezdetét. (földbirtokosok jogainak rögzítése, szegényeknek népbíróság) Az attikai városállamok felívelésének korszaka ez. A zenit Periklész idején van. A kedvező légkör hatással van a művészetekre is: a korinthosi udvarban költők, zenészek, festők dolgoznak, a Sunion- fokon az arisztokrácia kolosszális méretű kúrosz- szobrokkal dicsőíti magát. A szobrászat eszménye a kalokagathía (kalón ‘jó’; agathón ‘szép’ szavakból): a szépség és jóság megtestesítője. Magát a szobrászt azonban nem művésznek, hanem mesterembernek tartják, ez a gondolkodás a mesterség- művészet viszonyban Arisztotelész Poétika c. művében lesz összefoglalva. (művészet például a szónoklás tana, a rétorika, a drámaköltészet; a szobrász és az építész szakmájának fogásait kell, hogy tudja) Az általunk ismert szépművészetek gyűjtőfogalom, valamint a művészetek felosztása a képző- és iparművészetekre, illetve azok műfajaira- minderről az antik görögök teljesen eltérően gondolkoztak. A platóni Ideatanban minden létezőnek van egy eszménye, ideája, tökéletes lényege, a szférák fölött, az ideák világában. Ennek leképeződése, tökéletlen megtestesülése az árnyékvilág minden élő és élettelen jelenléte. A szobrász vagy festő ezt a már eleve fogyatékos valóságot másolja, így, mondhatni, két lépcsőfokkal van lecsúszva a lényegről, a műalkotás tárgyának ideálképétől. Ezért a mesterségbeli tudásra helyeződik a hangsúly, Platón a „dolgok másolóit” hátrébb sorolja, ők legfeljebb az utánzást, a mimézist végzik.

4 Delphoi, A szakrális körzeten belül: az athéniek kincsesháza.
Kr. e. VI. század A kincsesház az áldozatnak szánt kincstárgyak és egyéb javak elhelyezésére szolgált. Két dór oszlop tartotta oromzat, az épület az ún. ante-templom.

5 Ø Delphoi, 3 kincsesház: Kr.e. VI. szd. eleje /Knidos, Marsilia és Siphnos/ ezt sem kell megjegyezni, csak a templomtípust: az előcsarnokot a cella meghosszabbított oldalfalai határolják, a homlokzatot pedig a homlokpillérek közti két oszlop vagy kariatida alkotja. Ez az ante- templom.

6 Kétféle feketealakos stílus:
Exekias attikai vázafestő feketealakos csészéje, Dionysos a tengeren Kr.e. 550 k Spártai feketealakos csésze mitológiai jelenettel, Kr.e. 550k

7 Athén, az Akropolisz (‘felleg- város) sziklatömbje a Parthenónnal és a hegy lábánál Priéné színházával, valamint későbbi hozzáépítésekkel Ø

8 1. 2. 3. A légifelvételen jól látszik a három, felmenő falaiban legépebben megmaradt épület-része az Akropolisznak: a Partheón (1), az Erectheión (2) és a Propülaia (3).

9 Athén, az Akropolison a Parthenón alaprajz és metszet Kr. e
Athén, az Akropolison a Parthenón alaprajz és metszet Kr.e (V. szd. közepe) A cella, közepén a monumentális Pallasz- Athéné szobor A cellát körülfogó egyszeres oszlopsor a  perypteros

10 Athén, az Erectheion Kr. e. 420- 407
Az Akropoliszon található mellékszentély- együttes, a győzelem- istennő Niké templomával. Periklész bízta meg tagozatainak és szobordíszének kifaragásával a szobrászfejedelem Pheidiászt.

11 Az athéni Akropolisz, az Erectheion, melynek legfőbb létesítménye
a Győzelemistennő Niké szentélye. Pheidias faragta, az oszlopokat kiváltó kariatida- nőalakok. Ez az épületrész áldozó- oltárasztalt foglalhatott magába. Kr. e. 420 körül

12 Athén, az Akropolisz rekonstruált távlati kép, az egyes oromzatok valóban festve lehettek. Ø A Propülaia vagy Propylae nevű kapuépítmény,  amely a védelmi funkciót is ellátta. Nagy hatással volt a klasszicizmus kastélyépíté- szetére.

13 Kocsihajtó szobra Delphoiból, a Polyzalos nevű szicíliai türannosz győzelmi emlékművéről, Kr.e. 470 k. Amit a mintázás szempontjából tudni kell: realisztikus, portré- szerű arcábrázolás, de a test tartása még merev, hieratikus Ø

14 Phigalia, Apollón temploma Kr. e. V. szd. eleje
A romterület mai képe a templom alapfalaival és a rekonstruált  alaprajza.

15 Phigalia, korinthoszi oszlopfő az Apollón- templomból, Kr. e. V. szd
Phigalia, korinthoszi oszlopfő az Apollón- templomból, Kr.e. V.szd. eleje Akantuszlevél- sor és voluta. A korinthoszi oszloprend itt jelenik meg először. Phigalia, a szentély rekonstruciója  A szentély végében állt egyetlen egy korinthoszi oszlop.

16 Poszeidón vagy Zeusz szobra az attikai Artemision- fokról Kr.e. 460 k.
A merev testtartás a múlté, a szobor kilép, „belakja” a teret. Tengerszorosok mentén fekvő szirtekre gyakran helyeztek monumentális szobrokat, erről nem tudjuk pontosan, hogy melyik istenség attribútumát, a szigonyt (Poszeidón), vagy a villámokat (Zeusz) tartotta kezében.

17 Ø Herkules és Kerberosz, attikai vörösalakos nyak- amphora a Kr. e as évek végéről. Kerberosz vagy Cerberus a Hádész kapuját őrző háromfejű eb.

18 Az olympiai Zeusz- templom oromcsoportjai (/Oinomaos és Pelops/ kocsiversenye; a lapiták és kentaurok harca) Kr.e. 460k A budapesti Szépművészeti Múzeum középső portikuszának timpanon-oromcsoportján az alsó szoborjelenet látszik. A XIX. század klasszicista múzeum-építészete az antik templomépület- típust tekintette a legfőbb előképnek. Ez biztosan kérdés lesz a dolgozatban!

19 Budapest, Szépművészeti Múzeum, oromcsoport

20 Myrón: Diskobolos (Diszkoszvető), római kori másolat, az eredeti. : Kr
Myrón: Diskobolos (Diszkoszvető), római kori másolat, az eredeti.: Kr.e. 450 k. Mélységes és értő tanulmányozása az anatómiának, az izomzat mozdulat közbeni változásainak.

21 Pheidias: Apollón. A szobor római kori másolata. Az eredeti: Kr. e
Pheidias: Apollón. A szobor római kori másolata. Az eredeti: Kr. e. 450 k. Ø

22 Polykleitos: Doryphoros – Dárdavivő c. szobrának római más. Az er.: Kr.e. 440 k.
Polykleitos dolgozza ki az emberi testrészek arányait számszerűsítő teoretikai munkát, a Kanónt. Innen ered a latin kánon szó: valamely összefoglaló szabályrendszer, rendező elv neve. Kontraposzt: Az a szobrászati kompozíciós elv, amely az emberi testnek ellentétes irányú mozdulatokból kialakuló egyensúlyi helyzetét jeleníti meg. (jellemzően a vállak és a medencevonal ellentétes dőlése) Ennek kifejlesztése Polykleitos érdeme.

23 A Parthenón frízének részlete a keleti oldalról: az olymposi istenek – Kr.e. 430 előtti, valószínűleg Pheidiász vagy az ő keze alatt dolgozó műhely Ø

24 Lysippos: Az Ökölvívó. Kr. e. 350 k.

25 Egy olyan realizmus irányába mozdul el a szobrászat, amely szakít minden korábbi idealizáló törekvéssel. Nem elfedi, hanem pontosan megmutatja a hibákat, mint itt, a sebek az ökölvívó arcán és az összetört porcú fülkagyló.

26 Szókratész portréja (az ún. B- típusú Sz
Szókratész portréja (az ún.B- típusú Sz.-portré) talán Lysippos koncepciója szerint, róm. más.; az er.: Kr.e. 330 k. A szakállas, idős bölcselőt megjelenítő fiziognómiai típus számos római kori szobron és császárportrén megjelenik, a filozófus vagy a hadvezér- uralkodó portréjának archetípusa (előképe) ez. Ø

27 Samothraké szigetéről Niké szobra Kr.e. II. szd.
A ruha redőzetének a test forgásirányát követő leképezése hallatlan plasz-ticitást és valósághűséget kölcsönöz a szoboralaknak. Ez már a hellenizmus felfogása a szobrászatról: minél realisztikusabb, minél valósághűbb ábrázolást! Ø

28 A pergamoni nagy Zeusz- oltár Kr.e. 180-160
Rhodosz, Pergamon és római szövetsé- geseinek III. Antiókhosz szíriai uralkodó fölött aratott diadalát megünneplendő emelték. Az alépítmény párkánysora alatti domborműves alakok a Gigantomachia, a gigászok küzdelmét örökíti meg. Berlin, Stadtlichte Múzeum

29 A haldokló Galata alakja a pergamoni emlékműről, római másolat, az eredeti : Kr.e. II. század eleje
Fontossá válik a drámaiság, az érzelmek kifejezésére való abszolút törekvés

30 A Laokoón- csoport, II. szd
A Laokoón- csoport, II. szd.végi, talán rodoszi alkotóhoz köthető eredeti nyomán készült ókori verzió, Titus thermáiból A haláltusa pillanatának megjelenítése: a pap Laokoón és fiai az életükért küzdenek az őket összeroppantani készülő, Zeusz által küldött óriáskígyó alatt.

31 Művészeti Szakközépiskola
Szerkesztette: Vasuta Zsolt Hang- Szín- Tér Művészeti Szakközépiskola Bodajk 2015


Letölteni ppt "Az antikvitás görög művészete II"

Hasonló előadás


Google Hirdetések