Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyar Önkormányzati Szövetség Vidékfejlesztés, mint fenntartható fejlődés Fenntarthatóság a településüzemeltetésben A közfoglalkoztatás főbb prioritásai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyar Önkormányzati Szövetség Vidékfejlesztés, mint fenntartható fejlődés Fenntarthatóság a településüzemeltetésben A közfoglalkoztatás főbb prioritásai."— Előadás másolata:

1 Magyar Önkormányzati Szövetség Vidékfejlesztés, mint fenntartható fejlődés Fenntarthatóság a településüzemeltetésben A közfoglalkoztatás főbb prioritásai évben Gödöllő május 27.

2 2 A közfoglalkoztatás átalakítása következtében január 1-től megszűnt a közmunkaprogram, a közcélú munka, továbbá a közhasznú munkavégzés, létrejött az egységes KÖZFOGLALKOZTATÁS rendszere. Közérdekű munkavégzés: évi II. Tv. (Szabálysértési eljárásról) A közfoglalkoztatás új rendszerének kialakításával összefüggésben július 1-jével a Belügyminisztériumban létrejött a Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság, így a közfoglalkoztatás szervezésének feladata a Nemzetgazdasági Minisztériumtól a Belügyminisztérium feladatkörébe került át. A megújult közfoglalkoztatás rendszere

3 3 A közfoglalkoztatás rendszerének megszervezéséért és a közfoglalkoztatás koordinációjáért a Belügyminisztérium felel. (A munkaügyi központok és kirendeltségek szakmai irányítója.) –A belügyminiszter a Kormány közfoglalkoztatásért felelős tagja A Nemzetgazdasági Minisztérium ellenőrzi a közfoglalkoztatásra felhasználható előirányzat gazdálkodását - ellenjegyzési jogkör A közfoglalkoztatás informatikai hátterét a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala biztosítja. A közfoglalkoztatás intézményi háttere

4 4 A közfoglalkoztatás megvalósításában közreműködő szervezetek április 1-től

5 5 Mit jelent a közfoglalkoztatás? A közfoglalkoztatás: területfejlesztés, vidékfejlesztés, munkahelyteremtés – átmeneti munkalehetőség biztosítása – állami pénzeszközök felhasználásával. Az állam tranzitfoglalkoztatási lehetőséget biztosít azok számára, akik a munkaerőpiacon egészségi állapotuk, képzetlenségük, életkoruk miatt, vagy bármely más okból hátrányban vannak, és ezért az önálló álláskeresésük eredménytelen. A közfoglalkoztatás az ország minden területén szervezhető – azonban csak kiemelten a hátrányos helyzetű térségekben, kedvezményezett járásokban indítható – kistérségi (járási) startmunka mintaprogram/ráépülő program. A közfoglalkoztatással megvalósuló tevékenység értéket teremt, hasznos mind az egyén, mind a társadalom számára. A közfoglalkoztatási jogviszony új, speciális jogviszony.

6 6 A évi közfoglalkoztatás általános céljai az elsődleges munkaerőpiacról kiszorultak foglalkoztathatóságának növelése, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők évi átlagos létszámának 25%-kal történő csökkentése ( fő), Start-munkaprogramok folytatása, hosszabb időtartamú programok indítása mellett, értékteremtő, a település önfenntartását elősegítő programok támogatása. Kiemelt célok: o természeti és épített környezet védelme, o közétkeztetés minőségének javítása, o élhető települések megvalósítása, o helyi sajátosságokra épülő fejlesztések megvalósítása, o a roma lakosság társadalmi integrációjának támogatása, o vízrendezési, vízkár-elhárítási feladatok támogatása.

7 7 A évi programok Cél: havi átlagban fő foglalkoztatása évi programok legkorábbi kezdő időpontja március 1. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás több ütemben I. ütem: március 1. – augusztus 31. II. ütem: szeptember február 28. Kistérségi (járási) startmunka mintaprogramok/ráépülő programok (belvízelvezetés, mg. utak karbantartása, illegális hulladék-lerakóhelyek felszámolása, belterületi utak karbantartása, bio- és megújuló energiafelhasználás) Mezőgazdasági programok Helyi sajátosságokra épülő programok Megszűnt: téli és egyéb értékteremtő programelem, helyette: helyi sajátosságokra épülő program megnevezés került. Kettős finanszírozás kiszűrése (MNVH, EMMI, FM) A szociális földprogram: május április 30.

8 8 A közfoglalkoztatás szerepe az önkormányzat településüzemeltetési feladataiban -Közfoglalkoztató lehet: önkormányzat nonprofit gazdasági társasága Településüzemeltetési feladatok segítése: CSAK kedvezményezett járásokban, hátrányos helyzetű településeken indítható start munkaprogram belvízelvezetési projekt mezőgazdasági utak karbantartása Illegális hulladék-lerakóhelyek felszámolása Belterületi utak karbantartása Bio- és megújuló energiafelhasználás (gázüzemi kazánok biokazánok biomassza)

9 9 Fókuszban a kistérségi mintaprogramok mezőgazdasági projektjei A közfoglalkoztatás keretében megtermelt különböző zöldségféléket, növényeket a település által működtetett intézményekben a közétkeztetés minőségének javítására fordítják a napi étkeztetés során. A különböző zöldségfélék tartósítása, feldolgozása is jelentős feladatot biztosít a közfoglalkoztatottak számára. A szántóföldi növénytermesztés keretében történő termények hasznosítása az állattenyésztésben kerül felhasználásra. A mezőgazdasági projektek által termelt zöldségfélék, takarmánynövények, amelyek nem kerülnek a közfoglalkoztatás során feldolgozásra, a települési önkormányzatok természetbeni juttatásként szétosztják a szociálisan rászorulók számára, vagy értékesítik. A mezőgazdasági projektek elősegítik: Háztáji gazdálkodás újbóli elterjedése Helyi őstermelői piacok megnyitása Szociális boltok létrehozása Szociális szövetkezetek számának bővítése

10 10 Munkaerő-piaci képzések és szolgáltatások a közfoglalkoztatásban Képzések: o a nyílt munkaerő-piacon is hasznosítható szakmai ismeretek megszerzése, o „ezermester” képzés (megújuló energiaforráshoz, szociális szövetkezetekhez), o felzárkóztató képzések. Személyes szolgáltatások o az egyén profilját előtérbe helyező, o szakképzettség megszerzését segítő, o a közfoglalkoztatásból történő kivezetést támogató.

11 11 Munkaerő-piaci képzések és szolgáltatások a közfoglalkoztatásban Téli képzések: december 1. – március 31. TÁMOP fő A képzések legkorábbi várható kezdő időpontja július 1. Forrás: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP fő

12 12 A közfoglalkoztatási rendszer pénzügyi keretei A Nemzeti Foglalkoztatási Alap (NFA) „Start-munkaprogram” kiadási előirányzata mértéke:

13 13 A közfoglalkoztatási bér és a minimálbér változásai Közfoglalkoztatási bér változásaMinimálbér változása 4 óra6 óra8 óra szeptember 1-jétől bruttó január 1-jétől nettó január 1-jétől bruttó január 1-jétől nettó január 1-jétől bruttó január 1-jétől nettó január 1-jétől bruttó január 1-jétől nettó január 1-jétől bruttó január 1-jétől nettó

14 14 Jogszabály-módosítások I december 1-jétől hatályos jogszabály-módosítások A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet: Megszűntetésre került a rövid időtartamú és a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok naptári évhez kötése Megszűntetésre került a közfoglalkoztatási jogviszony 11 hónapra történő korlátozása a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás esetén Megszűntetésre került a jogviszonyok összeszámítására vonatkozó szabály a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, valamint a közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás esetén Módosításra kerültek a támogatási időszakra vonatkozó szabályok a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok és az országos közfoglalkoztatási programok támogatása esetén Megteremtésre került a rehabilitációs ellátásban részesülő személyek rövidebb napi munkaidejének lehetősége a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási és az országos közfoglalkoztatási programok támogatása keretében Megteremtésre került a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása esetében az alacsonyabb támogatási intenzitás lehetősége, az anyagköltségek, valamint szervezési költségek, továbbá országos közfoglalkoztatási program támogatása esetében az anyagköltségek támogatásának lehetősége

15 15 Jogszabály-módosítások II december 1-jétől hatályos jogszabály-módosítások A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet: Sávos támogatási intenzitás került bevezetésre a közfoglalkoztatási mintaprogramok esetében A közfoglalkoztatási mintaprogramok esetén a sávos támogatási intenzitás a közfoglalkoztatási programokban foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámához kötődik. a) legfeljebb 15 fő közfoglalkoztatottal megvalósuló közfoglalkoztatási mintaprogramok esetében legfeljebb 100 százalékban, b)15 főnél több, de legfeljebb 45 fő közfoglalkoztatottal megvalósuló közfoglalkoztatási mintaprogramok esetében 15 fő közfoglalkoztatottig az a) pontban meghatározott mértékig, azon túl legfeljebb 90 százalékban, c)45 főnél több, de legfeljebb 135 fő közfoglalkoztatottal megvalósuló közfoglalkoztatási mintaprogramok esetében 45 fő közfoglalkoztatottig a b) pontban meghatározott mértékig, azon túl legfeljebb 80 százalékban, d)135 főnél több közfoglalkoztatottal megvalósuló közfoglalkoztatási mintaprogramok esetében 135 fő közfoglalkoztatottig a c) pontban meghatározott mértékig, azon túl legfeljebb 70 százalékban

16 16 Jogszabály-módosítások III január 1-jétől hatályos jogszabály-módosítások A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló évi CVI. törvény Az álláskeresőt három hónap időtartamra akkor is ki kell zárni a közfoglalkoztatásból, ha a számára az Flt. alapján felajánlott az álláskeresőkre vonatkozó rendelkezések szerint megfelelő munkahelyet nem fogadja el. A közfoglalkoztatott mentesül a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól az állásinterjún való részvételhez szükséges időtartamra. A közfoglalkoztatottat az igazolt távollét tartamára az állásidő szabályai szerint illeti meg díjazás.

17 17 Elindult a Közfoglalkoztatási portál… Elérhetősége: Virtuális Közfoglalkoztatási Piac

18 18 Legfontosabb jogszabályok évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról, évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról, 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról, 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról, évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról, 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet a kedvezményezett járások besorolásáról

19 19 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! Lőrincz Leó közigazgatási főtanácsadó Közfoglalkoztatásért Felelős Helyettes Államtitkárság


Letölteni ppt "Magyar Önkormányzati Szövetség Vidékfejlesztés, mint fenntartható fejlődés Fenntarthatóság a településüzemeltetésben A közfoglalkoztatás főbb prioritásai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések