Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Projektirányítás elmélet - teszt Megoldás. 1. Milyen részei vannak a projektdefiníciós dokumentumnak? a) Tevékenységfelelős mátrix b) Találkozó napirend.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Projektirányítás elmélet - teszt Megoldás. 1. Milyen részei vannak a projektdefiníciós dokumentumnak? a) Tevékenységfelelős mátrix b) Találkozó napirend."— Előadás másolata:

1 Projektirányítás elmélet - teszt Megoldás

2 1. Milyen részei vannak a projektdefiníciós dokumentumnak? a) Tevékenységfelelős mátrix b) Találkozó napirend c) Végrehajtási napló d) Kommunikációs terv

3 1.Mi jellemző a tevékenységfelelős mátrixra? a) Tartalmazza a projekt főbb tevékenységeit b) Az összes munkajellegű erőforrás személy szerinti felelősségi köreit tartalmazza c) A kulcsfontosságú érdekhordozó csoportok részvételi szintjeit, jogköreit és felelősségi köreit tartalmazza d) Csak a felelősségi köröket tartalmazza

4 1.Milyen tevékenységet szoktunk mérföldkőnek tekinteni? a) Résztermék elkészülését b) Látszattevékenységeket c) Döntési pontokat d) Szerződésben foglalt eseményeket

5 1.A WBS kód: a) munkalebontási rendszer b) nem kell egyedinek lennie c) munkalebontási struktúra

6 1.Mikor érdemes mérföldkövet felvenni? a) termék megszületése b) ellenőrzési pont c) projekt kezdete és vége d) minden tevékenység kezdete és vége

7 1.Az erőforrás költségei: a) alapdíj b) túlóradíj c) használati költség d) anyagdíj

8 1.Melyik feladat(ok) nem tekinthető(k) projektnek? a) Oktatási tevékenység egyetemen b) Dolgozók betanítása egy új szoftver bevezetése előtt c) Hídépítés terveinek elkészítése d) Könyvelés

9 1.Mi jellemző a projektmarke- ting tevékenységre? a) Feladata az érdekcsoportok meghatározása b) Feladata az elért eredmény kiértékelése c) Érdekcsoport-térképet használ d) Feladata a projektben előforduló erőforrások és eszközök legoptimálisabb összeállítása

10 1.A csapatban jó, ha megvan- nak az alábbi szerepek: a) a laza – a csoport feszültségoldója b) az okos – a csoport problémamegoldója c) a precíz – a határidők felelőse d) a kritikus – a csoport lelkiismerete

11 1. A SWOT analízis melyik projekttevékenységi szakaszhoz kapcsolódó dokumentum? a) Projektdefiniálás dokumentumai közé tartozik b) Projekttervezés dokumentumai közé tartozik c) Projektirányítás dokumentumai közé tartozik

12 1. Mely két fontos jellemzővel rendelkezik egy projekt? a) Minden projektnek van kezdő időpontja és költségvetése b) Minden projektnek van vége, és egyedi terméket állít elő c) Minden projektnek van költségvetése, és egyedi terméket állít elő

13 1. A projekt melyik életciklusába tartozik a Gantt- diagram készítése? a) Az elemzési szakaszba b) A tervezési szakaszba c) A megvalósítási szakaszba

14 1. Mi a SWOT analízis végeredménye? a) Egy dokumentum, mely a befejezett projekt hatékonyságvizsgálatának eredményét tartalmazza b) Egy diagram, mely a projekt aktuális állapotának viszonyát mutatja a célállapothoz képest c) Egy négy cellából álló táblázat, mely tartalmazza az erősségeket, gyengeségeket, lehetőségeket és veszélyeket a vizsgálat tárgyával kapcsolatban

15 1. Mit mutat meg egy projekt tevékenységfája? a) A problémafa tükörképe, mely a fennálló helyzet negatív tényezőit mutatja meg b) A projekt folyamatainak hierarchikus szerkezetét c) A problémák ok-okozati összefüggéseit ábrázolja

16 1. A megvalósíthatósági tanulmány, mint projektdoku- mentum elkészítése a projekttevékenység melyik szakaszában jön létre? a) A projektdefiniálási szakaszban b) A projektirányítási szakaszban c) A projektzárás szakaszában

17 1. A SWOT analízis melyik két tényezője külső tényező? a) Az erősségek és a gyengeségek b) A gyengeségek és a lehetőségek c) A lehetőségek és a veszélyek

18 1. Az alábbiak tevékenységnek számítanak: a) alprojekt b) projekt c) mérföldkő d) erőforrás-hozzárendelés

19 1. A projekt tervezési szakaszához tartozik a(z): a) lezáró dokumentumok létrehozása b) erőforrások felvétele c) stratégiai cél meghatározása d) mérföldkövek meghatározása

20 1. Az alábbi erőforrástípusok léteznek: a) idő b) munka c) költség d) munkás

21 1. Logikai függőségtípusok az alábbiak: a) szoros kapcsolat b) laza kapcsolat c) kezdés-kezdés kapcsolat d) kezdés-befejezés kapcsolat

22 1. A projektterv elkészítésének elvei a: a) Fokozatosság elve b) Pontosság elve c) Gyorsaság elve d) Költséghatékonyság elve

23 1. A projektmarketing feladata: a) az érdekcsoportok meghatározása b) az érdekcsoportok befolyásolása c) érdekcsoportok érdekeinek értékesítése d) az elért eredmények értékelése

24 1. A projektszervezet jellemzői: a) hierarchikus, de általában lapos struktúra b) hierarchikus, és általában magas struktúra c) homogén fejlesztőgárda d) heterogén fejlesztőgárda

25 1. Projektterven belüli függőségek: a) időtől való függőség b) erőforráskorlátokból eredő függőség c) alárendeltségből eredő függőség d) költségekből eredő függőség

26 1. A kommunikációs terv tartalmazza: a) a projekt hosszú és rövid távú céljait b) a konkrét reklámokat c) milyen hatással és eredménnyel számol a szervezet d) a kommunikációs szabályokat a szervezeten belül

27 1. A kezdeményezési fázis része: a) az igények pontosítása b) a felelősök kijelölése c) a projekt szervezeti kereteinek meghatározása d) a sikerkritériumok kitűzése

28 1. Az erőforrás felhasználásával kapcsolatos problémák lehetnek: a) a túl sok erőforrás b) az erőforrások felhasználása egyenletes c) az erőforrás-túlterhelés d) az erőforrások felhasználása nem egyenletes

29 1. Projektnek tekinthető: a) az adatok bevitele számítógépre b) a dokumentumok nyomtatása c) új adminisztrációs rendszer kifejlesztése, bevezetése d) az autóbuszjáratok átszervezése

30 1. A projektmenedzsment feladatai: a) projektterv elkészítése b) a tevékenységek végrehajtása c) a projekt nyomon követése d) a projekt kifizetése

31 1. Mi igaz a projektre? a) Kontrollált tevékenységekből áll b) Leginkább a sorozatgyártás üzemmenetének vezetését szolgálja c) Koordinált tevékenységekből áll d) Sok ismétlődő tevékenység összessége

32 1. Milyen teendői vannak a projektmenedzsernek a definiálási fázisban? a) Meg kell nyerni a cég vezetését a projekt elindításához b) Meg kell határozni a projekt hatókörét c) Konkrét, mérhető célokat kell megadni d) Ki kell alakítani a kommunikációs stratégiát

33 1. Milyen kérdésekre ad választ a kommunikációs terv? a) Kinek van szüksége információra? b) Miért van szüksége az információra? c) Milyen szintű információra van szüksége? d) Mennyibe kerül az információ átadása?

34 1. Mi jellemző a technológiai várakozási időre? a) Csak éjszakára ütemezhetjük b) Beiktatásával két tevékenység két kapcsolattal is összeköthető c) Eltelt napban mérjük d) Munkatípusú erőforrásokat mindig rendelünk hozzá

35 1. A megrendelő az a személy, a) akinek feladata a projekt maradéktalan megvalósítása b) akinek a legnagyobb befolyása van a tevékenységek megvalósítására c) akinek feladata a tevékenységek, feladatok végtermékének átadása d) aki dönt a projekt indításáról

36 1. A projektmenedzsment területei közé tartozik a(z) a) válságmenedzsment b) kockázatmenedzsment c) költségmenedzsment d) szállításmenedzsment e) emberierőforrás-menedzsment

37 1. A projekttervezés dokumentumai közé tartozik a a) SWOT analízis b) tevékenységfelelős mátrix c) helyzetjelentés d) kockázati napló

38 1. Állítsa időrendi sorrendbe a projekt szakaszait! Kezdje időben a legelsővel! …. Tervezés …. Lezárás, nyomon követés …. Kezdeményezés …. Célmeghatározás, projektdefiniálás …. Végrehajtás, nyomon követés 3 5 1 2 4

39 1. Állítsa időrendi sorrendbe a projekt tervezési folyamatát! Kezdje a legkorábbival! …. Erőforrás-tervezés …. Költségtervezés …. Feladattervezés …. Időtervezés 3 4 2 1

40 1. Állítsa időrendi sorrendbe a projekt létrehozásának menetét, felülről lefelé építkezés szempontjából! …. Főtevékenységek felbontása altevékenységekre …. Erőforrások hozzárendelése a tevékenységekhez …. Projekt létrehozása …. Főtevékenységek felvétele …. Erőforrás-túlterhelés feloldása 3 4 1 2 5

41 40. Állítsa időrendi sorrendbe az érzékenységi vizsgálat lépéseit! Kezdje a legkorábbival! 40. Állítsa időrendi sorrendbe az érzékenységi vizsgálat lépéseit! Kezdje a legkorábbival! …. Számítási eredmények grafikus ábrázolása …. Független változók halmazának kialakítása …. Függő változók halmazának kialakítása 1 2 3

42 41. Állapítsa meg a következő diákon olvashatóak közül, hogy a SWOT analízis melyik részébe tartoznak! a) Erősségek b) Gyengeségek c) Lehetőségek d) Veszélyek

43 …. ISO megszerzése …. A cég vezető informatikusa nyugdíjba vonul …. Egy konkurens cég új terméket dob a piacra …. Cégünk egy ígéretes, új programozót vesz fel …. A legújabb technológiát alkalmazzuk …. Egy versenytárs csődbe megy c) b) d) a) a) c)

44 …. Ellentétek vannak a menedzsmentrészlegen belül …. Évek óta folyamatosan növekvő eredmény …. A vezető nem szakmabeli …. A termékfejlesztés költségei magasak …. Gyors terjeszkedés …. Szűk termékkínálat b) a) b) d) a) c)


Letölteni ppt "Projektirányítás elmélet - teszt Megoldás. 1. Milyen részei vannak a projektdefiníciós dokumentumnak? a) Tevékenységfelelős mátrix b) Találkozó napirend."

Hasonló előadás


Google Hirdetések