Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÁROP-2.2.17 | Új közszolgálati életpálya | KIM Új közszolgálati életpálya ÁROP–2.2.17 Új közszolgálati életpályák – új képesítési előírások Budapest, 2013.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÁROP-2.2.17 | Új közszolgálati életpálya | KIM Új közszolgálati életpálya ÁROP–2.2.17 Új közszolgálati életpályák – új képesítési előírások Budapest, 2013."— Előadás másolata:

1 ÁROP-2.2.17 | Új közszolgálati életpálya | KIM Új közszolgálati életpálya ÁROP–2.2.17 Új közszolgálati életpályák – új képesítési előírások Budapest, 2013. november 14.

2 ÁROP-2.2.17 | Új közszolgálati életpálya | KIM STRATÉGIAI CÉLRENDSZER Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program Kormányzati Személyzeti Stratégia Képesítési rendszer felülvizsgálata

3 ÁROP-2.2.17 | Új közszolgálati életpálya | KIM Kiszámítható, vonzó életpálya Elkötelezett munkatársak Értékelvű, hivatásalapú közszolgálat megteremtése Az előmenetel munkaköri rendszerének kialakítása Karrier-menedzsment rendszer kialakítása Tapasztalatok hasznosítása a külföldi szakértői tevékenység keretében Munkáltatói gondoskodás elősegítése Felkészültség javítása Hatékony kiválasztás Új továbbképzési rendszer Új közigazgatási vizsgarendszer A képesítési rendszer felülvizsgálata Átjárhatóság Tartalékállomány továbbfejlesztése Egységesebb törvényi szabályozás Személyzeti igazgatás fejlesztése Munkáltatói képességek kialakítása Központi koordinációs szint kialakítása Munkáltatói joggyakorlás egységesítése Vezetői képességek fejlesztése Vezetőképzés megújítása Érdekegyeztetés továbbfejlesztése Magyar Kormánytisztviselői Kar létrehozása, kormánytisztviselői kamarai törvény Magyary Program Közigazgatási Személyzeti Stratégia STRATÉGIAI CÉLRENDSZER Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program Kormányzati Személyzeti Stratégia Képesítési rendszer felülvizsgálata

4 ÁROP-2.2.17 | Új közszolgálati életpálya | KIM Kiszámítható, vonzó életpálya Felkészültség javítása A képesítési rendszer felülvizsgálata Magyary Program Közigazgatási személyzeti stratégia STRATÉGIAI CÉLRENDSZER Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program Kormányzati Személyzeti Stratégia Képesítési rendszer felülvizsgálata Cél: A közigazgatás és a felsőoktatás igényeinek harmonizálása érdekében a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló jogszabály felülvizsgálata. Elvárt eredmények: - a közigazgatás igényeinek megfelelő alapképzettséggel rendelkező kormánytisztviselői kar kerül a közigazgatásba, ezáltal hatékonyabbá válik a munkavégzés. Beavatkozások: - a képesítési előírásokra vonatkozó hatályos szabályozás felülvizsgálata, az adott munkakörökhöz kapcsolódó képesítési előírások meghatározásában az ágazati miniszterek felelősségének érvényesítése; - közigazgatási munkaerő-piaci igények vizsgálata.

5 ÁROP-2.2.17 | Új közszolgálati életpálya | KIM KÉPESÍTÉSI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA A szabályozásban eredetileg meglévő ellentmondások A bolognai felsőoktatási rendszer A besorolási szintek problémája A Nemzeti Közszolgálati Egyetem képzéseinek továbbfejlesztése I.A szabályozásban eredetileg meglévő ellentmondások 1.Ellentmondásos képesítési előírások  a feladatkörök tartalma nem tisztázott 2.Az előírások a munkáltatói igényeket, szakmai követelményeket nem tükrözik 3.Eltérő fogalomhasználat

6 ÁROP-2.2.17 | Új közszolgálati életpálya | KIM KÉPESÍTÉSI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA A szabályozásban eredetileg meglévő ellentmondások A bolognai felsőoktatási rendszer A besorolási szintek problémája A Nemzeti Közszolgálati Egyetem képzéseinek továbbfejlesztése II.A bolognai felsőoktatási rendszer 1.Háttér 2.A képesítési előírások megfeleltetése -2 eszköz: a) megfeleltetési tábla - 289/2005. (XII. 22.) Korm. rend, egyetemi, főiskolai szakok megfeleltetése alapképzések szerint b) képzési területek közötti egyenértékűség rögzítése jogszabályi szinten (Kkr.) 3.A felülvizsgálat elvárt eredménye -beazonosítja a bologna szerinti szakképzettségeket, OKJ-s szakképesítéseket (workshop) -prioritási sorrend -szakmai tapasztalat, gyakorlat

7 ÁROP-2.2.17 | Új közszolgálati életpálya | KIM KÉPESÍTÉSI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA A szabályozásban eredetileg meglévő ellentmondások A bolognai felsőoktatási rendszer A besorolási szintek problémája A Nemzeti Közszolgálati Egyetem képzéseinek továbbfejlesztése III.A besorolási szintek problémája  jelenleg: I. és II. besorolási osztályban a legtöbb feladatkör ellátható  oka: nem tisztázott, mely feladatkörhöz kapcsolódnak jellemzően az I. besorolási osztályhoz és melyekhez jellemzően a II. besorolási osztályhoz tartozó hatáskörök  megoldás: a feladatkörök besorolási osztályhoz rendeltségének felülvizsgálata

8 ÁROP-2.2.17 | Új közszolgálati életpálya | KIM KÉPESÍTÉSI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA A szabályozásban eredetileg meglévő ellentmondások A bolognai felsőoktatási rendszer A besorolási szintek problémája A Nemzeti Közszolgálati Egyetem képzéseinek továbbfejlesztése IV.A Nemzeti Közszolgálati Egyetem képzéseinek továbbfejlesztése  a képzési struktúra igazodjon a munkáltatói igényekhez  graduális képzés: új szakok akkreditációja folyamatban van (BA: közigazgatás- szervező, nemzetközi közigazgatási szakirány, általános igazgatási szakirány – MA: közigazgatási, közigazgatás-tudományi, közigazgatási vezető, európai és nemzetközi közigazgatási szakirány)  posztgraduális képzés - 3 szakirányú továbbképzési szak -közszolgálati humán-szervező -informatikai-biztonsági -Kormányablak ügyintéző

9 ÁROP-2.2.17 | Új közszolgálati életpálya | KIM Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Dr. Hazafi Zoltán Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Közszolgálati Főosztály Budapest, 2013. november 14.

10 ÁROP-2.2.17 | Új közszolgálati életpálya | KIM 3. melléket 3. Adóeljárási feladatkör Az I. besorolási osztályban: jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű informatikatanár (számítástechnika-tanár), mérnökinformatikus vagy műszaki menedzser (szervező és informatikai szakon szerzett) szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés. 3. melléklet 23. Belföldi és nemzetközi piacvédelmi jogi és hatósági feladatkör Az I. besorolási osztályban: egyetemi szintű jogász, okleveles közigazgatási szakértő, általános orvos szakképzettség, közgazdasági, műszaki, vagy természettudományi felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű igazgatásszervező szakképzettség.

11 ÁROP-2.2.17 | Új közszolgálati életpálya | KIM sorszámKérdés t_idkérdőív-azonosító 1t2szerv típusalista 2t2_aszerv székhely szerinti településeszabadszavas 3t31. személy munkaköreszabadszavas 4t51. feladatkört betöltő személy besorolási osztályalista 5t4_1mell1. feladatkör (ha több is van, a fő feladatkör)lista 5t4_2mell1. feladatkör (ha több is van, a fő feladatkör) 5t4_3mell1. feladatkör (ha több is van, a fő feladatkör) 6t44_1mell1. feladatkör betöltőjének végzettsége (szakképzettség vagy szakképesítés)lista 6t44_2mell1. feladatkör betöltőjének végzettsége (szakképzettség vagy szakképesítés) 6t44_3mell1. feladatkör betöltőjének végzettsége (szakképzettség vagy szakképesítés) 7t6szakképzettség, szakképesítés megnevezéseszabadszavas 8t71. feladatkört betöltő feladataiszabadszavas 9t81. feladatkört betöltő hatáskörelista, több válasz lehet 10t9Rögzít újabb munkavállalót?igen/nem v_idkérdőív-azonosító 2.1v0szerv típusalista 2.2v0aszerv székhely szerinti településeszabadszavas 2.3v1munkakör megnevezéseszabadszavas 2.4v2_1mellfeladatkör megnevezéselista 2.4v2_2mellfeladatkör megnevezése 2.4v2_3mellfeladatkör megnevezése 2.5v3feladatkörhöz javasolt végzettség szintjelista 2.6v4masfeladatkörhöz javasolt végzettség képzési területelista 2.6v4bachfeladatkörhöz javasolt végzettség képzési területelista 2.7v4amasfeladatkörhöz javasolt végzettség szak ill. képesítés szerintlista 2.7v4abachfeladatkörhöz javasolt végzettség szak ill. képesítés szerintlista 2.7v4a1feladatkörhöz javasolt végzettség szak ill. képesítés szerintszabadszavas 2.8v4a2feladatkörhöz javasolt szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzetségszabadszavas 2.9v5feladatkör betöltéséhez szükséges-e korábbi szakmai tapasztalatlista 2.10v5aha szükséges szakmai tapasztalat, akkor milyen területenszabadszavas 2.11v5bszükséges szakmai tapasztalat időtartamalista 2.12v6amunkakör betöltéséhez szükséges nem szakmai kompetenciák (min. hármat kell választani) lista, több válasz lehet 2.13v6bmunkakör betöltéséhez szükséges szakmai kompetenciákszabadszavas 2.14v7Rögzít újabb munkakört?

12 ÁROP-2.2.17 | Új közszolgálati életpálya | KIM „Kkr. 2. § (7) bekezdése Az 1-3. melléklet alkalmazásában azoknál a feladatköröknél, ahol az I. besorolási osztályba soroláshoz képesítési követelményként egyes felsőoktatási képzési területeken szerezhető szakképzettségek is meghatározásra kerültek, a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. és 2. számú melléklete szerinti megfelelő képzési területeken szerezhető szakképzettséggel rendelkezőket is képesítettnek kell tekinteni.” Pl.1: a régi képzési rendszer szerinti agrár-felsőoktatás területén szerezett szakképzettséggel a képesítettség szempontjából egyenértékű a bolognai rendszer szerinti agrár képzési területen szerzett szakképzettség, ez alapján betölthető a feladatkör az I. besorolási osztályban.

13 ÁROP-2.2.17 | Új közszolgálati életpálya | KIM sorszámKérdés t_idkérdőív-azonosító 1t2szerv típusalista 2t2_aszerv székhely szerinti településeszabadszavas 3t31. személy munkaköreszabadszavas 4t51. feladatkört betöltő személy besorolási osztályalista 5t4_1mell1. feladatkör (ha több is van, a fő feladatkör)lista 5t4_2mell1. feladatkör (ha több is van, a fő feladatkör) 5t4_3mell1. feladatkör (ha több is van, a fő feladatkör) 6t44_1mell1. feladatkör betöltőjének végzettsége (szakképzettség vagy szakképesítés)lista 6t44_2mell1. feladatkör betöltőjének végzettsége (szakképzettség vagy szakképesítés) 6t44_3mell1. feladatkör betöltőjének végzettsége (szakképzettség vagy szakképesítés) 7t6szakképzettség, szakképesítés megnevezéseszabadszavas 8t71. feladatkört betöltő feladataiszabadszavas 9t81. feladatkört betöltő hatáskörelista, több válasz lehet 10t9Rögzít újabb munkavállalót?igen/nem v_idkérdőív-azonosító 2.1v0szerv típusalista 2.2v0aszerv székhely szerinti településeszabadszavas 2.3v1munkakör megnevezéseszabadszavas 2.4v2_1mellfeladatkör megnevezéselista 2.4v2_2mellfeladatkör megnevezése 2.4v2_3mellfeladatkör megnevezése 2.5v3feladatkörhöz javasolt végzettség szintjelista 2.6v4masfeladatkörhöz javasolt végzettség képzési területelista 2.6v4bachfeladatkörhöz javasolt végzettség képzési területelista 2.7v4amasfeladatkörhöz javasolt végzettség szak ill. képesítés szerintlista 2.7v4abachfeladatkörhöz javasolt végzettség szak ill. képesítés szerintlista 2.7v4a1feladatkörhöz javasolt végzettség szak ill. képesítés szerintszabadszavas 2.8v4a2feladatkörhöz javasolt szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzetségszabadszavas 2.9v5feladatkör betöltéséhez szükséges-e korábbi szakmai tapasztalatlista 2.10v5aha szükséges szakmai tapasztalat, akkor milyen területenszabadszavas 2.11v5bszükséges szakmai tapasztalat időtartamalista 2.12v6amunkakör betöltéséhez szükséges nem szakmai kompetenciák (min. hármat kell választani) lista, több válasz lehet 2.13v6bmunkakör betöltéséhez szükséges szakmai kompetenciákszabadszavas 2.14v7Rögzít újabb munkakört?

14 ÁROP-2.2.17 | Új közszolgálati életpálya | KIM sorszámKérdés t_idkérdőív-azonosító 1t2szerv típusalista 2t2_aszerv székhely szerinti településeszabadszavas 3t31. személy munkaköreszabadszavas 4t51. feladatkört betöltő személy besorolási osztályalista 5t4_1mell1. feladatkör (ha több is van, a fő feladatkör)lista 5t4_2mell1. feladatkör (ha több is van, a fő feladatkör) 5t4_3mell1. feladatkör (ha több is van, a fő feladatkör) 6t44_1mell1. feladatkör betöltőjének végzettsége (szakképzettség vagy szakképesítés)lista 6t44_2mell1. feladatkör betöltőjének végzettsége (szakképzettség vagy szakképesítés) 6t44_3mell1. feladatkör betöltőjének végzettsége (szakképzettség vagy szakképesítés) 7t6szakképzettség, szakképesítés megnevezéseszabadszavas 8t71. feladatkört betöltő feladataiszabadszavas 9t81. feladatkört betöltő hatáskörelista, több válasz lehet 10t9Rögzít újabb munkavállalót?igen/nem v_idkérdőív-azonosító 2.1v0szerv típusalista 2.2v0aszerv székhely szerinti településeszabadszavas 2.3v1munkakör megnevezéseszabadszavas 2.4v2_1mellfeladatkör megnevezéselista 2.4v2_2mellfeladatkör megnevezése 2.4v2_3mellfeladatkör megnevezése 2.5v3feladatkörhöz javasolt végzettség szintjelista 2.6v4masfeladatkörhöz javasolt végzettség képzési területelista 2.6v4bachfeladatkörhöz javasolt végzettség képzési területelista 2.7v4amasfeladatkörhöz javasolt végzettség szak ill. képesítés szerintlista 2.7v4abachfeladatkörhöz javasolt végzettség szak ill. képesítés szerintlista 2.7v4a1feladatkörhöz javasolt végzettség szak ill. képesítés szerintszabadszavas 2.8v4a2feladatkörhöz javasolt szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzetségszabadszavas 2.9v5feladatkör betöltéséhez szükséges-e korábbi szakmai tapasztalatlista 2.10v5aha szükséges szakmai tapasztalat, akkor milyen területenszabadszavas 2.11v5bszükséges szakmai tapasztalat időtartamalista 2.12v6amunkakör betöltéséhez szükséges nem szakmai kompetenciák (min. hármat kell választani) lista, több válasz lehet 2.13v6bmunkakör betöltéséhez szükséges szakmai kompetenciákszabadszavas 2.14v7Rögzít újabb munkakört?


Letölteni ppt "ÁROP-2.2.17 | Új közszolgálati életpálya | KIM Új közszolgálati életpálya ÁROP–2.2.17 Új közszolgálati életpályák – új képesítési előírások Budapest, 2013."

Hasonló előadás


Google Hirdetések