Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Új közszolgálati életpályák – új képesítési előírások

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Új közszolgálati életpályák – új képesítési előírások"— Előadás másolata:

1 Új közszolgálati életpályák – új képesítési előírások
Budapest, november 14.

2 STRATÉGIAI CÉLRENDSZER Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program Kormányzati Személyzeti Stratégia Képesítési rendszer felülvizsgálata A évi parlamenti választásokat követően, a Jó Állam megteremtése érdekében a Kormány három jelentős igazgatási programot indított, ezek egyike a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program, amely a közigazgatás megújítását négy területre kiterjedően irányozza elő: a feladatok meghatározására, a feladatok ellátásához szükséges szervezetrendszerre, a működés során alkalmazott eljárásokra, valamint a szervezetrendszert és az eljárásokat működtető személyi állományra. A Programban meghatározott stratégiai cél a kiszámítható, vonzó életpálya és a személyzeti igazgatás fejlesztése.

3 STRATÉGIAI CÉLRENDSZER Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program Kormányzati Személyzeti Stratégia Képesítési rendszer felülvizsgálata Magyary Program Kiszámítható, vonzó életpálya Személyzeti igazgatás fejlesztése Elkötelezett munkatársak Felkészültség javítása Átjárhatóság Munkáltatói képességek kialakítása Vezetői képességek fejlesztése Érdekegyeztetés továbbfejlesztése Közigazgatási Személyzeti Stratégia Értékelvű, hivatásalapú közszolgálat megteremtése Hatékony kiválasztás Tartalékállomány továbbfejlesztése Központi koordinációs szint kialakítása Vezetőképzés megújítása Magyar Kormánytisztviselői Kar létrehozása, kormánytisztviselői kamarai törvény Az előmenetel munkaköri rendszerének kialakítása Új továbbképzési rendszer Egységesebb törvényi szabályozás Munkáltatói joggyakorlás egységesítése Karrier-menedzsment rendszer kialakítása Új közigazgatási vizsgarendszer Tapasztalatok hasznosítása a külföldi szakértői tevékenység keretében A képesítési rendszer felülvizsgálata Munkáltatói gondoskodás elősegítése

4 Kiszámítható, vonzó életpálya
STRATÉGIAI CÉLRENDSZER Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program Kormányzati Személyzeti Stratégia Képesítési rendszer felülvizsgálata Magyary Program Kiszámítható, vonzó életpálya Felkészültség javítása A képesítési rendszer felülvizsgálata Közigazgatási személyzeti stratégia Cél: A közigazgatás és a felsőoktatás igényeinek harmonizálása érdekében a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló jogszabály felülvizsgálata. Elvárt eredmények: - a közigazgatás igényeinek megfelelő alapképzettséggel rendelkező kormánytisztviselői kar kerül a közigazgatásba, ezáltal hatékonyabbá válik a munkavégzés. Beavatkozások: - a képesítési előírásokra vonatkozó hatályos szabályozás felülvizsgálata, az adott munkakörökhöz kapcsolódó képesítési előírások meghatározásában az ágazati miniszterek felelősségének érvényesítése; - közigazgatási munkaerő-piaci igények vizsgálata.

5 KÉPESÍTÉSI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA A szabályozásban eredetileg meglévő ellentmondások A bolognai felsőoktatási rendszer A besorolási szintek problémája A Nemzeti Közszolgálati Egyetem képzéseinek továbbfejlesztése A szabályozásban eredetileg meglévő ellentmondások Ellentmondásos képesítési előírások  a feladatkörök tartalma nem tisztázott Az előírások a munkáltatói igényeket, szakmai követelményeket nem tükrözik Eltérő fogalomhasználat

6 KÉPESÍTÉSI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA A szabályozásban eredetileg meglévő ellentmondások A bolognai felsőoktatási rendszer A besorolási szintek problémája A Nemzeti Közszolgálati Egyetem képzéseinek továbbfejlesztése A bolognai felsőoktatási rendszer Háttér A képesítési előírások megfeleltetése 2 eszköz: a) megfeleltetési tábla - 289/2005. (XII. 22.) Korm. rend, egyetemi, főiskolai szakok megfeleltetése alapképzések szerint b) képzési területek közötti egyenértékűség rögzítése jogszabályi szinten (Kkr.) A felülvizsgálat elvárt eredménye beazonosítja a bologna szerinti szakképzettségeket, OKJ-s szakképesítéseket (workshop) prioritási sorrend szakmai tapasztalat, gyakorlat

7 KÉPESÍTÉSI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA A szabályozásban eredetileg meglévő ellentmondások A bolognai felsőoktatási rendszer A besorolási szintek problémája A Nemzeti Közszolgálati Egyetem képzéseinek továbbfejlesztése A besorolási szintek problémája jelenleg: I. és II. besorolási osztályban a legtöbb feladatkör ellátható oka: nem tisztázott, mely feladatkörhöz kapcsolódnak jellemzően az I. besorolási osztályhoz és melyekhez jellemzően a II. besorolási osztályhoz tartozó hatáskörök megoldás: a feladatkörök besorolási osztályhoz rendeltségének felülvizsgálata

8 KÉPESÍTÉSI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA A szabályozásban eredetileg meglévő ellentmondások A bolognai felsőoktatási rendszer A besorolási szintek problémája A Nemzeti Közszolgálati Egyetem képzéseinek továbbfejlesztése A Nemzeti Közszolgálati Egyetem képzéseinek továbbfejlesztése a képzési struktúra igazodjon a munkáltatói igényekhez graduális képzés: új szakok akkreditációja folyamatban van (BA: közigazgatás- szervező, nemzetközi közigazgatási szakirány, általános igazgatási szakirány – MA: közigazgatási, közigazgatás-tudományi, közigazgatási vezető, európai és nemzetközi közigazgatási szakirány) posztgraduális képzés - 3 szakirányú továbbképzési szak közszolgálati humán-szervező informatikai-biztonsági Kormányablak ügyintéző

9 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Dr. Hazafi Zoltán Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Közszolgálati Főosztály Budapest, november 14.

10 3. melléket 3. Adóeljárási feladatkör
Az I. besorolási osztályban: jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű informatikatanár (számítástechnika-tanár), mérnökinformatikus vagy műszaki menedzser (szervező és informatikai szakon szerzett) szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés. 3. melléklet 23. Belföldi és nemzetközi piacvédelmi jogi és hatósági feladatkör egyetemi szintű jogász, okleveles közigazgatási szakértő, általános orvos szakképzettség, közgazdasági, műszaki, vagy természettudományi felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű igazgatásszervező szakképzettség.

11 sorszám Kérdés t_id kérdőív-azonosító 1 t2 szerv típusa lista 2 t2_a szerv székhely szerinti települése szabadszavas 3 t3 1. személy munkaköre 4 t5 1. feladatkört betöltő személy besorolási osztálya 5 t4_1mell 1. feladatkör (ha több is van, a fő feladatkör) t4_2mell t4_3mell 6 t44_1mell 1. feladatkör betöltőjének végzettsége (szakképzettség vagy szakképesítés) t44_2mell t44_3mell 7 t6 szakképzettség, szakképesítés megnevezése 8 t7 1. feladatkört betöltő feladatai 9 t8 1. feladatkört betöltő hatásköre lista, több válasz lehet 10 t9 Rögzít újabb munkavállalót? igen/nem v_id 2.1 v0 2.2 v0a 2.3 v1 munkakör megnevezése 2.4 v2_1mell feladatkör megnevezése v2_2mell v2_3mell 2.5 v3 feladatkörhöz javasolt végzettség szintje 2.6 v4mas feladatkörhöz javasolt végzettség képzési területe v4bach 2.7 v4amas feladatkörhöz javasolt végzettség szak ill. képesítés szerint v4abach v4a1 2.8 v4a2 feladatkörhöz javasolt szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzetség 2.9 v5 feladatkör betöltéséhez szükséges-e korábbi szakmai tapasztalat 2.10 v5a ha szükséges szakmai tapasztalat, akkor milyen területen 2.11 v5b szükséges szakmai tapasztalat időtartama 2.12 v6a munkakör betöltéséhez szükséges nem szakmai kompetenciák (min. hármat kell választani) lista, több válasz lehet 2.13 v6b munkakör betöltéséhez szükséges szakmai kompetenciák 2.14 v7 Rögzít újabb munkakört?

12 „Kkr. 2. § (7) bekezdése Az 1-3. melléklet alkalmazásában azoknál a feladatköröknél, ahol az I. besorolási osztályba soroláshoz képesítési követelményként egyes felsőoktatási képzési területeken szerezhető szakképzettségek is meghatározásra kerültek, a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. és 2. számú melléklete szerinti megfelelő képzési területeken szerezhető szakképzettséggel rendelkezőket is képesítettnek kell tekinteni.” Pl.1: a régi képzési rendszer szerinti agrár-felsőoktatás területén szerezett szakképzettséggel a képesítettség szempontjából egyenértékű a bolognai rendszer szerinti agrár képzési területen szerzett szakképzettség, ez alapján betölthető a feladatkör az I. besorolási osztályban.

13 sorszám Kérdés t_id kérdőív-azonosító 1 t2 szerv típusa lista 2 t2_a szerv székhely szerinti települése szabadszavas 3 t3 1. személy munkaköre 4 t5 1. feladatkört betöltő személy besorolási osztálya 5 t4_1mell 1. feladatkör (ha több is van, a fő feladatkör) t4_2mell t4_3mell 6 t44_1mell 1. feladatkör betöltőjének végzettsége (szakképzettség vagy szakképesítés) t44_2mell t44_3mell 7 t6 szakképzettség, szakképesítés megnevezése 8 t7 1. feladatkört betöltő feladatai 9 t8 1. feladatkört betöltő hatásköre lista, több válasz lehet 10 t9 Rögzít újabb munkavállalót? igen/nem v_id 2.1 v0 2.2 v0a 2.3 v1 munkakör megnevezése 2.4 v2_1mell feladatkör megnevezése v2_2mell v2_3mell 2.5 v3 feladatkörhöz javasolt végzettség szintje 2.6 v4mas feladatkörhöz javasolt végzettség képzési területe v4bach 2.7 v4amas feladatkörhöz javasolt végzettség szak ill. képesítés szerint v4abach v4a1 2.8 v4a2 feladatkörhöz javasolt szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzetség 2.9 v5 feladatkör betöltéséhez szükséges-e korábbi szakmai tapasztalat 2.10 v5a ha szükséges szakmai tapasztalat, akkor milyen területen 2.11 v5b szükséges szakmai tapasztalat időtartama 2.12 v6a munkakör betöltéséhez szükséges nem szakmai kompetenciák (min. hármat kell választani) lista, több válasz lehet 2.13 v6b munkakör betöltéséhez szükséges szakmai kompetenciák 2.14 v7 Rögzít újabb munkakört?

14 sorszám Kérdés t_id kérdőív-azonosító 1 t2 szerv típusa lista 2 t2_a szerv székhely szerinti települése szabadszavas 3 t3 1. személy munkaköre 4 t5 1. feladatkört betöltő személy besorolási osztálya 5 t4_1mell 1. feladatkör (ha több is van, a fő feladatkör) t4_2mell t4_3mell 6 t44_1mell 1. feladatkör betöltőjének végzettsége (szakképzettség vagy szakképesítés) t44_2mell t44_3mell 7 t6 szakképzettség, szakképesítés megnevezése 8 t7 1. feladatkört betöltő feladatai 9 t8 1. feladatkört betöltő hatásköre lista, több válasz lehet 10 t9 Rögzít újabb munkavállalót? igen/nem v_id 2.1 v0 2.2 v0a 2.3 v1 munkakör megnevezése 2.4 v2_1mell feladatkör megnevezése v2_2mell v2_3mell 2.5 v3 feladatkörhöz javasolt végzettség szintje 2.6 v4mas feladatkörhöz javasolt végzettség képzési területe v4bach 2.7 v4amas feladatkörhöz javasolt végzettség szak ill. képesítés szerint v4abach v4a1 2.8 v4a2 feladatkörhöz javasolt szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzetség 2.9 v5 feladatkör betöltéséhez szükséges-e korábbi szakmai tapasztalat 2.10 v5a ha szükséges szakmai tapasztalat, akkor milyen területen 2.11 v5b szükséges szakmai tapasztalat időtartama 2.12 v6a munkakör betöltéséhez szükséges nem szakmai kompetenciák (min. hármat kell választani) lista, több válasz lehet 2.13 v6b munkakör betöltéséhez szükséges szakmai kompetenciák 2.14 v7 Rögzít újabb munkakört?


Letölteni ppt "Új közszolgálati életpályák – új képesítési előírások"

Hasonló előadás


Google Hirdetések