Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hajdicsné Dr. Varga Katalin Ph.D. Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar 1 2015. 07. 30. Hajdicsné Dr. Varga Katalin Ph.D. Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hajdicsné Dr. Varga Katalin Ph.D. Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar 1 2015. 07. 30. Hajdicsné Dr. Varga Katalin Ph.D. Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar 1."— Előadás másolata:

1 Hajdicsné Dr. Varga Katalin Ph.D. Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Hajdicsné Dr. Varga Katalin Ph.D. Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar 1 Belépésem a digitális nemzedékbe Tanulás és tanítás a Tenegenben II. OKTATÁS-INFORMATIKAI KONFERENCIA ELTE Pedagogikum Központ – ELTE PPK január

2 Hajdicsné Dr. Varga Katalin Ph.D. Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Hajdicsné Dr. Varga Katalin Ph.D. Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar 2 A részvételem célja Tanulási szándék Érintőleges kutatásaim bemutatása (nagyon röviden) Kezdő lépéseim a virtuális tanulási környezet létrehozása felé

3 Hajdicsné Dr. Varga Katalin Ph.D. Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Hajdicsné Dr. Varga Katalin Ph.D. Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar 3 Megelőző kutatásaim Nyelvészként –2005-ben Interaktív anyanyelvi órák –2007-ben Olvasás az interneten 1.kutatás: magyartanárok legkevésbé érdeklődnek a digitális tananyagfejlesztés iránt idegenkedés (elzárkózás) a tematikus honlaprendszerek, levelezőlisták, fórumok, online könyvtárak, folyóiratok stb. használatától Saját használat tapasztalatai: Kiemelkedő motiváció Élő nyelvhasználat bemutatásának legjobb lehetősége a digitális tananyag

4 Hajdicsné Dr. Varga Katalin Ph.D. Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Hajdicsné Dr. Varga Katalin Ph.D. Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar 4 Megelőző kutatásaim kutatás: Kaposvári Egyetem Pedagógiai kar első két évfolyamán a tanító és tanár szakos hallgatók számítógép-használati szokásai, kiemelt figyelemmel az olvasásra. Az önkéntes résztvevőknek kiosztott 200 kérdőívet 113 hallgató (56,5%), 88 nő és 25 férfi töltötte ki. A hallgatók több mint a felének a legnépszerűbb, leggyakoribb hálózatos tevékenysége a levelezés, amelyet az információkeresés követett Az olvasási műveletek többsége információszerző, a leggyakoribb az adatok, a szakirodalmak keresése előadáshoz, dolgozathoz, amelyet az ismeretbővítés, -kiegészítés követ, s a legritkább a kulturális, művészeti tájékozódás A könyv alapú és az internetes olvasás összevetéséből egyértelműen az első került ki győztesen.

5 Hajdicsné Dr. Varga Katalin Ph.D. Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Hajdicsné Dr. Varga Katalin Ph.D. Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar 5 Tanulás a Tenegen tanártovábbképzési kurzusban Egy internetes kutatásban való részvételem jutalma e távoktatásos továbbképzés. A Kulcsár Zsolt által leírt „Bébi-bumm” generáció tagjaként találkoztam korábban az internettel. A moodle keretrendszer zömében ismeretlen tanulási környezet volt számomra –Az új fogalmak az eszközök használatával rögzültek, a saját döntésen alapuló, ismétléses, sokcsatornás, önellenőrzéses tanulás hamar megkedveltették a web 2.0 használatát.

6 Hajdicsné Dr. Varga Katalin Ph.D. Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Hajdicsné Dr. Varga Katalin Ph.D. Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar 6 Mit használtam a kurzus előtt? SDT Apertus Wikipédia YouTube Iwiw

7 Hajdicsné Dr. Varga Katalin Ph.D. Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Hajdicsné Dr. Varga Katalin Ph.D. Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar 7 Netgeneráció – felmérés a hallgatóim körében Nem tagjai, mert –legjellemzőbben csak böngészésre, letöltésre használják a netet –nem használják ki a kapcsolatlétesítési lehetőségeket (iwiw használata a döntő) –ügyintézésben szinte kizárólagos a menetrend- keresés / elvétve vásárlás –kapcsolattartás a kortársakkal (tanárokkal alig) –tudományos-szakmai kérdésekben senki nem használja ☺Nyelvtanulás, kiegészítő anyag keresése: 60%  E-learning: 80%-a még nem hallott róla (kinek a „dolga”?)

8 Hajdicsné Dr. Varga Katalin Ph.D. Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Hajdicsné Dr. Varga Katalin Ph.D. Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar 8 Blog készítése

9 Hajdicsné Dr. Varga Katalin Ph.D. Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Hajdicsné Dr. Varga Katalin Ph.D. Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar 9 E-portfólió készítése Hallgatóimmal a Coospace-ban Saját e-portfólió

10 Hajdicsné Dr. Varga Katalin Ph.D. Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Hajdicsné Dr. Varga Katalin Ph.D. Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar 10 Fonetika kurzus tananyagelem- adatbázisa (2BNMA EA-01) Fonetika (EA) 3. előadás: A magánhangzók és a mássalhangzók. [A magánhangzók és a mássalhangzók elkülönítése (hagyomány - új fonetika) (Magánhangzók és mássalhangzók.ppt) 1.6MB][A magánhangzók és a mássalhangzók elkülönítése (hagyomány - új fonetika) (Magánhangzók és mássalhangzók.ppt) 1.6MB] 3. előadáshoz. [Mássalhangzók és magánhangzók elkülönítése (magán- és mássalhangzók.pdf) 298.5KB][Mássalhangzók és magánhangzók elkülönítése (magán- és mássalhangzók.pdf) 298.5KB] 6. előadás. [Gósy Mária: A helyesírás és a beszédészlelés összefüggései (6.előadásgm_2.pdf) 141.4KB][Gósy Mária: A helyesírás és a beszédészlelés összefüggései (6.előadásgm_2.pdf) 141.4KB] [Gósy - Bóna: A kiejtési hibák és a beszédészlelés: van összefüggés? (6.előadástudnapjaea.pdf) 141.8KB][Gósy - Bóna: A kiejtési hibák és a beszédészlelés: van összefüggés? (6.előadástudnapjaea.pdf) 141.8KB] [A hangváltozások "törvénykönyve" (A hangváltozások.doc) 24.5KB] Bóna Judit - Imre Angéla: A hangsúlyeltolódás jelensége a spontán beszédben. [A hangsúlyeltolódás... (6. előadásbonaimreea.pdf) 48.6KB] Cser András: Fonológia. [Bevezetés (Fonológia bevezető.pdf) 77.9KB]

11 Hajdicsné Dr. Varga Katalin Ph.D. Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Hajdicsné Dr. Varga Katalin Ph.D. Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar 11 Dr. Varga Katalin: Beszédképzés és nyelvi reprezentáció. [Gósy Mária előadása (gosyMTA.pdf) 1.9MB] Dr. Varga Katalin: Fonetika, fonológia. [1. előadás: Fonetika, fonológia (Fonetika, fonológia.ppt) 1.1MB] Gósy Mária: Beszédtechnológia. [7. előadás A "hangok tanától" a beszédtechnológiáig (gm_3Beszédtechnológia7Előadás.pdf) 942.1KB][7. előadás A "hangok tanától" a beszédtechnológiáig (gm_3Beszédtechnológia7Előadás.pdf) 942.1KB] Hajdicsné Dr. Varga Katalin Ph.D.: 4. előadás: Artikulációs és akusztikus fonetika. [4. előadás (4. előadás Artikulációs és akusztikus fonetika.ppt) 2MB] [5. előadás (5. előadás Fonológiai korrelációk.ppt) 48KB] [Kis-Vincze Péter (Fonológiai korrelációk.doc) 64.5KB] Jurák Tamás: Percepciós fonetika.... [Percepciós fonetika, alkalmazott fonetika (Jurák Tamás Percepciós fonetika, alkalmazott fonetika.rtf) 8.8KB][Percepciós fonetika, alkalmazott fonetika (Jurák Tamás Percepciós fonetika, alkalmazott fonetika.rtf) 8.8KB] Kis-Vincze Péter: Fonológia. [Fonológiai korrelációk (Kis-Vincze-Péter_Fonológiai%20korrelációk[1].doc) 63KB] Markó Alexandra: 8. előadás. [Beszélőváltás a társalgásban (ma_2Beszélőváltás8Előadás.pdf) 184.6KB] Récsei Kitti: A magánhangzók és a mássalhangzók. [ (Récsei Kitti A magyar magánhangzók és mássalhangzók ren.doc) 40KB]

12 Hajdicsné Dr. Varga Katalin Ph.D. Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Hajdicsné Dr. Varga Katalin Ph.D. Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar 12 További alkalmazási célok Tantárgyi tananyag-adatbázisok Szakdolgozati adatbázisok Hallgatók e-portfóliói

13 Hajdicsné Dr. Varga Katalin Ph.D. Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar 13 Felhasznált irodalom Bessenyei I., Tóth Zs. (2008): E-learning: a NETIS projektben szerzett tapasztalatok. Hajdicsné Varga K. (2006): Interaktív anyanyelvi órák. A világ nyelvei és a nyelvek világa. A MANYE kongresszusok előadásai 2. Szerk. Klaudy Kinga és Dobos Csilla. MANYE – Miskolci Egyetem, Pécs – Miskolc Hajdicsné Varga K. (2008): Olvasás az interneten. Kommunikáció az információs technológia korszabában. MANYE Vol. 4. MANYE – Kodolányi János Főiskola, Pécs – Székesfehérvár, Kulcsár Zs. (é.n.): Az integratív e-learning felé. Kulcsár Zs. (2008): Digitális tanulás. Prensky, M. (2001): Digitális bennszülöttek, digitális bevándorlók. http.//www.tenegen.eu/tmoodle/file.php/13/digital_kids_HU.pdf

14 Hajdicsné Dr. Varga Katalin Ph.D. Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Hajdicsné Dr. Varga Katalin Ph.D. Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar 14 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Hajdicsné Dr. Varga Katalin Ph.D. Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar 1 2015. 07. 30. Hajdicsné Dr. Varga Katalin Ph.D. Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések