Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Belépésem a digitális nemzedékbe

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Belépésem a digitális nemzedékbe"— Előadás másolata:

1 Belépésem a digitális nemzedékbe
II. OKTATÁS-INFORMATIKAI KONFERENCIA ELTE Pedagogikum Központ – ELTE PPK 2010. január Belépésem a digitális nemzedékbe Tanulás és tanítás a Tenegenben Gyakran olyan hallgatóságnak kell szakmai előadást tartani, amely nem ismeri a témát vagy a szakszavakat. Az anyag esetleg összetett és rengeteg adatot tartalmaz. A hatékony előadáshoz alkalmazzuk a Dale Carnegie Training® által kialakított irányelveket. Vegyük figyelembe a rendelkezésre álló időt és rendszerezzük megfelelően a tananyagot. Szűkítsük le a témakört. Osszuk fel a bemutatót világosan elkülönített részekre. Állítsunk fel logikus sorrendet. Végig egy témára összpontosítsunk. A bemutatót összefoglalással zárjuk, ismételjük meg a fontos lépéseket vagy vonjunk le következtetést. Ne feledkezzünk el a hallgatóságról. Fontos például, hogy az adatok érthetőek és lényegesek legyenek a téma szempontjából. Az adatok és a szakszavak mennyiségét igazítsuk a hallgatósághoz. A fontosabb pontok és lépések magyarázatához használjunk szemléltetőeszközöket. Mindig tartsuk szem előtt a hallgatóság igényeit, és akkor képesebbek lesznek az elhangzottak befogadására. Hajdicsné Dr. Varga Katalin Ph.D. Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Hajdicsné Dr. Varga Katalin Ph.D. Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar 1

2 A részvételem célja Tanulási szándék
Érintőleges kutatásaim bemutatása (nagyon röviden) Kezdő lépéseim a virtuális tanulási környezet létrehozása felé A bevezető mondatokban ismertessük a téma fontosságát a hallgatóság számára. Nyújtsunk rövid betekintést a bemutatóba és érzékeltessük a hallgatósággal az értékét. Vegyük figyelembe a hallgatóság érdeklődését és a témával kapcsolatos szaktudását a nyelvezet, a példák és a szemléltetés megválasztásában. Összpontosítsunk arra, hogy mennyire fontos a téma a hallgatóság számára, és akkor jobban oda fognak figyelni. Hajdicsné Dr. Varga Katalin Ph.D. Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Hajdicsné Dr. Varga Katalin Ph.D. Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar 2

3 Megelőző kutatásaim Nyelvészként 2005-ben Interaktív anyanyelvi órák
2007-ben Olvasás az interneten kutatás: magyartanárok legkevésbé érdeklődnek a digitális tananyagfejlesztés iránt idegenkedés (elzárkózás) a tematikus honlaprendszerek, levelezőlisták, fórumok, online könyvtárak, folyóiratok stb. használatától Saját használat tapasztalatai: Kiemelkedő motiváció Élő nyelvhasználat bemutatásának legjobb lehetősége a digitális tananyag Ha több pontot, lépést vagy ötletet tárgyalunk, használjunk több diát. Döntsük el, hogy mi a hallgatóság feladata: egy új ötlet megismerése, egy folyamat megértése vagy nagyobb elmélyedés egy ismerős témában. Lássuk el megfelelő magyarázattal az egyes pontokat. A bemutatót támaszuk alá szakmai adatokkal, amely lehet könyv, vagy lemezen tárolt anyag, elektronikus üzenet vagy Interneten található adatok. Az egyes pontokat a hallgatósággal folytatott beszélgetés és visszajelzések mellett fejtsünk ki. Hajdicsné Dr. Varga Katalin Ph.D. Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Hajdicsné Dr. Varga Katalin Ph.D. Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar 3

4 Megelőző kutatásaim 2. 2. kutatás:
Kaposvári Egyetem Pedagógiai kar első két évfolyamán a tanító és tanár szakos hallgatók számítógép-használati szokásai, kiemelt figyelemmel az olvasásra. Az önkéntes résztvevőknek kiosztott 200 kérdőívet 113 hallgató (56,5%), 88 nő és 25 férfi töltötte ki. A hallgatók több mint a felének a legnépszerűbb, leggyakoribb hálózatos tevékenysége a levelezés, amelyet az információkeresés követett Az olvasási műveletek többsége információszerző, a leggyakoribb az adatok, a szakirodalmak keresése előadáshoz, dolgozathoz, amelyet az ismeretbővítés, -kiegészítés követ, s a legritkább a kulturális, művészeti tájékozódás A könyv alapú és az internetes olvasás összevetéséből egyértelműen az első került ki győztesen. Hajdicsné Dr. Varga Katalin Ph.D. Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Hajdicsné Dr. Varga Katalin Ph.D. Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar 4

5 Tanulás a Tenegen tanártovábbképzési kurzusban
Egy internetes kutatásban való részvételem jutalma e távoktatásos továbbképzés. A Kulcsár Zsolt által leírt „Bébi-bumm” generáció tagjaként találkoztam korábban az internettel. A moodle keretrendszer zömében ismeretlen tanulási környezet volt számomra Az új fogalmak az eszközök használatával rögzültek, a saját döntésen alapuló, ismétléses, sokcsatornás, önellenőrzéses tanulás hamar megkedveltették a web 2.0 használatát. Hajdicsné Dr. Varga Katalin Ph.D. Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Hajdicsné Dr. Varga Katalin Ph.D. Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar 5

6 Mit használtam a kurzus előtt?
SDT Apertus Wikipédia YouTube Iwiw Hajdicsné Dr. Varga Katalin Ph.D. Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Hajdicsné Dr. Varga Katalin Ph.D. Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar 6

7 Netgeneráció – felmérés a hallgatóim körében
Nem tagjai, mert legjellemzőbben csak böngészésre, letöltésre használják a netet nem használják ki a kapcsolatlétesítési lehetőségeket (iwiw használata a döntő) ügyintézésben szinte kizárólagos a menetrend-keresés / elvétve vásárlás kapcsolattartás a kortársakkal (tanárokkal alig) tudományos-szakmai kérdésekben senki nem használja ☺Nyelvtanulás, kiegészítő anyag keresése: 60%  E-learning: 80%-a még nem hallott róla (kinek a „dolga”?) Hajdicsné Dr. Varga Katalin Ph.D. Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Hajdicsné Dr. Varga Katalin Ph.D. Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar 7

8 Blog készítése http://hajdicstenegen.blogspot.com
Hajdicsné Dr. Varga Katalin Ph.D. Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Hajdicsné Dr. Varga Katalin Ph.D. Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar 8

9 E-portfólió készítése
Hallgatóimmal a Coospace-ban Saját e-portfólió Hajdicsné Dr. Varga Katalin Ph.D. Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Hajdicsné Dr. Varga Katalin Ph.D. Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar 9

10 Fonetika kurzus tananyagelem-adatbázisa
(2BNMA EA-01) Fonetika (EA)   3. előadás: A magánhangzók és a mássalhangzók. [A magánhangzók és a mássalhangzók elkülönítése (hagyomány - új fonetika) (Magánhangzók és mássalhangzók.ppt) 1.6MB] 3. előadáshoz . [Mássalhangzók és magánhangzók elkülönítése (magán- és mássalhangzók.pdf) KB] 6. előadás. [Gósy Mária: A helyesírás és a beszédészlelés összefüggései (6.előadásgm_2.pdf) KB] [Gósy - Bóna: A kiejtési hibák és a beszédészlelés: van összefüggés? (6.előadástudnapjaea.pdf) 141.8KB] [A hangváltozások "törvénykönyve" (A hangváltozások.doc) 24.5KB] Bóna Judit - Imre Angéla: A hangsúlyeltolódás jelensége a spontán beszédben. [A hangsúlyeltolódás... (6. előadásbonaimreea.pdf) 48.6KB] Cser András: Fonológia. [Bevezetés (Fonológia bevezető.pdf) 77.9KB] Hajdicsné Dr. Varga Katalin Ph.D. Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Hajdicsné Dr. Varga Katalin Ph.D. Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar 10

11 Dr. Varga Katalin: Beszédképzés és nyelvi reprezentáció.
[Gósy Mária előadása (gosyMTA.pdf) 1.9MB] Dr. Varga Katalin: Fonetika, fonológia. [1. előadás: Fonetika, fonológia (Fonetika, fonológia.ppt) 1.1MB] Gósy Mária: Beszédtechnológia. [7. előadás A "hangok tanától" a beszédtechnológiáig (gm_3Beszédtechnológia7Előadás.pdf) 942.1KB] Hajdicsné Dr. Varga Katalin Ph.D.: 4. előadás: Artikulációs és akusztikus fonetika. [4. előadás (4. előadás Artikulációs és akusztikus fonetika.ppt) 2MB] [5. előadás (5. előadás Fonológiai korrelációk.ppt) 48KB] [Kis-Vincze Péter (Fonológiai korrelációk.doc) 64.5KB] Jurák Tamás: Percepciós fonetika.... [Percepciós fonetika, alkalmazott fonetika (Jurák Tamás Percepciós fonetika, alkalmazott fonetika.rtf) 8.8KB] Kis-Vincze Péter: Fonológia. [Fonológiai korrelációk (Kis-Vincze-Péter_Fonológiai%20korrelációk[1].doc) 63KB] Markó Alexandra: 8. előadás. [Beszélőváltás a társalgásban (ma_2Beszélőváltás8Előadás.pdf) 184.6KB] Récsei Kitti: A magánhangzók és a mássalhangzók. [ (Récsei Kitti A magyar magánhangzók és mássalhangzók ren.doc) 40KB] Hajdicsné Dr. Varga Katalin Ph.D. Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Hajdicsné Dr. Varga Katalin Ph.D. Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar 11

12 További alkalmazási célok
Tantárgyi tananyag-adatbázisok Szakdolgozati adatbázisok Hallgatók e-portfóliói Hajdicsné Dr. Varga Katalin Ph.D. Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Hajdicsné Dr. Varga Katalin Ph.D. Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar 12

13 Hajdicsné Dr. Varga Katalin Ph.D. Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar
Felhasznált irodalom Bessenyei I., Tóth Zs. (2008): E-learning: a NETIS projektben szerzett tapasztalatok. Hajdicsné Varga K. (2006): Interaktív anyanyelvi órák. A világ nyelvei és a nyelvek világa. A MANYE kongresszusok előadásai 2. Szerk. Klaudy Kinga és Dobos Csilla. MANYE – Miskolci Egyetem, Pécs – Miskolc Hajdicsné Varga K. (2008): Olvasás az interneten. Kommunikáció az információs technológia korszabában. MANYE Vol. 4. MANYE – Kodolányi János Főiskola, Pécs – Székesfehérvár, Kulcsár Zs. (é.n.): Az integratív e-learning felé. Kulcsár Zs. (2008): Digitális tanulás. Prensky, M. (2001): Digitális bennszülöttek, digitális bevándorlók. http.//www.tenegen.eu/tmoodle/file.php/13/digital_kids_HU.pdf Hajdicsné Dr. Varga Katalin Ph.D. Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar

14 varga.katalin@ke.hu hajdicska@zelkanet.hu
Köszönöm a figyelmet! Hajdicsné Dr. Varga Katalin Ph.D. Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Hajdicsné Dr. Varga Katalin Ph.D. Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar 14


Letölteni ppt "Belépésem a digitális nemzedékbe"

Hasonló előadás


Google Hirdetések