Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2015. március 26. DÖBRÖKÖZ. „A minőség nem egy jogi tett, ez egy szokás” Arisztotelész.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2015. március 26. DÖBRÖKÖZ. „A minőség nem egy jogi tett, ez egy szokás” Arisztotelész."— Előadás másolata:

1 2015. március 26. DÖBRÖKÖZ

2 „A minőség nem egy jogi tett, ez egy szokás” Arisztotelész

3

4 Minőségfejlesztés a közművelődésben MINŐSÉGFEJLESZTÉS Összehasonlít - hatóság Mérhető - ség Tudatossá g (fejlesztés ) Versenyképes - ség fokozása Átláthatósá g (átlátható folyamatok) Fogyasztóvédel em

5 Minőség  A minőség az egység (termék vagy szolgáltatás, tehát a produktum vagy produkció) azon jellemzőinek összessége, amelyek befolyásolják a képességét, hogy meghatározott és elvárt igényeket elégítsen ki.  A minőség fogalmához jogszabályok által meghatározott elvárások, igények, valamint társadalmilag és szakmailag kialakított követelmények kapcsolódnak. A minőség fogalom nem fokmérő, hanem egy követelményrendszernek való megfelelés.  Minél inkább távolodunk a konkrét, kézzel fogható, megmérhető fizikai tulajdonságoktól, annál inkább előtérbe kerülnek a közösség által, hallgatólagosan elfogadott elvárások, normák.

6 Alapfogalmak 1. Minőségirányítás : a szervezet működésének minőségközpontú irányítása. Tevékenységek koordinált rendszere (folyamatok, eljárások, eszközök). Összehangolt tevékenységek egy szervezet vezetésére és szabályozására. Minőségpolitika : a minőségre vonatkozó, a vezetés által megfogalmazott és kinyilvánított általános szándéka (rövid vagy középtávon). Minőségtervezés : olyan tevékenységek, amelyek meghatározzák a célkitűzéseket, minőségkövetelményeket és a minőség- rendszer elemeinek alkalmazását. Minőségszabályozás : operatív módszerek és tevékenységek, amelyek a minőség- követelmények teljesítését szolgálják.

7 Alapfogalmak 2. Minőségbiztosítás : rendszeres tevékenység, amely biztosítékot nyújt arra, hogy a termék vagy szolgáltatás teljesítse a minőségkövetelményeket. A minőségirányításnak az a része, amely a bizalomkeltés megteremtésére összpontosít aziránt, hogy a minőségi követelmények teljesülni fognak. Minőségfejlesztés : A minőségfejlesztés a szervezeten belüli tevékenységet jelenti a folyamatok, erőforrások, szabályozási technikák és képességek (vagyis az egész rendszer) hatásosságának és hatékonyságának növelése céljából. Minőségfejlesztés : a minőségirányításnak az a része, amely a minőségi követelmények fejlesztési, teljesítési képességének növelésére összpontosít.

8 EFQM modell Európai Üzleti Kiválósági Modell A kiválóság alapelvei:  értéket adni a vevőknek;  fenntartható jövőt építeni;  fejleszteni a szervezeti képességeket;  hasznosítani a kreativitást és az innovációt;  jövőorientáltan, inspirálóan és tisztességesen vezetni;  hatékonyan menedzselni;  sikereket elérni a munkatársak tehetsége által;  fenntartani a kiemelkedő eredményeket.

9 10/2010. (III. 11.) OKM rendelet a „Minősített Közművelődési Intézmény Cím” és a „Közművelődési Minőség Díj” adományozásáról

10

11 A miniszter feladatai:

12 Nemzeti Művelődési Intézet  Ügyviteli, koordinációs, szervezési, lebonyolítási, nyilvántartási feladatok.  Ellátja a közművelődés minőségbiztosítási és –fejlesztési rendszerének fejlesztését.  Elvégzi a Szakmai Minősítő Testület titkársági feladatait.  www.nmi.hu/Szakmai www.nmi.hu/Szakmai

13 Szakmai Minősítő Testület

14  Megállapítja: Ügyrendjét – a miniszter hagyja jóvá  Javaslatot tesz: pályázat kiírására  Jóváhagyja és közzéteszi: útmutatókat, segédleteket  Felkéri: a szakértőket az értékelésre és a helyszíni szemlére  Elbírálja: pályázatokat (formailag és az értékelő jelentés alapján)  Javaslatot tesz: a miniszternek az elismerések adományozására

15 A pályázat folyamata Pályázat meghirdetése Tájékoztató Előjelentkezés Pályázat beadása Pályázato k formai és tartalmi értékelés e Helyszíni szemle Javaslat megküldése a miniszternek Címek átadás

16 Folyamatábra

17 Dokumentumok  Pályázati felhívás  Pályázat  Pályázati útmutató  Fogalomtár  Formai ellenőrzés  Értékelő jelentés

18 Ki lehet szakértő?

19 Az auditor Személyi tulajdonságai :  etikus (diszkrét),  nyílt (hajlandó más elgondolások vagy vélemények megfontolására),  diplomatikus (tapintatos az emberekkel való kapcsolatában),  megfigyelő (aktív észlelője a környezetnek és a tevékenységeknek),  érzékelő (ösztönös felismerője a helyzeteknek, aki ki is ismeri magát ezekben),  rugalmas, szívós (kitartó, aki összpontosít a célok elérésére),  határozott (képes kellő időben következtetéseket levonni logikai megfontolás és elemzés alapján),  magabiztos (képes független tevékenységre, miközben együttműködik másokkal),  kommunikációs képesség, pontos, precíz, írásbeli kifejezőképesség,  komplex szemléletű, szintetizáló képesség, analizáló képesség,  jó fellépés, megfelelés.

20 Szabályok az auditor részére  Ítéljen a tények szerint  Legyen képes bonyolult jelenségek realisztikus kezelésére  Ismerje a szervezeti összefüggéseket  Értékelje a megfigyeléseket  Kommunikáljon az emberekkel  Az auditot kitérők nélkül végezze  Tudja kezelni a feszült helyzeteket  Ne hagyja magát befolyásolni  Jusson elfogadható következtetésekre  Képességeit tartsa szinten  Mindig azokkal beszéljen, akik végrehajtják a feladatot  Legyen nyugodt és megnyugtató  Beszéljen világosan és megfontoltan

21 Helyszíni szemle célja  A bemutatott önértékelés megalapozottságának ellenőrzése,  a dokumentáció alapján felmerült kérdések tisztázása,  a minősítési követelmények teljesítésének az értékelése,  a pályázott tevékenységek keretében modellértékűnek tekinthető, kulcsfontosságú módszerek, eljárások feltárása,  értékelés ismertetése.  HOGYAN? KI? MIT? MIKOR, HOL? MIÉRT? MUTASSA MEG KÉREM…Mi lenne ha….

22 Audit lefolytatása – Objektív bizonyíték  Nem a hibát keressük!  Objektív bizonyíték: kérdésre adott válasz  A dokumentumok rendelkezésre állnak-e ott, ahol szükséges (megkérdezni, megvizsgálni)  Az emberek tudják-e mit kell tenniük (megkérdezni)  Ezt teszik-e a gyakorlatban (megfigyelni)  A szabályozások hatékonyak-e (megkérdezni, megfigyelni)  A feljegyzések (OBJEKTÍV BIONYÍTÉKOK) bizonyítják- e a rendszer bevezetését (megkérdezni, megvizsgálni)

23 Módszerek  Dokumentumelemzés  Helyszíni szemle - mintavételes  Interjú  Megfigyelés

24 Miért (nem) jó az intézménynek?

25  Helyzetfelmérés - önértékelés  Erősségek és gyengeségek felismerése  Minőségszemlélet fejlődése  Megteremti a mérhetőséget, az összehasonlíthatóságot  Beszámolási kötelezettség megkönnyítése  Partnerközpontú gondolkodás  Versenyképesség növelése

26 A Cím önértékelésének elemei  Jogszerű működés vizsgálata  Szakmai alapkövetelményeknek való megfelelés vizsgálata  A minőségfejlesztő tevékenység értékelése  A szervezeti adottságok értékelése

27

28 2010-2014.  Kidolgozott dokumentumok  4 év pályázati tapasztalat  Intézmények és szakértők visszajelzései és ezek értékelései  Igény a fejlesztésre, tapasztalatok beépítése – szakmai és jogszabályi megfelelőség, új formák, egyszerűsítés  2014 decemberében munkacsoport a dokumentumok felülvizsgálatára, javaslat összeállítása

29 Változások  Szakmailag indokolt változások a dokumentációban  Értékelési skála módosulása  Tevékenységi forma: 8 – ismeretterjesztés, képzés, kiállítás, közösségi szolgáltatás, művelődő közösségek, rendezvény, tábor, származtatott szolgáltatás  Mátrix rendszer  Értékelőlapok módosulása

30 Dokumentumok

31 Pályázati felhívás - CÍM  A pályázat célja: közművelődési tevékenységet végző intézmények minőségorientált működésre ösztönzése és a közművelődési minőségfejlesztés területén 2014. január 1-jétől elért eredmény elismerése.  A pályázat benyújtására jogosultak köre  A pályázat elbírálásának szempontjai  A PÁLYÁZAT EGÉSZÉRE VONATKOZÓ TUDNIVALÓK (felvilágosítás, előjelentkezés, pályázat benyújtása, tartalmi és formai követelmények)  ELJÁRÁSI SZABÁLYOK (visszavonás, érvénytelenség, az értékelés folyamata – helyszíni szemle, értékelés, döntés)  Előjelentkezési lap

32 Önértékelés  Valamennyi végzett közművelődési tevékenység megfelel a közművelődési feladatellátásra vonatkozó jogszabályi követelményeknek.  Valamennyi végzett tevékenységi forma megfelel az alapkövetelményeknek.  Valamennyi pályázott tevékenységi formában érvényesülnek a minőségfejlesztési alapelvek: partnerközpontúság, tanulás/benchmarking, folyamatos fejlesztés. Azon tevékenységi formával lehet pályázni a Címre, amelynél az önértékelés során legalább 60%-os eredményt ért el, a többi tevékenységi formánál 30%-ot.  Legalább 30%-os eredményt ér el a Szervezeti adottságok önértékelésnél: vezetés, stratégiai tervezés, emberi erőforrások menedzselése.  Vizsgált időszak: előző év január 1-jétől.

33 Pályázati útmutató CÍM

34 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Török Rita 30/355-6599 torok.rita@etyek.hu


Letölteni ppt "2015. március 26. DÖBRÖKÖZ. „A minőség nem egy jogi tett, ez egy szokás” Arisztotelész."

Hasonló előadás


Google Hirdetések