Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mi is az a biblioterápia? Monor, 2015. április 29.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mi is az a biblioterápia? Monor, 2015. április 29."— Előadás másolata:

1 Mi is az a biblioterápia? Monor, 2015. április 29.

2 Könyv + gyógyítás = biblioterápia Definíció klinikai biblioterápia esetében: válogatott olvasmányanyag terápiás segédeszközként való felhasználása a gyógyászatban, főként a pszichiátriában Definíció fejlesztő, megelőző (preventív) biblioterápia esetében: a személyes problémák megoldásának segítése irányított olvasás és megbeszélés révén.

3 A fejlesztő biblioterápia önállósodása A fejlesztő biblioterápia önállósodása a 20. század közepén, az 1960-as években, Amerikában kezdődött. Célja: a személyiségfejlődés elősegítése, az önismeret elmélyítése, a mentális egészség megtartása. A pedagógiai intézmények, az iskolák, az iskolai könyvtárak felkarolták, így főként a gyerekek és fiatalok lettek elsődlegesen a célcsoportjai. Alkalmazásában a fejlesztés mellett erőteljes szerepet kapott a prevenció, a megelőzés is.

4 Amerikai tapasztalatok A biblioterápia hasznai a gyerekek, a fiatalok érzelmileg és értelmileg fogékonyabbá válnak mások szempontjainak figyelembe vétele iránt. Növeli empátiájukat, toleranciájukat, szociabilitásukat; fejleszti problémamegoldó képességüket, ezáltal kreativitásukat, mely tanulási teljesítményükben is kamatozik; segíti őket a személyes célok felismerésében, kitűzésében és azok elérésében, vagyis egy céltudatosabb jövőkép és a hozzá vezető út kialakításában.

5 Az alkalmazás kiterjesztése A módszer alkalmasságánál fogva más célcsoportok, helyszínek, alkalmazási területek is fokozatosan bekapcsolódtak, ezeknél elsősorban az önismeret elmélyítése, valamint a mentális egészség megtartása, értelmes életcélok megtalálása volt az aktuális célkitűzés: Bentlakásos intézmények (állami gyermekotthonok, öregek otthonai stb.) Kórházi betegek (nem pszichiátriai!), kórházi osztályok, szanatóriumok Szociális intézmények (anyaotthonok, hajléktalan szállók stb.) Kulturális intézmények, közösségi színterek

6 A személyiség lehetséges befolyásolásának szintjei biblioterápiával Intellektuális szint (gondolkodás fejlesztése, probléma felismerés, problémamegoldó képesség, önismeret, belátás stb.) Emocionális szint (átélés, beleélés, projekció, emocionális belátás, empátia) Szociális szint (tudatosság, érzékenység, empátia, közösséghez tartozás élménye, szociális és kulturális minták megerősítése) Viselkedési szint (viselkedésmódok kipróbálása, beilleszkedés, más emberekhez való viszony, életcélok)

7 A fejlesztő biblioterápia térnyerése a hazai könyvtáros szakmában  Olvasáskutatási téma lett  A felsőfokú könyvtáros alapképzés tananyagában említést kapott (olvasásismereten belül)  Szakirodalom, publikációk révén elméletileg megismerhetővé vált. Néhány példa:  Nagy Attila: Biblioterápia. Gyógyító célzatú olvasás vagy egy új szemléletű olvasószolgálat alapjai. = Könyvtári Figyelő, 1979. 6.sz. 629-632.p. B.É.:Gyógyító könyvtár? = Könyvtáros, 1980. 11. 639-641. p. B.É.:Előtérben a könyvtár tanácsadó szerepe. = Könyvtáros, 1983. 8. 444- 448. p. B.É.:Biblioterápia a könyvtárosi munkában. = Könyvtári Figyelő, 1987. 5. 563- 567. p. B.É.:Olvasókönyv a biblioterápiáról. Bp., OSZK-KMK, 1989. 124 p. (Szerk.)

8 A fejlesztő biblioterápia térnyerése a hazai könyvtárosi gyakorlatban Pécs, Városi Könyvtár (Villányi Rózsa gyerekkönyvtáros) Sopron, Városi Könyvtár (Kelemen Endréné könyvtáros) Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár, kórházi kihelyezés (Pallósiné Toldi Márta és munkatársai Balatonfüred VK, integrált csoportok (Madaras Judit gyógypedagógus - gyerekkönyvtáros) FSZEK XIII. felnőtt csoport (Halasi Edina könyvtáros) Debrecen, Városi Könyvtár, idősek, (Hadháziné Éva könyvtáros) Pécs, Városi Könyvtár, kórházi kihelyezés (Antal Emília gyerekkönyvtáros) Bakonyoszlop és más olvasótáborok

9 A fejlesztő biblioterápia mai céljai Személyes belátások és az önismeret elősegítése, ráismerés a problémáinkra Érzelmi vagy lelki feszültség feloldása, katarzis kiváltása Mindennapi gondok megoldása, a személyiségfejlődést kísérő normál problémák kezelése, problémaérzékenység Más emberekhez való viszony és viselkedés változtatása Az emberi kapcsolatok kialakításának elősegítése, közösségi érzés Információforrás az ingerszegény környezetben Rekreáció, pihenés, szórakozás, az olvasás öröme

10 Miért a könyvtár? Az ALA 1939-ben a biblioterápiát hivatalosan elismerte a könyvtári szolgáltatások között. Az amerikai könyvtári gyakorlatban a tájékoztatás, az olvasóvezetés és a biblioterápia szoros kapcsolatban áll egymással. A (köz)könyvtárak jellemző funkcióbővülése:  Információs központ, tudás-központ  Kommunikációs központ, közösségi színtér („dolgozószoba”, „tanulószoba”, „agóra”, „találkozási pont”)  Tanácsadó hely (szakmai, emberi)

11 Miért a könyvtáros? Könyvtári olvasószolgálat: alapos olvasóismereten és olvasmányismereten alapuló irodalom közvetítés, mely az irodalom és az olvasók közötti egymásra hatás folyamatán alapul. A könyvtáros jellemző funkcióbővülése:  Korrekt és szakszerű információközvetítés  Közösségépítés, közösségszervezés  Személyiségépítés, támogatás, meghallgatás, együttérzés, tanácsadás – a könyveken keresztül

12 De… „A biblioterápia nem jelent mást, mint tudatosítani és módszerré alakítani át saját tapasztalatunkat, élményeinket és mindazt, ami eddig észrevétlenül valósult meg” Oláh Andor Az ösztönösség és a tudatosság határainak felismerése és tiszteletben tartása!

13 Mire elég a könyvtárosi szakértelem? Tartalmazza a biblioterápiához szükséges alapokat:  Az irodalomismeret alkalmassá tesz a művek kiválasztására  Az olvasószolgálati ismeret és tapasztalat alkalmassá tesz a művek és az olvasók közötti közvetítésre  A kommunikációs ismeret és tapasztalat (pl. referensz interju) alkalmassá tesz a személyes vonatkozások észrevételére  Az emberi kapcsolatokra irányuló tapasztalat alkalmassá tesz mentori, tanácsadói szerepre

14 A „terápia” mibenléte  A könyvtáros kezdeményez  Az alkalmazók céljaiknak megfelelően beleavatkoznak az olvasási folyamatba: a művek kiválasztásával („válogatott olvasmányanyag”), feldolgozásmódjával („irányított megbeszélés”), a tartalom, az üzenet tudatosításával („személyes belátás”) Összegzés: Az alapok bennünk vannak, de ennél tovább kell lépni önismeretben, magatartásban, képzés révén a speciális ismeretekben és a tudatosságban.

15 Lehetőségek  Egyre gazdagodó szakirodalom  „Felkészülés a fejlesztő biblioterápia könyvtári alkalmazására”: megújult 60 órás akkreditált könyvtári továbbképző tanfolyam Szentendrén  Felsőfokú szakirányú továbbképzési lehetőségek  Magyar Biblioterápiás Társaság rendszeres szakmai műhelymunka, konzultáció Szentendrén


Letölteni ppt "Mi is az a biblioterápia? Monor, 2015. április 29."

Hasonló előadás


Google Hirdetések