Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Jótállás. Kisajátítás Építési jog 2015. április 3. Készítette: Dr. Pintér Szilvia.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Jótállás. Kisajátítás Építési jog 2015. április 3. Készítette: Dr. Pintér Szilvia."— Előadás másolata:

1 Jótállás. Kisajátítás Építési jog 2015. április 3. Készítette: Dr. Pintér Szilvia

2 Jótállás. Kisajátítás 1/1. Jótállás: „6:171. § [Jótállás] (1) Aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. (2) A jótállás a jogosultnak jogszabályból eredő jogait nem érinti. 6:172. § [Jótállási jogosultság tulajdonosváltozás esetén] A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel szemben. 6:173. § [A jótállási igény érvényesítése] (1) A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. (2) A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.”

3 Jótállás. Kisajátítás 1/2.  A jótállás esetén a szerződés szerinti hibátlan teljesítéséért a szolgáltató jótállásra köteles valamilyen jogszabály, vagy a szerződés alapján.szerződés  A jótállás alól akkor mentesülhet a szolgáltató, ha bebizonyítja, hogy a hiba oka valamilyen szakszerűtlen használatból származik.  Jelenleg három területen kötelező jótállást vállalnia a szolgáltatónak: 1.bizonyos tartós fogyasztási cikkek területén, 2.bizonyos karbantartó, vagy javító szolgáltatások, 3.új lakóépületek esetében.  Amennyiben nem jár jótállás egy termékhez, szolgáltatáshoz, főszabály szerint bizonyos időtartamú szavatosság jár hozzá.szavatosság  A jótállási nyilatkozatnak tartalmaznia kell a következő elemeket: a jótállás kötelezettjének nevét és címét, a jótállás tartalmát, területi és időbeli hatályát, a jogok érvényesítésének módját.

4 Jótállás. Kisajátítás 2. Kisajátítás:  „Kisajátítással ingatlan tulajdonjoga kivételesen, közérdekű célra, azonnali, teljes és feltétlen kártalanítás ellenében szerezhető meg. ( Ptk. 5:43.§ (1) bekezdés)”  „A kártalanítás nyújtására az köteles, aki a kisajátítás alapján a tulajdont megszerzi. ( Ptk. 5:43.§ (2) bekezdés)”  Fogalma: Nem állami tulajdonban lévő ingatlanok tulajdonjogának kivételesen, közérdek céljából történő megszerzése, azonnali, feltétlen és teljes kártalanítás mellett az állam vagy a helyi önkormányzat részére.  Ingatlant kisajátítani az alább felsorolt közérdekű célokra lehet: 1.honvédelem 2.nemzetközi szerződés alapján megvalósuló területcsere 3.terület- és településrendezés 4.kötelező állami, illetve kötelező önkormányzati feladathoz kapcsolódó oktatási, egészségügyi, szociális létesítmény elhelyezése 5.közlekedési infrastruktúra fejlesztése 6.energiatermelés 7.bányászat 8.energiaellátás 9.elektronikus hírközlési szolgáltatás 10.örökségvédelem 11.természetvédelem 12.környezetvédelem

5 Jótállás. Kisajátítás 3. KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Jótállás. Kisajátítás Építési jog 2015. április 3. Készítette: Dr. Pintér Szilvia."

Hasonló előadás


Google Hirdetések