Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

CASH-FLOW KIMUTATÁS.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "CASH-FLOW KIMUTATÁS."— Előadás másolata:

1 CASH-FLOW KIMUTATÁS

2 FOGALMA Olyan kimutatás, amely előre rögzített szerkezetben, adott időszakra vonatkozóan bemutatja a pénzáramlásra ható növelő és csökkentő tényezőket, tevékenységenként és együttesen. Választ ad arra, hogy honnan (milyen tevékenységekből) származik a pénz, mire került elköltésre a pénz, hogyan kezeljük többletet (pénzeszköz növekményt), illetve hiányt (pénzeszközcsökkenést) © Deák István

3 SZÜKSÉGESSÉGE mérlegből csak a pénzeszközváltozás egyenlege olvasható ki (B/IV. csoport változása) bár nyilvánvaló, hogy a pénzeszközök ÁV = összes többi eszköz és forrás ÁV eredménykimutatásból az eredmény olvasható ki, amely nem egyezik meg az időszak pénzeszköz változásával. © Deák István

4 Pénzáramlás és eredményváltozás kapcsolata
tiszta pénzáramlás (nincs eredményhatása): pl. hitelek, jegyzett tőkeemelés tiszta eredményváltozás (nincs pénzáramlás hatása): pl. értékcsökkenés, visszaírás pénzáramlás és eredményváltozás is pénzáramlás most, eredményváltozás most pénzáramlás most, eredményváltozás később/korább eredményváltozás most, pénzáramlás később/korább © Deák István

5 ÖSSZEÁLLÍTÁSA direkt módszer: pénzbevételek és pénzkiadások különbsége
indirekt módszer: eredmény + pénzkiadással nem járó ráfordítások – pénzbevételt nem jelentő bevételek – pénzbevétellel később járó tárgyévi bevételek + bevételként korábban elszámolt tárgyévi pénzbevételek + pénzkiadással később járó tárgyévi ráfordítások – ráfordításként korábban elszámolt tárgyévi pénzkiadások + tiszta pénzbevételek – tiszta pénzkiadások © Deák István

6 SEMATIKUS (lehetséges) FELÉPÍTÉSE
Adózás előtti eredmény + pénzkiadással nem járó ráfordítások - pénzbevételt nem jelentő bevételek BRUTTÓ CF - társasági adó - osztalék NETTÓ CF +Eszközök állománycsökkenése - Eszközök állománynövekedése +Források állománynövekedése - Források állománycsökkenése RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ CF © Deák István

7 Sztv. kapcsolódó előírásai:
KM része (nem önálló főrész) Éves beszámoló esetében kötelező Két értékoszlop Előírt szerkezet (de változtatható) Kitöltési útmutató Szerkezete Működési CF Befektetési CF Finanszírozási CF © Deák István

8 Működési CF Befektetési CF
szokásos üzletmenethez kapcsolódó pénzáramlások (üzemi-üzleti tevékenységgel kapcsolatos pénzáram, kapott kamatok, fizetett kamatok, társasági adó, fizetett osztalék) indirekt módszerrel készül Befektetési CF befektetett eszközök értékesítéséből származó pénzbevételek befektetett eszközök beszerzéséből származó pénzkiadások ide nem értve az adott kölcsönökkel összefüggő pénzáramlásokat kapott osztalék DE! a kamatok nem része direkt módszerrel készül © Deák István

9 Finanszírozási CF alapvetően a tiszta pénzáramlások
tulajdonosok befizetései, tőkekivonásai hitelek, kölcsönök felvétele, törlesztése adott kölcsönökkel (lekötött bankbetéttel) kapcsolatos pénzáramlások függetlenül attól, hogy hosszú vagy rövidlejáratú végleges pénzáramlások (tőke- és eredményágon) direkt módszerrel készül © Deák István

10 Sztv. szerinti általános levezetés
Adózás előtti eredmény (adózott eredmény) +(-) pénzmozgással nem járó ráfordítások (bevételek) +(-) befektetési vagy finanszírozási ráfordítások (bevételek) +(-) forgóeszközök csökkenése (növekedése) +(-) rövidlejáratú kötelezettségek növekedése (csökkenése) működési tevékenységből származó pénzáram + befektetésekből származó bevételek - befektetések beszerzése befektetési tevékenységből származó pénzáram + finanszírozási források megszerzése - finanszírozási források megszüntetése finanszírozási tevékenységből származó pénzáram © Deák István

11 A tételek megnevezése Hatása a Cash-flow-ra növelő csökkentő
1. Adózás előtti eredmény nyereség veszteség 2. Elszámolt amortizáció + xxxxxx 3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás értékvesztés visszaírás 4.Céltartalék képzés és felhasználás különbözete - 5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye 6. Szállítói kötelezettség változása növekedés csökkenés 7. Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása 8. Passzív időbeli elhatárolás változása 9. Vevőkövetelés változása 10. Forgóeszközök változása (vevők és pénzeszköz nélkül) 11. Aktív időbeli elhatárolás változása 12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) 13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés I. Működési cash-flow (1-13. sorok) +/- © Deák István

12 14. Befektetett eszközök beszerzése xxxxxx kifizetett összeg
15. Befektetett eszközök eladása befolyt ellenérték 16. Kapott osztalék, részesedés befolyt osztalék II. Befektetési cas-flow ( sorok) +/- © Deák István

13 visszafizetett összeg
17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele befizetett összeg xxxxxx 18. Kötvény, hitelviszonyt megt. ép. kibocsátás Befolyt összeg 19. Hitel és kölcsön felvétele 20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és bankbetétek megszüntetés visszafizetett összeg 21. Véglegesen kapott pénzeszköz befolyt összeg 22. Részvénybevonás, tőkekivonás Kif. összeg 23. Kötvény és hitelviszonyt megt. ép. visszafizetése 24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése 25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek kifizetett összeg 26. Véglegesen átadott pénzeszköz 27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása növekedés csökkenés III. Finanszírozási cash-flow ( sorok) +/- IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok)

14 Összeállításánál ügyelni kell a halmozódások, kétszeres számbavételek elkerülésére:
egy adott tétel a CF több részében is megjelenik (pl. adott tétel befolyásolja az eredményt, de nem a működési CF része) közvetlenül az adózás előtti eredményt korrigáljuk külön nevesített sor a korrekcióra egy adott CF részben több sorban is érezteti hatását (pl. értékvesztés) valamelyik helyen korrigálni kell © Deák István

15 Működési CF tartalma pénzáramlást nem jelentő eredménymódosító tételek (2-4. tételek) értékcsökkenési leírás értékvesztés/visszaírás céltartalékképzés és felhasználás © Deák István

16 PÉLDA a pénzmozgással nem járó tételek CF-ben való kimutatására
Tárgyévi értékcsökkenés 1000 AEE 2. tétel MCF Tárgyévben elszámolt ÉV 2000, VÍ 3000 EB ER AEE 3. tétel © Deák István

17 korrigálás másik részben való kimutatás miatt (5. tétel)
befektetett eszközök (IJ, TE, részesedések, értékpapírok) értékesítésének eredménye nyereség esetén – veszteség esetén + © Deák István

18 pénzáramlás és eredményváltozás időbeli eltéréséből adódó korrekciók (6-11. tételek)
forgóeszközök állományváltozásainak, egyes rövidlejáratú kötelezettségek állományváltozásainak, időbeli elhatárolások állományváltozásainak kezelése Korrekciós tételek: értékvesztések (mivel külön soron már rendeztük) vevők, szállítók (befektetett eszközökhöz kapcsolódó) véglegesen átvett pénzeszközök (passzív időbeli elhatárolás) © Deák István

19 PÉLDA az időbeli eltérésből adódó korrekciókra
Kiszámlázás 1000, vevők nem fizettek NÁB 1000 AEE Vevők ÁV MCF Vegyük bele az áfa-t is NÁB Vevők ÁV Egyéb röv.köt.ÁV+ 250 © Deák István

20 1000 értékben anyagot vettünk, az anyagot felhasználtuk, a szállítót nem fizettük ki
AEE Szállítók ÁV MCF 1000 értékben anyagot vettünk, az anyagot nem használtuk fel, a szállítót kifizettük AEE Anyagok ÁV MCF © Deák István

21 Elszámolt bérköltség 1000, fordulónapi bértartozás 200
1000 értékben anyagot vettünk, az anyagot felhasználtuk, a szállítót kifizettük. AEE MCF Elszámolt bérköltség 1000, fordulónapi bértartozás 200 AEE Egyéb röv.köt.ÁV MCF © Deák István

22 PÉLDA a korrekciós tételekre
Kiszámlázás 5000, vevők átutalásai 3000, elszámolt értékvesztés 600 Korrekció nélkül Korrekcióval AEE ÉV Vevők ÁV MCF (?) (!) +600 © Deák István

23 társasági adó és jóváhagyott osztalék (12-13. tétel)
fizetendő összegben fizetett összegben © Deák István

24 Befektetési CF tartalma
időszakban beszerzett befektetett eszközök pénzügyileg rendezett értéke (nem tartalmazhatja az apportként vagy a térítés nélkül átvett eszközöket) időszakban értékesített befektetett eszközök pénzügyileg rendezett eladási ára előző tételek kapcsán fennálló vevő-szállító állomány korrekciós tétel a működési CF-ben kapott osztalék pénzügyileg rendezett összege (korrekció a működési CF-ben) © Deák István

25 PÉLDA a tárgyi eszköz eladás CF-ben szerepeltetésére
TE nettó értéke 1000, eladás 1600, vevő fizetett AEE 5. tétel – MCF Bef. eszk. Eladása BCF CF © Deák István

26 TE nettó értéke 1000, eladás 1600, vevő nem fizetett
Korrekció nélkül Korrekcióval AEE 5. tétel Vevők ÁV MCF BCF CF (?) (!) © Deák István

27 Finanszírozási CF tartalma
jegyzett tőkeváltozások (tőkeemelés, tőkeleszállítás) hitelek, kölcsönök mozgása (felvétel, törlesztés) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátása, visszafizetése adott kölcsönök mozgása véglegesen kapott és átadott pénzeszközök (korrekció a működési CF-ben, ha eredményágon számoltuk el) © Deák István

28 PÉLDA az eredményágon elszámolt támogatás CF-ben való kimutatására
Támogatás folyósítás évében: kapott támogatás 1000, tárgyévben költséggel ellentételezett 150 Korrekció nélkül Korrekcióval AEE PIE változása MCF Végl. átv. pénz FCF (?) (!) - 150 - 850 © Deák István

29 A folyósítást követő években: költséggel ellentételezett 300
AEE PIE vált MCF FCF CF Korrekcióra csak a folyósítás évében van szükség! © Deák István

30 HÁZI FELADAT jén kötvényt vásároltunk. Vételár , amelyet kifizettünk. A névérték , kamat 12 %/év, amely évente jén esedékes. A kötvény jén jár le. Mutassa be a kötvény CF-re gyakorolt hatását az érintett üzleti években, ha a kötvényt lejáratig megtartottuk! © Deák István


Letölteni ppt "CASH-FLOW KIMUTATÁS."

Hasonló előadás


Google Hirdetések