Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

CASH-FLOW KIMUTATÁS. 2© Deák István - 2005. FOGALMA Olyan kimutatás, amely előre rögzített szerkezetben, adott időszakra vonatkozóan bemutatja a pénzáramlásra.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "CASH-FLOW KIMUTATÁS. 2© Deák István - 2005. FOGALMA Olyan kimutatás, amely előre rögzített szerkezetben, adott időszakra vonatkozóan bemutatja a pénzáramlásra."— Előadás másolata:

1 CASH-FLOW KIMUTATÁS

2 2© Deák István - 2005. FOGALMA Olyan kimutatás, amely előre rögzített szerkezetben, adott időszakra vonatkozóan bemutatja a pénzáramlásra ható növelő és csökkentő tényezőket, tevékenységenként és együttesen. Olyan kimutatás, amely előre rögzített szerkezetben, adott időszakra vonatkozóan bemutatja a pénzáramlásra ható növelő és csökkentő tényezőket, tevékenységenként és együttesen. Választ ad arra, hogy Választ ad arra, hogy honnan (milyen tevékenységekből) származik a pénz, honnan (milyen tevékenységekből) származik a pénz, mire került elköltésre a pénz, mire került elköltésre a pénz, hogyan kezeljük többletet (pénzeszköz növekményt), illetve hiányt (pénzeszközcsökkenést) hogyan kezeljük többletet (pénzeszköz növekményt), illetve hiányt (pénzeszközcsökkenést)

3 3© Deák István - 2005. SZÜKSÉGESSÉGE mérlegből csak a pénzeszközváltozás egyenlege olvasható ki (B/IV. csoport változása) mérlegből csak a pénzeszközváltozás egyenlege olvasható ki (B/IV. csoport változása) bár nyilvánvaló, hogy a pénzeszközök ÁV = összes többi eszköz és forrás ÁV bár nyilvánvaló, hogy a pénzeszközök ÁV = összes többi eszköz és forrás ÁV eredménykimutatásból az eredmény olvasható ki, amely nem egyezik meg az időszak pénzeszköz változásával. eredménykimutatásból az eredmény olvasható ki, amely nem egyezik meg az időszak pénzeszköz változásával.

4 4© Deák István - 2005. Pénzáramlás és eredményváltozás kapcsolata tiszta pénzáramlás (nincs eredményhatása): pl. hitelek, jegyzett tőkeemelés tiszta pénzáramlás (nincs eredményhatása): pl. hitelek, jegyzett tőkeemelés tiszta eredményváltozás (nincs pénzáramlás hatása): pl. értékcsökkenés, visszaírás tiszta eredményváltozás (nincs pénzáramlás hatása): pl. értékcsökkenés, visszaírás pénzáramlás és eredményváltozás is pénzáramlás és eredményváltozás is pénzáramlás most, eredményváltozás most pénzáramlás most, eredményváltozás most pénzáramlás most, eredményváltozás később/korább pénzáramlás most, eredményváltozás később/korább eredményváltozás most, pénzáramlás később/korább eredményváltozás most, pénzáramlás később/korább

5 5© Deák István - 2005. ÖSSZEÁLLÍTÁSA direkt módszer: pénzbevételek és pénzkiadások különbsége direkt módszer: pénzbevételek és pénzkiadások különbsége indirekt módszer: eredmény + pénzkiadással nem járó ráfordítások – pénzbevételt nem jelentő bevételek – pénzbevétellel később járó tárgyévi bevételek + bevételként korábban elszámolt tárgyévi pénzbevételek + pénzkiadással később járó tárgyévi ráfordítások – ráfordításként korábban elszámolt tárgyévi pénzkiadások + tiszta pénzbevételek – tiszta pénzkiadások indirekt módszer: eredmény + pénzkiadással nem járó ráfordítások – pénzbevételt nem jelentő bevételek – pénzbevétellel később járó tárgyévi bevételek + bevételként korábban elszámolt tárgyévi pénzbevételek + pénzkiadással később járó tárgyévi ráfordítások – ráfordításként korábban elszámolt tárgyévi pénzkiadások + tiszta pénzbevételek – tiszta pénzkiadások

6 6© Deák István - 2005. SEMATIKUS (lehetséges) FELÉPÍTÉSE Adózás előtti eredmény Adózás előtti eredmény + pénzkiadással nem járó ráfordítások - pénzbevételt nem jelentő bevételek BRUTTÓ CF BRUTTÓ CF - társasági adó - osztalék NETTÓ CF NETTÓ CF +Eszközök állománycsökkenése - Eszközök állománynövekedése +Források állománynövekedése - Források állománycsökkenése RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ CF RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ CF

7 7© Deák István - 2005. Sztv. kapcsolódó előírásai: KM része (nem önálló főrész) KM része (nem önálló főrész) Éves beszámoló esetében kötelező Éves beszámoló esetében kötelező Két értékoszlop Két értékoszlop Előírt szerkezet (de változtatható) Előírt szerkezet (de változtatható) Kitöltési útmutató Kitöltési útmutató Szerkezete Szerkezete Működési CF Működési CF Befektetési CF Befektetési CF Finanszírozási CF Finanszírozási CF

8 8© Deák István - 2005. Működési CF Működési CF szokásos üzletmenethez kapcsolódó pénzáramlások (üzemi- üzleti tevékenységgel kapcsolatos pénzáram, kapott kamatok, fizetett kamatok, társasági adó, fizetett osztalék) szokásos üzletmenethez kapcsolódó pénzáramlások (üzemi- üzleti tevékenységgel kapcsolatos pénzáram, kapott kamatok, fizetett kamatok, társasági adó, fizetett osztalék) indirekt módszerrel készül indirekt módszerrel készül Befektetési CF Befektetési CF befektetett eszközök értékesítéséből származó pénzbevételek befektetett eszközök értékesítéséből származó pénzbevételek befektetett eszközök beszerzéséből származó pénzkiadások befektetett eszközök beszerzéséből származó pénzkiadások ide nem értve az adott kölcsönökkel összefüggő pénzáramlásokat ide nem értve az adott kölcsönökkel összefüggő pénzáramlásokat kapott osztalék kapott osztalék DE! a kamatok nem része DE! a kamatok nem része direkt módszerrel készül direkt módszerrel készül

9 9© Deák István - 2005. Finanszírozási CF Finanszírozási CF alapvetően a tiszta pénzáramlások alapvetően a tiszta pénzáramlások tulajdonosok befizetései, tőkekivonásai tulajdonosok befizetései, tőkekivonásai hitelek, kölcsönök felvétele, törlesztése hitelek, kölcsönök felvétele, törlesztése adott kölcsönökkel (lekötött bankbetéttel) kapcsolatos pénzáramlások adott kölcsönökkel (lekötött bankbetéttel) kapcsolatos pénzáramlások függetlenül attól, hogy hosszú vagy rövidlejáratú függetlenül attól, hogy hosszú vagy rövidlejáratú végleges pénzáramlások (tőke- és eredményágon) végleges pénzáramlások (tőke- és eredményágon) direkt módszerrel készül direkt módszerrel készül

10 10© Deák István - 2005. Sztv. szerinti általános levezetés Adózás előtti eredmény (adózott eredmény) Adózás előtti eredmény (adózott eredmény) +(-) pénzmozgással nem járó ráfordítások (bevételek) +(-) befektetési vagy finanszírozási ráfordítások (bevételek) +(-) forgóeszközök csökkenése (növekedése) +(-) rövidlejáratú kötelezettségek növekedése (csökkenése) működési tevékenységből származó pénzáram működési tevékenységből származó pénzáram + befektetésekből származó bevételek - befektetések beszerzése befektetési tevékenységből származó pénzáram befektetési tevékenységből származó pénzáram + finanszírozási források megszerzése - finanszírozási források megszüntetése finanszírozási tevékenységből származó pénzáram finanszírozási tevékenységből származó pénzáram

11 11© Deák István - 2005. A tételek megnevezése Hatása a Cash-flow-ra növelőcsökkentő 1. Adózás előtti eredménynyereségveszteség 2. Elszámolt amortizáció+xxxxxx 3. Elszámolt értékvesztés és visszaírásértékvesztésvisszaírás 4.Céltartalék képzés és felhasználás különbözete+- 5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye veszteségnyereség 6. Szállítói kötelezettség változásanövekedéscsökkenés 7. Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változásanövekedéscsökkenés 8. Passzív időbeli elhatárolás változásanövekedéscsökkenés 9. Vevőkövetelés változásacsökkenésnövekedés 10. Forgóeszközök változása (vevők és pénzeszköz nélkül) csökkenésnövekedés 11. Aktív időbeli elhatárolás változásacsökkenésnövekedés 12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)xxxxxx- 13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedésxxxxxx- I. Működési cash-flow (1-13. sorok)+/-

12 12© Deák István - 2005. 14. Befektetett eszközök beszerzésexxxxxx kifizetett összeg 15. Befektetett eszközök eladása befolyt ellenérték xxxxxx 16. Kapott osztalék, részesedésbefolyt osztalékxxxxxx II. Befektetési cas-flow (14-16. sorok)+/-

13 13 17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevételebefizetett összegxxxxxx 18. Kötvény, hitelviszonyt megt. ép. kibocsátás Befolyt összegxxxxxx 19. Hitel és kölcsön felvételeBefolyt összegxxxxxx 20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és bankbetétek megszüntetés visszafizetett összeg xxxxxx 21. Véglegesen kapott pénzeszközbefolyt összegxxxxxx 22. Részvénybevonás, tőkekivonásxxxxxxKif. összeg 23. Kötvény és hitelviszonyt megt. ép. visszafizetése xxxxxxKif. összeg 24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetésexxxxxxKif. összeg 25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek xxxxxx kifizetett összeg 26. Véglegesen átadott pénzeszközxxxxxx kifizetett összeg 27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása növekedéscsökkenés III. Finanszírozási cash-flow (17-27. sorok)+/- IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok)+/-

14 14© Deák István - 2005. Összeállításánál ügyelni kell a halmozódások, kétszeres számbavételek elkerülésére: egy adott tétel a CF több részében is megjelenik (pl. adott tétel befolyásolja az eredményt, de nem a működési CF része) egy adott tétel a CF több részében is megjelenik (pl. adott tétel befolyásolja az eredményt, de nem a működési CF része) közvetlenül az adózás előtti eredményt korrigáljuk közvetlenül az adózás előtti eredményt korrigáljuk külön nevesített sor a korrekcióra külön nevesített sor a korrekcióra egy adott CF részben több sorban is érezteti hatását (pl. értékvesztés) egy adott CF részben több sorban is érezteti hatását (pl. értékvesztés) valamelyik helyen korrigálni kell valamelyik helyen korrigálni kell

15 15© Deák István - 2005. Működési CF tartalma pénzáramlást nem jelentő eredménymódosító tételek (2-4. tételek) pénzáramlást nem jelentő eredménymódosító tételek (2-4. tételek) értékcsökkenési leírás értékcsökkenési leírás értékvesztés/visszaírás értékvesztés/visszaírás céltartalékképzés és felhasználás céltartalékképzés és felhasználás

16 16© Deák István - 2005. PÉLDA a pénzmozgással nem járó tételek CF-ben való kimutatására Tárgyévi értékcsökkenés 1000 Tárgyévi értékcsökkenés 1000 AEE- 1.000 AEE- 1.000 2. tétel+1.000 2. tétel+1.000 MCF 0 MCF 0 Tárgyévben elszámolt ÉV 2000, VÍ 3000 Tárgyévben elszámolt ÉV 2000, VÍ 3000 EB 3.000 ER 2.000 AEE+1.000 AEE+1.000 3. tétel+2.000 3. tétel+2.000 - 3.000 MCF 0 MCF 0 - 1.000

17 17© Deák István - 2005. korrigálás másik részben való kimutatás miatt (5. tétel) korrigálás másik részben való kimutatás miatt (5. tétel) befektetett eszközök (IJ, TE, részesedések, értékpapírok) értékesítésének eredménye befektetett eszközök (IJ, TE, részesedések, értékpapírok) értékesítésének eredménye nyereség esetén – nyereség esetén – veszteség esetén + veszteség esetén +

18 18© Deák István - 2005. pénzáramlás és eredményváltozás időbeli eltéréséből adódó korrekciók (6-11. tételek) pénzáramlás és eredményváltozás időbeli eltéréséből adódó korrekciók (6-11. tételek) forgóeszközök állományváltozásainak, forgóeszközök állományváltozásainak, egyes rövidlejáratú kötelezettségek állományváltozásainak, egyes rövidlejáratú kötelezettségek állományváltozásainak, időbeli elhatárolások állományváltozásainak kezelése időbeli elhatárolások állományváltozásainak kezelése Korrekciós tételek: Korrekciós tételek: értékvesztések (mivel külön soron már rendeztük) értékvesztések (mivel külön soron már rendeztük) vevők, szállítók (befektetett eszközökhöz kapcsolódó) vevők, szállítók (befektetett eszközökhöz kapcsolódó) véglegesen átvett pénzeszközök (passzív időbeli elhatárolás) véglegesen átvett pénzeszközök (passzív időbeli elhatárolás)

19 19© Deák István - 2005. PÉLDA az időbeli eltérésből adódó korrekciókra Kiszámlázás 1000, vevők nem fizettek Kiszámlázás 1000, vevők nem fizettek NÁB1000 NÁB1000 AEE+1.000 AEE+1.000 Vevők ÁV- 1.000 Vevők ÁV- 1.000 MCF 0 MCF 0 Vegyük bele az áfa-t is Vegyük bele az áfa-t is NÁB 1000 NÁB 1000 AEE+1.000 AEE+1.000 Vevők ÁV- 1.250 Vevők ÁV- 1.250 Egyéb röv.köt.ÁV+ 250 Egyéb röv.köt.ÁV+ 250 MCF 0 MCF 0

20 20© Deák István - 2005. 1000 értékben anyagot vettünk, az anyagot felhasználtuk, a szállítót nem fizettük ki 1000 értékben anyagot vettünk, az anyagot felhasználtuk, a szállítót nem fizettük ki AEE- 1.000 AEE- 1.000 Szállítók ÁV+1.000 Szállítók ÁV+1.000 MCF 0 MCF 0 1000 értékben anyagot vettünk, az anyagot nem használtuk fel, a szállítót kifizettük 1000 értékben anyagot vettünk, az anyagot nem használtuk fel, a szállítót kifizettük AEE 0 AEE 0 Anyagok ÁV- 1.000 Anyagok ÁV- 1.000 MCF- 1.000 MCF- 1.000

21 21© Deák István - 2005. 1000 értékben anyagot vettünk, az anyagot felhasználtuk, a szállítót kifizettük. 1000 értékben anyagot vettünk, az anyagot felhasználtuk, a szállítót kifizettük. AEE- 1.000 AEE- 1.000 MCF- 1.000 MCF- 1.000 Elszámolt bérköltség 1000, fordulónapi bértartozás 200 Elszámolt bérköltség 1000, fordulónapi bértartozás 200 AEE- 1.000 AEE- 1.000 Egyéb röv.köt.ÁV+ 200 Egyéb röv.köt.ÁV+ 200 MCF - 800 MCF - 800

22 22© Deák István - 2005. PÉLDA a korrekciós tételekre Kiszámlázás 5000, vevők átutalásai 3000, elszámolt értékvesztés 600 Kiszámlázás 5000, vevők átutalásai 3000, elszámolt értékvesztés 600 Korrekció nélkülKorrekcióval Korrekció nélkülKorrekcióval AEE+4.400 +4.400 AEE+4.400 +4.400 ÉV+ 600 + 600 ÉV+ 600 + 600 Vevők ÁV- 1.400 - 2.000 Vevők ÁV- 1.400 - 2.000 MCF+3.600(?) +3.000(!) MCF+3.600(?) +3.000(!) +600

23 23© Deák István - 2005. társasági adó és jóváhagyott osztalék (12-13. tétel) társasági adó és jóváhagyott osztalék (12-13. tétel) fizetendő összegben fizetendő összegben fizetett összegben fizetett összegben

24 24© Deák István - 2005. Befektetési CF tartalma időszakban beszerzett befektetett eszközök pénzügyileg rendezett értéke (nem tartalmazhatja az apportként vagy a térítés nélkül átvett eszközöket) időszakban beszerzett befektetett eszközök pénzügyileg rendezett értéke (nem tartalmazhatja az apportként vagy a térítés nélkül átvett eszközöket) időszakban értékesített befektetett eszközök pénzügyileg rendezett eladási ára időszakban értékesített befektetett eszközök pénzügyileg rendezett eladási ára előző tételek kapcsán fennálló vevő-szállító állomány korrekciós tétel a működési CF-ben előző tételek kapcsán fennálló vevő-szállító állomány korrekciós tétel a működési CF-ben kapott osztalék pénzügyileg rendezett összege (korrekció a működési CF-ben) kapott osztalék pénzügyileg rendezett összege (korrekció a működési CF-ben)

25 25© Deák István - 2005. PÉLDA a tárgyi eszköz eladás CF-ben szerepeltetésére TE nettó értéke 1000, eladás 1600, vevő fizetett TE nettó értéke 1000, eladás 1600, vevő fizetett AEE+ 600 AEE+ 600 5. tétel– 600 5. tétel– 600 MCF 0 MCF 0 Bef. eszk. Eladása + 1.600 Bef. eszk. Eladása + 1.600 BCF+ 1.600 BCF+ 1.600 CF+ 1.600 CF+ 1.600

26 26© Deák István - 2005. TE nettó értéke 1000, eladás 1600, vevő nem fizetett TE nettó értéke 1000, eladás 1600, vevő nem fizetett Korrekció nélkülKorrekcióval Korrekció nélkülKorrekcióval AEE+ 600+ 600 AEE+ 600+ 600 5. tétel - 600- 600 5. tétel - 600- 600 Vevők ÁV- 1.600 0 Vevők ÁV- 1.600 0 MCF- 1.600 0 MCF- 1.600 0 BCF 0 0 BCF 0 0 CF- 1.600(?) 0(!) CF- 1.600(?) 0(!) - 1.600

27 27© Deák István - 2005. Finanszírozási CF tartalma jegyzett tőkeváltozások (tőkeemelés, tőkeleszállítás) jegyzett tőkeváltozások (tőkeemelés, tőkeleszállítás) hitelek, kölcsönök mozgása (felvétel, törlesztés) hitelek, kölcsönök mozgása (felvétel, törlesztés) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátása, visszafizetése hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátása, visszafizetése adott kölcsönök mozgása adott kölcsönök mozgása véglegesen kapott és átadott pénzeszközök (korrekció a működési CF-ben, ha eredményágon számoltuk el) véglegesen kapott és átadott pénzeszközök (korrekció a működési CF-ben, ha eredményágon számoltuk el)

28 28© Deák István - 2005. PÉLDA az eredményágon elszámolt támogatás CF-ben való kimutatására Támogatás folyósítás évében: kapott támogatás 1000, tárgyévben költséggel ellentételezett 150 Támogatás folyósítás évében: kapott támogatás 1000, tárgyévben költséggel ellentételezett 150 Korrekció nélkülKorrekcióval AEE + 150 0 AEE + 150 0 PIE változása + 850 0 PIE változása + 850 0 MCF + 1.000 0 MCF + 1.000 0 Végl. átv. pénz + 1.000+ 1.000 Végl. átv. pénz + 1.000+ 1.000 FCF+ 2.000(?)+ 1.000(!) FCF+ 2.000(?)+ 1.000(!) - 150 - 850

29 29© Deák István - 2005. A folyósítást követő években: költséggel ellentételezett 300 A folyósítást követő években: költséggel ellentételezett 300 AEE+ 300 AEE+ 300 PIE vált. - 300 PIE vált. - 300 MCF 0 MCF 0 FCF 0 FCF 0 CF 0 CF 0 Korrekcióra csak a folyósítás évében van szükség! Korrekcióra csak a folyósítás évében van szükség!

30 30© Deák István - 2005. HÁZI FELADAT 2005. 10. 01-jén kötvényt vásároltunk. Vételár 10.300, amelyet kifizettünk. A névérték 10.000, kamat 12 %/év, amely évente 06. 01-jén esedékes. A kötvény 2007. 06. 01-jén jár le. 2005. 10. 01-jén kötvényt vásároltunk. Vételár 10.300, amelyet kifizettünk. A névérték 10.000, kamat 12 %/év, amely évente 06. 01-jén esedékes. A kötvény 2007. 06. 01-jén jár le. Mutassa be a kötvény CF-re gyakorolt hatását az érintett üzleti években, ha a kötvényt lejáratig megtartottuk! Mutassa be a kötvény CF-re gyakorolt hatását az érintett üzleti években, ha a kötvényt lejáratig megtartottuk!


Letölteni ppt "CASH-FLOW KIMUTATÁS. 2© Deák István - 2005. FOGALMA Olyan kimutatás, amely előre rögzített szerkezetben, adott időszakra vonatkozóan bemutatja a pénzáramlásra."

Hasonló előadás


Google Hirdetések