Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Készítette: Kovács Ferencné

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Készítette: Kovács Ferencné"— Előadás másolata:

1 Készítette: Kovács Ferencné
Pedagógus szerepek Készítette: Kovács Ferencné

2 A tanári szakma állandó nyomást jelent, különösen középiskolai szinten
A tanári szakma állandó nyomást jelent, különösen középiskolai szinten. Az ember minden hét órából ötöt a színpadon tölt, és a világ legnehezebb közönségének kell játszania. Stephen King

3 A pedagógus szerepei A nevelés – oktatás eredményességének kulcsszereplője a PEDAGÓGUS. A „2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről” kimondja, a köznevelés közszolgálat. A köznevelés középpontjában a gyermek, a tanuló, a pedagógus és a szülő áll  kötelességeik és jogaik egységet alkotnak.

4 A pedagógusok kötelességei
A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, oktatása (Knt. 62. §) Különös kötelessége: Személyiség fejlesztése, tehetség kibontakoztatása. Különleges bánásmód – SNI, BTM. Tehetséggondozás. Erkölcsi fejlesztés, közösségi együttműködésre nevelés. Egymás szeretetére, tiszteletre nevelés. Szülő tájékoztatása. Testi – lelki egészség fejlesztése, megóvása. Emberi méltóság, emberi jogok tiszteletben tartatása. Tárgyilagos, sokoldalú és változatos oktatómunka. Tanulók munkájának értékelése.

5 A pedagógusok kötelességei
A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, oktatása (Knt. 62. §) Különös kötelessége: Továbbképzéseken való részvétel. Pályaorientáció irányítása. Adminisztratív feladatok végrehajtása. Aktív részvétel az intézmény eseményein (értekezlet, fogadó óra…) Határidőre megszerezze a kötelező minősítéseket. Hivatali titok megőrzése. Hivatáshoz méltó magatartás tanúsítása. Együttműködés munkatársaival és más intézményekkel.

6 Továbbképzési kötelezettség
Hétévenként egy alkalommal továbbképzésen való részvétel. 55. életév után megszűnik a kötelezettség. Pedagógus szakvizsgát követő 7 évben nem kell továbbképzésen részt venni. Aki önhibájából a fokozatba lépését követő kilencedik tanév végéig nem teljesíti a továbbképzésen való részvételt, eggyel alacsonyabb fokozatba kerül visszasorolásra.

7 Munkaidőre vonatkozó kötelezettség
Kötött munkaidő: teljes munkaidő 80 %-a (32 óra) Neveléssel – oktatással lekötött munkaidő: teljes munkaidő 55 – 65 %-a (22 – 26 óra) Munkaidő-nyilvántartás Jelenléti ív vezetőknek

8 A pedagógusok jogai Személyiség tiszteletben tartása. A Pedagógiai program alapján az ismereteket, a tananyagot, a nevelési – oktatási módszereit megválassza. A helyi tanterv alapján, a szakmai munkaközösség segítségével az alkalmazott tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök, ruházat és más felszerelés kiválasztása. Saját világnézete és értékrendje szerint végezze nevelő – oktató munkáját, kényszerítő eszközök nélkül. Ismeret -, információszerzéshez való jog.

9 A pedagógusok jogai Nevelő testület tagja legyen. Szakmai ismereteinek gyarapítása (továbbképzés, köznevelési rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok, kísérletek, ellenőrzések, tudományos kutatómunka). Szakmai egyesületi tagság, képviselet. Intézményi dokumentumokhoz való hozzáférés, informatikai eszközök használata. Pedagógus igazolvány. Az oktatási jogok biztosához fordulás.

10 A nevelőtestület A nevelési-oktatási intézményben közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony keretében pedagógus-munkakörben, valamint a felsőfokú végzettséggel rendelkező, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak közössége. Döntési jogkör. Véleményezési jogkör.

11 Szakmai munkaközösség
A nevelési – oktatási intézményben legalább öt pedagógus hozhat létre szakmai munkaközösséget. Egy nevelési-oktatási intézményben legfeljebb tíz szakmai munkaközösség hozható létre. Döntési jogkör. Véleményezési jogkör.

12 Pedagógus-munkakörök
Óvodapedagógus Könyvtáros tanár (tanító) Tanító Iskolapszichológus Tanár Fejlesztő pedagógus Középiskolai tanár Szociálpedagógus Tanár a szakmai elméleti oktatásban Konduktor Logopédus Szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató Gyógypedagógus Nemzetiségi óvodapedagógus, tanító Kollégiumi nevelőtanár

13 A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők
4. melléklet a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelethez A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak finanszírozott létszáma

14 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Készítette: Kovács Ferencné"

Hasonló előadás


Google Hirdetések