Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pedagógus szerepek Készítette: Kovács Ferencné. A tanári szakma állandó nyomást jelent, különösen középiskolai szinten. Az ember minden hét órából ötöt.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pedagógus szerepek Készítette: Kovács Ferencné. A tanári szakma állandó nyomást jelent, különösen középiskolai szinten. Az ember minden hét órából ötöt."— Előadás másolata:

1 Pedagógus szerepek Készítette: Kovács Ferencné

2 A tanári szakma állandó nyomást jelent, különösen középiskolai szinten. Az ember minden hét órából ötöt a színpadon tölt, és a világ legnehezebb közönségének kell játszania. Stephen King

3 A pedagógus szerepei A nevelés – oktatás eredményességének kulcsszereplője a PEDAGÓGUS. A „ 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről” kimondja, a köznevelés közszolgálat. A köznevelés középpontjában a gyermek, a tanuló, a pedagógus és a szülő áll  kötelességeik és jogaik egységet alkotnak.

4 A pedagógusok kötelességei A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, oktatása (Knt. 62. §) Különös kötelessége: a)Személyiség fejlesztése, tehetség kibontakoztatása. b)Különleges bánásmód – SNI, BTM. c)Tehetséggondozás. d)Erkölcsi fejlesztés, közösségi együttműködésre nevelés. e)Egymás szeretetére, tiszteletre nevelés. f)Szülő tájékoztatása. g)Testi – lelki egészség fejlesztése, megóvása. h)Emberi méltóság, emberi jogok tiszteletben tartatása. i)Tárgyilagos, sokoldalú és változatos oktatómunka. j)Tanulók munkájának értékelése.

5 A pedagógusok kötelességei A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, oktatása (Knt. 62. §) Különös kötelessége: k)Továbbképzéseken való részvétel. l)Pályaorientáció irányítása. m)Adminisztratív feladatok végrehajtása. n)Aktív részvétel az intézmény eseményein (értekezlet, fogadó óra…) o)Határidőre megszerezze a kötelező minősítéseket. p)Hivatali titok megőrzése. q)Hivatáshoz méltó magatartás tanúsítása. r)Együttműködés munkatársaival és más intézményekkel.

6 Továbbképzési kötelezettség  Hétévenként egy alkalommal továbbképzésen való részvétel.  55. életév után megszűnik a kötelezettség.  Pedagógus szakvizsgát követő 7 évben nem kell továbbképzésen részt venni.  Aki önhibájából a fokozatba lépését követő kilencedik tanév végéig nem teljesíti a továbbképzésen való részvételt, eggyel alacsonyabb fokozatba kerül visszasorolásra.

7 Munkaidőre vonatkozó kötelezettség Kötött munkaidő: teljes munkaidő 80 %-a (32 óra) Neveléssel – oktatással lekötött munkaidő: teljes munkaidő 55 – 65 %-a (22 – 26 óra) Munkaidő-nyilvántartás Jelenléti ív vezetőknek

8 A pedagógusok jogai  Személyiség tiszteletben tartása.  A Pedagógiai program alapján az ismereteket, a tananyagot, a nevelési – oktatási módszereit megválassza.  A helyi tanterv alapján, a szakmai munkaközösség segítségével az alkalmazott tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök, ruházat és más felszerelés kiválasztása.  Saját világnézete és értékrendje szerint végezze nevelő – oktató munkáját, kényszerítő eszközök nélkül.  Ismeret -, információszerzéshez való jog.

9 A pedagógusok jogai  Nevelő testület tagja legyen.  Szakmai ismereteinek gyarapítása (továbbképzés, köznevelési rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok, kísérletek, ellenőrzések, tudományos kutatómunka).  Szakmai egyesületi tagság, képviselet.  Intézményi dokumentumokhoz való hozzáférés, informatikai eszközök használata.  Pedagógus igazolvány.  Az oktatási jogok biztosához fordulás.

10 A nevelőtestület A nevelési-oktatási intézményben közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony keretében pedagógus- munkakörben, valamint a felsőfokú végzettséggel rendelkező, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak közössége. Döntési jogkör. Véleményezési jogkör.

11 Szakmai munkaközösség A nevelési – oktatási intézményben legalább öt pedagógus hozhat létre szakmai munkaközösséget. Egy nevelési-oktatási intézményben legfeljebb tíz szakmai munkaközösség hozható létre. Döntési jogkör. Véleményezési jogkör.

12 Pedagógus-munkakörök Óvodapedagógus Tanító Tanár Középiskolai tanár Tanár a szakmai elméleti oktatásban Szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató Kollégiumi nevelőtanár Könyvtáros tanár (tanító) Iskolapszichológus Fejlesztő pedagógus Szociálpedagógus Konduktor Logopédus Gyógypedagógus Nemzetiségi óvodapedagógus, tanító

13 A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők 4. melléklet a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelethez A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak finanszírozott létszáma

14 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Pedagógus szerepek Készítette: Kovács Ferencné. A tanári szakma állandó nyomást jelent, különösen középiskolai szinten. Az ember minden hét órából ötöt."

Hasonló előadás


Google Hirdetések