Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Csepleő Cecília magyar nyelv és irodalom katolikus hittan

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Csepleő Cecília magyar nyelv és irodalom katolikus hittan"— Előadás másolata:

1 Árpád-házi Szent Erzsébet Középiskola, Óvoda ás Általános Iskola Esztergom

2 Csepleő Cecília magyar nyelv és irodalom katolikus hittan

3 Az én történetem

4 Cigányozás, zsidózás …

5 A KÖZELMÚLT ESEMÉNYEI

6 A TÉMA AKTUALITÁSA

7 A TÉMA AKTUALITÁSA

8 „Egy keresztény nem lehet antiszemita!”
Az olasz főváros zsidó közösségének tagjai előtt mondott beszédében az egyházfő kijelentette: egy keresztény nem lehet antiszemita. Hozzátette, hogy az antiszemitizmust ki kell zárni az emberek szívéből és mindennapi életéből. Ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy a figyelemnek sohasem szabad lankadnia az antiszemitizmus és a rasszizmus veszélyével szemben, nehogy ezek „bármilyen indok vagy igazolás leple alatt” megerősödjenek.

9 Embernek lenni az embertelenségben!
Emberség, köszönet, hála és megbocsájtás

10 Embernek lenni az embertelenségben!
Emberség, köszönet, hála és megbocsájtás Projektterv és óravázlat 5x45 percben

11 Embernek lenni az embertelenségben!
Faragó Klára Reichenbach Erdélyi Lajos Auschwitz USC SOA Vizuális Történeti Archívum anyagából kiválasztott interjúk A holokauszt túlélőkkel

12 Megbocsájtás nélkül nincs újrakezdés sem!
A túlélőket német származású emberek segítették, s ezáltal életüket kockáztatták. Hálával gondoltak vissza rájuk, s nem kollektíven ítélték el a németeket. Túl tudtak lépni a kicsinyes bosszún, és nem ítélik el a más vallású, más nemű és fajtájú embereket. Meg tudták őrizni emberségüket. Magatartásuk követendő példát állít a mai ifjúság számára, hisz megbocsájtás nélkül nincs újrakezdés sem.

13 A tananyag felépítése Célközönség: 8-12. osztályos tanulók
Tervezett idő: 5x45 perc Ha azonban nincs elegendő idő a témára, akkor az egyik interjú elhagyható Szükséges háttértudás: A bevezető órát minden évfolyam esetében szükségesnek tartom. (Feladatlapok segítségével.) Konkrét célkitűzések: önismeret, toleranciára nevelés, a másik ember tisztelete, elfogadása, a bűnök megbocsájtani tudása, hálaadás és köszönet, valamint az egyéni felelősségvállalás fontosságának felismerése: VAJON ÉN MIT TEHETEK? Tantervi kapcsolódás: osztályfőnöki, erkölcstan, vagy hittan óra, a tolerancia nap jegyében, egyházi iskolában nagyböjti lelkigyakorlat keretében is megtartható.

14 A be-/felvezető óra fontosságáról
Abból induljunk ki, mi az amit tudunk… Ne hagyjuk el! Már itt sok téves nézetre fény derülhet!

15 A tananyag felépítése Tanári útmutató Óravázlat Feladatlapok
Konkrét célkitűzés Fejlesztendő kompetenciák Tantárgyi kapcsolódás Téma aktualitása Módszertan Feladatlapok Forrásanyagok Videó interjúk Reflexiók

16 Oktatási-nevelési cél
A túlélőkkel való érzelmi azonosulás által, ismerje fel a tanuló, hogy: Minden körülményben lehet emberségesen viszonyulni embertársainkhoz. Mindig van választási lehetőségünk. Az értékes élethez szükséges az emberségesség, az empátia, a köszönet, a hálaadás és a megbocsájtás is.

17 Oktatási-nevelési cél:
A tanulóknak rá kell döbbenniük, hogy az ember tiszteletet és szeretet érdemel, mert az ember önmagában értékes lény. Az emberi élet szent. Egyedül csak a Teremtő az ura az életnek, ezért senki, semmilyen körülmények között nem ragadhatja magához az ártatlan emberi élet közvetlen kioltási jogát. Fontos cél tehát az élet szentségének tiszteletben tartására, a toleranciára nevelés, és a megbocsájtás lépcsőfokainak megtanítása a diákok számára.

18 Fejlesztendő kompetenciák
a kritikai gondolkodás fejlesztése az együttműködési készség fejlesztése a toleranciára, a másik ember személyének és véleményének elfogadása a meghallgatni tudás képességére nevelés az önálló kutatómunkára, lényeglátásra – és kiemelésre nevelés a kulturált vélemény megfogalmazására való ösztönzés

19 Módszer Interaktív feladatok által történik a tananyag feldolgozása, kérdések, feladatlapok, közös kis- és nagycsoportos beszélgetések által, valamint okvetlen helyt kell adnunk az egyéni, személyes megnyilatkozásoknak is, önálló munka által.

20 Módszer

21 Módszer

22 PÉLDA A FELADATLAPOKBÓL

23 PÉLDA A FELADATLAPOKBÓL
Zsidóságról való egyéni ismeretek. Fogalmak tisztázása (numerus clausus, zsidó ellenes törvények, gettósítás, koncentrációs tábor, sárga csillag, stb.) Interjúkkal kapcsolatos kérdések, feladatok (Az emberi magatartások és a tettek indítékainak vizsgálata, egyéni vélemény megfogalmazása). A megbocsájtás lépcsőfokai Egyéni reflexiók

24 Összegzés és reflexiók
„Ezt a témát szükséges volt megbeszélnünk, ugyanis napjainkban sajnos sokan úgy „zsidóznak”, hogy azt sem tudják kik ők, min mentek keresztül…”

25 Összegzés és reflexiók
A fiatalabb korosztály gondolkozása még formálhatóbb… Ha a gyerek a érzi, hogy lehet erről a témáról nyíltan beszélgetni, akkor az sem lesz baj, ha valakinek eltérő lesz a véleménye a többiekkel szemben…hiszen ez által is gyakorolhatjuk a toleranciát.

26 Összegzés és reflexiók
Fontosnak éreztem az órák során a fogalmak pontos tisztázását, mert pl. sokan még a holokauszt jelentését sem tudták…, pl. a megbocsájtás, igazi szeretet mélyebb jelentésének megértése is magyarázatra szorult… Az igazi szeretet nem csupán érzelem, hanem egy döntés is!

27 Összegzés és reflexiók
Nagy öröm volt számomra, hogy a diákok ráébredtek arra, hogy nem szabad kollektív bűnösnek nyilvánítani egy népet, nemzetet sem… A diákok rádöbbentek az egyéni felelősség fontosságára is, és arra, hogy egy-egy rossz szónak, vagy cselekedetnek milyen következményei lehetnek…

28 Összegzés és reflexiók
Sokan bevallották azt is, csodálattal tekintenek a túlélőkre,mert hasonló helyzetben nem tudtak volna helytállni. Az az igazi ajándék, amikor egy gyermek tanul mások hibáiból, és az óra tanulságát saját életében is valóra váltja: meg tud bocsájtani másoknak, és ő maga is képessé válik a bocsánatkérésre.

29 Emlékezem… Diákalkotások a holokauszt kapcsán

30 aLKOTÁSOK

31 Emlékezem… Diákalkotások a holokauszt kapcsán

32 Emlékezem… Diákalkotások a holokauszt kapcsán

33 Emlékezem… Diákalkotások a holokauszt kapcsán

34 Hiszek a Szeretet végső győzelmében!
(Böjte Csaba) Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Csepleő Cecília magyar nyelv és irodalom katolikus hittan"

Hasonló előadás


Google Hirdetések