Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Népesedéspolitika Dr. Varga Beatrix Miskolci Egyetem Üzleti.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Népesedéspolitika Dr. Varga Beatrix Miskolci Egyetem Üzleti."— Előadás másolata:

1 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Népesedéspolitika Dr. Varga Beatrix Miskolci Egyetem Üzleti Statisztika és Előrejelzési Tanszék Miskolc, 2015. május 7. Demográfia

2 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet A népességpolitika a társadalom, az állam, vagy bármilyen nagyobb emberi közösség törekvése, hogy a népesedési folyamatokat és struktúrákat valamely célkitűzés szerint megváltoztassa.

3 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet A népesedési folyamatok befolyásolása történhet: direkt formában: közvetlen népesedési célzatú jogszabályok vagy intézkedések segítségével indirekt formában: egyéb gazdasági, politikai, társadalmi, kulturális jogszabályok vagy intézkedések segítségével

4 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Ókor Konfuciusz (i.e. 551-479): A földterület és a népességszám közötti ideális arány biztosítása a cél Platón (i.e. 427-343): A népesség számát a rendelkezésre álló földterülethez kell igazítani Augustus (i.e. 31-i.sz. 14): Előnyök a házas férfiak és többgyermekes családapák részére

5 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Középkor Aquinói Szent Tamás (1225-1274): „Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet…” Morus Tamás (1478-1535): állami feladat a népességszám változatlan színvonalra való szorítása Machiavelli (1469-1525): a népesség számának jelentős változása társadalmi zavarokat okozhat

6 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Merkantilisták ( XVII.-XVIII. sz.) A népesség növekedésében látják a fejlődés kulcsát –biztosított a katonaság –nő az adófizetők száma –bővül a termelés –fejlődik a kereskedelem Adómentesség a fiatal házasok számára

7 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Fiziokraták (XVIII. sz.) A gazdaság növekedése a népesség gyarapodásával jár együtt –segélyezés –gyarmatok szerzése –házasságkötési kor felemelése

8 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Klasszikus közgazdaságtan Smith (1776): A nemzet gazdagságát a munkamegosztás és a piac nagysága határozza meg „minden egyén… általában nem a közösség érdekét akarja előmozdítani…csak saját nyereségét keresi” Malthus (1798): A népesség növekedési üteme gyorsabb, mint a létfenntartási javak növekedése Szükséges a népességkorlátozás Ricardo (1817): A csökkenő hozamok elve a mezőgazdasági területeken

9 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Neoklasszikus elmélet A gazdaság összefüggéseit a fogyasztás oldaláról közelítik. Az érték a fogyasztó szubjektív értékítélete. A jószágok egymással helyettesíthetők. A fogyasztó szereti a változatosságot. A fogyasztó az összes szükségletének egy- idejű figyelembevételével kívánja azokat minél magasabb szinten kielégíteni.

10 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Neoklasszikus közgazdaszok Marshall (1890): A parasztok ott, ahol a föld szűkösen áll rendelkezésre, mesterségesen korlátozzák a gyermekszámot Leibenstein (1975): n. gyermek születéséből származó hasznok, és előnyök összefoglalása

11 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Leibenstein szerint a gyermek születéséből származó hasznok fogyasztási haszon: a szülők számára örömök forrása jövedelmi haszon: családi gazdaságban a munkája biztonsági haszon: idős korban a szülők támasza lehet

12 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Leibenstein szerint a gyermek születésével járó költségek létfenntartási költségek a gyermek gondozása miatti elmaradó haszon

13 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Chicagói Iskola matematikai modellek A jövedelem és a termékenység kapcsola- tának vizsgálata a gyermek minősége is számít A férj életkeresete pozitív, a feleségé negatív kapcsolatban áll a termékenységgel

14 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet A gyermekvállalással együtt járó „haszontényezők” a szülői létből származó örömök szociális jövedelmek fogamzásgátlás terheinek elmaradása

15 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet A gyermekvállalással együtt járó „áldozatok” létfenntartási költségek iskoláztatási költségek gyermekgondozás miatt elmaradt jövedelmek gyermekneveléssel együtt járó korlátok

16 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet A magyar népesedéspolitika a Kiegyezéstől az I. vh.-ig népszámlálások és az állami anyakönyv- vezetés beindítása pronatalista szemlélet (családalapítást és a családi stabilitást célzó, a termékenység növekedését kedvezőnek és szükségszerűnek ítélő szemlélet).

17 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet A pronatalista szemlélet okai a klasszikus népesedési átmenet (magas termékenységgel párosuló alacsony halandóság ) Magyarországon nem létezett, 1869. évi népszámlálás: magyar népesség részaránya 40% alatt

18 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet A magyar népesedéspolitika a két világháború között pronatalista szemlélet folytatódik Trianon 10 milliós magyar lakosság 1/3-a, az elcsatolt területekre került “egykés” családmodell terjedése

19 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Keresztmetszeti termékenység

20 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet A magyar népesedéspolitika 1945 -1980 folytatódott a pronatalista népesedés- politikai szemlélet a háború jelentős népességszám csökkenést okozott A háború után nem alakult ki születési hullám

21 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet 1953 rendkívül szigorú abortusztilalom bevezetése 1956 abortusztilalom visszavonása a világ egyik legengedékenyebb rendelkezése lépett életbe a művi vetéléssel kapcsolatban 1967 bevezetésre került világviszonylatban úttörő jelleggel a GYES intézménye különböző lakáskedvezmények

22 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet A GYES intézménye Az anyák gyermekük három éves koráig egy fix összegű segélyben részesülhettek az anyák munkaviszonya fennmaradt a magyar népesedéspolitika legsikeresebb intézményévé vált termékenység azonnal, szinte megelőlegezve reagált

23 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet 1973. évi népesedéspolitikai csomag Célja: egy stacioner népesedési helyzet megközelítése Eszközei: A családi pótlék és a gyermekgondozási segély összegének jelentős emelése lakásellátási kedvezmények biztosítása az abortusz-rendszer mérsékelt szigorítása korszerű fogamzásgátlás támogatása

24 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet A magyar népesedéspolitika 1980 -1990 A termékenység területén újabb történelmi mélypont Középkorú férfiak halandósága elkezd romlani 1984 hosszú távú népesedéspolitikai koncepció Cél: a kétgyermekes családok általánossá válása és a háromgyermekes családok arányának növekedése

25 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet 1984. évi népesedéspolitikai koncepció céljai idősebb szülőképes korú (27-34 éves) női korosztályok ösztönzése a népesség egészségi állapotának javítása halandóság csökkentése ( csecsemők és a 40-60 évesek) családi élet feltételeinek javítása

26 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet 1984. évi népesedéspolitikai koncepció eszközei 1985: GYED bevezetése (keresetarányos társadalmi juttatás) az anyasági segély összegének emelése a szülési szabadság időtartamának hosszabbítása a gyermekápolási táppénzre való jogosultság időtartamának hosszabbítása a lakásépítkezések területén további szociálpolitikai kedvezmények a terhes gondozás, a szülészeti ellátás fejlesztése a válás feltételeinek szigorítása

27 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet A magyar népesedéspolitika 1990 - 1990-ben Magyarországon a családtámogatásra fordított összegek GDP- hez viszonyított aránya kimagasló Európában támogatások reálértéke egyre csökken 1994:családtámogatási rendszer megnyirbálása (Bokros csomag)

28 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Bokros csomag tartalma GYED megszüntetése jövedelemalapú támogatási rendszer bevezetése adókedvezmény megszüntetése kialakult egy a szociális ellátórendszerből élő réteg

29 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Kohorsz-termékenység

30 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet A kortárs magyar nők termékenységének magyarázata Közgazdasági kérdés Neoklasszikus álláspont Termékenységi magatartás A gazdasági jelenségek alapja Az individuum szubjek- tív viszonya saját, szükségleteihez A gyermekszám általában tuda- tos választás. A gazdasági működés hajtóereje Az individuum törekvése saját szubjektív megelégedettségének maximális növelésére A gyermek egy speciális jószág, hasznosságokat és ráfordításokat testesít meg.

31 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet A kortárs magyar nők termékenységének magyarázata Közgazdasági kérdés Neoklasszikus álláspontTermékenységi magatartás A gazdasági magatartás jellemzője Racionalitás által vezérelt, de pszichés adottságokon nyugszik A családok raci- onálisan és sza- badon döntenek A mérés módja Határelv alapján Minden egyes gyermek vállalá- sa előtt döntenek

32 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet A kortárs magyar nők termékenységének magyarázata Közgazdasá- gi kérdés Neoklasszikus álláspont Termékenységi magatartás A gazdasági dinamika tényezői Egyensúlyhoz való automatikus visszatérés Az 1960-as évek elején született generációk befejezett termékenysége 30 évre visszamenőleg a legmagasabb

33 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Mélyszegénységben élő család gyermekvállalása

34 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Átlagos jövedelmű család gyermekvállalása

35 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Köszönöm a figyelmüket! stbea@uni-miskolc.hu


Letölteni ppt "Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Népesedéspolitika Dr. Varga Beatrix Miskolci Egyetem Üzleti."

Hasonló előadás


Google Hirdetések