Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A globalizáció általános gazdasági kérdései Dr. Juhász Krisztina Főiskolai docens Harsányi János Főiskola.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A globalizáció általános gazdasági kérdései Dr. Juhász Krisztina Főiskolai docens Harsányi János Főiskola."— Előadás másolata:

1 A globalizáció általános gazdasági kérdései Dr. Juhász Krisztina Főiskolai docens Harsányi János Főiskola

2 Mi a globalizáció? A fejlett világ társadalmi és gazdasági rendje globalizálódik „A nyugati civilizáció kezdeményezésére történő világszintű egységesedési (univerzalizálódási) folyamatok” Gazdasági, pénzügyi, kulturális, nyelvi 1. Világszintű folyamatok, egységesedés

3 Javak, szolgáltatások, tőlemozgások, technológiai diffúzió „Határok nélküli világ” Új jelenség? –Gyarmatbirodalmak –Nemzetköziesedés volt korábban is! 2. „Államok világszerte növekvő gazdasági kölcsönhatásait fejezi ki, melynek révén növekszik a határokon átnyúló tranzakciók volumene és variációja” Mi a globalizáció?

4 A gazdasági globalizáció meghatározó folyamatai

5 Az előadás főbb témakörei I.A gyors technológiai fejlődés II.A nemzetközi tőkeáramlások III.A TNC-k világgazdasági szerepe

6 A gyors technológiai fejlődés 1.) Szállítási rendszerek fejlődése Áruk, javak eljuttatása 2.) Kommunikációs rendszerek fejlődése Információ eljutattása Tömegkommunikációs eszközök (elektronikus média!)

7 Vezető nemzetgazdaságok, városok közelebb kerülnek  fejletlenebb, rurális térségek lemaradnak

8 A gyors technológiai fejlődés hatása 1.Megteremti a globális világgazdaság, így a TNC-k létrejöttének alapját, lehetőségét 2.Tudatformálás - Piacot teremt 3.“kényszerítő” erő is a globalizációban - K+F források jelentősége nő, globlizációt gyorsító

9 Az előadás főbb témakörei I.A gyors technológiai fejlődés II.A nemzetközi tőkeáramlások III.A TNC-k világgazdasági szerepe

10 Nemzetközi tőkeáramlások 1.) Pénzügyi átutalások a.) hitelezés b.) értékpapír-kereskedelem c.) devizakereskedelem PROFITSZERZÉS A CÉL Túlfejlődés!! hiteltarozás a világ bankjaiban Utóbbi 15-20 évben a tőzsdeindexek növekedése 7-10X, a GDP csak 2X Reáltevékenység nélküli nemzetközi jövedelemtranszferek!!!! Virtuális tőkének hoz profitot,mely nemzetközi szinten mozog!!! 2.) Működőtőke- befektetések (FDI) Foreign = Külföldi Direct = Közvetlen Investment = Befektetés Termelésbe irányul (közvetlen) Tulajdonosi jogok!! (Min. 10%) - zöldmezős - felvásárlás, fúzió (M&A)

11 FDI definíciók UNCTAD: a külföldi befektető vagy anyavállalat tartós érdekeltséget és ellenőrzést szerez egy, a befektetőtől eltérő országban rezidens vállalatban. a befektető jelentős befolyást gyakorol a vállalat vezetésére. kezdeti tranzakciókat, valamint minden további, az anya- és leányvállalat valamint a külföldi leányvállalatok közötti ügyletet.” (3 komponens) Krugman nemcsak erőforrások átadását, hanem az ellenőrzés megszerzését is A leányvállalat ugyannak a szervezeti struktúrának a részévé is válik

12 FDI-mutatók “Tőke-export” –FDI outward stock (állomány, kummulatív) –FDI outflow (áramlás, éves adat) “Tőke-import” –FDI inward stock (állomány, kummulatív) –FDI inflow (áramlás, éves adat) A TNC-k tevékenységének mérőszáma Nemzetközi integráció legfőbb tényezője

13 FDI - A nemzetközi integráció meghatározó tényezője Gazdasági nyitottság: FDI/GDP!!!

14 Export vagy FDI? a.) helyi termelés létrehozásának költsége és kockázta vs. b.) Előny, amit a helyi termelés nyújt (költség és stratégiai, piaci előny) FDI, ha b  a FDI, ha: piacrajutás költsége magas és/vagy alacsony a helyi termelés költsége Mikor érdemes helyi vállalatot létrehozni, ahelyett, hogy exportálnánk??

15 Termelés: humántőkeintenzív  Tárgyi tőke és munkaintenzív Beruházás: K+F  Menedzsment, szervzet fejlesztés Innováció: Termék  Folyamat VÁLTOZIK AZ OPTIMÁLIS TELEPHELY!!!

16 Dunning eklektikus elmélete (1993) (OLI paradigma) vállalat-, kereskedelem-, lokalizációs elméletek szintézise Tőke-kihelyezést és vonzást is magyarázza Magyarázza a beruházások –okait és –típusait

17 Beruházás okai FDI ha 3 feltétel teljesül 1.Tuladonspecifikus-előny (Ownership-specific) törvényben védett jogok, technológia (!) - termelés, marketing, know how képességek, és ezek összehangolása M&A lehetőségek felismerése 2.Internalizációs előny (Internalisation) export vagy license helyett, vertikális integráció! innováció és termelés integrációja Ok: tökéletlen piacok: kockázat, bizonytalanság, K+F

18 Beruházás okai FDI ha 3 feltétel teljesül 3.Lokalizációs előny (Localisation) termelés helyére vonatkozó képzett munkaerő regionális piac kommunikációs lehetőségek agglomerációs hatás (szubrégiók, klaszterek) szupranacionális intézmények csökkenő jelentősége: olcsó munkaerő, szállítási ktg., vámok

19 Beruházás típusai 1.) Erőforrásorientált beruházás munkaerő, természeti erőforrás 2.) Piacorientált beruházás Vámok megkerülése, követő beruházás 3.) Hatékonyság növelő beruházás Világszinten leghatékonyabb kombináció! 4.) Startégiai előnyöket kiaknázó Hosszútávú stratégiai célt szolgál

20 A működőtőke-befektetések területi jellemzői FDI stock világ: kb. 16 billió USD FDI outflow világ: 1,5 – 1,8 billió USD - fluktuáció!! 2007: 2,1 billió USD !!! M  A-k szerepe nő

21 A működőtőke-befektetések legfontosabb irányai

22 1. A beruházók regionális jellemzői (FDI outward stock) FDI outward stock 85%-a fejlett országokból Koncentráció 6 legnagyobb beruházó ország a világ összes 2/3-át! Közöttük változó részesedés, pozíció

23 A vezető tőke-befektető országok változó szerepe (Az összes FDI outward stock %-ában)

24 A fejlett országok legnagyobb befektetői 1.: USA 3,1 billió USD 2.: UK: 1,5 billió USD 3.: Németország : 1,45 billió USD 4.: Franciaország: 1,39 billió USD 5.: Hollandia: 843 milliárd USD 6.: Japán: 680 milliárd USD

25 A fejlődő országok, mint befektetők Világ összes FDI outward stock 15%-át adják nagy koncentráció! – NIC, Oroszország, Brazília Hong Kong: 775 milliárd USD!!!! Oroszország (202 milliárd USD) Szingapúr (190 milliárd USD), Tajvan, Kína, Brazília (150) Dél-Korea (100)

26 2. A befektetések legfontosabb célterületei (FDI inward stock) 2/3 részben a fejlett országokba irányul!!! Legfontosabb irány: fejlett országok egymás közötti beruházásai - GLOBÁL TRIÁD! Transzatlanti kapcsolatok! FDI outward / FDI inward ált. 1:1

27

28 A fejlődő országok, mint befogadók (FDI inward stock) Világ összes 1/3 érkezik a fejlődő térségbe ennek kb. 10%-a Afrikába Latin-Amerika: 30% K-Ázsia: 32% DK-Á: 15% DK-Európa és FÁK: 10%

29 A legjelentősebb fejlődő országok tőkevonzása Hatalmas koncentráció!!!

30 Külföldi tőkebefektetések Magyarországon FDI állomány: 59 milliárd Euró 1998-2007: átlag évi 3,8 milliárd Euró 2 szakasz 1.Ezredforduló előtt: Privatizáció, beruházás-ösztönzési politika, TNC-k stratégiái  sikertörténet Jelentős strukturális és technológiai átalakulás, növekvő termelékenység és műszaki színvonal Piacorientált (horizontális) és hatékonyságnövelő (exportorientált) beruházások Duális gazdaság kialakulása –Gazdasági és területi

31 2.2000 után: „Érettebb korszak” Gyarapodó és mélyülő gazdasági kapcsolatok Magasabb hozzáadott-értéket folyatató termelés és szolgáltatások jelenléte Országon belüli hálózatépítés (GE, Bosch, Samsung) Reinvesztáció – rögzülő területi különbségek

32 Az FDI-állomány területi megoszlása Forrás: Kukely Gy.

33 Az előadás főbb témakörei I.A gyors technológiai fejlődés II.A nemzetközi tőkeáramlások III.A TNC-k világgazdasági szerepe

34 A transznacionális vállalatok jellemzői Definíció: AV + min. 1 LV Jellemzőik: –termelés feletti ellenőrzési jog egynél több országban –országok, régiók termelési tényezői közötti különbségeket kihasználják –költség minimalizáslás, profit maximalizáslás 63 ezer AV, 866 ezer LV

35 Új jelenség-e a TNC? I.Már korábban is voltak… 1800 - 1914: finanszíroz, de nem ellenőriz –pl.: csatornák, vasutak építése –Célterületek: Latin-Amerika, Ázsia, Afrika –Ágazatok: mezőgazdaság, bányászat: cukor- élelmiszeripari, dohányipari vállalatok!  II. vh. Után: TULAJDONOSI JOGOK gyakorlása más országban Fejlett országok feldolgozóiparába!!!

36 Új jelenség-e a TNC? II.Térbeli szerveződésük is eltérő… ‘70-es évek: egyszerű termelési integráció  Napjainkban: Komplex vállalati integráció –Értéktermelés teljes egészében megvalósítható az anyaországon kívül –A különböző tevékenységek (HQ, termelés, K+F, értékesítés) eltérő mértékű (de)koncentrációja

37 A világ legnagyobb vállalatai money.cnn.com/ma gazines/fortune/glo bal 500/2009

38 A világ legnagyobb gazdaságai Világ GDP-je: 60 billió USD Global 500 jövedelme: 25 billió USD 25 billió USD Államokhoz hasonló gazdasági erőt képviselő vállalatbirodalmak!!!!!!

39 A TNC-k a globális világ meghatározó gazdaság (és politikai) szereplői 3.Meghatározzák a nemzetközi termelés központjait termelés központjait 2.Új technológia fejlesztéseket adják adják Gazdasági növekedés hordozói Hatásuk minden térségi szinten érvényesül Hatásuk minden térségi szinten érvényesül Állami szerep átértékelése 1.Tőkét koncentrálnak  Pénzügyi folyamatokat meghatározzák

40 A TNC-k meghatározók az Termelés térbeli elhelyezkedésében – Ipari termelés: 80%! –Kőolaj, földgáz, kőszénbányászat és finomítás területén: 50% Tőke-áramlásokban –FDI 80%-a A technológia-transzfer területén –K+F kiadások, új technológiai fejlesztések vezetői Világkereskedelemben –Kereskedelem - 2/3! intra-firm kereskedelem vállalaton belüli szolgáltatás kereskedelem Országok szerepe a nemzetközi munkamegosztásban, térségek fejlődési lehetőségei nagyrészt a TNC-k érdekeitől függnek!!!

41 Az alacsony bérek vonzereje? FDI ¼-e fejlődő országban  TNC-k által foglalkoztatottak több mint fele! Alacsony bérszínvonal önmagában nem elegendő vonzerő!!! Ebből túlkínálat!!! Emberi erőforrások közül meghatározó: –Betaníthatóság (képzettség), funkcionális írástudás (PC!!), szakmai rugalmasság (váltás) –Magasan képzettek aránya, minősége Hagyományos fogyasztási cikkek gyártásánál kiemelkedő az alacsony bér szerepe Alakatrészek, részegységek gyártása, szerelése Technológiai fejlődés  értéklánc munkaigényes részeit alacsony bérszintű országokba

42 TNC-k a kutatásigényes szektorban Fejlett országok vezető szerepe (700 milliárd K+F- ráfordítás 90%-a, USA: 40%) 15évben fejlett országok +50%, fejlődő országok: 15X!!(ennek fele Kína!!) Új termékek és termelési eljárások kifejlesztésében TNC-k élen járnak Fogadó ország képes-e integrálni? Stratégiai K+F szinte kizárólag az anyaországban (ehhez áttelepítések az anyaországba!) Ma: globális forráskeresés kiterjesztése a K+F –re is!! Startégiai szövetségek K+F-hez kötődve

43 A TNC-k kulturális hatása... divat, ételek, zene Mc Donald’s –29ezer étterem, 120 országban –46 millió fő naponta! –5 óránként +1!

44 A világ 100 legnagyobb vállalatának jellemzői Vagyon Összes Külföldi Külföldi % Milliárd USD 10687 6094 57% Eladás Külföldi Összes Külföldi % Milliárd USD 5208 8518 61% Foglalkoztatottak Külföldi Összes Külföldi % Ezer fő 8898 15302 58 www.unctad.org

45 A külföldi vagyon alapján legnagyobb vállalatok (2007) GE: Külföldi vagyon 400 milliárd USD, Összvagyon: 797 milliárd USD

46 A nemzetköziesedés mérése 1.TNI (Trans-nationality Index) –számítási módja: 3 mutató esetén a külföldi arány (%) átlaga –Növekvő külföldi arány a tevékenységben probléma: csak külföldi vs. hazai!

47 A világ legnemzetközibb vállalatai

48 2.NSI (Network Spread Index ) –országok száma, ahol a TNC jelen van / országszám, ahol elméletileg jelen lehetne probléma: mit jelent a jelenlét? A nemzteköziesedés mértése

49 3.II (Internalisation Index ) –Külföldi leányvállalat / összes leányvállalat 4.Többdimenziós értelmezés –Reálgazdasági+ –Tőkepiaci nemzetköziesedés Probléma: Mi a leányvállalat?

50 A globalizáció következménye 1.Átértékelődő nemzetállami szerepkör Sikeres alkalmazkodás! 2.Átértékelődő szuverenitás Nemeztközi folyamatokban érdekérvényesítő képesség 3.Ellenőrizhetőség, irányíthatóság??? Nemzetközi szervezetek? ENSZ? IMF? WB? 4.Globális problémák? Különbségek éleződése Környezeti problémák Fenntarthatóság?


Letölteni ppt "A globalizáció általános gazdasági kérdései Dr. Juhász Krisztina Főiskolai docens Harsányi János Főiskola."

Hasonló előadás


Google Hirdetések