Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Iskolaújítási kísérletek a XVII. században Comenius, Apáczai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Iskolaújítási kísérletek a XVII. században Comenius, Apáczai."— Előadás másolata:

1 Iskolaújítási kísérletek a XVII. században Comenius, Apáczai

2 Történeti háttér 1492: Amerika felfedezése  Ipar és kereskedelem fejlődése  a mezőgazdasági termelés feudális korlátai Demográfiai válság Háborúk: 1642-1649: az angol polgári forradalom 1642-1649: az angol polgári forradalom 1618-1648: a 30 éves háború 1618-1648: a 30 éves háború

3 Természettudományok Kopernikusz: heliocentrikus, napközpontú világkép Kepler: bolygómozgás törvényei Galilei: a mechanika megalapozása a mechanika megalapozása kiállt a heliocentrikus világképért kiállt a heliocentrikus világképértNewton: Fizikai világkép Fizikai világkép Modern intelligencia Modern intelligencia

4 Racionalizmus - René Descartes Egyéni ész Egyéni ész Módszeres kétely Módszeres kétely Deduktív gondolkodás Deduktív gondolkodás

5 Empirizmus Francis Bacon Érzékszervi tapasztalat Érzékszervi tapasztalat Idolumok (ködképek) Idolumok (ködképek) Induktív módszer: megfigyelés  következtetés  ellenőrzés kísérlettel Induktív módszer: megfigyelés  következtetés  ellenőrzés kísérlettel

6 Comenius életét meghatározó események Tanulmányok: Elemi ismeretek: „Cseh Testvérek” elemi iskolája Középszintű képzés: Prevov latin iskolája Felsőfokú tanulmányok: Hernborn és Heidelberg  enciklopédizmus irányzata (Alstedt), empirizmus, racionalizmus Politika: 1618-1648: 30 éves háború

7 Comenius oktatói munkássága Fulnek-lelkész, tanár; Lesno -tanár, igazgató; Anglia –London; Svédország-Stockholm; Lengyelország –Lesno; Magyarország –Sárospatak; Németország-Hamburg;Hollandia-Amsterdam

8 Comenius Magyarországon 1650-1654 Lorántffy Zsuzsanna meghívása Cél: A kollégium modernizálása A kollégium modernizálása Összeesküvés a Habsburgok ellen Összeesküvés a Habsburgok ellen 1651: ”A hétosztályos panszofikus iskola terve”

9 A panszofia és a panszofikus iskola Panszofia: az egyetemes tudomány, a tudományok tudománya Panszofikus iskola

10 Comenius főbb művei Tankönyvek: Vestibulum Vestibulum Ianua Ianua Atrium Atrium Orbis Pictus (1658) Orbis Pictus (1658) Pedagógiai mű: Didactica Magna (1657) Filozófiai mű: Egyetemes tanácskozás (1660)

11 Comenius ember- és gyermekképe Az ember Adottságai Eszes teremtmény Képzettség Teremtmények felett uralkodó teremtmény Erkölcsösség Teremtőjének képmása és gyönyörűségére szolgáló teremtmény Jámborság

12 Az iskolai munka megszervezése tanévosztályrendszertanórarendszertantervtanmenet felvételi vizsga

13 Oktatással kapcsolatos gondolatok Korai oktatás – gyermekkor, reggeli órák Általános képzés – mindenki oktatható Az iskola: csendes helyen legyen csendes helyen legyen kellemes hely legyen és "hozzon a szemnek gyönyörűséget" kellemes hely legyen és "hozzon a szemnek gyönyörűséget" Anyanyelv szerepe az oktatásban Tanulási vágy - kérdések Mindent okain keresztül tanítsunk Fegyelmezés – testi fenyítés elvetése

14 Comenius didaktikai alapelvei SzemléletességTudatosságRendszerességKövetkezetesség A tananyag koncentrikus bővítése

15 Comenius iskolakoncepciója Anyaiskola (0-6) Anyanyelvi iskola (6-12) Latin iskola (12-18) Akadémia (18-24)

16 Erdély a XVII. században 1571: Erdély önálló fejedelemség Erdély aranykora: Bethlen Gábor fejedelemsége (1613-1629): Gazdaság fellendülése Kultúra támogatása: Gyulafehérvári kollégium Külföldi tudósok: Alstedt, Opitz

17 Apáczai Csere János Tanulmányai: 1643-ban: kolozsvári iskola (Porcsalmi András) 1644-ben a gyulafehérvári kollégium növendéke lesz: enciklopédizmus 1648-53: holland egyetemeken ösztöndíjas

18 Apáczai oktatói tevékenysége 1653-1655: Gyulafehérvári kollégium A bölcsesség tanulásáról: Át kell szervezni a kollégiumot Természettudományos ismeretek 1656 -1659: Kolozsvári kollégium Az iskolák fölöttébb szükséges voltáról: sok tanuló anyagi érdekből megy az iskolába sok tanító csak átmenetinek tekinti a tanítói foglalkozást

19 Magyar Enciklopédia (1653) Alapvetés: I-V. rész: 22% Természettudományok: VI-VIII. rész: 50 % Humán tudományok: IX-X. rész: 17 % Teológia: XI. rész: 11%

20 További művei Magyar logikátska (1654) Egy akadémia felállításának módja és formája (1658) Philosophia Naturalis

21 Felvilágosodás és iskola

22 Felvilágosodás képviselői Komoly iskolakritika – magánnevelőség Locke – gentleman nevelése Locke – gentleman nevelése szenzualizmus szenzualizmus tabula rasa tabula rasa Praktikus ismeretek = utilitarizmus Az oktatás célja: "a művelt (de nem tudós!) úriember" A művészeti nevelést (pl. zene) nem tartja fontosnak!

23 Rousseau – Emil – a boldog ember nevelése Rousseau – Emil – a boldog ember nevelése Praktikus, gyakorlati ismeretek Kevés, de megértett ismeret Önálló gondolkodásra való nevelés A könyvek helyett érzékszervi tapasztalás A nevelő feladata: felkelteni a tanulási vágyat felkelteni a tanulási vágyat Életközeli szituációk teremtése Életközeli szituációk teremtése A társadalmi ember számára elengedhetetlen kötelesség a munka A társadalmi ember számára elengedhetetlen kötelesség a munka

24 Felvilágosult abszolutizmus Habsburg Birodalom Mária Terézia (1740-1780) II. József (1780-1790) Poroszország II. Frigyes (1740-1786) Oroszország I. Péter (1689-1725) II. Katalin (1762-1796)

25 nagyszabású iskolareform központi közokatás-irányítás állami érdekek érvényesítése az iskola az államhatalmi kérdés utilitarizmus elve vallási türelem elve A felvilágosult abszolutizmus oktatásügye

26 Mária Terézia (1740-1780)  Habsburg központosítási törekvések  "Die Schule ist und bleibt ein Politicum”  1760: Udvari Tanügyi Bizottság  1769: rendelet - királyi felségjog  Oktatási reformok:  1773: a jezsuita rend feloszlatása  tanulmányi alap létrehozása  Tankerületek létrehozása.  Helytartótanács tanulmányi bizottsága irányító munkája

27 Felsőoktatással kapcsolatos újítások: 1769: orvosi kar felállítása - Van Swieten 1769: orvosi kar felállítása - Van Swieten 1777: Nagyszombati Egyetem Budán, megalapították az Egyetemi Könyvtárat 1782: az egyetem Pestre került

28 I. Ratio Educationis (1777) rendelet nem terjedt ki a protestáns iskolákra és az Erdélyi Nagyfejedelemségre sem. Kidolgozói: Ürményi József udvari tanügyi tanácsos Tersztyánszky Dániel, Makó Pál és Kollár Ádám

29 Nem mondta ki direkten az általános tankötelezettséget. az iskolákban folyó oktatás-nevelés legfőbb célja: a közboldogság, a közjólét a közboldogság, a közjólét

30 Iskolarendszer alapszint: egy-, két- és háromtanítós anyanyelvű népiskola középszint: két iskolarészlegből állt: Kisgimnázium: 3 latin grammatikai osztály Kisgimnázium: 3 latin grammatikai osztály Nagygimnázium a 3 grammatikai osztály mellett kibővült egy retorikai és egy poétikai osztállyal. Nagygimnázium a 3 grammatikai osztály mellett kibővült egy retorikai és egy poétikai osztállyal. felsőfok: 2 évfolyamos akadémiai bölcselettagozat egyetem

31 Normaiskola rögzítése Osztrák tankönyvek Határozott szervezeti kereteket és tananyagbeli tartalmakat kaptak az egyes iskolafokok Reálismeretkörök, a természetismereti tantárgyak megjelenése, új tantárgyak Gimnáziumi tantárgyak hasznosság szerinti felosztása

32 Ellentmondások a Ratio Educationis intézkedései között A magyar nyelv nem kapott helyet a közép- és felsőfokú oktatásban. A tanítás nyelve a latin volt A német nyelv tanításának minden iskolai szinten kiemelt szerepet biztosított Nem vette figyelembe a 10-15 éves korú tanulók lélektani sajátosságait. Tandíjat vezet be a gimnáziumtól kezdve

33 II. József (1780-1790) 1781- A Ratio Educationis megerősítése 1781 - Norma Regia- A Ratio érvényének kiterjesztése Erdélyre 1781 - A türelmi rendelet és tanügyi következményei „közös iskolák” 1784 - A nyelvrendelet és tanügyi következményei

34 II. Ratio Educationis (1806. nov. 4.) Változások az iskolarendszerben: alsó szint: alsó szint: Lányok anyanyelvű iskoláztatása Az alsó fokú oktatásnak ingyenesnek kell lennie. Büntetést helyezett kilátásba azoknak a szülőknek, akik saját hibájukból nem járatják iskolába gyermekeiket.

35 középszint: középszint: legkorábban 9 éves kortól kisgimnázium (grammatikai iskola) 4 osztályos lett + 2 év humán osztály nemzetiségi és vallási türelem nemzetiségi és vallási türelem a német nyelv választhatóvá vált, és a magyarnak is egyre nagyobb tere nyílt.


Letölteni ppt "Iskolaújítási kísérletek a XVII. században Comenius, Apáczai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések