Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közösségfejlesztés az ifjúsági korosztályban KÖZMŰVELŐDÉSI PROGRAMOK GENERÁLÁSA HELYI ERŐFORRÁSOKRA ÉPÍTVE A TÖBBCÉLÚ KÖZÖSSÉGI TEREK FEJLESZTÉSE PROGRAM.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közösségfejlesztés az ifjúsági korosztályban KÖZMŰVELŐDÉSI PROGRAMOK GENERÁLÁSA HELYI ERŐFORRÁSOKRA ÉPÍTVE A TÖBBCÉLÚ KÖZÖSSÉGI TEREK FEJLESZTÉSE PROGRAM."— Előadás másolata:

1 Közösségfejlesztés az ifjúsági korosztályban KÖZMŰVELŐDÉSI PROGRAMOK GENERÁLÁSA HELYI ERŐFORRÁSOKRA ÉPÍTVE A TÖBBCÉLÚ KÖZÖSSÉGI TEREK FEJLESZTÉSE PROGRAM HAJDÚ – BIHAR MEGYEI SZAKMAI MŰHELYE 2015. Március 25., Fülöp

2 Közösségek Közösségek szükségességének okai:  a társadalom demokratizálódásának egyik alapfeltétele;  szolidaritást-, identitástudatot erősít;  biztonságot, célt, tartalmat adhat;  hatékony társadalmi „ellenőrzési funkció” lehet;  ….

3 A közösség mint lokális fogalom  Lokalitásba gyökerezően és funkcionálisan értelmezzük a közösséget  az emberek összetartozása, együttműködése és a helyhez kötöttség  A magyar közösség szó alakváltozata a község szó, csakúgy, mint az angolban, ahol a közösség szó jelölheti a települést és az embercsoportot is - community, local community ill. community group.  A német nyelvben is megtalálható ez a kettősség - Ferdinand Tönnies (1884): a Gemeinde és a Gemeinschaft

4 Az együttműködő, önmagát fejlesztő közösség feltételei Fontos tényező, hogy a közösség tagjai:  érzelmileg hogyan viszonyulnak saját lakóhelyükhöz, területi közösségükhöz  mennyire tudatosan élik meg ezt a viszonyt, van-e rálátásuk saját közösségük életére, vannak-e, s ha igen, milyenek viszonyítási pontjaik  tájékozottak-e saját lehetőségeiket és esélyeiket illetően  kritikai hozzáállásuk kiterjed-e a felelősségvállalás, a részvétel, a kezdeményezés és a cselekvés irányába  eljutnak-e elképzeléseik kialakításáig és egyeztetéséig, közös tervek létrehozásáig  emelik-e folyamatosan saját szervezettségi szintjüket, hogy a közösség fejlesztési elképzeléseit bizonyos rásegítéssel (tanulással, szakmai és anyagi támogatással) meg is valósíthassa

5 A modern közösségiség  A modern közösségiség egy aktív viszonyt és viszonyulást jelent  Közösségeinkbe nem csak beleszületünk, de választhatjuk is őket  A mai közösségiség egy keresett és megtalált, önmagunk által szervezett és életben tartott közösségiség

6 A közösség által vezetett fejlesztés folyamata  – közös gondolkodás elindulása, aktivizálás – általában nyilvánossági módszerek (hirdetőtábla, helyi újság stb.) segítségével  - helyzetfelmérés – ált. település-felmérési módszerekkel, pl. az ún. közösségi felmérés komplex módszerével  - közösségi vélemények és cselekvési potenciálok feltérképezése – ált. nyilvános fórumok segítségével  - tervezés – a feladatok meghatározása és közös rangsorolása (most – hamarosan – később), felelősökkel és határidőkkel – ált. aktivizáló módszerekkel pl. jövőműhely

7 A közösség által vezetett fejlesztés folyamata  - közösségek alakulása, projektek beindulása – ált. aktivizáló és együttműködést fejlesztő módszerekkel  - belső és külső partnerek bevonása – az együttműködés szélesítése – ált. együttműködést fejlesztő módszerekkel  - a tevékenység folyamatossá tétele – ún. önsegítő, saját lábon álló intézményrendszer és szerveződés kialakítása – ált. együttműködést és aktivizálást fejlesztő módszerekkel  - értékelés – folyamatos értékelés, visszacsatolás és fejlesztés

8 Módszercsoportok és főbb módszereik Közösségi Adattárak Folyamatosan bővül, nem „kőbe vésett” elvek, hanem adaptálható módszerek. 1) Helyi nyilvánosságot szervező módszerek 2) Együttműködést fejlesztő módszerek 3) Gazdaságfejlesztő módszerek 4) Településfeltáró módszerek 5) Aktivizáló módszerek

9 1. Helyi nyilvánosságot szervező módszerek  helyi információk, hírek gyűjtése, generálása  külső hírekből a helyi vonatkozásúak gyűjtése  helyi információs csatornák kiépítése: helyi média (közösségi újság, közösségi rádió, közösségi televízió); hirdetőtáblák, szórólapok; fórumok stb.: egyéni és csoportos tájékozódási lehetőségek  helyi kalendárium kialakítása: a helyi tudás gyűjteménye  közérdeklődésre szánt helyi hírek továbbítása régiós, országos, nemzetközi fórumokra

10 2. Együttműködést fejlesztő módszerek  személyek közötti együttműködés, információcsere, dezinformációk megszüntetése  szervezetek közötti együttműködések: közös programok, tevékenységek, együttműködési megállapodások  szektorok (állami, piaci és nonprofit) közötti együttműködés: a település fejlesztése közös érdekük!!  civil szervezetek alapítása, működtetése, tagságuk és tevékenységük fejlesztése  nyilvános gyűlések, ülések, fórumok szervezése  helyi akciók, tüntetések, demonstrációk szervezése  tanácsadó szolgáltatások kialakítása  lobbytevékenység  közösségi ünnepek, rendezvények, fesztiválok szervezése

11 5. Aktivizáló módszerek  önszerveződő, önművelő, önképző körök  tankatalógus (tanítana – tanulna kapacitások összehozására)  életút interjúk az idősek tapasztalatainak megmentésére  nyilvános beszélgetések, fórumok  jövőműhely módszere (témaválasztás – kulcsszavak összegyűjtése – ideális állapot elképzelése – realizálás – tervezés – feladatok felosztása – értékelés)  közösségi felmérés módszere: a település feltárása a közösség tagjainak aktív részvételével történik (interjúk, kérdőívek és elemzésük)

12 5. Aktivizáló módszerek – az ifjúságra fókuszálva Az interjú (személyes megkérdezés kérdőív alapján)  Párban végezzék a felmérést  Alkalmazható a „hólabda” módszer minden interjúalany javasol egy másik embert  Településenként legalább 15-20 interjú (településnagyság-függő)  Az interjúkat nyilvános közösségi beszélgetés (fórum) követi

13 5. Aktivizáló módszerek – az ifjúságra fókuszálva „Világpresszó” módszer  Pl. négy törzsasztal 2-2 kategóriát tárgyal meg a kérdések alapján, „vetésforgóban” 10-10 percig, majd a törzsasztal állandó tagja összefoglal

14 5. Aktivizáló módszerek – az ifjúságra fókuszálva „ Papíríves” módszer:  Kategóriánként (a kérdésekkel) kifüggesztett papírívekre történik a gyűjtés. 2-3 fős „csoport” végigjárja a papíríveket és odaírja, amit tud.  A végén közös összegzés.

15 5. Aktivizáló módszerek – az ifjúságra fókuszálva

16  Köszönöm a megtisztelő figyelmet!  Vincze Béla Vincze Béla  masmozaik@gmail.com masmozaik@gmail.com  www.masmozaik.hu www.masmozaik.hu


Letölteni ppt "Közösségfejlesztés az ifjúsági korosztályban KÖZMŰVELŐDÉSI PROGRAMOK GENERÁLÁSA HELYI ERŐFORRÁSOKRA ÉPÍTVE A TÖBBCÉLÚ KÖZÖSSÉGI TEREK FEJLESZTÉSE PROGRAM."

Hasonló előadás


Google Hirdetések