Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

FEJLESZTÉS- POLITIKA 2014 UTÁN DR. HABIL MEZŐ FERENC ÜGYVEZETŐ ÉARFÜ NONPROFIT KFT.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "FEJLESZTÉS- POLITIKA 2014 UTÁN DR. HABIL MEZŐ FERENC ÜGYVEZETŐ ÉARFÜ NONPROFIT KFT."— Előadás másolata:

1 FEJLESZTÉS- POLITIKA 2014 UTÁN DR. HABIL MEZŐ FERENC ÜGYVEZETŐ ÉARFÜ NONPROFIT KFT.

2 „… nyugodtan mondhatjuk, hogyha nem lenne az európai uniós támogatási rendszer, akkor a magyar nemzetgazdaság egyensúlya felborulna, és joggal alakulhatna ki olyan érzés a polgárokban, hogy alávetettjei egy nálunk fejlettebb gazdasági térségnek. Hogy ez az érzés nem alakul ki, hogy egyenrangú európai polgároknak érezhetjük magunkat pénzügyi szempontból is, ennek a megállapodásnak és a nekünk juttatott támogatásnak köszönhető.” Orbán Viktor miniszterelnök

3 2007-2013 ciklus eredményei Több, mint 64 ezer támogatott projekt, 8200 Mrd Ft helyett 8900 Mrd Ft forrás kihelyezés, 8,54%-os túlszerződés, Eljárásrendek egyszerűsítése, folyamatok gyorsítása, Továbbra is cél: 2007-2013 teljes forráskeret lehívása Brüsszelből!

4 2007-2013 ciklus eredményei

5 ÉAOP előrehaladása évente A 6. TA prioritás nélkül

6 2014-2020 ciklus sikerei Uniós szinten 3. legnagyobb forráskeret Magyarországé, 3. nettó pozíció (forráskeret/kötelező befizetés), 712 ezer Ft/fő forrásnagyság: EU szintjén 2., Teljes forráskeret 2014-2020: 34 Mrd euró 25 Mrd euró: strukturális és kohéziós alap 8,9 Mrd euró: agrártámogatás 2014. 08. 29. – Partnerségi megállapodás elfogadása

7

8 Partnerségi megállapodás 2014-2020 Elérendő gazdasági és társadalmi célok: Hazai GDP 1,8%-a K+F fejlesztésre; Munkaképes korúak 75%-a dolgozzon; 450 ezer fővel kevesebb szegény; Korai iskolaelhagyók 10%-ra csökkentése; Energiahatékonyság 10%-os növekedése; Megújuló energiaforrások 14,6%-ra növelése; Üvegházhatású gázok kibocsátásának max. 10%-os növekedése (bázis: 2005)

9 OP tárgyalások állása (1) Elért sikerek: – Élelmiszer-feldolgozás támogatható ERFÁ-ból (TOP/GINOP), valamint EMVÁ-ból (VP) – KKV-k esetében megmarad a vissza nem térítendő támogatási forma (kivétel a kereskedelmi szálláshelyek és a wellness-szolgáltatások fejlesztése) – TEN-T hálózatra rácsatlakozó utak támogathatóvá váltak => cél, hogy minden megyeszékhelyre vezessen autópálya vagy gyorsforgalmi út

10 OP tárgyalások állása (2) TOP tartalmi változásai: – Nem lesz közvetlen KKV támogatásra lehetőség – Turizmus támogatható marad, de átkerül az 1. prioritásba – +1 prioritás az MJV-k fenntartható város- fejlesztéseinek – Támogathatók az alsóbbrendű útfejlesztések – amennyiben gazdaságfejlesztéshez kapcsolhatók

11 Intézményrendszeri változások IH és KSZ funkciók minisztériumokba integrálása, központi koordináció a Miniszterelnökségen belül, Szak- és támogatáspolitika szoros együttműködése, Adminisztráció csökkentése, egyszerűbb pályázati rendszer, Megyék területfejlesztési szerepe: tervezés, TOP végrehajtás, Támogatás tervezése, nyújtása szakminisztériumoknál, 60% gazdaságfejlesztésre a korábbi 16%-kal szemben.

12 Eljárásrendi változások (1) 2007-20132014-2020 pályázatos (volt ennek automatikus alfajtája is) standard kiemelt közszférás előre nevesített (kiemelt) egyszerűsített (korábbi automatikushoz hasonló) Területi Kiválasztási Rendszer (csak a területi OP- kban) CLLD (közösségvezérelt helyi fejlesztés)

13 Eljárásrendi változások (2) Kiemelt: közfeladatot ellátó intézményeknél, ahol a feladatok jogszabályi lehatárolása miatt értelmetlen a versenyeztetés, Standard: valós verseny a párhuzamos pályázatok kiszűrése érdekében, Csak saját forrásból is fenntartható projektek kaphatnak támogatást!!! KKV-k 300 millió Ft elszámolható költség alatt egyszerűsített eljárásrend szerint részesülhetnek támogatásban Objektív, gyors kiválasztás, gyorsabb forráshoz jutás

14 Eljárásrendi változások (3) Biztosíték nyújtás könnyítése: Mentesség: pozitív adózói magatartás, teljes NAV ellenőrzés vállalása esetén, Szankcionálás: támogatási rendszerből több évi kizárás, Biztosíték csökkenés: 50% ->10% (fenntartási időszak), Kötelező felelősségbiztosítás: alacsony kockázati szint esetén

15 Halasztott önerő: Projekt befejezéséig kell bemutatni és alátámasztani Gördülő előlegnyújtás: Folyamatos előfinanszírozás biztosítása A támogatást az érdemi fejlesztésekre kell fordítani: Módosulnak a korábban megszokott belső korlátok Közszféra kedvezményezett menedzsment költséget nem számolhat el Eljárásrendi változások (4)

16 Belső korlátok változásai Költségtípus Mértéke %-ban 2007-20132014-2020 Közvetlen költségek 0,5-12 %7 % Terület előkészítés (régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák stb.) 0-6 %2 % Projekt előkészítés, tervezés (jogszabályban, illetve felhívásban megkövetelt környezeti, fenntarthatósági hatástanulmányok, megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésének költsége, beruházást tartalmazó projekteknél műszaki, kivitelezési tervek elkészítése, hatósági engedélyek megszerzésének költségei stb.) 0,5-6 %5 % Közvetett költségek 6-23,5 %5,5 % Projektmenedzsment 2-12 %2,5 % Közbeszerzési eljárások lefolytatása 1-1,5 %1 % Műszaki ellenőri szolgáltatás 2-7 %1 % Könyvvizsgálat 0,5-1 %0,5 % Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása 0,5-2 %0,5 % Összesen 6,5-35,5 %max. 12,5 %

17 Új pályázati kiírások Felhívások a pénzügyi kereteket tartalmazó többéves nemzeti keret dokumentum, valamint az OP-nként meghatározott éves fejlesztési keret dokumentumok alapján készülnek Nem lehet 1 Mrd Ft alatti kerettel és 2 évnél rövidebb időszakra meghirdetni pályázatot! 2014. október 10-én 9 db felhívás jelent meg a GINOP, az EFOP és a KEHOP keretében, 116,5 Mrd Ft teljes keretösszeggel (saját felelősségre) Pályázatot benyújtani leghamarabb a megjelenést követően 30 nappal lehet – 2014.11.03-i közlemények alapján ez most 2014.11.10-ről 2014.11.12-re módosult!

18 GINOP Fiatalok vállalkozóvá válása Keretösszeg: 4 Mrd Ft 2 komponens: – az 1. komponensben vállalkozásindítással, vállalkozás-fejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatásokat, képzéseket nyújtók (akár konzorciumban is), – a 2. komponensben az 1. komponensben nyújtott képzési programban részt vevő, elfogadott üzleti tervvel rendelkező, vállalkozásukat megalapító fiatalok pályázhatnak. Igényelhető támogatás: – 1. komponensben 93-306,9 M Ft, – 2. komponensben: max. 3 M Ft Támogatás mértéke: 100 % (vissza nem térítendő) Eljárás: standard kiválasztási eljárás Beadási határidő: 2014. december 31.

19 GINOP Ifjúsági Garanciaprogram Keretösszeg: 36 Mrd Ft Projektjavaslat benyújtására jogosult: az NGM a kormányhivatal munkaügyi szakigazgatási szerveivel együttesen 25 évnél fiatalabb, szakképesítéssel/felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, regisztrált munkanélküli fiatalok munkaerő- piaci helyzetének javítására irányuló program Elnyerhető támogatás: 36 Mrd Ft Támogatás mértéke: 100 % (vissza nem térítendő) Eljárás: kiemelt kiválasztási eljárásrend Beadási határidő: 2015. január 30. Támogatható projektek száma: 1 db

20 GINOP Mikro-, KKV-k piaci megjelenésének támogatása Keretösszeg: 1,5 Mrd Ft Pályázók köre: legalább 10 főt foglalkoztató mikro-, kis- és középvállalkozások, az „Ágazati fókusz” c. mellékletben foglalt tevékenységekhez kapcsolódó fejlesztéssel, a fejlesztés révén helyi, nemzeti, de elsősorban nemzetközi hálózatokba kell bekapcsolódniuk Igényelhető támogatás: 3-7,5 M Ft Elszámolható összköltség maximuma: 300 M Ft Támogatás mértéke: Észak-Alföldön 50 % (+10, +20 %) (vissza nem térítendő) Eljárás: egyszerűsített kiválasztási eljárás Beadási határidő: 2014. december 31.

21 GINOP Mikro-, KKV-k termelési kapacitásainak bővítése Keretösszeg: 8,5 Mrd Ft Pályázók köre: legalább 1 főt foglalkoztató mikro-, kis- és középvállalkozások, az „Ágazati fókusz” c. mellékletben foglalt tevékenységekhez kapcsolódó fejlesztéssel Kötelező vállalások: létszámtartás, nettó árbevétel növelése Igényelhető támogatás: 10-100 M Ft Elszámolható összköltség maximuma: 300 m Ft Támogatás mértéke: Észak-Alföldön 50 % (+10, +20 %) (vissza nem térítendő) Eljárás: egyszerűsített kiválasztási eljárás Beadási határidő: 2014. december 31.

22 GINOP A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban Keretösszeg: 4 Mrd Ft 2 komponens: – 1. komponens: Átvilágítást lefolytató szolgáltatók kiválasztása – ők ingyenesen végzik a vállalkozások átvilágítását, a rugalmas foglalkoztatás növelése érdekében átszervezési tervet készítenek számukra, annak megvalósítását nyomon követik – 2. komponens: Átvilágított vállalkozások igényelhetnek támogatást az átszervezési terv alapján Igényelhető támogatás: 50-350 m Ft Támogatás mértéke: 100 % (vissza nem térítendő) Eljárás: egyszerűsített kiválasztási eljárás Beadási határidő: 2014. december 31.

23 EFOP Kisgyermekkori nevelés támogatása Keretösszeg: 1,3 Mrd Ft ERFA típusú tevékenységek finanszírozására NINCS lehetőség! Óvodák és családi napközik pályázhatnak – a támogatás a 2015.09.01-től hatályba lépő, 3 éves kortól kötelező óvodai nevelés bevezetésének szakmai támogatására irányul Pályázhat az az intézmény, ahol az ellátott hátrányos helyzetű gyerekek aránya 2013/2014-es nevelési év statisztikai adatai alapján meghaladta a 15%-ot Igényelhető támogatás: nem releváns Támogatás mértéke: 100 % (vissza nem térítendő) Eljárás: kiemelt kiválasztási eljárás Beadási határidő: 2015. február 27.

24 EFOP Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési program Keretösszeg: 2,5 Mrd Ft 2 komponens: – 1. komponens: Kormány által kijelölt, GFO312 besorolású, EMMI háttérintézmény jogosult pályázni – 2. komponens: közfinanszírozott egészségügyi szakellátást nyújtó állami fenntartású intézmények, háttérintézmények jogosultak pályázni az egészségügyi ellátó rendszerben dolgozók képzettségének szintre hozására. Igényelhető támogatás: nem releváns Támogatás mértéke: 100 % (vissza nem térítendő) Eljárás: kiemelt kiválasztási eljárás Beadási határidő: – 1. komponens: 2015. január 30. – 2. komponens: 2015. február 27.

25 KEHOP Szennyvíz-elvezetés és -tisztítás, szennyvízkezelés megvalósítása Keretösszeg: 50,0 Mrd Ft 1477/2014. (VIII. 27.) kormányhatározat 1. sz. mellékletében nevesített igénylők az ott meghatározott összegre nyújthatnak be kérelmet Támogatás mértéke: költség-haszon elemzés alapján, de max. 95 % (vissza nem térítendő) Eljárás: kiemelt kiválasztási eljárás Beadási határidő: 2014. november 17-től felfüggesztésig

26 KEHOP Ivóvízminőség-javító projektek megvalósítása Keretösszeg: 8,7 Mrd Ft 1477/2014. (VIII. 27.) kormányhatározat 1. sz. mellékletében nevesített igénylők nyújthatnak be kérelmet Támogatás minimum és maximum összegére nincs kikötés Támogatás mértéke: költség-haszon elemzés alapján, de max. 90 % (vissza nem térítendő) Eljárás: kiemelt kiválasztási eljárás Beadási határidő: 2014. november 17-től felfüggesztésig

27 Online kitöltő program (1) Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer (FAIR) Összeköttetésben áll más adatbázisokkal (pl. NAV, Földhivatal, Cégbíróság) – benyújtandó mellékletek elérhetők innen! Bárki tud regisztrálni egy email cím, majd a pályázó alapadatainak megadásával Webes felületen történik az adatlap kitöltése Korábbi elektronikus és papír alapú benyújtás helyett kizárólag online benyújtást tesz lehetővé Nyilatkozat továbbra is van – elektronikus aláírás esetén a pályázat benyújtása teljesen papírmentes!

28 Online kitöltő program (2)

29 Online kitöltő program (3)

30 KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!


Letölteni ppt "FEJLESZTÉS- POLITIKA 2014 UTÁN DR. HABIL MEZŐ FERENC ÜGYVEZETŐ ÉARFÜ NONPROFIT KFT."

Hasonló előadás


Google Hirdetések