Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Biblia Templom a mennyben Történelemkönyv a jövőről

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Biblia Templom a mennyben Történelemkönyv a jövőről"— Előadás másolata:

1 Biblia Templom a mennyben Történelemkönyv a jövőről
„nem kézzel csinált másolatba ment be Krisztus” Biblia Történelemkönyv a jövőről

2 A nagy csalódás 1844. október 22. edd meg a könyvet, a szádban
édes lesz, de a gyomrodban keserű

3 megtisztíttatik a szentély
„És monda nékem: Kétezer és háromszáz estéig és reggelig, azután megtisztíttatik a szentély” megtisztíttatik a szentély

4 Mi a szentély? Model of the tabernacle, as seen in Israel, Timna Park

5 Mi a szentély?

6 Mi a szentély?

7 Mi a szentély?

8 Mi a szentély?

9 ”Jézus pedig ismét nagy fennszóval kiáltván, kiadta lelkét
”Jézus pedig ismét nagy fennszóval kiáltván, kiadta lelkét. És íme a templom kárpitja fölétől aljáig ketté hasadt; és a föld megindult, és a kősziklák megrepedeztek” (Máté 27:50-51) Mi a szentély?

10 Mi a szentély?

11 A földön nincs megtisztítható szentély

12 „Fődolog pedig azokra nézve, a miket mondunk, az, hogy olyan főpapunk van, aki a mennyei Felség királyi székének jobbjára ült, mint a szent helynek és amaz igazi sátornak szolgája, a melyet az Úr és nem ember épített.” (Zsidókhoz írt levél 8:1-2) A mennyei szentély

13 „Krisztus pedig megjelenvén, mint a jövendő javaknak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb, nem kézzel csinált, azaz nem e világból való sátoron keresztül, és nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve …Mert nem kézzel csinált szentélybe, az igazinak csak másolatába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most Isten színe előtt megjelenjék érettünk.” (Zsidókhoz írt levél 9:11-12, 24) A mennyei szentély

14 „És azok közül egyből egy kis szarv támadt, és… a seregnek fejedelméig növekedett, és elvette tőle a mindennapi áldozatot, és elhányattatott az ő szentségének helye. És sereg rendeltetett a mindennapi áldozat ellen … És hallék egy szentet szólni; és monda egyik szent annak, a ki szólt: Meddig tart e látomás a mindennapi áldozat és a pusztító vétek felől? s a szent hely és a sereg meddig tapostatik? És monda nékem: Kétezer és háromszáz estéig és reggelig, azután kiderül a szenthely igazsága.” (Dániel könyve 8:9-14) A mennyei szentély és Jézus szolgálata

15 „Néztem, míg királyi székek tétettek le, és az öreg korú leült; ruhája hófehér, és fejének haja, mint a tiszta gyapjú; széke tüzes láng, ennek kerekei égő tűz; tűzfolyam folyt és jött ki az Ő színe felől; ezerszer ezren szolgálának neki, és tízezerszer tízezren állának előtte; ítélők ültek le, és könyvek nyittattak meg” (Dániel könyve 7:9-10) A vizsgálati ítélet

16 „És íme az égnek felhőiben mint valami emberfia jött; és ment az öreg korúhoz, és eleibe vitték Őt. És adott néki hatalmat, dicsőséget és országot, és minden nép, nemzet és nyelv néki szolgált; az Ő hatalma örökkévaló hatalom, amely el nem múlik” (Dániel könyve 7:13-14) A vizsgálati ítélet

17 „és mindjárt eljön az ő templomába az Úr, a kit ti kerestek, és a szövetségnek követe, a kit ti kívántok; ímé, eljön, azt mondja a Seregeknek Ura. De kicsoda szenvedheti el az ő eljövetelének napját? És kicsoda áll meg az ő megjelenésekor? Hiszen olyan ő, mint az ötvösnek tüze, és a ruhamosóknak lúgja! És ül mint ötvös vagy ezüsttisztogató és megtisztítja Lévi fiait és fényessé teszi őket, mint az aranyat és ezüstöt” (Malakiás 3:1-3) A vizsgálati ítélet

18 „Mert itt az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet az Istennek házán: ha pedig először mi rajtunk kezdődik, mi lesz azoknak a végük, akik nem engedelmeskednek az Isten evangéliumának” (I. Péter 4:17) A vizsgálati ítélet

19 "Örüljetek, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennyben" (Lk 10:20)
„… majd egy más könyv nyittatott meg, a mely az életnek könyve; és megítéltetének a halottak azokból, amik a könyvekbe voltak írva, az ő cselekedeteik szerint” (Jelenések 20:12) "Örüljetek, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennyben" (Lk 10:20) "akiknek neve benne van az élet könyvében" (Fil 4:3) "akik beírattak az élet könyvébe, amely a Bárányé" (Jel 21:27) „az Úr pedig figyelt és hallgatott, és egy emlékkönyv iraték ő előtte azoknak, a kik félik az Urat és becsülik az ő nevét” (Mal. 3:16) A vizsgálati ítélet

20 „Aki elfedezi az ő vétkeit, nem lesz jó dolga; aki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer” (Péld. 28:13) A vizsgálati ítélet

21 "Én, én vagyok, aki eltörlöm álnokságaidat önmagamért, és bűneidről nem emlékezem meg!"
(Ésa 43:25) A vizsgálati ítélet

22 "Ha valaki vétkezik, van Szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus" (1Jn 2:1)
„Ennekokáért Ő mindenképpen üdvözítheti is azokat, akik ő általa járulnak Istenhez, mert mindenha él, hogy esedezzék érettük" (Zsid 7:25) A vizsgálati ítélet

23 "Aki győz, az fehér ruhákba öltözik; és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én Atyám előtt és az Ő angyalai előtt" (Jel 3:5) A vizsgálati ítélet


Letölteni ppt "Biblia Templom a mennyben Történelemkönyv a jövőről"

Hasonló előadás


Google Hirdetések