Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bioenergia előállítás és hasznosítás vidékfejlesztési többletei Gőgös Zoltán.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bioenergia előállítás és hasznosítás vidékfejlesztési többletei Gőgös Zoltán."— Előadás másolata:

1 Bioenergia előállítás és hasznosítás vidékfejlesztési többletei Gőgös Zoltán

2 Prezentáció – Tartalom 1.Megújuló energiaforrás - Alapok 2.Energia a világban – Készletek, Szcenáriók 3.Az Európai Unió energiafelhasználása 4.Magyarország - Hazai helyzetkép „Szükségszerűség és lehetőség” 5.Mezőgazdasági bioenergia: Bio-üzemanyagok, Biomassza, Biogáz 6.Stratégiai mezőgazdasági bioenergia modellek 7.A komplex fejlesztés eszközei – foglalkoztatás, K+F+I 8.Következtetések, javaslatok 9.Összefoglalás

3 Megújuló energia”FORRÁSOK” Nap- és geotermikus energia Vízenergia Erdészeti Biomassza Szélenergia Hulladékból nyert energia Mezőgazdasági Biomassza-melléktermék Mezőgazdasági alapanyag Főtermék II -III. Generáció: alga,cellulóz

4 66% energiaigény- növekedés 30 év alatt az igények 90%-a fosszilis forrásokból 60% olajfelhasználás- növekedés a gázfelhasználás megduplázódik, a növekedés 60%-a erőművi célra szénfelhasználás- növekedés főleg Indiában és Kínában csökken az atom szerepe és társadalmi elfogadottsága fosszilis készletek csökkenése, megújulók előtérbe kerülnek A szükségszerűség jegyében

5 Európai Unió Stratégiai probléma a magas energiaimport függőség

6 Az EU energia felhasználásának szerkezete 1995-ben és 2008-ban

7 Mariann Fischer Boel: „For me personally, this is a top priority” JELEN: Erős EU elkötelezettség Fehér Könyv: a megújulókból származó energia arányának növelése 2010-re 6%-ról 12%-ra (10.000 MW biomassza alapú kapcsolt hő- és villamosenergia-termelő berendezés,1.000.000 biomasszával fűtött lakóhely,5 millió tonna folyékony bio-üzemanyag, 100 kisközösség, település, régió, sziget energiaellátása teljes egészében megújuló energiaforrásokon történjen ) 2001/77/EK irányelv: megújulókkal termelt elektromos energia részarányának növelése 2010-re a teljes energiafelhasználásban 14%-ről 22,1%-ra 2003/30/EK irányelv: a bio-üzemanyagok részaránya 2010-re érje el az 5,75%-ot, informális cél: 2015-re 8% 2009/28/EK kötelezi a tagállamokat, hogy 2010. június 30-ig bejelentsék az Európai Bizottságnak a megújuló energiaforrásokra vonatkozó nemzeti cselekvési tervüket. Kiotói egyezmény: az üvegház hatást okozó gázok kibocsátásának csökkentése KOPPENHÁGA???? 2009. december Hatályon kívül helyezés 2009/28/EK miatt

8 Kiindulási pont: Az egy főre eső energiafelhasználás az EU-25-ben Egy főre eső energiafogyasztás Európában, GJ/fő A magyar egy főre eső energia- felhasználás az egyik legkisebb az EU-ban

9 Optimista vagy pesszimista a magyar vállalás? Megújuló energiaforrás vállalások 2020

10 Hazai energiafelhasználás Megújuló részarány

11 Szakértői becsléseken alapuló potenciál Aktív szoláris termikus potenciál 49 PJ/év Passzív szoláris termikus potenciál 38 PJ/év Szoláris termikus potenciál mg. 16 PJ/év Szoláris fotovillamos potenciál 1749 PJ/év Vízenergia potenciál 14,22-14,58 PJ/év Szélenergia potenciál 533 PJ/év Biomassza-energetikai potenciál 180-220 PJ/év Geotermális energetikai potenciál 64 PJ/év Magyarország teljes megújuló energetikai potenciálja 2665-2790 PJ/év E potenciál reálisan hasznosítható mértéke (a hazai energiafelhasználás 20%-a) 405 – 540 PJ/év Megújuló energiaforrás potenciál Magyarországon

12 A.1054/2007 (VII.9) OGy határozat a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégiáról B.2019/2008. (II. 23.) Korm. határozat Magyarország Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Tervéről; C.40/2008. (IV. 17.) OGY határozat a 2008-2020 közötti időszakra vonatkozó energiapolitikáról D.2148/2008. (X. 31.) Korm. határozat a magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére vonatkozó 2008-2020 közötti stratégiáról. E.29/2008. (III. 20.) OGY határozat a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról 2008-2025; F. Tervezet a Nemzeti Környezetvédelmi Program 2009-2014 JELEN: „Erős” Magyar elkötelezettség - Alapdokumentumok

13 1.EU elvárások teljesítése (szankciók megelőzése, 2009/28 EK telesítése, Biomassza Akcióterv megfelelés, Bio-üzemanyag Stratégia átvétel, Fehér – Zöld Könyv alkalmazás) 2.Energiapolitika (biztonságos energiaellátás, energiaimport – olaj, gáz - függőség csökkenés energiadiverzifikáció, energiahatékonyság növelés, megújulók) 3. Mezőgazdaság-, vidék-, és városfejlesztés (termelési és piaci struktúraváltás, munkahelyteremtés, olcsóbb energiafelhasználás, és környezetbarát tömegközlekedés fejlesztés) 4.Környezet és természetvédelem (GHG és CO2 kibocsájtás csökkenése, települési szilárd és folyékony hulladék-kezelés és energiatermelés, egészségesebb környezet) 5.Nemzetgazdasági megfontolások (GDP, fizetési mérleg, Adó, költségvetési kiadások csökkenése, új iparág, foglalkoztatás, K+F) Mezőgazdasági bioenergia - KULCSTERÜLET

14 Mezőgazdasági eredetű energiaforrások Szilárd biomassza Biogáz Bio üzemanyag Fás és lágyszárú energetikai ültetvények Megújuló energia termelő és feldolgozó gépek Telephelyi energiaellátás: BIOMASSZA kazánok Mezőgazdasági energiaellátás megújulóból Kisüzemi nyersszesz, bioetanol (Max. 10 kt/év) kapacitások kiépítésének támogatása Erdészeti és mezőgazdasági melléktermékek feldolgozó gépei: pellet, brikett Kisüzemi nyersolaj, (MAX. 10 kt/év) kapacitások kiépítésének támogatása Állattartó telepek korszerűsítése Állattartásra alapozott biogáz üzemek támogatása hő-, és elektromos energia előállítás céljából

15 I. Termőhelyi környezetben megvalósult Komplex Kisüzemi Energiafarm (Bioetanol – Biogáz – Állattenyésztés - Növénytermesztés)

16 A. Termőhelyi környezetben megvalósult Komplex Kisüzemi Energiafarm (Bioetanol – Biogáz – Állattenyésztés - Növénytermesztés) MODULProjektelemFő I. Apríték begyűjtés10-12 Aprítékgyártó üzem5 Brikettgyártó üzem2 II.Kiserőmű12-15 III.Bioetanol10-12 Összesen30 Foglalkoztatás B. Termőhelyi környezetben megvalósult szilárd biomassza rendszerek (Biobrikett gyártó, faapríték előállító és kis hőerőmű komplexum) Modul/ProjektelemFő Bioetanol üzem10-12 Biogáz ü zem és erőm ű blokk 2 Gyorskomposztáló2 Üvegház12-15 Az üvegházhoz kapcsolódó szabadföldi kertészet palántanevelés esetén80-100 Direkt bioenergetikai foglalkoztatás22-31 Indirekt mezőgazdasági k ö zvetlen foglalkoztatás 80-100 Összesen208-262

17 III. Közigazgatási környezetben megvalósuló önkormányzati szilárd biomassza termékpálya

18 Javaslatok Az agráriumot és a mezőgazdasági bioenergia termelést közvetlen érintő intézkedések I. Termelői együttműködésekVII. Energetikai önellátás ösztönzése II. Bioenergetikai klaszterfejlesztésVIII. Meglévő támogatási konstrukciók továbbvitele III. Határon átívelő együttműködések – Régiós koordinációs szerep IX. Biomassza Kiserőművek IV. Oktatás – képzés - szaktanácsadási rendszer felállítása X. Tanyavillamosítás megújuló energiaforrásokkal V. Célirányos gyakorlatorientált kutatás-fejlesztésekXI. Zöld mezőgazdasági banki portfolió VI. Szociális zöldenergia rendszer felállítása Az agráriumot és a mezőgazdasági bioenergia termelést közvetlen érintő intézkedések I. Termelői együttműködésekVII. Energetikai önellátás ösztönzése II. Bioenergetikai klaszterfejlesztésVIII. Meglévő támogatási konstrukciók továbbvitele III. Határon átívelő együttműködések – Régiós koordinációs szerep IX. Biomassza Kiserőművek IV. Oktatás – képzés - szaktanácsadási rendszer felállítása X. Tanyavillamosítás megújuló energiaforrásokkal V. Célirányos gyakorlatorientált kutatás-fejlesztésekXI. Zöld mezőgazdasági banki portfolió VI. Szociális zöldenergia rendszer felállítása

19

20 Összefoglaló

21 "A kőkorszaknak sem azért lett vége, mert elfogyott a kő !" Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Bioenergia előállítás és hasznosítás vidékfejlesztési többletei Gőgös Zoltán."

Hasonló előadás


Google Hirdetések