Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Benkei Kovács Balázs egyetemi adjunktus ELTE PPK Andragógia és Művelődéselméleti Tanszék Az el ő zetes tudás és kompetenciák mérése 4. Szeminárium.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Benkei Kovács Balázs egyetemi adjunktus ELTE PPK Andragógia és Művelődéselméleti Tanszék Az el ő zetes tudás és kompetenciák mérése 4. Szeminárium."— Előadás másolata:

1 Dr. Benkei Kovács Balázs egyetemi adjunktus ELTE PPK Andragógia és Művelődéselméleti Tanszék Az el ő zetes tudás és kompetenciák mérése 4. Szeminárium

2 Az előzetes tudás elismerése: történeti áttekintés  1985: rendelet az előzetes tudás figyelembe vételéről az egyetemi képzésekbe történő bekapcsolódásnál  1992: törvény a korábbi szakmai gyakorlat vizsgákat kiváltó elismertethetőségéről (VAP)  2002: törvény a diploma megszerzéséről a szakmai tapasztalat elismertetése által (VAE)  A VALIDÁCIÓS ELJÁRÁS DEFINÍCIÓJA  KOMPETENCIA-Mérleg használata (1986 óta)

3 A „validációs eljárás”: pedagógiai megközelítése Deduktív pedagógiai módszer: -A klasszikus szakképzés -Kialakítja a kompetenciát Induktív pedagógiai módszer: -A meglévő tudásszint felmérése, validációja -Hitelesíti a gyakorlati -szaktudást

4 a lakosság 30%nak nincs végzettsége, de megfelelően képzettek egy munkakör betöltésére A szakképzettséget adó végzettség a formális tanulási periódust zárja le A munka melletti továbbképzés rendszerint rövid időtartamú és nem jár újabb végzettség megszerzésével Számos munkavállaló, akik nem kívánnak visszatérni az „iskola padba”, megfelelő ismeretekkel és gyakorlatban alkalmazható tudással rendelkezik a megszerzett szakmai tapasztalatainak köszönhetően Egy új lehetőséget biztosít a módszer az alacsony vagy végzettség nélküliek számára azok számára, akik nem jutnak rendszeresen továbbképzéshez (70 % hivatalok dolgozói, 80 % fizikai munkások) Társadalmi háttere Franciaországban

5 Pierre BOURDIEU: A társadalmi egyenlőtlenség újratermelése „Egy tehetségtelen, ugyanakkor iskolázottsággal felvértezett ember, és egy alapos, de tanulatlan szakember között akkora lesz egész életük során a különbség, mint a korabeli nemesember és jobbágya között.” (Pierre Bourdieu: Jelentés a College de France számára, 1985)

6 A VAE: szociológiai megközelítés a felnőttkori képzés = a 2.esély iskolája Hozzáférés javítása + 1 alternatív út szakmai elismerés – hivatástudat és belső motiváció erősítése 4 szereplős folyamat: jelölt, tanácsadó,mentor, vizsgáztató

7 A VAE: diploma-kibocsátás a számok tükrében Tanácsadó hálózat – tájékoztatási kampány 800 információs pont: 300 000 érdeklődő tájékoztatása 2002-2006: 45.000 végzettsé kiállítása (2010-ig: 107 ezer !) 25 % a jelölteknek: munkanélküli 70 % a jelölteknek: nő 60 % : első végzettség (diploma vagy szakképzettséget igazoló bizonyítvány) 2005 No. 1.: egészségügyi asszisztens /segédápoló - (13 260)

8 A VAE: diploma-kibocsátás a számok tükrében 2. Felsőoktatási diplomák? - kisebb arányban, de a rendszer része (a munkaerőpiac természetéből kifolyólag) VAP ’92 – a validáció bevezetése modul szintű ismeretek elismerése céljából nem érte el a kívánt hatást: - akadémikusabb / iskolásabb mérés-módszertan - 8 év alatt kevesebb, mint 1000 regisztrált felmentés - nincs kidolgozva a finanszírozási oldala - érdekellentét képző és tanuló között

9 A validációs eljárásra jelentkezők szociológiai jellemzői 2004-ben KategóriaVáltozóMegoszlás Nem Férfi28,33 % Nő71,65 % Jelenlegi foglalkoztatottság Munkakereső33,1 % Munkavállaló65,4 % Inaktív1,2 % Az igényelt diploma szintje (a francia szakképzési rendszer tagolása szerinti, ahol kompatibilis szerepel az ISCED besorolás) Érettségihez nem kötött szakképesítés34,4 % ISCED 3. szint (Érettségire épülő rövid szakképesítések) 30,9 % ISCED 5/B. szint (Érettségire épülő felsőfokú technikusi képzések) 34, 7 % ISCED 5/A. szint (Egyetemi alapszakok) 0,1 % ISCED 5/A. és 6. szint Egyetemi mesterszakok és doktori fokozat) 0 % Összes jelentkező száma: 23.519 fő Forrás: Premiers échanges, 2006 46.

10 A VAE eljárás általános menete Szociális modernizáció törvénye 2002 / 73. Folyamata: képzők + szakemberek Az előzetes tudás elismerése lehet: Teljesvagy részleges (5 év) a jelölt kompetenciáinak Bizottság Feltétele: a munkakörben eltöltött 3 év REAC RC ellenőrzése értékelése elismerése

11 A VAE: csoportos vagy egyéni tudásszint felmérés CSOPORTOS: - Vállalati szervezés - Szerződéses képzőcég - Munkáltatói finanszírozás - Megfelelő létszám és munkáltatói igény esetén - a belső képzés és karrier utak építésének eszköze EGYÉNI: - Képző központok (AFPA) - Megosztott finanszírozás: tanulás támogató pénztárak és saját forrás -Képzési szabadság igénybevétele (CIF – Congé individuel a la formation)

12 A VAE: alkalmazása a vállalati szektorban AUCHAN hipermarket FLUNCH önkiszolgáló étteremlánc MANPOWER munkaközvetítő iroda Vállalat neve AUCHANFLUNCHMANPOWER Résztvevők száma 23 fő54 fő39 fő Gazdasági szektor KereskedelemVendéglátóiparSzolgáltató Időszaka2006-2007.2005.

13 VAE: az igazságosság kérdése  Vizsga helyett – portfólió bírálat  Esélyegyenlőség biztosítása / alapkompetenciák  Elutasítás = iskolai kudarc újratermelése, másodszori „kirekesztettség érzése”  A jelöltnek nyújtott segítség mértéke / mentorálás  A jelölt által befektetett energia mértéke ?  Az elvárások körvonalazatlansága : miért / mikor részleges elismerés?  Intézményesült egyenlőtlenségek /képzők, régiók/

14 Tájékoztatás (1) A validációs eljárás főbb lépései intézményi szempontból Tanácsadás (2) Megfelelősségi vizsgálat (3) Mentorálás (4) Értékelés (5)

15 A validációs eljárás főbb lépései a jelölt szemszögéből 1) A tapasztalatok összegyűjtése 2) A validációs eljárás megindítása 3) A munkavégzési gyakorlat elemzésének első fázisa 4) A munkavégzési gyakorlat elemzése a referencia- dokumentumokhoz viszonyítva 5) Felkészülés a gyakorlati vizsgarészre 6) Az értékelési rendszer megismerése 7) Gyakorlati vizsgarész munkahelyi környezetben 8) A gyakorlati vizsga eredményének elemzése 9) Részvétel a záróvizsgán 10) A vizsgabeszélgetés eredményének elemzése 11) A validációs eljárás lezárása Bernard Gourmelen nyomán

16 A tevékenységet meghatározó pólusok viszonyrendszere (PROT, 2007)

17 „A tapasztalati tanulás fázisai” In. Barczy Magdolna, Segítő módszerek, 2012, 128.

18 Boisot szociális tanulási modellje / 1: „tudáskinyerés”- tudásmenedzsment kódolt lokális elterjedt absztrakt konkrét, helyzetfüggő nem rögzített személyes tacit tudás józan ész hivatalos kodifikált tudás rögzített egyéni tudás

19 Boisot szociális tanulási modellje / 2 : validáció kódolt lokális elterjedt absztrakt konkrét, helyzetfüggő nem rögzített személyes tacit tudás józan ész hivatalos kodifikált tudás rögzített egyéni tudás

20 A francia validációs rendszer értékelési mechanizmusa

21 A francia validáció – Kolb és Fry tapasztalati tanulási ciklusán keresztül

22 A Kolb-féle tanulási ciklus szakma- specifikus jellege

23 A francia validáció – Kolb és Fry tapasztalati tanulási ciklusán keresztül X

24 11 interjúalany, Bretagneban gondozói szakképesítés (ISCED 3c) egy tipikus validációs pályakép „megrajzolása” A validáció „eredményei”:  az önértékelés megváltozása  siker családi környezetben  szakmai környezet fogadtatásának kettőssége „Újrakezdeném, habozás nélkül…, ha kellene, még egyszer…”; „Ez fontos volt, nagyon fontos, egy nagy lépés, mivel az iskolai tanulásban nem voltam sikeres… Nem voltam képes semmire sem… Végre bizonyítottam, hogy el tudok érni valamit…” Szociológiai szempontú vizsgálat ( Bernard Gourmelen kutatása nyomán)

25 Regisztrációs díj: Az egyetemek esetében a tanulmányok típusának és szintjének megfelelően változik, és a minisztérium által kerül meghatározásra minden évben. A mentori tanácsadó munkával kapcsolatban felmerülő költségek 400-1500 EURO között mozognak. (A mentori tanácsadás igénybevétele nem kötelező, de általában igen fontos szerepe van a validáció sikeressége szempontjából.) A „vizsga-díj” (az értékelési eljárás közvetlen költsége),amely általában 300 EURO. A validációs finanszírozása A validációs eljárás három fő elemének költsége:

26 A mentori tanácsadás egy olyan támogató szolgáltatás az egyén számára a francia validációs eljárás során, amely esetében a képző intézmények egy ezzel a feladattal megbízott munkatársa a jelöltek egy csoportjával foglalkozik. (‘accompagnement’) Munkakörének fő profilja, hogy a validáció során szakmai-módszertani segítséget nyújt számukra portfoliójuk összeállításában, illetve adott esetben a referencia dokumentumok értelmezésében. Fontos a jelölt és a mentor közötti személyes kapcsolat, ugyanakkor az egyéneknek nem kötelező igénybe venni ezt a szolgáltatást. Számos tanulmány kimutatta, hogy mind az egyéni kezdeményezésre indított, mind a kollektív formában, vállalati megrendelésre szervezett validációs eljárások esetében befolyásolja a tanácsadás színvonala vagy hiánya a folyamat sikerességét A validációs „mentor”

27 Az egyén tanácsadás és nyomonkövetése a „részleges elismerés” esetében hangsúlyos igazán A validáció eredményeinek nyomonkövetése További tapasztalatok gyűjtésére van szükség a végzettség megszerzéséhez A.Munkavégzés által B. Bekapcsolódás a formális képzésbe

28 2002 óta a teljes formális képzési és oktatási szektor be lett vonva a validáció fejlesztésébe. Minden képző intézmény számára kötelező lett minden egyes képesítés esetében validációs eljárásokat kifejleszteni, kivéve, hogyha azok ún. ’védett szakmákra’ készítenek fel. Ellentmondás: először (1934) egy francia felnőtteket oktató egyetem mérnök iskolájában vezették be (CNAM) az eszköz használatát. Csak mérnök diplomát lehetett szerezni a validáció által 70 éven keresztül (!). A „beépített korlát” –társadalmi szinten

29 A VAE a köztudatban 1. Egyetemi szektor - néhány képesítési joggal rendelkező szervezet, különös tekintettel a felsőoktatási szektorra, habozik a validáció alkalmazásában - különböző okokból kifolyólag, amelyek kötődnek a finanszírozás mellett azon kulturális ellenálláshoz, hogy elfogadják, hogy az emberek képesek a formális intézményeken kívül is tanulni. Tájékoztatás - a kormányzat nagy erőfeszítéseket tett az eszköz iránti tájékoztatással kapcsolatban (honlapok, tájékoztató központok), - a jelentkezőket számára leggyakrabban olyan szakemberek adnak tanácsot, akik az Élethosszig Tartó Tanulás vagy az életpálya tanácsadás szakterületét is ismerik

30 Társadalmi bizalom- az eljárás alapja Forrás: Globális Korrupciós Barométer 2007, 23 /Transparency International. Franciaországban az összes közintézmény közül az oktatási szektor élvezi leginkább a lakosság bizalmát. EU szinten is kiemelkedően erős a formális oktatási rendszert övező tisztelet. A validáció a korrupció ellen hat a szürke gazdaság „kifehérítése” által is.

31 Köszönöm a figyelmet !


Letölteni ppt "Dr. Benkei Kovács Balázs egyetemi adjunktus ELTE PPK Andragógia és Művelődéselméleti Tanszék Az el ő zetes tudás és kompetenciák mérése 4. Szeminárium."

Hasonló előadás


Google Hirdetések