Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

tudás és kompetenciák mérése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "tudás és kompetenciák mérése"— Előadás másolata:

1 tudás és kompetenciák mérése
Az előzetes tudás és kompetenciák mérése   4. Szeminárium Dr. Benkei Kovács Balázs egyetemi adjunktus ELTE PPK Andragógia és Művelődéselméleti Tanszék

2 Az előzetes tudás elismerése: történeti áttekintés
1985: rendelet az előzetes tudás figyelembe vételéről az egyetemi képzésekbe történő bekapcsolódásnál 1992: törvény a korábbi szakmai gyakorlat vizsgákat kiváltó elismertethetőségéről (VAP) 2002: törvény a diploma megszerzéséről a szakmai tapasztalat elismertetése által (VAE) A VALIDÁCIÓS ELJÁRÁS DEFINÍCIÓJA KOMPETENCIA-Mérleg használata (1986 óta)

3 A „validációs eljárás”: pedagógiai megközelítése
Deduktív pedagógiai módszer: A klasszikus szakképzés Kialakítja a kompetenciát Induktív pedagógiai módszer: A meglévő tudásszint felmérése, validációja Hitelesíti a gyakorlati szaktudást

4 Társadalmi háttere Franciaországban
a lakosság 30%nak nincs végzettsége, de megfelelően képzettek egy munkakör betöltésére A szakképzettséget adó végzettség a formális tanulási periódust zárja le A munka melletti továbbképzés rendszerint rövid időtartamú és nem jár újabb végzettség megszerzésével Számos munkavállaló, akik nem kívánnak visszatérni az „iskola padba”, megfelelő ismeretekkel és gyakorlatban alkalmazható tudással rendelkezik a megszerzett szakmai tapasztalatainak köszönhetően Egy új lehetőséget biztosít a módszer azok számára, akik nem jutnak rendszeresen továbbképzéshez (70 % hivatalok dolgozói, 80 % fizikai munkások) az alacsony vagy végzettség nélküliek számára

5 Pierre BOURDIEU: A társadalmi egyenlőtlenség újratermelése
„Egy tehetségtelen, ugyanakkor iskolázottsággal felvértezett ember, és egy alapos, de tanulatlan szakember között akkora lesz egész életük során a különbség, mint a korabeli nemesember és jobbágya között.” (Pierre Bourdieu: Jelentés a College de France számára, 1985)

6 A VAE: szociológiai megközelítés
a felnőttkori képzés = a 2 .esély iskolája Hozzáférés javítása alternatív út szakmai elismerés – hivatástudat és belső motiváció erősítése 4 szereplős folyamat: jelölt, tanácsadó,mentor, vizsgáztató

7 A VAE: diploma-kibocsátás a számok tükrében
Tanácsadó hálózat – tájékoztatási kampány 800 információs pont: érdeklődő tájékoztatása : végzettsé kiállítása (2010-ig: 107 ezer !) 25 % a jelölteknek: munkanélküli 70 % a jelölteknek: nő 60 % : első végzettség (diploma vagy szakképzettséget igazoló bizonyítvány) 2005 No. 1.: egészségügyi asszisztens /segédápoló - (13 260)

8 A VAE: diploma-kibocsátás a számok tükrében 2.
Felsőoktatási diplomák? kisebb arányban, de a rendszer része (a munkaerőpiac természetéből kifolyólag) VAP ’92 – a validáció bevezetése modul szintű ismeretek elismerése céljából nem érte el a kívánt hatást: akadémikusabb / iskolásabb mérés-módszertan 8 év alatt kevesebb, mint 1000 regisztrált felmentés nincs kidolgozva a finanszírozási oldala érdekellentét képző és tanuló között

9 A validációs eljárásra jelentkezők szociológiai
jellemzői 2004-ben Kategória Változó Megoszlás Nem Férfi 28,33 % 71,65 % Jelenlegi foglalkoztatottság Munkakereső 33,1 % Munkavállaló 65,4 % Inaktív 1,2 % Az igényelt diploma szintje (a francia szakképzési rendszer tagolása szerinti, ahol kompatibilis szerepel az ISCED besorolás) Érettségihez nem kötött szakképesítés 34,4 % ISCED 3. szint (Érettségire épülő rövid szakképesítések) 30,9 % ISCED 5/B. szint (Érettségire épülő felsőfokú technikusi képzések) 34, 7 % ISCED 5/A. szint (Egyetemi alapszakok) 0,1 % ISCED 5/A. és 6. szint Egyetemi mesterszakok és doktori fokozat) 0 % Összes jelentkező száma: Forrás: Premiers échanges,

10 A VAE eljárás általános menete
Szociális modernizáció törvénye 2002 / 73. Folyamata: képzők + szakemberek Az előzetes tudás elismerése lehet: Teljes vagy részleges (5 év) Feltétele: a munkakörben eltöltött 3 év ellenőrzése értékelése elismerése a jelölt kompetenciáinak REAC RC Bizottság

11 A VAE: csoportos vagy egyéni tudásszint felmérés
Vállalati szervezés Szerződéses képzőcég Munkáltatói finanszírozás Megfelelő létszám és munkáltatói igény esetén a belső képzés és karrier utak építésének eszköze EGYÉNI: Képző központok (AFPA) Megosztott finanszírozás: tanulás támogató pénztárak és saját forrás Képzési szabadság igénybevétele (CIF – Congé individuel a la formation)

12 A VAE: alkalmazása a vállalati szektorban
AUCHAN hipermarket FLUNCH önkiszolgáló étteremlánc MANPOWER munkaközvetítő iroda Vállalat neve AUCHAN FLUNCH MANPOWER Résztvevők száma 23 fő 54 fő 39 fő Gazdasági szektor Kereskedelem Vendéglátóipar Szolgáltató Időszaka 2005. AUCHAN hipermarket - Bolti eladók képzése - Deklarált cél: Belső promóció FLUNCH önkiszolgáló étteremlánc - Végzettség nélküli éttermi dolgozók képzése - Deklarált cél: szakképzettséggel a minőségért MANPOWER munkaközvetítő iroda - Targonca- és kisgépkezelő szakmunkások képzése Deklarált cél: a szerződéses törzsgárda fidelizálása „A munka nemesít”

13 VAE: az igazságosság kérdése
Vizsga helyett – portfólió bírálat Esélyegyenlőség biztosítása / alapkompetenciák Elutasítás = iskolai kudarc újratermelése, másodszori „kirekesztettség érzése” A jelöltnek nyújtott segítség mértéke / mentorálás A jelölt által befektetett energia mértéke ? Az elvárások körvonalazatlansága : miért / mikor részleges elismerés? Intézményesült egyenlőtlenségek /képzők, régiók/

14 A validációs eljárás főbb lépései intézményi szempontból
Tájékoztatás (1) Tanácsadás (2) Megfelelősségi vizsgálat (3) Mentorálás (4) Értékelés (5)

15 A validációs eljárás főbb lépései a jelölt szemszögéből
1) A tapasztalatok összegyűjtése 2) A validációs eljárás megindítása 3) A munkavégzési gyakorlat elemzésének első fázisa 4) A munkavégzési gyakorlat elemzése a referencia-dokumentumokhoz viszonyítva 5) Felkészülés a gyakorlati vizsgarészre 6) Az értékelési rendszer megismerése 7) Gyakorlati vizsgarész munkahelyi környezetben 8) A gyakorlati vizsga eredményének elemzése 9) Részvétel a záróvizsgán 10) A vizsgabeszélgetés eredményének elemzése 11) A validációs eljárás lezárása Bernard Gourmelen nyomán

16 A tevékenységet meghatározó pólusok viszonyrendszere (PROT, 2007)

17 „A tapasztalati tanulás fázisai”
In. Barczy Magdolna, Segítő módszerek, 2012, 128.

18 rögzített egyéni tudás hivatalos kodifikált tudás
Boisot szociális tanulási modellje / 1: „tudáskinyerés”- tudásmenedzsment rögzített egyéni tudás hivatalos kodifikált tudás kódolt absztrakt rögzített nem személyes tacit tudás józan ész konkrét, helyzetfüggő lokális elterjedt

19 rögzített egyéni tudás hivatalos kodifikált tudás
Boisot szociális tanulási modellje / 2 : validáció rögzített egyéni tudás hivatalos kodifikált tudás kódolt absztrakt rögzített nem személyes tacit tudás józan ész konkrét, helyzetfüggő lokális elterjedt

20 A francia validációs rendszer értékelési mechanizmusa

21 A francia validáció – Kolb és Fry tapasztalati tanulási ciklusán keresztül

22 A Kolb-féle tanulási ciklus szakma-specifikus jellege

23 A francia validáció – Kolb és Fry tapasztalati tanulási ciklusán keresztül
X

24 Szociológiai szempontú vizsgálat (Bernard Gourmelen kutatása nyomán)
11 interjúalany, Bretagneban gondozói szakképesítés (ISCED 3c) egy tipikus validációs pályakép „megrajzolása” A validáció „eredményei”: az önértékelés megváltozása siker családi környezetben szakmai környezet fogadtatásának kettőssége „Újrakezdeném, habozás nélkül…, ha kellene, még egyszer…”; „Ez fontos volt, nagyon fontos, egy nagy lépés, mivel az iskolai tanulásban nem voltam sikeres… Nem voltam képes semmire sem… Végre bizonyítottam, hogy el tudok érni valamit…”

25 A validációs finanszírozása
A validációs eljárás három fő elemének költsége: Regisztrációs díj: Az egyetemek esetében a tanulmányok típusának és szintjének megfelelően változik, és a minisztérium által kerül meghatározásra minden évben. A mentori tanácsadó munkával kapcsolatban felmerülő költségek EURO között mozognak. (A mentori tanácsadás igénybevétele nem kötelező, de általában igen fontos szerepe van a validáció sikeressége szempontjából.) A „vizsga-díj” (az értékelési eljárás közvetlen költsége),amely általában 300 EURO.

26 A validációs „mentor” A mentori tanácsadás egy olyan támogató szolgáltatás az egyén számára a francia validációs eljárás során, amely esetében a képző intézmények egy ezzel a feladattal megbízott munkatársa a jelöltek egy csoportjával foglalkozik. (‘accompagnement’) Munkakörének fő profilja, hogy a validáció során szakmai-módszertani segítséget nyújt számukra portfoliójuk összeállításában, illetve adott esetben a referencia dokumentumok értelmezésében. Fontos a jelölt és a mentor közötti személyes kapcsolat, ugyanakkor az egyéneknek nem kötelező igénybe venni ezt a szolgáltatást. Számos tanulmány kimutatta, hogy mind az egyéni kezdeményezésre indított, mind a kollektív formában, vállalati megrendelésre szervezett validációs eljárások esetében befolyásolja a tanácsadás színvonala vagy hiánya a folyamat sikerességét

27 A validáció eredményeinek nyomonkövetése
Az egyén tanácsadás és nyomonkövetése a „részleges elismerés” esetében hangsúlyos igazán További tapasztalatok gyűjtésére van szükség a végzettség megszerzéséhez Munkavégzés által B. Bekapcsolódás a formális képzésbe

28 A „beépített korlát” –társadalmi szinten
2002 óta a teljes formális képzési és oktatási szektor be lett vonva a validáció fejlesztésébe. Minden képző intézmény számára kötelező lett minden egyes képesítés esetében validációs eljárásokat kifejleszteni, kivéve, hogyha azok ún. ’védett szakmákra’ készítenek fel. Ellentmondás: először (1934) egy francia felnőtteket oktató egyetem mérnök iskolájában vezették be (CNAM) az eszköz használatát. Csak mérnök diplomát lehetett szerezni a validáció által 70 éven keresztül (!).

29 A VAE a köztudatban 1. Egyetemi szektor
- néhány képesítési joggal rendelkező szervezet, különös tekintettel a felsőoktatási szektorra, habozik a validáció alkalmazásában - különböző okokból kifolyólag, amelyek kötődnek a finanszírozás mellett azon kulturális ellenálláshoz, hogy elfogadják, hogy az emberek képesek a formális intézményeken kívül is tanulni. Tájékoztatás - a kormányzat nagy erőfeszítéseket tett az eszköz iránti tájékoztatással kapcsolatban (honlapok, tájékoztató központok), - a jelentkezőket számára leggyakrabban olyan szakemberek adnak tanácsot, akik az Élethosszig Tartó Tanulás vagy az életpálya tanácsadás szakterületét is ismerik

30 Társadalmi bizalom- az eljárás alapja
Franciaországban az összes közintézmény közül az oktatási szektor élvezi leginkább a lakosság bizalmát. EU szinten is kiemelkedően erős a formális oktatási rendszert övező tisztelet. A validáció a korrupció ellen hat a szürke gazdaság „kifehérítése” által is. Forrás: Globális Korrupciós Barométer 2007, 23 /Transparency International.

31 Köszönöm a figyelmet !


Letölteni ppt "tudás és kompetenciák mérése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések