Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2015. 07. 27.1 A családon belüli er ő szak sértettjeinek jogi védelme Latorovszky Gábor r. alezredes rendőrségi tanácsos Bűnügyi osztályvezető.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2015. 07. 27.1 A családon belüli er ő szak sértettjeinek jogi védelme Latorovszky Gábor r. alezredes rendőrségi tanácsos Bűnügyi osztályvezető."— Előadás másolata:

1 2015. 07. 27.1 A családon belüli er ő szak sértettjeinek jogi védelme Latorovszky Gábor r. alezredes rendőrségi tanácsos Bűnügyi osztályvezető

2 2013.04.182 Mitől családi jellegű? Mitől családi jellegű? Az elkövető és az áldozat közötti ismeretségből fakadó intim viszony Az elkövető és az áldozat közötti ismeretségből fakadó intim viszony Együtt élő személyek viszonya Együtt élő személyek viszonya - párkapcsolat - párkapcsolat - szülő gyerek - szülő gyerek

3 Kiszolgáltatottak nők nők gyermek gyermek idősek idősek betegek betegek sérültek sérültek fogyatékkal élők fogyatékkal élők 2015. 07. 27.3

4 1. Szóbeli 2. Lelki 3. Testi 4. Szexuális Fajtái 2015. 07. 27.4

5 - 2002 fokozódó társadalmi elvárások (nőjogi köntös) - 45/2003 (IV.16) OGY. határozat - 13/2003 ORFK intézkedés - 2009 Büntetőeljárás jog távoltartás - 2009 évi LXXII törvény Történelem 2015. 07. 27.5

6 6 Rendőrségi Törvény 2.§ A rendőrség védelmet nyújt az életet, a testi épséget, a vagyonbiztonságot közvetlenül fenyegető vagy sértő cselekménnyel szemben, felvilágosítást ad a rászorulóknak. A rendőrség tiszteletben tartja és védelmezi az emberi méltóságot, óvja az ember jogait. A rendőrség védelmet nyújt az életet, a testi épséget, a vagyonbiztonságot közvetlenül fenyegető vagy sértő cselekménnyel szemben, felvilágosítást ad a rászorulóknak. A rendőrség tiszteletben tartja és védelmezi az emberi méltóságot, óvja az ember jogait.

7 2015. 07. 27.7 Rendőrségi Törvény 13.§ A rendőr jogkörében eljárva köteles intézkedni, vagy intézkedést kezdeményezni, ha olyan tényt vagy körülményt észlel, illetőleg hoznak tudomására, amely rendőri beavatkozást igényel.

8 2015. 07. 27.8 Rendőrségi Törvény 17.§ A Rendőrség feladatának ellátása során a testi épséghez, a személyes szabadsághoz, a magánlakás, a magántitok, valamint a tulajdonhoz fűződő jogokat a törvényben foglaltak szerint korlátozhatja. A Rendőrség feladatának ellátása során a testi épséghez, a személyes szabadsághoz, a magánlakás, a magántitok, valamint a tulajdonhoz fűződő jogokat a törvényben foglaltak szerint korlátozhatja.

9 2015. 07. 27.9 Mit kell tennie a rendőrnek? Ha családon belüli erőszak körébe tartozó, személy elleni erőszakos (fizikai vagy nemi erkölcs elleni) cselekmény miatt érkezik bejelentés, a rendőr köteles a helyszínen haladéktalanul megjelenni. Ha családon belüli erőszak körébe tartozó, személy elleni erőszakos (fizikai vagy nemi erkölcs elleni) cselekmény miatt érkezik bejelentés, a rendőr köteles a helyszínen haladéktalanul megjelenni. A rendőri intézkedést az elfogulatlanság és pártatlanság jellemezze, a rendőr tartózkodjon az önálló vélemény nyilvánítástól, munkáját ugyanazzal az alapossággal és komolysággal végezze, mint más bűncselekmények esetében. A rendőri intézkedést az elfogulatlanság és pártatlanság jellemezze, a rendőr tartózkodjon az önálló vélemény nyilvánítástól, munkáját ugyanazzal az alapossággal és komolysággal végezze, mint más bűncselekmények esetében.

10 2015. 07. 27.10 Mit tesz/tehet/kell tennie a rendőrnek? Mit tesz/tehet/kell tennie a rendőrnek? Ügyelet Ügyelet Közrendvédelem Közrendvédelem Az elsődlegesen intézkedő rendőr feladata: Az elsődlegesen intézkedő rendőr feladata: Jogellenes állapot megszüntetése Jogellenes állapot megszüntetése További jogsértés megelőzése További jogsértés megelőzése Indulatok csillapítása Indulatok csillapítása Törvényes rend helyreállítása Törvényes rend helyreállítása Intézkedni kell a sérültek ellátására Intézkedni kell a sérültek ellátására Konfliktus megismerése Konfliktus megismerése Érintettek tájékoztatása a jogérvényesítési lehetőségekről Érintettek tájékoztatása a jogérvényesítési lehetőségekről Felek meghallgatása (külön-külön) Felek meghallgatása (külön-külön) Adatgyűjtés, tanúkutatás Adatgyűjtés, tanúkutatás Bizonyítási eszközök felkutatása, biztosítása Bizonyítási eszközök felkutatása, biztosítása Jelentés készítése Jelentés készítése

11 2015. 07. 27.11 Mit tesz/tehet/kell tennie a rendőrnek? Bűnügy Bűnügy Alapos gyanú esetén a nyomozást azonnal el kell rendelni Alapos gyanú esetén a nyomozást azonnal el kell rendelni A sértettet soron kívül nyilatkoztatni kell a magánindítvány megtételéről A sértettet soron kívül nyilatkoztatni kell a magánindítvány megtételéről Részletes, mindenre kiterjedő helyszíni szemlét kell tartani Részletes, mindenre kiterjedő helyszíni szemlét kell tartani Másodlagos áldozattá válás elkerülése Másodlagos áldozattá válás elkerülése Amennyiben indokolt és a feltételek biztosítottak Amennyiben indokolt és a feltételek biztosítottak A traumatizált áldozat vallomását videofelvételen kell rögzíteni A traumatizált áldozat vallomását videofelvételen kell rögzíteni Gyermekkorú vallomását gyermekkihallgató szobában kell felvenni Gyermekkorú vallomását gyermekkihallgató szobában kell felvenni

12 2015. 07. 27.12 Mit tesz/tehet/kell tennie a rendőrnek? Bűnügy Bűnügy Áldozatvédelmi segítségnyújtás Áldozatvédelmi segítségnyújtás A személy ellen erőszakos bűncselekményt elkövetőket tanulmányozni kell A személy ellen erőszakos bűncselekményt elkövetőket tanulmányozni kell Veszélyes lehet-e környezetére? Veszélyes lehet-e környezetére? Veszélyes lehet-e családjára? Veszélyes lehet-e családjára? Terhelő megállapítások esetén Terhelő megállapítások esetén A megfelelő intézkedéseket meg kell tenni. A megfelelő intézkedéseket meg kell tenni. Jelzést kell adni a gyermekjóléti szolgálatnak. Jelzést kell adni a gyermekjóléti szolgálatnak.

13 2015. 07. 27.13 Mit tesz/tehet/kell tennie a rendőrnek? Bűnügy Bűnügy Bűnmegelőzés Bűnmegelőzés Kiskorú eltűnése miatt indított közigazgatási eljárás Kiskorú eltűnése miatt indított közigazgatási eljárás Primer prevenció Primer prevenció Értékelő-elemző munka Értékelő-elemző munka Gyermekvédelmi jelzőrendszer Gyermekvédelmi jelzőrendszer Együttműködés Együttműködés

14 2015. 07. 27.14 Társadalmi elvárások rendőreinkkel szemben Az erőszakos bűncselekmények elkövetőit a lehető legrövidebb időn belül fogják el, keményen járjanak el velük szemben Az erőszakos bűncselekmények elkövetőit a lehető legrövidebb időn belül fogják el, keményen járjanak el velük szemben Az élet és testi épséget veszélyeztetőkkel, a terror cselekményeket elkövetőkkel szemben kíméletlenül lépjenek fel Az élet és testi épséget veszélyeztetőkkel, a terror cselekményeket elkövetőkkel szemben kíméletlenül lépjenek fel  A családon belüli erőszak áldozataival szemben kellő empátiával rendelkezzenek Ezen esetek sértetteit teljes körűen tájékoztassák a segítség kérés lehetőségeiről Ezen esetek sértetteit teljes körűen tájékoztassák a segítség kérés lehetőségeiről

15 2015. 07. 27.15 Távoltartás Be. 138/A. § Be. 138/A. § A terhelt szabad mozgáshoz és a tartózkodási hely szabad megválasztásához való jogát korlátozza a bíróság által meghatározott szabályok szerint. Akkor rendelhető el, ha a szabadságveszetéssel büntetendő bűncselekmény magalapozott gyanúja fennáll. A terhelt szabad mozgáshoz és a tartózkodási hely szabad megválasztásához való jogát korlátozza a bíróság által meghatározott szabályok szerint. Akkor rendelhető el, ha a szabadságveszetéssel büntetendő bűncselekmény magalapozott gyanúja fennáll.

16 2015. 07. 27.16 Távoltartás Be. 138/B. § Be. 138/B. § A távoltartást a bíróság 10 naptól 60 napig terjedő időtartamra rendelheti el. A távoltartást indítványozhatja: -ügyész-magánvádló-sértett -törvényes képviselő

17 Távoltartás  Mikor alkalmazható? Szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény gyanúja esetén, akkor rendelhető el, ha a terhelt előzetes letartóztatása nem szükséges, de megalapozottan feltehető, hogy a lakókörnyezetében hagyása esetén a sértett tanú befolyásolásával, megfélemlítésével meghiúsítaná, megnehezítené, vagy veszélyeztetné a bizonyítást, illetve a sértett sérelmére újabb szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményt követne el. 2015. 07. 27.17

18 Távoltartás Milyen jogot korl á toz? Milyen jogot korl á toz? A terhelt szabad mozgáshoz és a tartózkodási hely szabad megválasztásához való jogát korlátozza. A terhelt szabad mozgáshoz és a tartózkodási hely szabad megválasztásához való jogát korlátozza. Két fontos információ a Be. 138/A. § és a 138/B. § alkalmazása esetén: Két fontos információ a Be. 138/A. § és a 138/B. § alkalmazása esetén: A távoltartás elrendelésére kizárólag csak büntetőeljárás során van lehetőség, szabálysértési eljárásban nem. A távoltartás elrendelésére kizárólag csak büntetőeljárás során van lehetőség, szabálysértési eljárásban nem. A távoltartás elrendelése esetén a terhelt a bíróság határozatában megjelölt ingatlanból a használat jogcímétől függetlenül eltávolítható. Az intézkedés az adott ingatlan tulajdonosával szemben akkor is elrendelhető, ha a sértett az adott ingatlanban csak szívességi lakáshasználó. A távoltartás elrendelése esetén a terhelt a bíróság határozatában megjelölt ingatlanból a használat jogcímétől függetlenül eltávolítható. Az intézkedés az adott ingatlan tulajdonosával szemben akkor is elrendelhető, ha a sértett az adott ingatlanban csak szívességi lakáshasználó. 2015. 07. 27.18

19 Hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartás Hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartás 2009. évi LXXII törvény 6.§ (3) bekezdés 2009. évi LXXII törvény 6.§ (3) bekezdés A rendőrség az ideiglenes megelőző távoltartást akkor rendeli el, ha az eset összes körülményéből, így különösen a bántalmazott és bántalmazó által előadott tényekből, a hozzátartozók közötti erőszak helyszínéből, a hozzátartozók közötti erőszakra utaló jelekből, a bántalmazó és a bántalmazott magatartásából és egymáshoz való viszonyából a hozzátartozók közötti erőszak elkövetésére megalapozottan lehet következtetni. A rendőrség az ideiglenes megelőző távoltartást akkor rendeli el, ha az eset összes körülményéből, így különösen a bántalmazott és bántalmazó által előadott tényekből, a hozzátartozók közötti erőszak helyszínéből, a hozzátartozók közötti erőszakra utaló jelekből, a bántalmazó és a bántalmazott magatartásából és egymáshoz való viszonyából a hozzátartozók közötti erőszak elkövetésére megalapozottan lehet következtetni. 2015. 07. 27.19

20 A jelz ő rendszer 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 17. § 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 17. § A felsorolt szervek, szervezetek alaptevékenységük keretében is látnak el a hozzátartozók közötti erőszak megelőzéséhez kapcsolódó feladatokat. A felsorolt szervek, szervezetek alaptevékenységük keretében is látnak el a hozzátartozók közötti erőszak megelőzéséhez kapcsolódó feladatokat. Egészségügyi szolgáltatást nyújtók Egészségügyi szolgáltatást nyújtók Személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók Személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók Közoktatási intézmények Közoktatási intézmények Gyámhatóság Gyámhatóság Rendőrség Rendőrség Ügyészség Ügyészség Bíróság Bíróság Pártfogói felügyelői szolgálat Pártfogói felügyelői szolgálat Áldozatsegítés és kárenyhítés feladatait ellátó más szervezetek Áldozatsegítés és kárenyhítés feladatait ellátó más szervezetek Menekülteket befogadó állomás, menekültek átmeneti szállása Menekülteket befogadó állomás, menekültek átmeneti szállása Társadalmi szervezetek, alapítványok Társadalmi szervezetek, alapítványok 2015. 07. 27.20

21 A jelzőrendszer Milyen kötelezettségeink vannak 2009. október 1-től?  A felsorolt intézmények és személyek kötelesek jelezni a családvédelmi koordinációért felelős szervnek, ha hozzátartozók közötti erőszak veszélyét észlelik.  Kölcsönös tájékoztatás, együttműködés.  Ha a felsoroltakon kívül más személy tesz bejelentést, kötelezettségünk tájékoztatni az eljárás megindítására vonatkozóan. Eddigi kötelezettségeink?  együttműködés,  kiskorú veszélyeztetettsége, családon belüli erőszak esetén jelenléte, valamint gyermek- és fiatalkorú által és sérelmére elkövetett bűncselekmény és szabálysértés esetén az illetékes hatóságok értesítése. 2015. 07. 27.21

22 Családvédelmi koordinációért felelős szerv A törvény a családvédelmi koordinációért felelős szerv kötelezettségeit a 3. és 4. §-ban szabályozza A törvény a családvédelmi koordinációért felelős szerv kötelezettségeit a 3. és 4. §-ban szabályozza 3.§ (7) A családvédelmi koordinációért felelős szerv az eljárásról és a feltárt tényekről haladéktalanul tájékoztatja a rendőrséget. 3.§ (7) A családvédelmi koordinációért felelős szerv az eljárásról és a feltárt tényekről haladéktalanul tájékoztatja a rendőrséget. Milyen teendőink vannak ezzel kapcsolatban? Milyen teendőink vannak ezzel kapcsolatban? A tájékoztatás alapján vizsgálni kell, hogy megalapozottan lehet- e következtetni a hozzátartozók közötti erőszak elkövetésére. Ha igen, akkor a 6.§(3) bek. alapján el kell rendelni az ideiglenes megelőző távoltartó határozatot. A tájékoztatás alapján vizsgálni kell, hogy megalapozottan lehet- e következtetni a hozzátartozók közötti erőszak elkövetésére. Ha igen, akkor a 6.§(3) bek. alapján el kell rendelni az ideiglenes megelőző távoltartó határozatot. Amennyiben nem kerül sor az ideiglenes megelőző távoltartó határozat meghozatalára vizsgálni kell, hogy bűncselekmény elkövetése megvalósult-e. Amennyiben nem kerül sor az ideiglenes megelőző távoltartó határozat meghozatalára vizsgálni kell, hogy bűncselekmény elkövetése megvalósult-e. Amennyiben a jelzésben foglaltak alapján nincs teendőnk, a jelzéseket célszerű egy kézben gyűjteni.. Amennyiben a jelzésben foglaltak alapján nincs teendőnk, a jelzéseket célszerű egy kézben gyűjteni.. 2015. 07. 27.22

23 Az ideiglenes megel ő z ő távoltartó határozat Milyen jogot korlátoz? Milyen jogot korlátoz? Átmenetileg korlátozza a terhelt szabad mozgáshoz és a tartózkodási hely szabad megválasztásához való jogát, valamint a szülői felügyeleti jogát és a gyermekével való kapcsolattartás jogát. Átmenetileg korlátozza a terhelt szabad mozgáshoz és a tartózkodási hely szabad megválasztásához való jogát, valamint a szülői felügyeleti jogát és a gyermekével való kapcsolattartás jogát. Két fontos információ a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartás esetén: Két fontos információ a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartás esetén: A távoltartás elrendelésére nem csak büntetőeljárás során van lehetőség. A távoltartás elrendelésére nem csak büntetőeljárás során van lehetőség. A távoltartás elrendelése esetén a terhelt a határozatban megjelölt ingatlanból eltávolítható, kivéve, ha az adott ingatlanban a sértett szívességi lakáshasználó. A távoltartás elrendelése esetén a terhelt a határozatban megjelölt ingatlanból eltávolítható, kivéve, ha az adott ingatlanban a sértett szívességi lakáshasználó. 2015. 07. 27.23

24 Az ideiglenes megelőző távoltartó határozat Mikor rendelheti el a rendőrség az ideiglenes távoltartó határozatot? Mikor rendelheti el a rendőrség az ideiglenes távoltartó határozatot? Helyszíni intézkedés során, Helyszíni intézkedés során, a bántalmazott és a bántalmazottnak a Ptk. 685.§ b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozója és hozzátartozója bejelentése, a bántalmazott és a bántalmazottnak a Ptk. 685.§ b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozója és hozzátartozója bejelentése, a gyámhatóságnál, valamint a gyermekjóléti szolgálatoknál dolgozók feladatik ellátása során tudomásra jutott tények miatt tett bejelentése, a gyámhatóságnál, valamint a gyermekjóléti szolgálatoknál dolgozók feladatik ellátása során tudomásra jutott tények miatt tett bejelentése, egészségügyi szolgáltatást nyújtók, személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, közoktatási intézmény munkatársai feladatik ellátása során tudomásra jutott tények miatt tett bejelentése alapján. egészségügyi szolgáltatást nyújtók, személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, közoktatási intézmény munkatársai feladatik ellátása során tudomásra jutott tények miatt tett bejelentése alapján. Az ideiglenes megelőző távoltartó határozatot haladéktalanul, a helyszínen meg kell hozni. (7.§ (1)) Az ideiglenes megelőző távoltartó határozatot haladéktalanul, a helyszínen meg kell hozni. (7.§ (1)) A határozat elrendelésével egyidejűleg a határozat megküldésével az illetékes bíróságnál a rendőrség kezdeményezi a megelőző távoltartás elrendelését. (7.§ (2)) A határozat elrendelésével egyidejűleg a határozat megküldésével az illetékes bíróságnál a rendőrség kezdeményezi a megelőző távoltartás elrendelését. (7.§ (2)) 2015. 07. 27.24

25 Az ideiglenes megel ő z ő távoltartó határozat A határozatot a bántalmazottal és a bántalmazóval is közölni kell, azt részükre át kell adni. A határozatot a bántalmazottal és a bántalmazóval is közölni kell, azt részükre át kell adni. A rendőrség a bántalmazott kérésére, vagy beleegyezésével a határozatot megküldi az illetékes családsegítő szolgálatnak, valamint a gyermekjóléti szolgálatnak abban az esetben ha a bántalmazott háztartásában kiskorú él. A rendőrség a bántalmazott kérésére, vagy beleegyezésével a határozatot megküldi az illetékes családsegítő szolgálatnak, valamint a gyermekjóléti szolgálatnak abban az esetben ha a bántalmazott háztartásában kiskorú él. A rendőrség a határozatot megküldi az állandó lakóhely szerint illetékes gyámhivatalnak ha a bántalmazott gyámolt, vagy gondnokolt személy. A rendőrség a határozatot megküldi az állandó lakóhely szerint illetékes gyámhivatalnak ha a bántalmazott gyámolt, vagy gondnokolt személy. A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. 2015. 07. 27.25

26 Felvilágosítás Az eljárás megindításakor a bántalmazott részére felvilágosítást kell adni az áldozatsegítő, a szociális és jogi segítségnyújtó szervekről, szervezetekről és intézményekről, valamint a civil segítő szervezetekről, továbbá a rendelkezésre álló pénzbeli segítségnyújtási lehetőségekről. Az eljárás megindításakor a bántalmazott részére felvilágosítást kell adni az áldozatsegítő, a szociális és jogi segítségnyújtó szervekről, szervezetekről és intézményekről, valamint a civil segítő szervezetekről, továbbá a rendelkezésre álló pénzbeli segítségnyújtási lehetőségekről. Az ideiglenes megelőző távoltartó határozat meghozatalakor tájékoztatni kell a bántalmazót a lakóhelyén és annak környékén igénybe vehető éjszakai szállást nyújtó intézmények helyéről, címéről és az igénybevétel feltételeiről. Az ideiglenes megelőző távoltartó határozat meghozatalakor tájékoztatni kell a bántalmazót a lakóhelyén és annak környékén igénybe vehető éjszakai szállást nyújtó intézmények helyéről, címéről és az igénybevétel feltételeiről.

27 - SZTV 168 § - Aki külön törvényben meghatározott ideiéglenes megelőző távoltartó határozatban vagy a megelőző távoltartó határozatban meghatározott szabályokat megszegi szabálysértést követ el. Megszegés 2015. 07. 27.27

28 Alaptalan kezdeményezés Megelőző távoltartás alaptalan kezdeményezése Megelőző távoltartás alaptalan kezdeményezése Sztv. 181 § (1) Aki valótlan tények állításával külön törvényben meghatározott – szabálysértésnek, vagy bűncselekménynek nem minősülő – hozzátartozók közötti erőszak miatt megelőző távoltartás elrendelését kezdeményezi, ha azt valótlan tények alapján elrendelik szabálysértést követ el. Sztv. 181 § (1) Aki valótlan tények állításával külön törvényben meghatározott – szabálysértésnek, vagy bűncselekménynek nem minősülő – hozzátartozók közötti erőszak miatt megelőző távoltartás elrendelését kezdeményezi, ha azt valótlan tények alapján elrendelik szabálysértést követ el. A szabálysértés miatt az eljárás a rendőrség hatáskörébe tartozik. A szabálysértés miatt az eljárás a rendőrség hatáskörébe tartozik. 2015. 07. 27.28

29 A tested hozzád tartozik, téged ezért senki nem érinthet meg számodra kellemetlen módon még akkor sem, ha az a családod egy tagja! 2015. 07. 27.29

30 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "2015. 07. 27.1 A családon belüli er ő szak sértettjeinek jogi védelme Latorovszky Gábor r. alezredes rendőrségi tanácsos Bűnügyi osztályvezető."

Hasonló előadás


Google Hirdetések