Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KÖZPONTI MUNKAHELYMEGŐRZŐ TÁMOGATÁSI RENDSZER (1991. IV. tv. Flt; 6/1996. MÜM rendelet; 1/2009. MAT határozat) Németh Zsolt igazgató Nyugat-dunántúli Regionális.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KÖZPONTI MUNKAHELYMEGŐRZŐ TÁMOGATÁSI RENDSZER (1991. IV. tv. Flt; 6/1996. MÜM rendelet; 1/2009. MAT határozat) Németh Zsolt igazgató Nyugat-dunántúli Regionális."— Előadás másolata:

1 KÖZPONTI MUNKAHELYMEGŐRZŐ TÁMOGATÁSI RENDSZER (1991. IV. tv. Flt; 6/1996. MÜM rendelet; 1/2009. MAT határozat) Németh Zsolt igazgató Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szombathelyi Kirendeltség és Szolgáltató Központ

2 A TÁMOGATÁS CÉLJA A recesszió által érintett –vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megtartása, –a munkaügyi központok illetékességi területéhez tartozó, jelentősnek tekinthető (50 főt meghaladó) csoportos létszámleépítések megelőzése, –a meglévő munkahelyek megtartásának elősegítése, –a munkaadók átmeneti működési problémáinak kezelése, –a gazdasági szerkezetváltásának, foglalkoztatási struktúraváltásának segítése, –a leépítéssel veszélyeztetett munkavállalók továbbfoglalkoztatásának biztosítása a foglalkoztató munkáltatónál, illetve munkáltató személyében bekövetkezett jogutódlás eredményeként más munkáltatónál, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (Flt) 18. §-ban és a Rendelet 18/C. §-ban meghatározott támogatás nyújtásával.

3 KIK VEHETIK IGÉNYBE Az az Mt. 73. §-ában meghatározott munkaadó aki: a)a létszámleépítési szándékát - a támogatás iránti kérelem benyújtásával együtt - a felmondás közlését megelőzően legalább 30 nappal korábban a munkaügyi központhoz írásban bejelenti, és b)írásban nyilatkozik arról, hogy a foglalkoztatotti létszám megtartására irányuló intézkedései nem vezettek eredményre, és c)nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt, és d)azl érintett munkavállalót a kérelem benyújtását megelőzően legalább hat hónapja foglalkoztatja, továbbá e)vállalja a munkavállalónak a támogatás folyósítása alatti foglalkoztatását, valamint azt követően legalább a támogatott foglalkoztatás kétszeres időtartamával megegyező időtartamú továbbfoglalkoztatását * időtartamú továbbfoglalkoztatását, f)vállalja, hogy a támogatás folyósítása és a továbbfoglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt a kérelem benyújtásának időpontjában telephelyén meglévő átlagos statisztikai létszámát nem csökkenti, munkaviszony megszüntetésére a működési körében felmerülő okból rendes felmondással, illetőleg felmentéssel nem kerül sor.

4 A TÁMOGATÁS IDŐTARTAMA ÉS MÉRTÉKE ÉS FINANSZÍROZÁSA Időtartama: legfeljebb 4 hónap; Mértéke: a bér és járulékok 25-75%-a (speciális esetben 50- 90 %) de legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér összegének 135 %-a (2009-ben 96 525 Ft) személyenként. A támogatás a de minimis hatálya alá tartozik. A támogatást havonta utólag finanszírozza a területileg illetékes kirendeltség a ténylegesen kifizetett bér és járulékok elszámolását követően, legfeljebb a megállapított támogatás erejéig.

5 ELŐÍRT FELTÉTELEK A munkaadó kérelméhez mellékel, a foglalkoztatási szervezet részére elkészített üzleti tervet, valamint a támogatott időszakot követő továbbfoglalkoztatásra és a foglalkoztatás hosszabb távú stabilizálására egyfajta kibontakozási stratégiát – benne humánerőforrást érintő elképzeléseket részletezve (munkaerő-gazdálkodás, bérezés, képzés stb.); Vállalja a munkavállalóknak a támogatás folyósítása alatti foglalkoztatását, valamint azt követően legalább a támogatott foglalkoztatás kétszeres időtartamával megegyező időtartamú továbbfoglalkoztatását.

6 A MINISZTER ÁLTAL ELŐÍRHATÓ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK A miniszter dönthet a legalább a támogatott foglalkoztatás kétszeres időtartamával megegyező időtartamú továbbfoglalkoztatás megemeléséről, és a megemelt időtartam válik a támogatás feltételévé. arról, hogy külön forrás csak abban az esetben biztosítható a Regionális Munkaügyi Központnak, ha a munkahelymegőrzés célú támogatásához az MPA foglalkoztatási alaprész decentralizált keretéből is hozzájárulnak. munkaügyi központ által igényeltnél kisebb összegű forrás is odaítéléséről.

7 A TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE ÉS MEGÁLLAPÍTÁSA Legalább 50 fő munkavállalót érintő intézkedés esetén alkalmazható; A támogatás iránti kérelmet a területileg illetékes kirendeltséghez kell a munkáltatónak benyújtani → javasolt támogatás esetén a Regionális Munkaügyi Központ nyújt be Forrásbiztosítási Kérelmet a SZMM- hez; → értékelő bizottság véleménye alapján a miniszter dönt a forrás biztosításáról és esetlegesen a megszabott egyéb feltételekről; → a miniszter által meghatározott feltételek és forrás biztosítás alapján a területileg illetékes kirendeltség dönt a támogatás megítéléséről és szerződést köt a támoatást igénylő munkáltatóval.

8 Köszönöm a figyelmet! Németh Zsolt igazgató Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szombathelyi Kirendeltség és Szolgáltató Központ


Letölteni ppt "KÖZPONTI MUNKAHELYMEGŐRZŐ TÁMOGATÁSI RENDSZER (1991. IV. tv. Flt; 6/1996. MÜM rendelet; 1/2009. MAT határozat) Németh Zsolt igazgató Nyugat-dunántúli Regionális."

Hasonló előadás


Google Hirdetések