Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Aktív támogatási eszközök Munkáltatói Fórum Városi Művelődési Központ 2012. február 29.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Aktív támogatási eszközök Munkáltatói Fórum Városi Művelődési Központ 2012. február 29."— Előadás másolata:

1 Aktív támogatási eszközök Munkáltatói Fórum Városi Művelődési Központ 2012. február 29.

2  Munkahelyteremtő támogatás a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására kiírt pályázat. Kódjele: NFA-2012-KKV  Munkahelymegőrző támogatás  Központi és Decentralizált Alapból finanszírozott  TÁMOP 1.1.2 Társadalmi Megújulás Operatív Program „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért” elnevezésű projekt  Szakképzetséggel rendelkező pályakezdő álláskeresők munkatapasztalt-szerzés támogatása Téma vázlat:

3 Munkahelyteremtő támogatás  A támogatás pályázati úton nyújtható, feltétele az elvárt béremelést teljes körűen végrehajtó mikro-, kis- és közepes vállalkozások részére max. 2,5 millió Ft/új munkahely mértékig.  Benyújtható: 2012.02.08.-2012.03.30. 2 pld. postai úton TMKH Munkaügyi Központja 7100 Szekszárd, Szent I. tér 11-13.

4 Munkahelyteremtő támogatás  A támogatás feltételei hasonlóak a 2011. évben alkalmazottakhoz!  A támogatás vissza nem térítendő.  elszámolható költségek: új műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések, felszerelések, immateriális javak közül a találmány, szabadalom, know-how során felmerülő a Számviteli törvény szerint elszámolható költségek;

5 Munkahelyteremtő támogatás  A beruházást legkésőbb 11.30-ig bef.  Beruházás befejezését követően 90 nap tervezett létszámbővítés megvalósítása  Legalább 2 fő teljes munkaidős bőv.  Építési beruházásnál (benyújtáskor elvi) jogerős hat.eng. a hatósági szerződés megkötésének felt.  A beruházást a pályázó támogatásra jogosultságáról szóló értesítés átvételét követően kezdi meg

6 Munkahelyteremtő támogatás  15 M Ft alatt nem kell biztosíték (a legalább 3 éve működő és abból 2 évet pozitív eredménnyel záró vállalkozások részére), elegendő a beszedési megbízásra adott felhatalmazó nyilatkozat;  3 éves fenntartási,  2 éves foglalkoztatási kötelezettség; a foglakoztatás lényege nem személyhez kötődik, a támogatásban lehet a kiesett személyt pótolni, cserélni  25% saját forrás

7 Munkahelyteremtő támogatás Alaptámogatásként, nem regisztrált álláskereső személy esetén 1,4 millió Ft/új munkahely. Az alaptámogatáson kívül az alábbi kiegészítő támogatásokra lehet pályázni, külön-külön, illetve halmozottan: 1. amennyiben a beruházás hátrányos helyzetű kistérségekben, településeken valósul meg, új munkahelyenként 200 ezer Ft, 2. amennyiben a beruházás a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben, továbbá a leghátrányosabb helyzetű kistérségekkel azonos elbánásban részesített településeken valósul meg, új munkahelyenként 300 ezer Ft 3. amennyiben a beruházás befejezését követően a munkaügyi kirendeltségeken nyilvántartásban lévő kiközvetített álláskeresők foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, új munkahelyenként 500 ezer Ft, 4. amennyiben a 1-3. pontban meghatározott álláskeresők közül a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, ennek hiányában a roma érdekképviseleti vagy a roma civil szervezet vagy az etnikai szószóló ajánlására a pályázó roma munkavállaló foglalkoztatását vállalja, új munkahelyenként 300 ezer Ft, 5. amennyiben a beruházás szabad vállalkozási zónában valósul meg, új munkahelyenként 400 ezer Ft.

8 Munkahelyteremtő támogatás  A beruházási projekthez legfeljebb 120 M Ft támogatás igényelhető, hátrányos és LH helyzetű kistérségek esetében 240 M Ft.  Elérhető a www.munka.hu, www.kormany.huwww.munka.hu www.kormany.hu  Információ KH Munkaügyi Központjában és kirendeltségein.  Pályázat benyújtása 2 példányban és CD-n a beruházás helye szerinti MK részére március 30-ig postán.  Döntés 2012. május 30. NGM

9 Központi munkahelymegőrző  Átmenetileg nehéz gazdálkodási helyzetbe került vállalkozások részére központi mhm pályázat, az elvárt béremelést teljes körűen végrehajtó, min. 50 főt foglalkoztatók.  A mértéke a bérköltség 50 %-a, havi mértéke munkavállalónként a kötelező legkisebb munkabér legfeljebb 120 %-a, azaz 111.600 Ft.  Benyújtható: 2012.02.14-2012.06.30.  Információ: www.munka.hu és KHMKwww.munka.hu

10 Munkahelymegőrző támogatás Decentralizált Foglalkoztatási Alapból kérelemre  Feltételek: a) a munkaviszony megszüntetésére irányuló szándékát - a támogatás iránti kérelem benyújtásával együtt - a felmondás közlését megelőzően legalább 30 nappal korábban a munkaügyi központ kirendeltségéhez írásban bejelenti, és b) írásban nyilatkozik arról, hogy a foglalkoztatotti létszám megtartására irányuló intézkedései nem vezettek eredményre, és c) nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt, és d) a felmondással érintett munkavállalót a kérelem benyújtását megelőzően legalább hat hónapja foglalkoztatja, továbbá e) vállalja a munkavállalónak a támogatás folyósítása alatti foglalkoztatását, valamint azt követően legalább a támogatott foglalkoztatás időtartamával megegyező időtartamú továbbfoglalkoztatását, f) vállalja, hogy a támogatás folyósítása és a továbbfoglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt a telephelyén, a kérelem benyújtását megelőző hónapban meglévő átlagos statisztikai állományi létszámát nem csökkenti, és a munkaviszony megszüntetésére a működési körében felmerülő okból rendes felmondással, illetőleg felmentéssel vagy közös megegyezéssel nem kerül sor.

11 Munkahelymegőrző támogatás  Támogatás mértéke: alapesetben munkabér és szha 25-75%-a (max. min.b.150%-a) 50-90%- os támogatás kötelező legkisebb munkabér illetve megváltozott munkaképességű esetében illetve csökkentett munkakidős mv. esetében.  Támogatási idő legfeljebb egy év  De minimis támogatás  Kérelem kötelező mellékletei mérleg beszámoló, kibontakoztatási stratégia stb.  Kérelemre indul, bővebb információ a kirendeltségen

12 Tolna megyében a TÁMOP 1.1.2-11/1 Decentralizált program keretében rendelkezésre álló források alapján a munkáltatók részére az alábbi támogatások állapíthatók meg  50 év feletti álláskereső foglalkoztatásához biztosított támogatás  Bérköltség támogatás (munkatapasztalat munkagyakorlat szerzés támogatására)  Bértámogatás (hagyományos bértámogatás)  Munkába járáshoz kapcsolódó utazási költségek megtérítése,

13 TÁMOP 1.1.2.  Alacsony iskolázottságú (1. célcsoport)  Fiatal, pályakezdő (2. célcsoport)  50 év feletti (3. célcsoport)  Gyes-ről, Gyed-ről, illetve ápolási díjról visszatérő (4. célcsoport)  Foglalkoztatás helyettesítő támogatásban részesülő (5. célcsoport)  Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetett (6. célcsoport.)

14 TÁMOP 1.1.2. 50 év feletti álláskereső foglalkoztatásához biztosított bérköltség támogatás (de minimis):  3 hónapig: a munkabér és szociális hozzájárulási adó 100 százalékos megtérítése, maximum a minimálbér kétszerese és annak szociális hozzájárulási adója erejéig,  3 hónapig: a munkabér és szociális hozzájárulási adó legfeljebb 50 százalékos mértékű támogatása, maximum a minimálbér kétszerese és annak szociális hozzájárulási adója erejéig,  3 hónapig: szociális hozzájárulási adó támogatás, maximum a minimálbér kétszeresére számolt szociális hozzájárulási adó erejéig.  Ha roma származású a munkavállaló akkor 3X4 hónap a támogatás  + munkába járáshoz kapcsolódó utazási költségek megtérítése,

15 TÁMOP 1.1.2 Bérköltség támogatás (munkatapasztalat munkagyakorlat szerzés támogatására)  Munkabér és szociális hozzájárulási adó 100%-ban  maximum 90 napig  Csak az 1 és 2-es illetve a 4, 5, és a 6-os célcsoportban tartozónak adható, ha roma származású  + munkába járáshoz kapcsolódó utazási költségek megtérítése,

16 Bértámogatás:  a program valamely célcsoportjának megfelelő, valamint a 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet szerint hátrányos helyzetűnek is minősülő álláskeresők esetében alkalmazható ( újabba 8 kategória),  havi 70%-os bér- és szociális hozzájárulási adó támogatása (maximum a minimálbér kétszerese és a kapcsolódó szociális hozzájárulási adó erejéig)  időtartama 6 hónap (melyet 3 havi továbbfoglalkoztatás követ)  Ha roma származású a munkavállaló, akkor 8+4 hónap a támogatás  + munkába járáshoz kapcsolódó utazási költségek megtérítése, TÁMOP 1.1.2.

17 A szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének támogatására  szakképzett pályakezdő esetében megfelelő munkatapasztalat szerzése  legalább napi 4 órás munkaviszony  legalább 90 napig nyilvántartott álláskereső  tervezett foglalkoztatás 365 nap  Támogatás:  9 hónap mv. megszűnik a támogatásból fennmaradó idő  A foglalkoztatással kapcsolatos bérköltség 75%-a amely nem haladhatja meg a  Alapszintű szakképesítés 88.583,- Ft  Középszintű, középfokú szakképesítés 104.625,- Ft  Emelt szintű, vagy felsőfokú szakképesítés 139.500,- Ft

18 Támogatásokra esetében érvényes általános irányok:  A foglalkoztatók egyéb START, illetve más szociális hozzájárulást biztosító támogatásokkal kombinálhatják a támogatásokat Vannak alapkövetelmények, melynek minden esetben meg kell felelni, mint:  rendezett munkaügyi kapcsolatnak megfelel  köztartozás mentesség,  közpénz nyújtotta támogatások,  munkabér nettó értékének megőrzéséhez nyújtott támogatás, stb.  nem áll csőd, illetve felszámolás alatt  Támogatás minden esetben nyilvántartott álláskereső esetén a foglalkoztatás megkezdését megelőzően igényelhető  Álláskeresők után igényelhető támogatások minden esetben havonta utólag igényelhetők

19 www.munka.hu

20 www.ddrmk.hu/tolnamegye

21 Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Bencsicsné Tóth Krisztina kirendeltségvezető Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának Tamási Kirendeltsége Tel.: 74/570-281, Fax: 74/473-350 Mobil: 30/3302908 E-mail: bencsics@lab.hu


Letölteni ppt "Aktív támogatási eszközök Munkáltatói Fórum Városi Művelődési Központ 2012. február 29."

Hasonló előadás


Google Hirdetések