Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Aktív támogatási eszközök

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Aktív támogatási eszközök"— Előadás másolata:

1 Aktív támogatási eszközök
Munkáltatói Fórum Városi Művelődési Központ 2012. február 29.

2 Téma vázlat: Munkahelyteremtő támogatás
a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására kiírt pályázat. Kódjele: NFA-2012-KKV Munkahelymegőrző támogatás Központi és Decentralizált Alapból finanszírozott TÁMOP Társadalmi Megújulás Operatív Program „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért” elnevezésű projekt Szakképzetséggel rendelkező pályakezdő álláskeresők munkatapasztalt-szerzés támogatása

3 Munkahelyteremtő támogatás
A támogatás pályázati úton nyújtható, feltétele az elvárt béremelést teljes körűen végrehajtó mikro-, kis- és közepes vállalkozások részére max. 2,5 millió Ft/új munkahely mértékig. Benyújtható: 2 pld. postai úton TMKH Munkaügyi Központja 7100 Szekszárd, Szent I. tér

4 Munkahelyteremtő támogatás
A támogatás feltételei hasonlóak a évben alkalmazottakhoz! A támogatás vissza nem térítendő. elszámolható költségek: új műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések, felszerelések, immateriális javak közül a találmány, szabadalom, know-how során felmerülő a Számviteli törvény szerint elszámolható költségek;

5 Munkahelyteremtő támogatás
A beruházást legkésőbb ig bef. Beruházás befejezését követően 90 nap tervezett létszámbővítés megvalósítása Legalább 2 fő teljes munkaidős bőv. Építési beruházásnál (benyújtáskor elvi) jogerős hat.eng. a hatósági szerződés megkötésének felt. A beruházást a pályázó támogatásra jogosultságáról szóló értesítés átvételét követően kezdi meg

6 Munkahelyteremtő támogatás
15 M Ft alatt nem kell biztosíték (a legalább 3 éve működő és abból 2 évet pozitív eredménnyel záró vállalkozások részére), elegendő a beszedési megbízásra adott felhatalmazó nyilatkozat; 3 éves fenntartási, 2 éves foglalkoztatási kötelezettség; a foglakoztatás lényege nem személyhez kötődik, a támogatásban lehet a kiesett személyt pótolni, cserélni 25% saját forrás Beruházást követő 90 napon belül a létszámbővítést meg kell valósítani.

7 Munkahelyteremtő támogatás
Alaptámogatásként, nem regisztrált álláskereső személy esetén 1,4 millió Ft/új munkahely. Az alaptámogatáson kívül az alábbi kiegészítő támogatásokra lehet pályázni, külön-külön, illetve halmozottan: amennyiben a beruházás hátrányos helyzetű kistérségekben, településeken valósul meg, új munkahelyenként 200 ezer Ft, amennyiben a beruházás a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben, továbbá a leghátrányosabb helyzetű kistérségekkel azonos elbánásban részesített településeken valósul meg, új munkahelyenként 300 ezer Ft amennyiben a beruházás befejezését követően a munkaügyi kirendeltségeken nyilvántartásban lévő kiközvetített álláskeresők foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, új munkahelyenként 500 ezer Ft, amennyiben a 1-3. pontban meghatározott álláskeresők közül a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, ennek hiányában a roma érdekképviseleti vagy a roma civil szervezet vagy az etnikai szószóló ajánlására a pályázó roma munkavállaló foglalkoztatását vállalja, új munkahelyenként 300 ezer Ft, amennyiben a beruházás szabad vállalkozási zónában valósul meg, új munkahelyenként 400 ezer Ft.

8 Munkahelyteremtő támogatás
A beruházási projekthez legfeljebb 120 M Ft támogatás igényelhető, hátrányos és LH helyzetű kistérségek esetében 240 M Ft. Elérhető a Információ KH Munkaügyi Központjában és kirendeltségein. Pályázat benyújtása 2 példányban és CD-n a beruházás helye szerinti MK részére március 30-ig postán. Döntés május 30. NGM Munkaügyi Központ felelős szakügyintézői: Gárgyánné Germán Jolán, Péti Tamás, elérhetőség 74/

9 Központi munkahelymegőrző
Átmenetileg nehéz gazdálkodási helyzetbe került vállalkozások részére központi mhm pályázat, az elvárt béremelést teljes körűen végrehajtó, min. 50 főt foglalkoztatók. A mértéke a bérköltség 50 %-a, havi mértéke munkavállalónként a kötelező legkisebb munkabér legfeljebb 120 %-a, azaz Ft. Benyújtható: Információ: és KHMK

10 Munkahelymegőrző támogatás
Decentralizált Foglalkoztatási Alapból kérelemre Feltételek: a) a munkaviszony megszüntetésére irányuló szándékát - a támogatás iránti kérelem benyújtásával együtt - a felmondás közlését megelőzően legalább 30 nappal korábban a munkaügyi központ kirendeltségéhez írásban bejelenti, és b) írásban nyilatkozik arról, hogy a foglalkoztatotti létszám megtartására irányuló intézkedései nem vezettek eredményre, és c) nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt, és d) a felmondással érintett munkavállalót a kérelem benyújtását megelőzően legalább hat hónapja foglalkoztatja, továbbá e) vállalja a munkavállalónak a támogatás folyósítása alatti foglalkoztatását, valamint azt követően legalább a támogatott foglalkoztatás időtartamával megegyező időtartamú továbbfoglalkoztatását, f) vállalja, hogy a támogatás folyósítása és a továbbfoglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt a telephelyén, a kérelem benyújtását megelőző hónapban meglévő átlagos statisztikai állományi létszámát nem csökkenti, és a munkaviszony megszüntetésére a működési körében felmerülő okból rendes felmondással, illetőleg felmentéssel vagy közös megegyezéssel nem kerül sor.

11 Munkahelymegőrző támogatás
Támogatás mértéke: alapesetben munkabér és szha 25-75%-a (max. min.b.150%-a) 50-90%-os támogatás kötelező legkisebb munkabér illetve megváltozott munkaképességű esetében illetve csökkentett munkakidős mv. esetében. Támogatási idő legfeljebb egy év De minimis támogatás Kérelem kötelező mellékletei mérleg beszámoló, kibontakoztatási stratégia stb. Kérelemre indul, bővebb információ a kirendeltségen

12 50 év feletti álláskereső foglalkoztatásához biztosított támogatás
Tolna megyében a TÁMOP /1 Decentralizált program keretében rendelkezésre álló források alapján a munkáltatók részére az alábbi támogatások állapíthatók meg 50 év feletti álláskereső foglalkoztatásához biztosított támogatás Bérköltség támogatás (munkatapasztalat munkagyakorlat szerzés támogatására) Bértámogatás (hagyományos bértámogatás) Munkába járáshoz kapcsolódó utazási költségek megtérítése,

13 TÁMOP 1.1.2. Alacsony iskolázottságú (1. célcsoport)
Fiatal, pályakezdő (2. célcsoport) 50 év feletti (3. célcsoport) Gyes-ről, Gyed-ről, illetve ápolási díjról visszatérő (4. célcsoport) Foglalkoztatás helyettesítő támogatásban részesülő (5. célcsoport) Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetett (6. célcsoport.)

14 TÁMOP 50 év feletti álláskereső foglalkoztatásához biztosított bérköltség támogatás (de minimis): 3 hónapig: a munkabér és szociális hozzájárulási adó 100 százalékos megtérítése, maximum a minimálbér kétszerese és annak szociális hozzájárulási adója erejéig, 3 hónapig: a munkabér és szociális hozzájárulási adó legfeljebb 50 százalékos mértékű támogatása, maximum a minimálbér kétszerese és annak szociális hozzájárulási adója erejéig, 3 hónapig: szociális hozzájárulási adó támogatás, maximum a minimálbér kétszeresére számolt szociális hozzájárulási adó erejéig. Ha roma származású a munkavállaló akkor 3X4 hónap a támogatás + munkába járáshoz kapcsolódó utazási költségek megtérítése,

15 TÁMOP 1.1.2 Bérköltség támogatás (munkatapasztalat munkagyakorlat szerzés támogatására) Munkabér és szociális hozzájárulási adó 100%-ban maximum 90 napig Csak az 1 és 2-es illetve a 4, 5, és a 6-os célcsoportban tartozónak adható, ha roma származású + munkába járáshoz kapcsolódó utazási költségek megtérítése,

16 TÁMOP Bértámogatás: a program valamely célcsoportjának megfelelő, valamint a 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet szerint hátrányos helyzetűnek is minősülő álláskeresők esetében alkalmazható ( újabba 8 kategória), havi 70%-os bér- és szociális hozzájárulási adó támogatása (maximum a minimálbér kétszerese és a kapcsolódó szociális hozzájárulási adó erejéig) időtartama 6 hónap (melyet 3 havi továbbfoglalkoztatás követ) Ha roma származású a munkavállaló, akkor 8+4 hónap a támogatás + munkába járáshoz kapcsolódó utazási költségek megtérítése,

17 A szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének támogatására
szakképzett pályakezdő esetében megfelelő munkatapasztalat szerzése legalább napi 4 órás munkaviszony legalább 90 napig nyilvántartott álláskereső tervezett foglalkoztatás 365 nap Támogatás: 9 hónap mv. megszűnik a támogatásból fennmaradó idő A foglalkoztatással kapcsolatos bérköltség 75%-a amely nem haladhatja meg a Alapszintű szakképesítés ,- Ft Középszintű, középfokú szakképesítés ,- Ft Emelt szintű, vagy felsőfokú szakképesítés ,- Ft

18 Támogatásokra esetében érvényes általános irányok:
A foglalkoztatók egyéb START, illetve más szociális hozzájárulást biztosító támogatásokkal kombinálhatják a támogatásokat Vannak alapkövetelmények, melynek minden esetben meg kell felelni, mint: rendezett munkaügyi kapcsolatnak megfelel köztartozás mentesség , közpénz nyújtotta támogatások, munkabér nettó értékének megőrzéséhez nyújtott támogatás, stb. nem áll csőd, illetve felszámolás alatt Támogatás minden esetben nyilvántartott álláskereső esetén a foglalkoztatás megkezdését megelőzően igényelhető Álláskeresők után igényelhető támogatások minden esetben havonta utólag igényelhetők

19

20

21 Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
Bencsicsné Tóth Krisztina kirendeltségvezető Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának Tamási Kirendeltsége Tel.: 74/ , Fax: 74/ Mobil: 30/


Letölteni ppt "Aktív támogatási eszközök"

Hasonló előadás


Google Hirdetések