Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A munkavégzéssel kapcsolatos legfontosabb munkavédelmi ismeretek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A munkavégzéssel kapcsolatos legfontosabb munkavédelmi ismeretek"— Előadás másolata:

1 A munkavégzéssel kapcsolatos legfontosabb munkavédelmi ismeretek
Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Geisz József

2 1993. évi XCIII. törvény (Mtv.)
„A munkáltató a felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért” 1993. évi XCIII. törvény (Mtv.)

3 A munkába állás feltételei:
orvosi alkalmasság munkavédelmi oktatás

4 Orvosi alkalmassági vizsgálat:
18 év alatti munkavállaló esetében mindig szükséges foglalkoztathatósági munkaköri alkalmassági szakvélemény vizsgálat (egyszerűsített foglalkoztatásnál)

5 Orvosi alkalmassági vizsgálat
Foglalkozás-orvostan szakorvos végezheti. A munkaköri alkalmassági vizsgálat költségei a munkáltatót terhelik. Csak a vizsgálatot kezdeményező munkáltatónál, meghatározott munkakörben használható, az orvos által meghatározott időtartamig. A foglalkoztathatósági szakvélemény költségeit a vizsgálatot kezdeményező állja. Bármely munkáltatónál felhasználható, de csak 1 évig.

6

7

8 Munkavédelmi oktatás Elvégzése a munkáltató kötelezettsége
munkába álláskor munkahely, munkakör vagy a munkavégzés körülményeinek megváltozásakor (pl. új munkaeszköz használatakor)

9 Munkavédelmi oktatás elvégzését írásban dokumentálni kell
az oktatásról készült jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az oktatás tematikáját az oktatásról készült jegyzőkönyvet az oktatást végzőnek és az oktatottaknak is alá kell írni

10 Munkavédelmi oktatás Minimális tartalma:
a munkáltatók és a munkavállalók jogai és kötelezettségei (Mvt. IV. fejezet) az adott munkahelyen a biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek (Biztonsági szabályzatok, munkavédelmi kockázatértékelés) egyéni védőeszközök használatával kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek tiltott munkatevékenységekkel kapcsolatos szabályok munkabalesetek bejelentésével, kivizsgálásával és nyilvántartásával kapcsolatos szabályok (Mvt. V. fejezet)

11 Egyéni védőeszközök szükségességét jogszabály előírása vagy a munkáltató munkavédelmi kockázatértékelése, egyéni védőeszköz szabályozás (Biztonsági Adatlap) alapján lehet eldönteni ingyenesen történő biztosítása a munkáltató feladata pénzben nem váltható meg kihordási ideje nincs karbantartás, tisztítás, javítás, csere a munkáltató feladata a munkavállaló felelős a megfelelő módon történő használatáért, de erről ki kell oktatni, tájékoztatót és használati utasítást részére át kell adni

12

13 Tiltott munkatevékenységek
Fiatal munkavállalók esetében: nehéz fizikai munka (anyagmozgatás max.: 15kg, csak sík terepen, legfeljebb a munkaidő 50%-ában) időkényszerben, periódikusan ismétlődő (szalagszerű) munka magas hőmérsékletű munkahelyen végzett munka (hőségriadó) hideg munkakörnyezetben (hűtőház) végzett munka rezgéskeltő munkaeszközökkel végzett munka zajban végzett munka (ahol hallásvédelem szükséges) mérgező hatású vegyi anyagokkal végzett munka porképződéssel járó munka (kvarcpor, azbeszt)

14

15 Tiltott munkatevékenységek
Veszélyjelzések:

16 Tiltott munkatevékenységek
Veszélyjelzések (CLP):

17 Munkabaleset bejelentés
minden munkahelyen történt balesetet (sérülést) jelenteni kell a munkavégzés irányítójának, a munkatárs balesetét is a munkáltatónak minden bejelentett balesetet nyilvántartásba kell vennie A nyilvántartás adatai: sérült személyes adatai, baleset időpontja, helyszíne, leírása, a sérült ellátására tett intézkedés a sérült folytatta-e a munkáját

18 Munkabaleset bejelentése, kivizsgálása
ha a baleset munkaképtelenséggel jár a munkáltatónak ki kell vizsgálnia és munkabaleseti jegyzőkönyvet kell kitöltenie a munkabaleseti jegyzőkönyv egy példányát a sérült munkavállalónak át kell adnia a jegyzőkönyv kitöltésének és átadásának legkésőbbi időpontja a balesetet követő hónap 8. napja

19

20 Munkabaleset bejelentése, kivizsgálása
ha a munkáltató tárgyhót követő hónap 8. napjáig nem adja át a jegyzőkönyvet és arról sem ad írásbeli tájékoztatást, hogy ennek mi az oka a munkavédelmi hatósághoz lehet fordulni a munkavédelmi hatósághoz lehet fordulni abban az esetben is, ha a munkáltató írásban azt közli, hogy a balesetet nem tekinti munkabalesetnek a munkavédelmi hatósághoz fordulhat az is, aki nem ért egyet a munkabaleseti jegyzőkönyvben leírtakkal (a munkáltató balesetvizsgálatával) Elévülési idő: 3 év

21 Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály
Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztály

22 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A munkavégzéssel kapcsolatos legfontosabb munkavédelmi ismeretek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések