Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Idősek elszigetelődése, a generációk szétválása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Idősek elszigetelődése, a generációk szétválása"— Előadás másolata:

1 Idősek elszigetelődése, a generációk szétválása
SSF konferencia Marosvásárhely Idősek elszigetelődése, a generációk szétválása Kmetti Béláné intézményvezető Szociálpolitikai Szakértő SSF Magyarországi Elnökségi tagja Debrecen Idősek Háza

2 „Szeresd egészségedet, mert ez a jelen.
Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd szüleid egészségét, mert a múlton épül fel a jelen és a jövő.” /Bárczi Gusztáv/

3 WHO egészséges öregedés
A WHO Egészséges Városok Egészséges öregedésre adott meghatározása elismeri az emberek esélyegyenlőségre és egyenlő bánásmódra vonatkozó jogát minden vonatkozásban, különösen miközben előrehaladnak a korban. Ezzel összecseng, hogy a es időszakra szóló Idősügyi Nemzeti Stratégia a magyarországi időspolitika egyik legfontosabb megoldandó kérdésének az időskorúak diszkriminációjának megszüntetését és esélyegyenlőségének megteremtését tartja: „Ma még sok idősebb ember ki van téve a társadalmi kirekesztés valamelyik kockázatának: elszigetelődés, egészségi problémák, hozzáférés az ellátásokhoz. A társadalmi részvétel azt is jelenti, hogy az egyén milyen mértékben, milyen intenzitással és hányféleképpen használja fel képességeit, tudását, egyéniségének sajátos adottságait más emberek, szűkebb vagy tágabb közösségek hasznos szolgálatára, gazdagítására, illetve milyen mértékben veszi igénybe mások adottságait saját élete alakításában. Ebben az értelemben a társadalmi részvétel, illetve a közösségileg aktív lét azt feltételezi, hogy az egyén tevőlegesen befolyásolja nemcsak saját maga, hanem a különböző közösségek életét, hozzáadja tudását, normáinak érvényesítését, munkáját, bizalmát, egyéniségének színét, jellegét a közösség egészéhez.”

4 Europai bizottság Az Aktív öregedés az Európai Bizottság szerint az élethosszig való tanulás, a hosszabb ideig folytatott munka, a későbbi nyugdíjba vonulást követő aktív élet és a képességfokozó és készségfenntartó tevékenységekben való részvétel.

5 Egészséges öregedés 5 fő alapelvét az alábbiakban határozták meg:
1. Az idős emberek alapvető értéket jelentenek a társadalom számára. Erőforrást jelentenek, fizetett vagy nem fizetett állásban, önkéntesként dolgoznak, gondozzák a családtagokat és barátokat, informális munkákat végeznek szervezetekben. A kor miatti diszkriminációt EU jogszabályok tiltják, de a végrehajtására és oktatására szükség van. 2. Sosem túl késő előmozdítani az egészséget. Az egészséget ösztönző beavatkozások meghosszabbíthatják az életet és javíthatják az életminőséget, és ez még magas életkorban is lehetséges. Számos megelőző program és beavatkozás kizárja az időseket. 3. Méltányosság az egészségben. Az élet kései szakaszában felmerülő egészségi egyenlőtlenségek kezelését és az idősek életét jellemző társadalmi-gazdasági meghatározókat kell a tevékenységek középpontjába állítani. Az idősekre jellemző egészség méltányosság kifejezetten tartalmazza az idősekkel szembeni diszkrimináció tilalmát. 4. Önrendelkezés és személyes irányítás. Ez az egész élet során lényeges az emberi méltóság és integritás megőrzéséhez. Minden egyénnek lehetőséget kell kapnia az önfejlesztésre és részt kell vennie az őt érintő döntések meghozatalában. 5. Sokféleség. Figyelembe kell venni az idősek sokféleségét, a nemi, kulturális, etnikai, szexuális irányultsági, egészségi, fogyatékossági, és társadalmi-gazdasági állapotbeli eltéréseket, továbbá a generációs szakadékokat. Az 50 évesek és a 100 évesek között több generáció különbség van.

6

7 A WHO Stratégia és Akcióterv az egészséges öregedésért Európában, ra négy stratégiai területet határoz meg: I. Egészséges öregedés egész életen át II. Támogató környezet III. Az idős lakosságnak megfelelő egészségügyi és hosszú távú gondozási rendszerek IV. Bizonyítékok és a kutatás erősítése

8 Az idősödéshez kapcsolódó szemléletmódok között hosszú ideig volt használatos az úgynevezett deficitmodell, amely a korral járó képességek elvesztésére fókuszál involúció (öregedés) immobilitás (mozgásképtelenség) instabilitás (állásképtelenség) intellektuális hanyatlás (szellemi-értelmi) iatrogénia (orvos-egészségügyi ártalmak) Ezt a szemléletet néhány évtized alatt sikerült visszaszorítani. A változás eredményeként az idősödést nem állapotnak, hanem folyamatnak tekintjük. Az öregedési folyamatot komplex módon, biológiai- mentális-szociális perspektívában közelítjük meg.

9 Idősgondozás feladatai
idősgondozás szakmai feladatai a következő szempontok előtérbe helyezését jelenti: az életkori adottságok elfogadtatása életkori lehetőségek kiaknázására való képessé tevés, a veszteségek feldolgozása, az érdeklődés fenntartása, az életút feldolgozása, az élő kapcsolatok fejlesztése.

10 Az elöregedés folyamata és társadalmi következményei az Európai Unióban és Magyarországon
A főbb korcsoportok arányaaz EU-27 esetében 2011-ben: a 0-14 éves korosztály a népesség 15,5 %-át, a munkaképes, éves korcsoportok a lakosság 66,9 %-át, az idős korosztály, a 65-X évesek a népesség 17,5 %-át teszik ki. A 2060-ig terjedő időszakra szóló előrejelzések szerint az EU egészét tekintve a termékenységi ráta azon a szint alatt marad, amely még biztosíthatná a természetes szaporodást. Az élettartam kitolódik. A férfiak születéskor várható élettartama az EU-ban átlagosan 2010-ben 76,7 év volt, ban várhatóan 84,6 év lesz. A nők születéskor várható élettartama a 2008-as 82,5 évről 2060-ra 89,1 évre fog növekedni.

11 elmagányosodás Az elmagányosodás jobban veszélyezteti a nőket, mint a férfiakat. A hajadonok aránya valamivel nagyobb, mint a nőtleneké, a házas nők aránya csaknem fele a férfiakénak, az özvegy nők aránya három és félszer haladja meg a férfiakét, az elváltak aránya is magasabb a nők körében, mint a férfiaknál.

12 Népszámlálási adatok az elmagányosodásról
Arra vonatkozóan, hogy milyen mértékű az idősek körében az elmagányosodás, a népszámlálási adatokból csak közvetett információkat nyerhetünk Debrecenben. Csak időskorúakból álló háztartás 7752 volt, fiatalokat és időskorúakat egyaránt tartalmazó háztartás 715 volt olyan családháztartás volt, amelyben egy, és 9895 háztartás volt, amelyben két időskorú személy élt. Forrás:HEP Debrecen

13 60 éven felüli népesség családi állapot szerinti megoszlása országosan, és Debrecenben 2011 %
Forrás: HEP a 2011-es adatok alapján

14 Generációk a jövőben A társadalom elöregedése Európa és hazánk számára is égető probléma, amely egyfelől köszönhető a csökkenő születésszámnak, másfelől annak, hogy egyre többen, egyre tovább élnek. A generációk közötti ilyen eltolódás azonban súlyos kihívások elé állítja az országokat, amin többek között az is segíthet, hogyha komolyan vesszük az aktív idősödés üzenetét. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint Magyarországon 1990-ben a 65 éves és idősebb népesség aránya 13,2 százalékot tett ki, és ez 2011-re 16,7 százalékra növekedett. A kihívást az aktív idősödés jegyében egyéni és társadalmi aktivitásnöveléssel lehet kezelni, ezért a cél az, hogy széleskörű lehetőségeket teremtsenek az idősebb korosztályok számára a közösségi cselekvésekre, a munkára, önkéntességre és elindítsák az ehhez elengedhetetlen pozitív szemléletformálás folyamatát.

15 Generációk a jövőben A tematikus év kiemelkedő esemény a generációk közötti szolidaritás és együttműködés első európai napja, vagy más néven Nemzedékek Napja. Ezen a napon családpolitikai szempontból megközelítve az aktív idősödés témakörét a nemzedékek közötti párbeszéd kerül fókuszba. Ez azért fontos kérdés, mivel a családi kötelékek sokat segíthetnek abban, hogy a gyermekes családok össze tudják egyeztetni a karriert a gyermekneveléssel, és az idősek számára is a családon belüli gondoskodást teszi lehetővé. Az ilyen családokban a nagyszülők tudnak az unokák mellett segíteni és a fiatalok tudják támogatni az idősebb generációkat. A nap célja elsősorban az, hogy elősegítse a fiatalok és az idősebb nemzedék közötti megértést azzal, hogy lehetőséget biztosít a két csoport számára a személyes tapasztalatok és az ismeretek cseréjére. Ebből a célból három szervezet, a nem kormányzati szervezetek szövetsége (AGE), az Európai Idősek Platformja és az Európai Ifjúsági Fórum a különböző generációkkal együtt tevékenykedő csoportokat szerte Európában arra ösztönözi, hogy közös tevékenységeket szervezzenek.

16 Generációk közötti szolidaritás napja
Az Európai Unió a 2012-es évet az aktív időskor és a generációk közötti szolidaritás évének nyilvánította. Az uniós kezdeményezés célja, hogy felhívja a tagállamok kormányainak és állampolgárainak figyelmét a demográfiai és az ezzel összefüggő szociális, gazdasági és társadalmi problémákra, annak érdekében, hogy újszerű megoldási javaslatokat dolgozzanak ki, megváltoztassák az időskorról alkotott felfogásunkat és aktivizálják az idősebb generációkat a jövőben. Április 29-én ünnepeljük a nemzedékek közötti szolidaritás napját, amely az aktív időskor és a generációk közötti szolidaritás európai évének egyik kiemelkedő eseménye volt. A cél az, hogy elősegítse a fiatalok és az idősebb nemzedék közötti megértést, tapasztalatcserét és hosszú távon megerősítse a családi kötelékeket, amely a gyermekvállalást és az idősebb generációk aktivitását is ösztönözheti.

17 2014 szeretetdhíd pROGRAM 2014

18 Generáciok indulása

19 Gyermekek műsora az idősek házában

20 Idősek és gyermekek

21 Másokért, egymásért, önmagunkért Szertethíd program
A Szeretethíd olyan segítségnyújtó akció, mely mindenkit vár, legyen akár idős, akár fiatal, egészséges vagy éppen fogyatékkal élő testvérünk határon innen vagy túlról. Célunk, hogy közösen tegyünk egymásért, a helyi és gyülekezeti közösségeinkért és a teremtett világért. Szeretnénk, ha a Kárpát-medence minden területén munkálkodnának kisebb- nagyobb csoportjaink szociális, fejlesztési és ökológiai területen valódi segítséget nyújtva ezzel településeknek, intézményeknek, gyülekezeteknek.

22 Vidáman, közösségben Mindezt vidáman, közösségben, egymást megismerve és egymásra jobban odafigyelve tervezzük megvalósítani. Szeretnénk rámutatni továbbá, hogy bár a jelenlegi válság következménye lehet a családok bezárkózása, magába fordulása, mégis törődnünk kell a környezetünkkel, a környezetünkben élők nehézségeivel. A helyi közösségektől való elszigetelődés folyamatát kell megelőzni, ebben kíván segíteni ez a kezdeményezés. A világ felé is bizonyságot tehetünk ilyen módon. Szeretnénk megmutatni, hogy a válság ellenére az egyház nem csak magával törődik, hanem a környezetével, másokkal is. Nem zárkózunk be, hanem nyitunk kifelé. Isten segítségét kérjük ahhoz, hogy hidat tudjunk építeni a generációk között, a segítségnyújtók és rászorulók, világ és társadalom, Isten és ember között.

23 A szeretethídról mondták
Szeretethíd olyan segítségnyújtó akció, mely mindenkit vár, legyen akár korosodó, akár fiatal, egyháztag vagy világi ember, egészséges vagy éppen fogyatékkal élő testvérünk. Szeretnénk, ha a Kárpát-medence minden területén munkálkodnának önkéntes csoportjaink azért, hogy segítsenek a rászorulókon, tegyenek környezetükért, mindeközben pedig érezzék jól magukat.

24 A Szeretethídról mondták
A közösen elvégzett munkában mindenki jól érezte magát, és kellemesen elfáradva gyönyörködtünk környezetünkben. A Szeretethíd évről évre megmutatja mindannyiunknak: lehet, sőt kell a másik emberre odafigyelve, vele szeretettel összefogva egy szép és önzetlen célt megvalósítani.

25 Szeretethíd 2015 megnyitója debrecen, idősek háza

26 Megnyitó Önkéntes diákok parkszépítésben, virágok ültetésében vesznek részt A megnyitón neves személyek, a város képviselői, a magyar református szeretetszolgálat képviselői, illetve a református püspökség köszönti az időseket, majd színművészek műsort adnak az idősek számára Sütemény osztással folytatódik a program A megnyitó rendezvény zárásaként az időseket nosztalgia villamossal körbeviszik Debrecenben

27 „Fenntartani a test töretlen egészségét, a szellem élénkségét és nyugalmát. Megőrizni ezeket a késő öregségig, amikor betegség és küzdelem nélkül a test és lélek búcsút mond egymásnak.” /van Borehaave/

28 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "Idősek elszigetelődése, a generációk szétválása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések