Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

STK – KÖLTSÉG – EREDMÉNY

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "STK – KÖLTSÉG – EREDMÉNY"— Előadás másolata:

1 STK – KÖLTSÉG – EREDMÉNY
SZÁMVITEL III. 1-2. ELŐADÁS STK – KÖLTSÉG – EREDMÉNY

2 AZ ISMERETEK FELFRISSÍTÉSE
Költség fogalma, fajtái, költségelszámolás formái Eredmény, eredmény elszámolás, eredmény megállapítás formái Készlet, STK, készletelszámolás formái EREDMÉNY MEGÁLLAPÍTÁS STK ELSZÁMOLÁS KÖLTSÉG ELSZÁMOLÁS © Deák István

3 ELSŐDLEGES 6-7. MÁSODLAGOS 5. ELSŐDLEGES 5. MÁSODLAGOS 6-7. CSAK 5.
KÖLTSÉG ELSZÁMOLÁS ELSŐDLEGES 6-7. MÁSODLAGOS 5. ELSŐDLEGES 5. MÁSODLAGOS 6-7. CSAK 5. 1-4. E/F Költségnemek 1-4. E/F Költségnemek 59. Ktgnem átvez. Szla Költséghely/viselő 1-4. E/F Költséghely/viselő 59. Ktgnem ellenszla Költségnemek © Deák István

4 EREDMÉNY MEGÁLLAPÍTÁS ÖSSZKÖLTSÉG (ÖK) SZEMLÉLET:
Árbevétel +/- AST – Termelési költségek FORGALMI KÖLTSÉG (FK) SZEMLÉLET: Árbevétel – Értékesítési költségek © Deák István

5 KÉSZLETEK RENDSZEREZÉSE
EREDET SZERINT VÁSÁROLT KÉSZLETEK KÉSZLETEK SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZLETEK © Deák István

6 KÉSZLETEK RENDSZEREZÉSE
FAJTA SZERINT VÁSÁROLT KÉSZLETEK SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZLETEK KÉSZLETEKRE ADOTT ELŐLEGEK ANYAGOK BEFEJEZETLEN TERMELÉS KÉSZTERMÉK SZÁMVITEL II. ANYAGA ÁRUK FÉLKÉSZ TERMÉK KERESKEDELMI ÁRUK GÖNGYÖLEGEK IDEGEN ÁLLATOK KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK SAJÁT © Deák István

7 KÉSZLETEK A MÉRLEGBEN B/I. KÉSZLETEK 1. Anyagok 2.
Befejezetlen termelés és félkész termékek 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 4. Késztermékek 5. Áruk 6. Készletekre adott előlegek © Deák István

8 STK ELSZÁMOLÁS ÉS ÉRTÉKELÉS
Értékben: nem Mennyiségben: nem Nincs készletszámla vezetés → Nincs évközben értékelés. Nincs analitika → Leltárkülönbözetek nem értelmezhetőek Értékben: igen Mennyiségben: nem Csak az Áruk körében jellemző! Értékben: nem Mennyiségben: igen Nincs készletszámla vezetés → Nincs évközben értékelés Analitika van. → Leltárkülönbözetek értelmezhetőek. Értékben: igen Mennyiségben: igen Készletszámla vezetés van → Évközben folyamatos értékelés Analitika van → Leltárkülönbözetek értelmezhetőek Év közben csak költségelszámolás → Év végén kötelező leltározás, leltár → ÁV elszámolás → Értékelés Év közben csak költségelszámolás → Év végén leltár (leltározás) → ÁV elszámolás könyv szerinti állománnyal → Leltárkülönbözetek elszámolása → értékelés Évközben költségelszámolás és készletmozgások tételes elszámolása → Év végén leltár (leltározás) → Leltárkülönbözetek elszámolása → Értékelés Tényleges önköltségen: - átlagmódszerek - sorrendiség Tervezett önköltségen: KÉK = tényleges önköltség – tervezett önköltség © Deák István

9 ÖSSZEGEZVE Költségelszámolás Évközi készletelszámolás
Eredmény megállapítás Szintetika Analitika KÖLTSÉGNEM Nincs Összköltség Van Forgalmi költség KÖLTSÉGHELY-KÖLTSÉGVISELŐ IS © Deák István

10 ÁTTEKINTENDŐ TÉMÁK Technikai számlák rendszere AST
STK (belső) továbbfelhasználása KÉK © Deák István

11 TECNIKAI SZÁMLÁK SZEREPE
Összekapcsolja az egyes költség számlaosztályokat Másik költség számlaosztállyal Ráfordítás számlákkal Eszközszámlákkal megőrizve a költségszámlák adattartalmát © Deák István

12 TECHNIKAI SZÁMLÁK 59. Költségnem ellenszámla
elsődleges 6-7. – másodlagos 5., szerepe: költségek másodlagos elszámolása az 5. számlaosztályban – 59. szerepe: AST számlák vezetése másodlagosan 58. – 59. vagy 59. – 58. © Deák István

13 59. Költségnem átvezetési számla csak költségnem, összköltség eljárás
szerepe: költségnemek átvezetése 8. számlaosztályba: – 59. csak költségnem, forgalmi költség eljárás szerepe: értékesítési költségek átvezetése a 8. számlaosztályba: – 59. és 85. – 59. elsődleges 5. – másodlagos 6-7., forgalmi költség eljárás szerepe: költségek másodlagos elszámolása a 6-7. számlaosztályban: 6-7. – 59. © Deák István

14 69. Költséghelyek költségeinek átvezetése
felosztott közvetett költségek átvezetése a 7. számlaosztályba: 7. – 69. fel nem osztott költségek átvezetése a 8. számlaosztályba (FK): 85. – 69. szerepe: összekapcsolja a költséghely számlákat a költségviselő, illetve ráfordítás számlákkal, így az időközi átvezetések nem befolyásolják a költséghely számlák egyenlegét © Deák István

15 Teljesítmény elszámolás
(78)-79. Tevékenységek költségeinek elszámolása elkészült teljesítmények készletre vétele: 1,2 – 79. szerepe: összekapcsolja a (saját előállítású) eszközszámlákat a kapcsolódó költségviselő számlával, így a költségviselő számlák egyenlegei időszak közben az elszámolt összes közvetlen költséget mutatják Költségviselők 79. Klen ktgek elsz. 1-2. Eszközök E Teljesítmény elszámolás Időszak közben folyamatosan Zárás Csak az időszak végén © Deák István

16 Értékesítés elszámolás
közvetlenül értékesített teljesítmények értéke átvezetése a 8. számlaosztályba (FK): – 79. szerepe: összekapcsolja a szolgáltatáshoz tartozó költségviselő számlát a hozzá tartozó ráfordítás számlával 75. Szolgáltatás ktgei 79. Klen ktgek elsz. Ért. klen ktge. E Értékesítés elszámolás Időszak közben folyamatosan Zárás Csak az időszak végén © Deák István

17 AST kimutatása szerepe többfunkciós: megfelelő tagolásával egyrészt betölti az előző pontokban említett szerepeket, másrészt biztosítja az AST közvetlen meghatározásának lehetőségét is © Deák István

18 AZ AST PROBLÉMÁJA AST = +/-STK ÁV + SEEAÉ STK ÁV = Z – NY SEEAÉ:
minden, nem STK-nak minősülő saját előállítású eszköz (tartalmi) STK sajátos állományváltozásai (technikai) © Deák István

19 AST ÉS ÖK ELJÁRÁS Fogalmilag az ÖK eljáráshoz kapcsolódik Bemutatása:
Szerepe: összemérhetővé teszi az időszak árbevételét az időszak termelési-működési költségével 5. számlaosztályban kell elszámolni Bemutatása: Lépcsőzetes formában: előjelhelyesen (+/–) Kétoldalas formában: Bevétel oldalon: STK ÁV(+) és SEEAÉ Ráfordítás oldalon: STK ÁV(–) © Deák István

20 AST ÉS FK ELJÁRÁS Forgalmi költség eljárás esetében is létezik, de közvetlenül az EK-ban nem jelenik meg Sztv. előírása: FK eljárás esetében az AST értékét, tényezőnként a KM-ben be kell mutatni, könyvviteli adatokkal alátámasztva  szükséges a nyilvántartása Lehetőségek: AST számlákat nem vezetünk: STK ÁV az STK számlák ZE és NYE különbségeként, a SEEÁÉ az érdekelt számlák megfelelő tagolásával és/vagy analitika alapján, AST számlákat is vezetünk: 58. számlacsoportban (78)-79. számla csoportban nem kizárt más változat sem © Deák István

21 AST KÖNYVELÉSI KÉRDÉSEI
STK normál mozgásai előállításból készletre vétel értékesítés Könyvelés az STK számlák és az STK ÁV számlák között Készletre vétel és értékesítés – 581. és 581. – 59. – 581. és 581. – 59. © Deák István

22 PÉLDA A NORMÁL MOZGÁSRA
Termelésből készletre vétel: 1.000 ÖK eljárás FK eljárás Ktgnemek nincs hatása STK ÁV AEE AEE 0 Értékesítés: 1.000 ÖK eljárás FK eljárás STK ÁV Ért. klen ktge AEE AEE © Deák István

23 STK speciális (sajátos) mozgásai NÖVEKEDÉSEK:
átminősítések (átsorolások) más eszközcsoportokból tárgyi eszköz próbaüzem során keletkezett készlet kísérleti fejlesztés során keletkezett készlet Tenyészállat → hízóállat Rendkívüli bevételekkel szemben többlet Egyéb bevételekkel szemben visszaírás © Deák István

24 STK speciális (sajátos) mozgásai CSÖKKENÉSEK:
Átminősítések (átsorolások) más eszközcsoportokba Tárgyi eszköz Göngyöleg Növendékállat → tenyészállat Egyéb ráfordításokkal szemben Hiány Káresemény Értékvesztés Rendkívüli ráfordításokkal szemben Apportként átadás Térítés nélküli átadás © Deák István

25 SAJÁTOS ESEMÉNYEK ELSZÁMOLÁSI KÉRDÉSEI
MEGOLDÁS(1) Könyvelés az STK számlák és a fenti gazdasági eseményhez kapcsolódó ellenszámlák között, de hol az STK ÁV számlán való könyvelés? MEGOLDÁS(2) Könyvelés az STK számlák és az STK ÁV számlák között, de hol a gazdasági eseményhez kapcsolódó számlákon való könyvelés? © Deák István

26 PÉLDA: 1.000 értékű készterméket térítés nélkül átadunk
MEGOLDÁS Két helyen kell kimutatni a hatást STK ÁV (AST) Gazdasági esemény tartalmának megfelelő számla Összességében csak egyszeres lehet a hatás Egyik hatást semlegesíteni kell Közvetlenül csak ÖK eljárás esetében okoz gondot! PÉLDA: értékű készterméket térítés nélkül átadunk ÖK ELJÁRÁS STK ÁV AST ÜTE RR AEE ÖK ELJÁRÁS STK ÁV SEEÁÉ AST ÜTE RR AEE FK ELJÁRÁS RR AEE © Deák István

27 ÁTSOROLÁSOK S T K STK ÁV S E E A É ESZKÖZ © Deák István

28 Nem értékesítési célú kiáramlások
S T K STK ÁV S E E A É ER/RR © Deák István

29 Nem termelésből való beáramlások
STK ÁV S T K EB/RB S E E A É © Deák István

30 STK TOVÁBBFELHASZNÁLÁS
Esetei: nyitó befejezetlen termelés félkész termék továbbfelhasználás Könyvelési szabály: Költségnem szerint: költségnem számlákon nem könyvelhető (költséghalmozódást okozna) → csak STK ÁV-t érintő tétel lehet Költségviselő szerint: a továbbfelhasználás a költségviselő számlákon elszámolásra kerül (lásd költségviselő számlák funkciója) KÖLTSÉGEGYEZTETÉSRE ÜGYELNI számlák egyenlege = 6-7. számlák egyenlege – nyitó befejezetlen termelés – félkész termék továbbfelhasználása © Deák István

31 KÉSZLETÉRTÉK-KÜLÖNBÖZET (KÉK)
A tervezett önköltségen való nyilvántartás esetén keletkezik. A tényleges és tervezett önköltség különbsége, azaz tervezett önköltség +/- KÉK = tényleges önköltség Értelmezhető forintban és százalékban is (adott időszakban, együttesen/átlagosan a tényleges önköltség eltérése a tervezett önköltségtől). Ha pozitív, akkor költségtöbblet Ha negatív, akkor költségmegtakarítás Elszámolása: az STK számlákhoz kapcsolódó helyesbítő számlákon © Deák István

32 Évközben folyamatosan
KÉK KÖNYVELÉSE Készletnövekedés Költségnem szerinti könyvelés 581. STK ÁV STK STK KÉK Tervezett Évközben folyamatosan Ha KÉK + Ha a KÉK – © Deák István

33 Év közben folyamatosan
KÉK KÖNYVELÉSE Készletnövekedés Költségviselő szerinti könyvelés 7. Költségviselő 79. STK elszámolás STK STK KÉK Tervezett Év közben folyamatosan tényleges Ha KÉK + Ha KÉK – © Deák István

34 KÉK KÖNYVELÉSE Készletcsökkenés tervezett önköltségen
időszakosan (legkésőbb a fordulónapon) helyesbítés a készletcsökkenésre jutó (arányos) KÉK összegével. KÉK átlagos mértéke (%) = KÉK számla egyenlege Kapcsolódó STK értéke tervezett önköltségen Készletcsökkenésre jutó (arányos) KÉK = készletcsökkenés tervezett önköltségen ∙ átlagos KÉK (%) © Deák István

35 NÉZZÜK AZ EGYES VÁLTOZATOK LÉNYEGÉT!
© Deák István

36 CSAK 5., NINCS STK ÉRTÉKELÉS, ÖK
Teendők Költségelszámolás Árbevétel elszámolása Sajátos tételek elszámolása a felmerüléskor (AST rendezése) 11/16/28/86/88. – 582. A készletváltozást évközben nem könyveljük → Év végén ÁV elszámolás © Deák István

37 CSAK 5., VAN STK ÉRTÉKELÉS, ÖK
Teendők Költségelszámolás Minden készletváltozás folyamatos elszámolása az STK ÁV számlával szemben + sajátos tételek esetében a SEEAÉ rendezése Árbevétel/bevételek elszámolása © Deák István

38 CSAK 5, VAN STK ÉRTÉKELÉS, FK
Költségelszámolás Minden készletváltozás elszámolása Elsődlegesen az STK ÁV számlával szemben, majd Átvezetés a megfelelő FK ráfordítás számlára AST rendezése a sajátos tételek esetében Árbevétel/bevételek elszámolása FNOK átvezetése © Deák István

39 C A B D C A B D E E 1-4./ X D D F F Z W W G G H H
Költségnemek STK ÁV STK C A B D C A B D E E 1-4./ X 59. Ktgnem átv. szla Ért.klen ktg D D F F Z 85. Ért.ktett ktg W W 582. S E E Á É 11,16,28. Eszközök G G 86/88. ER/RR H H © Deák István

40 ELSŐDLEGES 5, MÁSODLAGOS 6-7., VAN STK ÉRTÉKELÉS, FK
Költségelszámolás ( 5. → 6-7.) Minden készletváltozás könyvelése Elsődlegesen STK ÁV számlával szemben Másodlagosan a megfelelő számlával szemben Költségfelosztás könyvelése Árbevétel/bevételek könyvelése FNOK rendezése Kontírozási vázlat (köv. dia) © Deák István

41 Költségelszámolás 51-57. – 1-4. és 6-7. – 59.
Nyitó beflen – 231. és – 59. Költségelszámolás – 1-4. és 6-7. – 59. Fk. termék felhaszn – 236. és – 59. Költségfelosztás – 69. Készletre vétel – 581. és 59. – 79. Készletcsökkenés 581. – 25. és Értékesítés – 59. Átsorolás 11, 16, 28. – 582. Nem értékesítési célú kiáramlás 86/88. – 582. FNOK rendezése 85. – 69. folyt. köv. dián © Deák István

42 Műveleti számlák rendezése
79. – 71-75 69. – 59. – Eredményszámlák rendezése FK eljárás szerint © Deák István

43 ELSŐDLEGES 6-7, MÁSODLAGOS 5, VAN STK ÉRTÉKELÉS, FK, AST 58-ban
Költségelszámolás ( 6-7. → 5.) Minden készletváltozás könyvelése Elsődlegesen a megfelelő számlával szemben Másodlagosan az STK ÁV számlával szemben Költségfelosztás könyvelése Árbevétel/bevételek könyvelése FNOK rendezése Kontírozási vázlata (köv. dia) © Deák István

44 Költségelszámolás 6-7. – 1-4. és 51-57. – 59.
Nyitó beflen – 231. és 581. – 59. Költségelszámolás 6-7. – 1-4. és – 59. Fk. termék felhaszn – 236. és 581. – 59. Költségfelosztás – 69. Készletre vétel – 79. és 59. – 581. Készletcsökkenés Értékesítés – és 581. – 59. Átsorolás 11, 16, 28. – és 581. – 582 Nem értékesítési célú kiáramlás 86/88. – és – 582. FNOK rendezése 85. – 69. © Deák István

45 ELSŐDLEGES 6-7, MÁSODLAGOS 5, VAN STK ÉRTÉKELÉS, FK, AST 79-ben
Költségelszámolás ( 6-7. → 5.) Minden készletváltozás könyvelése Elsődlegesen 79-es számlacsoportban Másodlagosan a megfelelő számlával szemben 79. számlacsoport megfelelő tagolásával Költségfelosztás könyvelése Árbevétel/bevételek könyvelése FNOK rendezése © Deák István

46 C A B D C A B D E E 1-4./ X1 C+E D D Z A B A B 1-4./ X2 F F Z
Termelés ktge STK ÁV STK C A B D C A B D E E 1-4./ X1 793. Ért. STK átv. Ért.klen ktg C+E D D Z 794. STK felh. átv. A B A B 73. Szolgáltatás ktge 795. Klen. ért. elsz. tev. átv. 1-4./ X2 F F Z © Deák István

47 G G Z 1-4./ X3 61-68. Általános ktgek 1-4./ X4 Y Y Z
74. Egyéb saját telj. ktge SEEÁÉ /16/ Eszközök G G Z 1-4./ X3 Költségviselők ktge Általános ktgek 69. Ált. ktgek átvezetése 1-4./ X4 Y Y Z 85. Ért. ktett ktg W W © Deák István

48 LÉTEZIK MÉG Elsődleges 5, másodlagos 6-7. van STK értékelés, ÖK
Stb. Ezekkel részleteiben nem foglalkozunk © Deák István


Letölteni ppt "STK – KÖLTSÉG – EREDMÉNY"

Hasonló előadás


Google Hirdetések