Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az önkormányzatok településfejlesztési

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az önkormányzatok településfejlesztési"— Előadás másolata:

1 Az önkormányzatok településfejlesztési
és településrendezési feladatai Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítészi Iroda Fakász Tamás állami főépítész

2 A területfejlesztés és területrendezés intézményrendszere
A területfejlesztés intézményrendszere: - országos - országos - régiós - megyei - kistérségi - települési - települési A területrendezés intézményrendszere: - országos - megyei - települési

3 A terület- és település fejlesztés és rendezés összefüggései

4 2014-2020 közötti operatív programok
operatív program (indikatív megnevezés) forrás Gazdaságfejlesztési és innovációs OP (GINOP) ERFA Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) Terület- és településfejlesztési OP (TOP) Integrált közlekedésfejlesztési OP (IKOP) ERFA, KA Környezeti és energetikahatékonysági OP (KEHOP) Emberi erőforrás fejlesztési OP (EFOP) ERFA, ESZA Közigazgatási- és közszolgáltatás-fejlesztési OP (KÖFOP) KA Vidékfejlesztési program (VP) EMVA, ETHA Rászoruló személyeket támogató OP (RSZTOP) ESZA Magyar halgazdálkodási OP (MAHOP) ETHA

5 Az önkormányzatok építésügyi feladatai
Étv. 6.§ A települési önkormányzat településfejlesztési és településrendezési feladatokat lát el. Településfejlesztés településfejlesztési koncepció integrált településfejlesztési stratégia (ITS) Településrendezés (településrendezési eszközök) településszerkezeti terv (TSZT) helyi építési szabályzat (HÉSZ) és annak melléklete a szabályozási terv (SZAT)

6 Településfejlesztési feladatok (Étv. 9. §)
A településfejlesztés feladata a településen élők számára a települési élet- és környezetminőség javítása, a környezetbiztonság erősítése, a települési erőforrásokra építő, az erőforrások fenntarthatóságát biztosító, hosszú és rövid távú fejlesztési irányok, célok és az azok elérését biztosító programok és eszközök meghatározása. Településfejlesztési koncepció Hosszútávú Meghatározza a település jövőképét, környezeti, társadalmi, gazdasági és infrastrukturális átfogó fejlesztését. Tartalmi követelményei 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet mellékletében szabályozva Integrált településfejlesztési stratégia Középtávú Bevonható források ismeretében a koncepcióban meghatározott célok megvalósítását elősegítő programok. Tartalmi követelményei 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet mellékletében szabályozva Partnerségi egyeztetés

7 A településrendezés feladata
meghatározza a település összehangolt fejlődésének térbeli-fizikai kereteit, adottságait és lehetőségeit hatékonyan kihasználva elősegíti annak működőképességét a környezeti ártalmak legkisebbre való csökkentése mellett, biztosítja a település működéséhez szükséges infrastruktúra-hálózatot, biztosítja a település, településrészek megőrzésre érdemes jellegzetes, értékes szerkezetének, beépítésének, építészeti, természeti és tájképi arculatának védelmét. tervi hierarchia Országos Területrendezési Terv (OTrT) Megyei Területrendezési Terv (MTrT) Településrendezési Terv

8 Településrendezési eszközök
külön és egy időben is készíthetők helyi építési szabályzat (HÉSZ) és annak melléklete a szabályozási terv szerkezeti terv (TSZT) határozattal jóváhagyva rendelettel jóváhagyva Tervezési időtáv 10 év, felülvizsgálat 4 évente. Meghatározza: a település alakításának, védelmének lehetőségeit és fejlesztési irányait, az egyes területfelhasználási módokat, a működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését. a településszerkezeti tervvel összhangban megállapítja: a táj, az épített- és a természeti környezet, a környezeti elemek védelmével kapcsolatos területhasználati korlátozásokat, az egyes területek felhasználását és az azokon való építés rendjét és intenzitását. Partnerségi terv - határozat

9 Seregélyes nagyközség településszerkezeti terve
Seregélyes nagyközség településszerkezeti terve területfelhasználás és infrastruktúra hálózat terve beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek

10 Seregélyes nagyközség szabályozási terve
Seregélyes nagyközség szabályozási terve beépítési lehetőségek szabályozása (HÉSZ) köz és magán használatú területek lehatárolása

11 A településrendezési eszközök időbeli hatálya átmeneti rendelkezések

12 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "Az önkormányzatok településfejlesztési"

Hasonló előadás


Google Hirdetések