Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Előadó: Semperger Kinga Semperger Kinga KKV Fejlesztési szakértő, nemzetközi projektek A ProjectMine Gazdasági Tanácsadó Kft., ügyvezetője Kreatív források.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Előadó: Semperger Kinga Semperger Kinga KKV Fejlesztési szakértő, nemzetközi projektek A ProjectMine Gazdasági Tanácsadó Kft., ügyvezetője Kreatív források."— Előadás másolata:

1 Előadó: Semperger Kinga Semperger Kinga KKV Fejlesztési szakértő, nemzetközi projektek A ProjectMine Gazdasági Tanácsadó Kft., ügyvezetője Kreatív források és Innovatív projektmenedzsment 2014 – 2020 „A Z Ú J H ORIZONT ”

2 A KKV- K SZEREPE E URÓPÁBAN „THINK SMALL FIRST” …than create the Big Idea! Európában 20 millió KKV tevékenykedik Az üzleti vállalkozások 99%-a KKV Ezen vállalkozások kulcsszereplők: -Gazdasági növekedésben -Innovációban -Foglalkoztatásban -Szociális integrációban Az Európai Unió 2014-2020-as célja a KKV-k piacán: -Realizálni a KKV-k potenciálját és elősegíteni a FENNTARTHATÓ növekedésüket Policy: „Small Business Act for Europe” http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0394:FIN:EN:PDF

3 Családi, induló, mikró és fiatal vállalkozások elindulásának és sikerélmények elősegítése pld: „Erasmus for Young Entrepreneur” Vállalkozói kultúra színtereinek fejlesztése, oktatási, mentor programok kialakítása pld: NKFIH Coach Klub, Mentor hálózatok, Oktatási programok „Best Practice” alapú projektek pld: fiatal vállalkozói program, kamarák bekapcsolása, fenntartható fejlődés Női vállalkozók támogatása, hálózati rendszerek kialakítása pld: „Female entrepreneur ambassadors program” Együttműködő vállalati hálózatok bemutatása, láthatóvá tétele pld: klaszterek, szociális szövetkezetek, határon innen és túl Egyszerűsített, közérthető és elérhető, akár kombinált finanszírozási eszközök pld: Új EU-s és nemzetközi programok, kombinált pénzügyi termékek 2014 – 2020 Ú J K REATÍV C ÉLIRÁNYOK A KKV S TRATÉGIÁK T ERÉN

4 Érintett területek:  KKV minősítés  Finanszírozási portfólió  Támogatási formák  Támogatás szervezeti formái P ROJECT M INE T UDÁSTÁR : A LEGFONTOSABB I NFORMÁCIÓK

5 KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek  Összes foglalkoztatott létszáma 250 főnél kevesebb, és  Éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelel forintösszeg, vagy  Mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelel forintösszeg. Jogszabály értelmezése – Gyakori hibák:  A foglalkoztatottak létszámának a megengedett határérték alatt kell maradnia, míg az éves nettó árbevétel illetve a mérlegfőösszeg értékeire vonatkozóan megengedő hatályú a jogszabály, azaz elég ha az egyik teljesül. Átláthatóság:  NEM KKV, ha közvetett vagy közvetlen önkormányzati/állami tulajdon van.  IGEN KKV, ha tőkebefektető, intézményi (2001. CXX tv.) befektető van jelen.  Minősítést a Partner és Kapcsolt vállalkozásokkal való összegzést követően hajtsunk végre, főként 25%os tulajdoni részesedés feletti esetekben! K IK I S A ZOK A „KKV- K ”?

6 A projektek finanszírozását elősegítő források:  Növekedési Hitelprogram (NHP és NHP+)vissza térítendő  EXIMBANK – exportfinanszírozási lehetőségeivissza térítendő  Kockázati tőke 1-3 éves vállalkozásoknak (Jeremie típusú)üzleti érdekek mentén  Tőkebefektetési programok működő cégeknek (pld: KVFP)üzleti érdekek mentén  Széchenyi Kártya Program számos konstrukciójavissza térítendő  Mikrovállalkozások kombinált lehetősége kombinált  EU pályázatok, támogatások, forrásokvissza nem térítendő  Minősítések, versenyek elnyeréseprestige jellegű F INANSZÍROZÁSI P ORTFÓLIÓ – KKV- K R ÉSZÉRE

7 Vissza nem térítendő támogatási források: 1.Hazai támogatások 2.Társfinanszírozott támogatások – Széchenyi 2020 (korábban ÚSZT) 3.Brüsszeli közvetlen programok (Cosme, Sme Instrument, Horizon 2020) 4.Unión kívüli finanszírozási eszközök (Svájci Alap, Norvég Alap) 5.Egyedi támogatások, adókedvezmények 6.Szabad vállalkozási zónák egyedi kedvezményei

8 Pályázati források fajtái EFOP Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programok Humán Erőforrás fejlesztési programok, foglalkoztatás és munkaerőpiaci tevékenységek TOP Településfejlesztési Operatív Program Térségi és regionális fejlesztési programok (Ipari parkok, gazdasági övezetek ) TOP Településfejlesztési Operatív Program Térségi és regionális fejlesztési programok (Ipari parkok, gazdasági övezetek ) VEKOP Versenyképes Közép Magyarország Operatív Program – Budapest és Pest vállalkozásfejlesztési lehetőségei Norvég Alap, Svájci Alap Energetika, környezetvédelem, kutatás-fejlesztés, ösztöndíjak Norvég Alap, Svájci Alap Energetika, környezetvédelem, kutatás-fejlesztés, ösztöndíjak GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, a konvergencia régiók fejlesztésének érdekében GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, a konvergencia régiók fejlesztésének érdekében Közvetlen Brüsszeli Támogatások Central Europe 2020 programcsomag, Danube Programcsomag, LIFE+, Creative Europe, Horizon 2020, COSME VOP Vidékfejlesztési Operatív Program - Agrárfejlesztések, a helyi termékek feldolgozása, a vidékfejlesztés, vidéki gazdálkodás elősegítése VOP Vidékfejlesztési Operatív Program - Agrárfejlesztések, a helyi termékek feldolgozása, a vidékfejlesztés, vidéki gazdálkodás elősegítése

9 A projektfejlesztés szintjei:  Önállóan  Együttműködve – vállalkozások egymás között: együttműködő vállalati hálózat konzorciumban – vállalkozások, intézmények, szervezetek egymás között egy adott projektben klaszter formájában – szervezeti szintű együttműködés  Foglalkoztatási szervezet kialakításával: szociális szövetkezet – non-profit foglalkoztatási szervezet, vállalkozási tevékenységgel A F INANSZÍROZÁS S ZERVEZETI S ZINTJEI

10 Érintett területek:  Fő információk a 2014 – 2020-as új Széchenyi Terv kapcsán  Innovatív brüsszeli és nemzetközi programok, KKV pályázatok – különleges források bemutatása 2014 – 2020 F INANSZÍROZÁSI P ROGRAMOK

11 T ÁMOGATÁSINTENZITÁS ALAKULÁSA 2014-2020. KÖZÖTT

12 Újdonságok:  egyszerűbb eljárásrendek  központi koordinációval (Miniszterelnökség és szaktárcák)  vissza nem térítendő támogatások mellett a pénzügyi eszközök előtérbe kerülése  a pénzügyi eszközök adják a teljes összeg 10%-át  közszféra: szakmailag kijelölt fejlesztések, ismert programozható program keretek  optimalizált projekt-kiválasztási eljárások – pl. egyszerűsített támogatások, többfordulós pályázatok  cél, hogy 100 millió forint értékig normatív feltételek teljesülésével válasszanak a jelentkezők között  9 Operatív Program (8+8 helyett), integrált EU-s szintű tervezés  források több, mint 60% gazdaságfejlesztésre megy (korábban 16%) – foglalkoztatás is bekerült ide  egyszerűsített elszámolási rendszerek felületek kialakítása  Projekthez igényelhető előleg szerepe minden téren megnő I RÁNYVONALAK 2014 – 2020 Ú J EU P ÁLYÁZATOK T ERÉN

13 V ERSENYKÉPES K ÖZÉP M AGYARORSZÁG O PERATÍV P ROGRAM (2014-2020)

14

15 A V ÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS F Ő E SZKÖZEI : VEKOP

16

17 K REATÍV F ORRÁSOK AZ E URÓPAI U NIÓBAN Együttműködés - együttműködés – együttműködés Minimum 3 ország - Minimum 5-6 konzorciumi tag Általában együttműködéseket, kutatást, modellek kialakítását, koncepciókat támogatnak, nem kifejezetten építést, infrastruktúrát Sok esetben 75% - 100% támogatás is igényelhető ( közbeszerzésre figyelni kell! ) 25.000 eurótól – 2,5 – 3 millió euróig terjedhető támogatási összegek Induló cégek, nagyvállalatok is pályázhatnak Fontos az intézményi, sok esetben állami, egyetemi jelenlét Innovatív, európai és nemzetközi színtérre kivihető projekt Kreativitás a felsőfokon Tapasztalt projektmenedzserek – nemzetközi kontaktpontok segítsége! Konzorcium vezető szerepe rendkívül fontos Remek kommunikációs és szervezőkészség szükséges Angol nyelv Partneri hálózatok építése Hosszú távú gondolkodás Remek Ötletekből – működő projektek!

18 K REATÍV F ORRÁSOK AZ E URÓPAI U NIÓBAN CENTRAL EUROPE 2020 www.central2020.hu DANUBE PROGRAM – DUNA régiók programja www.danube-region.eu HORIZON 2020 Program – Kutatás, Fejlesztés, Innováció http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ COSME programcsomag – KKV-k versenyképességének fejlesztése http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm CREATIVE EUROPE http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/index_en.htm Valamint számos egyéb programcsomag….

19 CENTRAL EUROPE 2020 A CE program prioritásai: 1 – Innováció és versenyképesség 2 – A széndioxid-kibocsátás csökkentése 3 – A természeti és kulturális örökség védelme, fenntartható növekedés 4 – Közlekedés A CE program honlapja: http://www.central2020.eu/ A CE program hivatalos nyelve: angol

20 D UNA T RANSZNACIONÁLIS P ROGRAM A DUNA program prioritásai: 1 – K+F és társadalmi innováció a Duna Régióban 2 – Környezet és kulturális felelősség a Duna Régióban 3 – A jobb összekapcsolódásért a Duna Régióban 4 – Intézményi együttműködés a Duna Régióban A DUNA program honlapja: http://www.danube-region.eu A program hivatalos nyelve: angol

21 H ORIZON 2020 Horizon 2020 az Európai Unió legnagyobb Kutatás – Fejlesztési és Innovációs Keretprogramja: Közel 80 Mrd Eurós keret 7 éves programciklus ( 2014 - 2020 ) A legjobb ötletek és kutatások, piacra való kijutásának lehetőségeit elősegítő programokkal

22 H ORIZON 2020

23 Source: http:// octopux.octopuxconsultin.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2013/11/H2020_areas.png

24 H ORIZON 2020 – SME I NSTRUMENT

25 COSME P ROGRAMCSOMAG A COSME prioritásai: A COSME programcsomag a KKV-k átfogó versenyképességét kívánja segíteni. 2014-2021 között rendelkezésre álló keret: 2,3 Mrd euró Támogatási területek: -Piacra jutás támogatása új pénzügyi eszközökkel -Turizmus projektek -Családi vállalkozások piaci lehetőségei -Designer termékek piacra jutásának elősegítése -Üzleti környezet, vállalati inkubáció, kreatív együttműködések Cosme weboldal: http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_en.htmhttp://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_en.htm

26 C REATIVE E UROPE P ROGAMCSOMAG A CREATIVE EUROPE programcsomagról röviden: Az Európai kreatív irányvonalakat támogató program, média és kultúra területen. Kooperációs projektek Európai kulturális házatok kialakítása, platform projektek A médiapiacok hatékonyságának javítása Mozihálózatok támogatása Film disztribúciós lehetőségek Film fesztiválok támogatása Képzések támogatása a kultúra és média területén Video játék fejlesztések támogatása Creative Europe program honlapja: http://ec.europa.eu/programmes/creative- europe/index_en.htmhttp://ec.europa.eu/programmes/creative- europe/index_en.htm

27 KKK V PROGRAMOK, K ÜLFÖLDI L EHETŐSÉGEK, É RDEKES P ROGRAMOK IPA: Fejlődő és harmadik országokban történő KKV fejlesztések, innovációs és kutatás – fejlesztések támogatása. Célpontban: az egészség, a vízvédelem, a környezetipar és a megújuló energiaforrások. SPRING SINGAPORE: Singapore-ban vállalkozna? Egy pénzügyi alap segíti a cégalapítást, az elindulást, a projekt elképzelések megtervezését és az első lépések finanszírozását. Rendkívül kedvező lehetőség! ENTERPRISE IRELAND: Közös KKV együttműködések, innovációs támogatás, export orientációs lehetőségek, együttműködő KKV-k támogatása, K+F együttműködések támogatása LUNDIN FOUNDATION: Kifejezetten az afrikai térségre irányuló beruházások, befektetések finanszírozása, számos pénzügyi megoldással

28 Találunk forrásokat 2015-ben is!

29 Minden ami a KKV – k finanszírozásával kapcsolatos: Hírek, események, finanszírozási információk röviden és közérthetően Online szakértők válaszolnak a kérdésekre! www.projectmine.hu Keressen és kövessen minket a - on is: ProjectMine – pályázatok, projektfinanszírozás, projektmenedzsment www.facebook.com/ProjectMine Széchenyi 2020 KKV Fejlesztési Tanácsadó Portál www.facebook.com/Szechenyi2020kkvtanacsado Külföldi Befektetők Portál www.facebook.com/KulfoldiBefektetok I NFORMÁCIÓS FORRÁSAINK …

30 A KKV FINANSZÍROZÁS CÉLTERÜLETEI – A P ROJECT M INE - NÁL Induló cégek finanszírozási lehetőségei Kormányzati, Uniós, egyéb támogatási források összefogása Pénzügyi források áttekintése (hitel, támogatás, tőkebefektetés) Üzleti kapcsolatteremtő felületek elérése Pénzügyi információk időben és közérthetően Termelés, feldolgozás területén tevékenykedők részére üzleti kapcsolatok, promóció biztosítása ( Networking csatornák ) Piacra lépés nemzetközi szinteken Oktatás, képzés

31 Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Kérdések kapcsán örömmel állok rendelkezésre! Semperger Kinga Ügyvezető KKV Fejlesztési Szakértő, nemzetközi projektek Mobil: +36 70 931 5585 Email: semperger.kinga@projectmine.husemperger.kinga@projectmine.hu „ F ELSZÍNRE HOZZUK AZ ÉRTÉKEKET 2014- BEN IS ”


Letölteni ppt "Előadó: Semperger Kinga Semperger Kinga KKV Fejlesztési szakértő, nemzetközi projektek A ProjectMine Gazdasági Tanácsadó Kft., ügyvezetője Kreatív források."

Hasonló előadás


Google Hirdetések