Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Informatikát érintő adóváltozások BADAK BÉLA OKL.KÖNYVVIZSGÁLÓ 2013.03.12.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Informatikát érintő adóváltozások BADAK BÉLA OKL.KÖNYVVIZSGÁLÓ 2013.03.12."— Előadás másolata:

1 Informatikát érintő adóváltozások BADAK BÉLA OKL.KÖNYVVIZSGÁLÓ E-MAIL: BADAK@BMENTOR.HU 2013.03.12.

2 TÁRSASÁGI ADÓALAP KEDVEZMÉNYEK 1. Jogdíjbevételre jogosító immateriális jószág Az értékesítéséből vagy apportálásából keletkezett eredmény. Feltétel : Az eredményt lekötött tartalékba kell átvezetni és az adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott összege lesz adóalap csökkentő. 2012 évben már használható! Felhasználás: A lekötött tartalékot a lekötés adóévét követő három adóévben jogdíjbevételre jogosító immateriális jószág szerzésére oldhatja fel.

3 TÁRSASÁGI ADÓALAP KEDVEZMÉNYEK 2. Bejelentett immateriális jószág értékesítése vagy apportja A bevételnek az elszámolt ráfordítást meghaladó része, feltéve, hogy az adózó az immateriális jószágot az értékesítést (kivezetést) megelőzően legalább egy éven át folyamatosan eszközei között tartotta nyilván. Bejelentett immateriális jószág: jogdíjbevételre jogosító immateriális jószág (szellemi termék, vagyoni értékű jog) szerzése, előállítása feltéve, hogy az adózó a szerzést, előállítást követő 60 napon belül bejelenti az adóhatóságnak Nem csak a vétel, hanem a saját előállítás is számít.

4 Társasági adóalap kedvezmények Az üzembe helyezést dokumentálni kell! A szerzés időpontjának: - a cégbírósági bejegyzés napja, - cégbírósági bejegyzés hiányában az alapul szolgáló jogügylet hatályosúlásának napja, - előállítás napjának a használatba vétel napja minősül. Most kell bejelenteni, hogy később használni lehessen.

5 Foglalkoztatáshoz kötődő kedvezmények 1. A szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény. Bruttó munkabér 14,5 %-a. Max. 100 000 Ft bér után. 2. A huszonöt év alatti és az ötvenöt év feletti foglalkoztatott munkavállaló után érvényesíthető adókedvezmény ◦A) Fiatal esetében kevesebb mint 180 nap biztosítás esetén bruttó munkabér 27%-a, 2 évig. ◦B) Egyéb esetben 14,5%. Legfeljebb 100 000 Ft-ig.

6 Foglalkoztatáshoz kötődő kedvezmények 3. A tartósan álláskereső személyek után érvényesíthető adókedvezmény Bruttó munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint 27%-a a foglalkoztatás első két évében, 14,5 %-a a foglalkoztatás harmadik évében. A foglalkoztatást megelőző 9 hónapon belül legalább 6 hónapig álláskeresőként nyilvántartott, a tartósan álláskereső.

7 Foglalkoztatáshoz kötődő kedvezmények 4. A gyermekgondozási díj, a gyermekgondozási segély, valamint a gyermeknevelési támogatás folyósítását követően foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény Bruttó munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint 27 %-a a foglalkoztatás első két évében, 14,5 %-a a foglalkoztatás harmadik évében.

8 Foglalkoztatáshoz kötődő kedvezmények 5. A szabad vállalkozási zónákban működő vállalkozások adókedvezménye - Fejlesztési adókedvezményre jogosult - Létszámát növeli Új munkavállaló után a bruttó munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint 27 %-a a foglalkoztatás első két évében, 14,5 %-a a foglalkoztatás harmadik évében.

9 K+F VÁLTOZÁSOK Minősítés lehetősége: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Felhasználható: Adó és járulék kedvezmény érvényesítéséhez Kutatás-fejlesztési projekt kutatás-fejlesztési tartalmának igazolására A projekt indítása előtt kérhető. A) Meghatározza a projekt alapkutatási, alkalmazott kutatási vagy kísérleti fejlesztési tevékenységeinek arányát; B) az adott tevékenységet a kérelmező a saját tevékenységi körében végzi-e. A kutatás-fejlesztési tevékenységnek minősített projektet más hatóságnak is ilyennek kell tekintenie.

10 Új kedvezmény K+F esetén Adókedvezmény tudományos fokozattal rendelkező kutatók részére - kutatóhelyen - munkaviszonyban - Doktori ( PhD) vagy magasabb tudományos fokozat. Mértéke:a bruttó munkabér, de legfeljebb 500 ezer forint 27 százaléka kutatóhely: alap-, illetve főtevékenységként vagy ahhoz kapcsolódóan kutatás-fejlesztési tevékenységet folytató szervezet, szervezeti egység vagy egyéni vállalkozó;

11 Új adózási formák Kisadózó (KATA) - Bt, Kkt vagy egyéni cég vagy vállalkozó - Fő vagy mellékállás - Fix havi díj (50 000 vagy 25 000) - Kivált minden adót és járulékot (kivéve IPA) - 6 millió Ft éves korlát, felette 40% adó - Biztosítottnak minősül - Számlán utalni rá, jelentési kötelezettség 1 millió Ft felett - Bevételi nyilvántartás Probléma: Társasági formák esetén ha nem minden tag kisadózó, a kimaradt tagoknak összevonandó jövedelem

12 Kisadózó (KATA) Legalább két feltétel teljesül: 1.a kisadózó a tevékenységet nem kizárólag személyesen végezte vagy végezhette; 2.a kisadózó a naptári évi bevételének legalább 50 százalékát nem a kérdéses megrendelő vállalkozástól szerezte; 3.a megrendelő vállalkozás nem adhatott utasítást a tevékenység végzésének módjára vonatkozóan; 4.a tevékenység végzésének helye a kisadózó birtokában áll; 5.a tevékenység végzéséhez szükséges eszközöket és anyagokat nem a megrendelő vállalkozás bocsátotta a kisadózó rendelkezésére; 6.a tevékenység végzésének rendjét a kisadózó határozza meg. Kiindulási alap: burkolt munkaviszony

13 Kisvállalati adó (KIVA) Alanyai: 500 millió árbevétel alatti, és 25 főnél kevesebb főt foglalkoztató vállalkozások - üzleti éve megegyezik a naptári évvel -A megelőző adóévben mérlegfőösszege várhatóan nem haladja meg az 500 millió Ft-ot A kapcsolt vállalkozások adatait együttesen kell figyelembe venni. Az adó alapja az adózó pénzforgalmi szemléletű eredményének korrigált összege a személyi jellegű kifizetésekkel növelve.

14 Kisvállalati adó (KIVA) A pénzforgalmi szemléletű eredmény a pénzeszközöknek a Számviteli törvény szerinti beszámolóban kimutatott tárgy üzleti évi összege, csökkentve a pénzeszközök tárgyévet megelőző üzleti évben kimutatott összegével. A személyi jellegű kifizetések azon személyi jellegű ráfordítások, amelyek járulékalapot képeznek. (munkabér, megbízási díj, tanulószerződéses díj, juttatott ösztöndíj stb.

15 KIVA Adóalapot korrigál: Osztalék, hitel, véglegesen átadott pénzeszköz, stb. Az adó mértéke az adó alapjának 16%-a. A kisvállalati adó alanya mentesül a társasági adó, a szociális hozzájárulási adó, és a szakképzési hozzájárulás megfizetése alól. Csak azoknak a vállalkozásoknak jó, ahol magas a bérköltség, kevés az eredmény, nincs osztalék fizetés Probléma: Előző évek kötelezettségei

16 Iparűzési adó változás Az ELABE és a közvetített szolgáltatás értékét sávosan csökkenteni kell: 500 millió Ft nettó árbevételig 100%-ban levonhatóak 500 millió és 20 milliárd Ft közötti nettó árbevétel esetén az arányos rész 85%-a 20 milliárd és 80 milliárd Ft közötti nettó árbevétel esetén az arányos rész 75%-a 80 milliárd Ft fölötti nettó árbevétel esetében az arányos rész 70%-a vonható le. A nettó árbevétel megállapításánál a társasági adó tv. Szerinti kapcsolt vállalkozásokat összevontan kell kezelni. Fejlesztő társaságoknak egyéb módszerrel javasolt csökkenteni az IPA mértékét!

17 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Informatikát érintő adóváltozások BADAK BÉLA OKL.KÖNYVVIZSGÁLÓ 2013.03.12."

Hasonló előadás


Google Hirdetések