Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP 3.1.4-12/2-2012-0606 BESZÁMOLÓ. PÁLYÁZAT CÉLJA A gazdaság versenyképességének alapvető feltétele, hogy a vállalkozásoknál versenyképes, a gazdaság.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP 3.1.4-12/2-2012-0606 BESZÁMOLÓ. PÁLYÁZAT CÉLJA A gazdaság versenyképességének alapvető feltétele, hogy a vállalkozásoknál versenyképes, a gazdaság."— Előadás másolata:

1 TÁMOP 3.1.4-12/2-2012-0606 BESZÁMOLÓ

2 PÁLYÁZAT CÉLJA A gazdaság versenyképességének alapvető feltétele, hogy a vállalkozásoknál versenyképes, a gazdaság igényeinek megfelelő képzettséggel, munkavállalási képességekkel rendelkező munkaerő álljon rendelkezésre. A gazdasági, társadalmi és technológiai változások rendkívül gyors és folyamatos alkalmazkodást kívánnak a gazdaság szereplőitől, a vállalkozásoktól, a munkavállalóktól.

3 PÁLYÁZAT CÉLJA A változásokhoz való alkalmazkodásra való felkészítésben kulcsfontosságú szerep jut a közoktatási, köznevelési intézményrendszernek, amely alapvető szerepet játszik az ehhez szükséges kompetenciák fejlesztésében. (23-5=17!) A magyar köznevelési rendszer megújításának kiemelt célja a gyermekek és fiatalok nevelésének kiteljesítése a test, a lélek és az értelem arányos fejlesztésének, valamint az ismeretek, készségek, képességek, jártasságok és attitűdök és az erkölcsi rend összhangjának tiszteletben tartásával.

4 az oktatási intézmények pedagógiai-módszertani megújulása, a magasabb színvonalú oktatás érdekében a pedagógusok szakmai fejlődésének elősegítése szaktárgyi tanár továbbképzések megvalósításával a diákok egészséges életmódra nevelése, egészségtudatos, szemléletformáló iskolai nevelés elterjesztése a tanulók testi-lelki-szellemi állapotának, egészségvédelmének és egészségfejlesztésének érdekében, a környezettudatos szemlélet kialakítását megcélzó iskolai szabadidős tevékenységek ösztönzése, A FENTI CÉLOK MEGVALÓSULÁSÁT AZ ALÁBBI KIEMELT RÉSZCÉLOK TÁMOGATJÁK

5 a gazdasági kultúra, a vállalkozói készségek fejlesztése; a munkaerő-piaci helytállást, alkalmazkodást megalapozó programok alkalmazása az iskolában az aktív állampolgárság készségeinek fejlesztése, a nevelés-oktatás hozzájárulása a nemzeti és európai identitás kialakulásához a helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködés, partnerség, kapcsolat kialakítása nevelési-oktatási feladatok megvalósításában, digitális, sport- és egyéb taneszközök intézményi szintű fejlesztése, elősegítve az iskoláskorú gyerekek készség- és képességfejlesztését kreativitásuk fejlesztését valamint a testmozgás iránti igény viselkedésbe épülését. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében megvalósuló infrastrukturális projektekhez a szükséges szakmai (tartalmi, módszertani) fejlesztések biztosítása, annak érdekében, hogy azok egymás hatásait erősítve, komplex módon járuljanak hozzá az oktatás minőségének javulásához

6 ÉLETÚT Pályázat benyújtása: 2012. 09. 26. Befogadó levél: 2012. 10. 02. Támogató levél: 2013. 03. 04. Támogató okirat: 2013. 04. 08. Előleg kérelem: 2013. 04. 18. 11 változás-bejelentés (3 névváltozás, team összetételének változása, kedvezményezett változása, tankerületi igazgató változás) 11 beszámoló és kifizetési kérelem 0 költségvetés-módosítás 1 monitoring, 1 projekt-egyeztető látogatás

7 MENEDZSMENT Jobbágyné Szarka Tímea projektasszisztens Kiss Csabáné projektasszisztens Sulyokné Csinát Rita projektasszisztens Szilágyi István projektmenedzser Tóth Margit pénzügyi vezető Tóth Róbert szakmai vezető

8 KÖLTSÉGVETÉS Teljes támogatási összeg: 175 000 005 Ft Eszközbeszerzés: 22 793 676 Ft Anyagköltség: 15 411 418 Ft Szolgáltatások: 73 914 981 Ft Bérköltségek: 48 195 000 Ft Bérjárulékok: 11 822 614 Ft Immateriális javak: 2 862 316 Ft

9 175.000.005 Ft (15.130.000.000 Ft) A tulajdonképpeni felhasználás, a programok szervezése, elosztása nem ugyanabban a koncepcióban történt a Mikszáth és Noszlopy iskolában A konstrukcióban a következő 6 tématerület feladataira lehetett pályázni. RENDELKEZÉSÜNKRE ÁLLÓ FORRÁS

10 erdei iskola, ökotábor 634 „Szabadég-iskola” -1904, 1908, 1980 több, mint 50 millió forint Őrség – Sopron – Balaton – Eger A jövő nem a tábla – kréta – füzet háromszög labdajátékok 632 szabadtérben minden, ami labdás Mikszáth iskola nem sporttábor 80 kerékpár sí sportkirándulás 612 Gyalog, kerékpár, busz A. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK NEVELÉSI-OKTATÁSI TEVÉKENYSÉGEINEK TÁMOGATÁSA.

11 nyelvi tábor 112 Ausztria – Svájc - Németország London nyelvi témahét 144 angol német nyelvi vetélkedő 192 a témahét lezárásaként Mikszáth iskola nem informatika szakkör 75 32 óra kirándulások komplex közlekedési ismeretek 80 balesetmegelőzés és egészségfejlesztés 32 óra kirándulások A. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK NEVELÉSI-OKTATÁSI TEVÉKENYSÉGEINEK TÁMOGATÁSA.

12 mindennapos testnevelés részét képező mozgásprogramok 770< (szakkörök) kézi, kosár, foci, atlétika….. gazdasági- pénzügyi ismeretek 25 a tudatos fogyasztói magatartás kialakulását elősegítő intézményi innováció nagy siker = szakköri keretekben folytatás oktatjuk-e majd? nemzeti hagyományok, helytörténeti ismeretek 68 10 alkalom kirándulás családi életre nevelés 50 2 alkalom B. EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ – SZEMLÉLETFORMÁLÓ – ISK. PROG. AZ EG. ÉLETMÓD ÉS A TESTMOZGÁS IRÁNTI IGÉNY VISELKEDÉSBE ÉPÜLÉSE ÉRDEKÉBEN.

13 elsősegély-nyújtási tanfolyamok 50 10 alkalom nemzetiségi, népismereti programok 15 csak Nemesvid KACSIME egészségnap 3020< (75%) mozgás egészséges táplálkozás szerfogyasztás megelőzés dohányzás – tüdő modell lelki egészség B. EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ – SZEMLÉLETFORMÁLÓ – ISK. PROG. AZ EG. ÉLETMÓD ÉS A TESTMOZGÁS IRÁNTI IGÉNY VISELKEDÉSBE ÉPÜLÉSE ÉRDEKÉBEN.

14 egészségfejlesztés (egészséghét) 1060< (50%) egy héten át családi életre nevelés 14 2 alkalom konfliktus- és agresszió kezelés 14 2 alkalom B. EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ – SZEMLÉLETFORMÁLÓ – ISK. PROG. AZ EG. ÉLETMÓD ÉS A TESTMOZGÁS IRÁNTI IGÉNY VISELKEDÉSBE ÉPÜLÉSE ÉRDEKÉBEN.

15 C. TOVÁBBKÉPZÉSEK A pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztését elősegítő tanártovábbképzés megvalósítása előtérbe helyezve a pedagógiai-módszertani megújulást, az önfejlesztést. A köznevelési törvényben megfogalmazott új nevelési feladatokhoz kapcsolódó ismeretek elsajátítását segítő tanító- és tanár-továbbképzések Korszerű testnevelés – mindennapos testnevelés Közösségi szolgálat Tanulási és magatartási problémák felismerését és fejlesztését segítő módszertani továbbképzések Családpedagógiai továbbképzések

16 D. TOVÁBBKÉPZÉSEK Szaktárgyi továbbképzések megvalósítása, valamint korszerű oktatási módszerek, jó gyakorlatok, új tartalmak bevezetése a tanmenetbe. Szaktárgyi továbbképzések Az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történő alkalmazását segítő képzés Drámapedagógia, tánc, mozgás, zene, hagyományőrzés, kézművesség, vizuális kultúra Művészetoktatás-tehetséggondozás a zeneművészet, képző- és iparművészet, táncművészet, szín-és bábművészet Olvasáspedagógia Esélyegyenlőség, társadalmi integráció Tehetségfejlesztés

17 D. TOVÁBBKÉPZÉSEK A lelki egészség fejlődését szolgáló, személyközpontú pedagógiai módszert átadó, illetve a pedagógiai műhelymunkát segítő továbbképzés Egészségtan ill. életvitel témájú szakirányú továbbképzés Rekreációs és élethosszig tartó testmozgások tárgyú továbbképzés Egészséges életmódra nevelés (egészségvédelem), a környezettudatos magatartás, a természetismeret kapcsolatai tárgyú továbbképzés Biomechanikailag helyes testtartást kialakító, speciális mozgás- és tartásjavító tornát oktató továbbképzés Művészetek egészség- és személyiségfejlesztő hatású alkalmazását oktató továbbképzések Társas kapcsolati készségek gyakorlását szolgáló tanulói csoportok vezetésére képesítő továbbképzés

18 D. TOVÁBBKÉPZÉSEK Elsősegélynyújtás, baleset-megelőzési ismeretek tárgyú továbbképzés Menedzsmentképzés a vezetők számára A tanórán kívüli tevékenységekhez kapcsolódó tanártovábbképzések Népismereti, honismereti továbbképzés Jó gyakorlatok 5 Jó gyakorlat vásárlására volt lehetőségünk

19 Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Egészségfejlesztő - szemléletformáló - iskolai programok megvalósítása a tanulók egészségének védelme, valamint az egészséges életmód és a testmozgás iránti igény viselkedésbe épülése érdekében. Marcali Város Szabadidős Sportegyesület. A környezeti nevelést, fenntarthatóságot szolgáló, környezettudatos tanórán kívüli tevékenységek támogatásának ösztönzése az alábbi tevékenységek valamelyikének megvalósításával. E. EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉGEK.

20 A tanórai, illetőleg az egész napos iskolai oktatás megvalósítását elősegítő szemléltető tan- és segédeszközök, a mindennapos testnevelés bevezetését segítő sporteszközök beszerzése. Egészségnevelés: hátizsák, kulacs, esőkabát 25 db, vérnyomás,- vércukor,- pulzusmérők Testnevelés és sport: rajtgép 3 db, mérőszalag, stopperóra, kislabdák, kézilabdakapura háló, tornazsámolyok,- szekrények,- szőnyegek,- padok, gör,- jégkorcsolya 60 db, kézi,- kosár,- foci,- röp,- medicin,- gumi,- szivacslabdák, soft bowling készlet, ugráló kötelek, hullahopp karikák, scoop,- UNI hoki,- floorball készlet, lépésszámlálók, úszósapkák,- szemüvegek Fényképezőgép: 4 db Kerékpár: 20 db Digitális oktatóanyagok, mini meteorológiai állomások, szótárak, DVD-k, mérő és vizsgálóeszközök, térképek, komplett iskolai hangosító rendszer (tantermek, irodák belső hangosítására), vetítővásznak F. ESZKÖZÖK

21 Marcali Városi Önkormányzat. A környezeti nevelést, fenntarthatóságot szolgáló, környezettudatos tanórán kívüli tevékenységek támogatásának ösztönzése az alábbi tevékenységek valamelyikének megvalósításával. A TÁMOP-3.1.1 „XXI. századi közoktatás - fejlesztés, koordináció" c. kiemelt projekt kedvezményezettje. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

22 A pályázónak vállalnia kell, hogy: - a támogatott projekt keretében a köznevelési intézmények nevelési- oktatási munkáját kiegészítő és támogató egészségügyi, szociális, sport, kulturális és civil szervezetekkel való együttműködését és annak gyakorlati megvalósulását támogató hálózatot a fenntartási időszak végéig működteti, - a jelen pályázat keretében megvalósult nevelési-oktatási tevékenységeket a fenntartási időszak végéig szerepelteti a nevelési programjában, és megvalósításukról gondoskodik. FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG 2015-2020

23 A Pályázat megítélése: (mit keres itt utolsó Árpád házi királyuk, Mátyás?) 146 féle eszköz (1566 db) 104 megvalósító 7647 tanuló 125 felejthetetlen tábori nap Ha egy nap egy féle tevékenység lett volna, akkor 849 napig tartottak volna a programok 41 sajtómegjelenés 1-2 álmatlan éjszaka ÉRTÉKELÉS

24 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "TÁMOP 3.1.4-12/2-2012-0606 BESZÁMOLÓ. PÁLYÁZAT CÉLJA A gazdaság versenyképességének alapvető feltétele, hogy a vállalkozásoknál versenyképes, a gazdaság."

Hasonló előadás


Google Hirdetések