Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kiegészítő melléklet Üzleti jelentés

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kiegészítő melléklet Üzleti jelentés"— Előadás másolata:

1 Kiegészítő melléklet Üzleti jelentés
MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése X. előadás Kiegészítő melléklet Üzleti jelentés

2 A számviteli információk felhasználói
Tulajdonosok Befektetők Hitelezők Beszámoló Vevők-szállítók Munkavállalók Kutatók Kormányzat/önkormányzat Konkurencia

3 Éves beszámoló, mint az elemzés információ forrása
vagyoni helyzet pénzügyi helyzet részei Mérleg Eredménykimutatás jövedelmezőség hatékonyság Kiegészítő melléklet valamint Üzleti jelentés

4 Kiegészítő melléklet készítési kötelezettség
A beszámoló formája Egyszerűsített éves beszámoló Egyszerűsített beszámoló Konszolidált éves beszámoló Éves beszámoló éves beszámolóhoz képest kevesebb információ éves beszámolóhoz képest több információ nincs kiegészítő melléklet készítési kötelezettség mindenki

5 Kiegészítő melléklet Cél
a vállalkozás megítélését segítő további számszaki adatok és szöveges magyarázatok biztosítása az információkat felhasználók részére ezek az információk vonatkozhatnak: a mérleg, az eredménykimutatás tételeinek további részletezésére a vagyoni, pénzügy és jövedelmezőségi helyzetre

6 Kiegészítő melléklet részei
Általános rész Tájékoztató rész Specifikus rész mérleghez kapcsolódó eredménykimutatáshoz kapcsolódó általános előírások tételes előírások nem szabályozott előírások

7 Általános rész 1 azon információk, amelyek biztosítják a beszámolóban szereplő adatok megértését vállalkozás neve, székhelye (honlap), tevékenysége a vállalkozás képviseletére jogosultak, a beszámolót aláíró személy adatai (név, lakhely) könyvviteli szolgáltatásért felelős személy, könyvvizsgálat, felszámított díj a számviteli politika meghatározó elemei az alkalmazott értékelési eljárások értékcsökkenés elszámolásának módszere, gyakorisága az eljárások, módszerek változása, a változások indoklása és eredményre gyakorolt hatása

8 Általános rész 2 az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák hatása évenkénti bontásban értékelni kell a vállalkozás vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetét, az eszközök és források összetételét, a saját tőke és a kötelezettségek tételeinek alakulását a likviditás és a fizetőképesség alakulását a jövedelmezőség alakulását Cash-flow

9 Tájékoztató rész 1 adatok, magyarázatok, amelyek lehetővé teszik a vállalkozás helyzetének részletesebb megértését a sajátos tevékenységgel kapcsolatos –más jogszabályban előírt- információk tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átl stat-i létszáma, bérköltség és személyi jellegű egyéb kifizetések állománycsoportonként vezető tisztségviselők, az igazgatóság és a FB tagjainak üzleti évben járó járandóságok összege, a részükre folyósított előlegek, kölcsönök, a nevükben vállalt garanciák csoportonként összevontan korábbi tagok – nyugdíjfizetési kötelezettség

10 Tájékoztató rész 2 mérlegen kívüli tételek (jövőbeli nyugdíjfizetési, végkielégítési kötelezettség, kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettség, függő és jövőbeni kötelezettségek – határidős, opciós, swap ügyletek), lényeges kockázatok és előnyök a leányvállalatok, a közös vezetésű vállalkozások, a társult vállalkozások neve, székhelye, részesedés mértéke saját és jegyzett tőkéje, tartalékai, legutolsó üzleti év mérleg szerinti eredménye egyéb részesedési viszonyban lévő váll-ok neve, székhelye kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletek: lényegesek, nem a szokás piaci feltételek

11 Tájékoztató rész 3 a többségi ill. a minősített többséget biztosító befolyással rendelkező tagok neve, székhelye, szavazatainak aránya (Gt. szerint ellenőrzött társaság esetén) minden olyan társaság neve, székhelye, jegyzett tőkéje, szavazatok aránya, ahol a vállalkozó a többségi ill. a minősített többséget biztosító befolyással rendelkezik (Gt. szerint ellenőrzött társaság esetén) az összevont beszámolót elkészítő gazdálkodó neve, székhelye külföldi telephelyek főbb adatai

12 Specifikus rész a mérlegben, eredménykimutatásban szereplő tételek részletezése, magyarázata össze nem hasonlítható adatok tételes megjelölése és indoklása formátum változásának indoklása az összevont sorok tartalma, az összevonás indoklása

13 Specifikus rész - mérleg 1
immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének mérlegszerű levezetése mérlegtételenként immateriális javak, tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenésének mérlegszerű levezetése mérlegtételenként immateriális javak, tárgyi eszközök tárgyévi écs-i leírásának ismertetése mérlegtételenként terv szerinti - lineáris, degresszív, telj arányos, egyéb terven felüli écs és visszaírás (A jelentősebb összegeket indokolni kell) a fentiek alapján kell bemutatni a környezet-védelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszközöket is veszélyes hulladékok (ny,z, érték,mennyiség, vesz.o.)

14 Specifikus rész - mérleg 2
az elszámolt értékvesztés (és visszaírás) mérlegszerű levezetése mérlegtételek szerinti bontásban az értékhelyesbítések alakulását (ny, +, - z) a megfelelő mérlegtételeknél kell bemutatni (negatív) üzleti vagy cégérték indoklása, ha a leírása 5 évnél hosszabb kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések, kötelezettségek, tartósan adott kölcsönök saját részvények, üzletrészek száma, névértéke, kifizette vagy kapott ellenérték az időbeli elhatárolások jelentősebb összegei és azok időbeni alakulása

15 Specifikus rész - mérleg 3
hátrasorolt eszközök értéke jogcímenként a saját tőke üzleti éven belüli változása és okai kibocsátott részvények száma, névértéke, az átváltoztatható kötvények száma és névértéke lekötött tartalék jogcímenként céltartalékképzés és felhasználás jogcímenként (lényeges eltérés esetén indoklás) azon kötelezettségek összege, amelyek hátralévő futamideje több, mint 5 év, valamint azon köt. összege, amelyek zálogjoggal, vagy hasonló jogokkal biztosítottak - fajta, forma szerinti bemutatás azon köt-ek, amelyek visszafizetendő összege nagyobb a kapott összegnél

16 Specifikus rész - eredménykimutatás 1
ért. nettó árbevétel tevékenységenként exp. ért árbev. részletezése földrajzilag elhatárolt piacok szerint exportért/importbeszerzés: termék/szolgáltatás, EU/nem EU a támogatott exportárbevételhez közvetlenül kapcsolódó költségek kapott (végleges, visszatérítendő) támogatások és azok felhasználása jogcímenként és évenként kutatás, kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei

17 Specifikus rész - eredménykimutatás 2
aktivált saját telj és a költségek ktsgnemek szerinti részletezése (forgalmi ktsg-eljárás er kimut esetén) kapcsolt vállalkozásoktól származó bevételek társasági adó - módosító tételek rendkívüli bevételek, ráfordítások társasági adóra gyakorolt számszerűsített hatása adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat, amennyiben eltér a jóváhagyásra jogosult testület határozatától környezetvédelemmel kapcsolatos költségek jogcímenként, környezetvédelemmel kapcsolatos céltartalékképzés

18 Üzleti jelentés nem része az éves beszámolónak, nem kell letétbe helyezni, de el kell készíteni cél: a beszámoló adatainak értékelésével úgy mutassa be a vállalkozás helyzetét, az üzletmenetet, a vállalkozó tevékenysége során felmerülő főbb kockázatokkal és bizonytalanságokkal együtt, hogy ezekről - a múltbeli tény és a várható jövőbeni adatok alapján - a tényleges körülményeknek megfelelő, megbízható és valós képet adjon döntően a vállalkozás jövőjére vonatkozóan ad tájékoztatást magyar nyelven, hely, dátum feltüntetésével, a vállalkozó képviseletére jogosult aláírásával

19 Üzleti jelentés tartalma 1
fordulónap után bekövetkezett lényeges események várható fejlődés (gazd-i környezet, belső döntések hatása, teljesítménymutatók stb.) kutatás, kísérleti fejlesztés területe telephelyek bemutatása foglalkoztatáspolitika környezetvédelem kérdései várható környezetvédelmi fejlesztések, az ezzel összefüggő támogatások környezetvédelmi intézkedések bevezetése, a munkák állása környezetvédelmi politika a környezetvédelem hatása a vállalkozás pü-i helyzetére

20 Üzleti jelentés tartalma 2
pénzügyi instrumentumok hasznosítása befektetési / forgatási cél valós értéken történő értékelés esetén a besorolás fedezeti / nem fedezeti jellegű származékos ügylet kockázatkezelési politika fedezeti ügylet politika kockázatok számszerűsítése: ár hitel kamat likviditás cash-flow

21 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Kiegészítő melléklet Üzleti jelentés"

Hasonló előadás


Google Hirdetések