Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A befogadó iskola szerepe a gyermekvédelemben

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A befogadó iskola szerepe a gyermekvédelemben"— Előadás másolata:

1 A befogadó iskola szerepe a gyermekvédelemben
Készítette: Dr.Naár Zoltánné Egri Arany János Általános Iskola, Szakiskola,Speciális Szakiskola és Kollégium Eger, május 19.

2 Vázlat Az iskola bemutatása
Az intézmény Pedagógiai programjának tükrében a gyermekvédelmi feladatok ellátása Az iskola ellátott feladatai a gyermekvédelemben a statisztikai adatok szerint A befogadás nehézségei

3

4 Az intézmény bemutatása Tárgyi feltételek
Eger északi részén, a Ráchegyen 1966 az Egri Gyermekváros belső iskolája, 1994 önálló iskola, megyei fenntartás 2005 Egri TISZK Kht. tagja 2011 szeptember kollégium 2013 szeptemberétől a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ az iskola fenntartója

5 Az iskola alaptevékenysége
1.Általános iskolai nevelés-oktatás: nappali rendszerű iskolai oktatás alsó tagozat, felső tagozat Felnőttoktatás, levelező tagozat sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos, értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők) nemzetiségi nevelés-oktatás (magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi nevelés-oktatás)

6 2.Speciális szakiskolai nevelés-oktatás:
nappali rendszerű iskolai oktatás: 9/E, évfolyamon Kerti munkás OKJ –mezőgazdasági szakmacsoport Textiltermék-összeállító OKJ könnyűipari szakmacsoport 3. Kollégium 36 fő számára ad otthont a hétköznapokban

7 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
az átmeneti vagy tartós gondozásba vett gyermekek oktatása a roma kisebbségi oktatás, integrációs felkészítés, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása, az iskolai könyvtári feladatok ellátását, a napközi otthonos ellátást.

8 Objektív feltételek - Pályázati tevékenység
A tárgyi feltételek megteremtése: Taneszközök biztosítása: Meixner-tankönyvek, enyhe értelmi fogyatékosok számára készült tankönyvek, speciális feladatlapok ÉMOP Középiskolai kollégium építése (36 fő), az iskolaépület részleges felújítására, kiegészítő létesítmények (sportpálya, játszóudvar, parkoló) építésére, valamint IKT kiépítése, akadálymentesítés (2011)

9 Az iskola pályázati tevékenysége
PHARE Munkaerő-piaci Alaphoz szakképzés fejlesztésére benyújtott 2005-től pályázatok Útravaló pályázat 2005-től Út a középiskolába, Út a szakmához HEFOP /1 Kompetencia alapú tanítási-tanulási programok EKF TIOP pályázatok 2007, 2008, 2013 Heves Megyei Közalapítványhoz benyújtott pályázatok 2007, 2008,2009,2010 Környezetvédelmi pályázat benyújtásában való részvétel MOL-hoz, 2008 TÁMOP A fogyasztóvédelem társadalmasítása tudatos fogyasztói magatartás kialakításával Ökoiskola cím 2007-től, Örökös Ökoiskola 2013-tól TÁMOP A-11/1 „Tudásdepó-Expressz” Eszterházy Károly Főiskola Comenius – Tempus Alapítvány támogatásával TÁMOP B Köznevelés az iskolában TÁMOP C Innovatív iskolák fejlesztése Élet Úton Program Út a szakmaválasztáshoz TÁMOP A

10 Szubjektív feltételek
Személyi feltételek biztosítása: 31 fő közalkalmazott Innovatív tantestület (24 fő): Sulinet Digitális Tudásbázis keretrendszerének, adatbázisának kezelése Jogok az iskolában Differenciált oktatás Szociális, életviteli és környezeti kompetencia Nem szakrendszerű oktatás Kooperatív tanulás továbbképzés HEFOP Mentorpedagógusok képzése tanfolyam Projektmenedzsment lépésről lépésre Meixner Ildikó által kidolgozott dyslexia prevenciós és reedukációs tanfolyam, A matematika tanulási zavarai - Logopédia Kiadó Felnőttképzés módszertana - Bihari Szabadművelődési és Népművelő Egyetem Cigány művészeti ismeretek megismerése MA -képzések Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolán, 2 fő jelenleg is tanul Mesterpedagógus- 4 fő Nevelő-oktató munkát segítő 7 fő.

11 Szubjektív feltételek
A pedagógusok módszertani kultúrája: egyéni megsegítéssel komplex személyiségfejlesztést végeznek, a tanulók igényeinek megfelelő tanítási módszereket alkalmaznak: Meixner-módszer, zenezörej, kooperatív tanulástechnika tervezéskor figyelembe veszik a sajátos nevelési igényű tanulók szükségleteit, a tanulók haladási ütemének megfelelően tervezik a munkát, az egy osztályban tanító nevelők folyamatos interakcióban vannak egymással, a tanítási folyamatban megjelenik a fejlesztő értékelés és együttműködnek a szülőkkel, nevelőkkel.

12 A 2014-2015-ös tanévben tanulói létszám alakulása
általános iskola 153 fő speciális szakiskola 34 fő felnőttoktatás, levelező 26 fő összesen: 213 fő

13 Szociokulturális háttér, szülői környezet
Nehéz körülmények között élő, hátrányokkal küzdő szülők A szülők kb. 80 %-a munkanélküli Hátrányos helyzetű Halmozottan hátrányos helyzetű Tartós vagy átmeneti gondozásba vett iskolai tanulók

14 Külső partnereink Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Az Együtt Egymásért Alapítvány Szalai Környezetvédő és Ifjúsági Egyesület Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gyermekjóléti Szolgálat és a Családsegítő Intézet Egri Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzata A Heves Megyei Gyógypedagógiai Szakszolgálat Eszterházy Károly Főiskola Egri TISZK Kht. Védőnői hálózat Városi Rendőrkapitányság RÉV Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

15 " Amíg az ember önzetlenül ad, addig a legnagyobb kincsek vannak a birtokában: tudás és szeretet! "
( Pedagógiai program)

16 2.A Pedagógiai program tükrében a gyermekvédelmi feladatok
Értékeink: - Gyermekközpontúság, - TOLERANCIA, - Másság elfogadása és a - GYERMEKSZERETET

17 Iskolánk céljai Hátrányos helyzetű tanulás- és magatartászavaros gyermekek oktatása, nevelése. Társadalomba való beilleszkedésre nevelés Személyiség formálása Továbbtanulásra való felkészítés. A cigány kisebbségi oktatás megvalósítása. Kompetencia alapú oktatás megszervezése Azon hátrányok csökkentése, amelyek gyermekeink szociális, kulturális környezetéből vagy eltérő ütemű fejlődéséből adódik.

18 Feladatok Az óvodából érkező gyermekek átvezetése az iskolai életbe
Iskolai fegyelem, figyelem és kötelességérzet kialakítása. A tanulók részképesség-zavaraiból adódó hiányosságainak kompenzálása A szocializációs feladatok megvalósítása: személyi higiéné mentálhigiénés nevelés, önálló életvitelre nevelés A gyerekek személyiségének elfogadása, megsegítése, terápiája átnevelése: Olyan belső környezet megteremtése, ahol a családi hátrányokat kompenzálva tudjuk oldani a szorongást és a tanulót befogadó képessé tesszük a tananyag elsajátítására. Alapvető feladat a felzárkóztatás, az esélyegyenlőség növelése, a tehetséggondozás

19 Speciális szakiskola Célok: Munka szeretetére nevelés
Önálló életvitel megalapozására nevelés Társadalomba való beilleszkedés Rész-szakképesítés megszerzése az új OKJ szerint   Feladat: A kitartó munka vállalására nevelés A társadalmi szerepekre, a magánélet szerepeire felkészítés A tanulók felkészítése a munkába állásra Az egész életen át tartó tanulásra való felkészülés

20 Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
Célunk: a tanulóink a különböző szintű adottságaikkal, az eltérő mértékű fejlődésükkel, az iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal, egyéb (érdeklődési körüket érintő) tevékenységükkel, szervezett ismeretközvetítéssel, spontán tapasztalataikkal összhangban minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket.

21 Tanítási-tanulási folyamat
Színes, sokoldalú tanulásban, játékban, munkában, Fejlessze  - a tanulók önismeretét, - együttműködési készségüket, Járuljon hozzá - életmódjuk, - motívumaik, - szokásaik, - az értékekkel történő azonosulásuk fokozatos kialakításához.

22 Közösségfejlesztés területei
Tanórák Szaktárgyi – kompetenciaalapú oktatás osztályfőnöki Tanórán kívüli foglalkozások sportkör napközi szakkör könyvtár Diákok által szervezett, tanórán kívüli foglalkozások DÖK- vetélkedők, karácsony, farsang , Arany János-napok Szabadidős tevékenységek tanulmányi kirándulás városi rendezvények

23 3. Statisztikai adatok elemzése
Befogadó Otthon- Eger Családok Átmeneti Otthona Lakásotthon: Egerbakta Egercsehi Hevesaranyos Kerecsend Lőrinci Pétervására Verpelét Mónosbéli Gyermekotthon

24

25

26

27 Nehézségek Későn, hosszú ideig történik a gyermek sorsáról a döntés
Beilleszkedés- sérült lélek Magatartás Bizonytalanság Szökés, körözés Vidéki tanulóknál kísérő hiánya Tankönyvek Agresszió Kiszolgáltatottság A gyermek-és ifjúságvédelmi felelős hiánya

28 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
„…nem a gyerekben van a hiba, hanem a környezetében vannak akadályok.” (Csányi Yvonne) Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "A befogadó iskola szerepe a gyermekvédelemben"

Hasonló előadás


Google Hirdetések