Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az iskolai tanítás és tanulás pszichológiája Kötelező irodalom

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az iskolai tanítás és tanulás pszichológiája Kötelező irodalom"— Előadás másolata:

1 Az iskolai tanítás és tanulás pszichológiája Kötelező irodalom
Tóth László (2007): Pszichológia a tanításban, Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen Gordon Dryden-Jeanette Vos (2007): A tanulás forradalma, Bagolyvár Könyvkiadó, Bp. Baló András (2007): A tanulás fejlesztésének tanulása, Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen Deli Éva-Buda Mariann (2007): Tanulástanítás, Dinasztia Tankönyvkiadó, Bp.

2 Az iskolai tanítás és tanulás pszichológiája Főbb témák
A tanulás motiválása Szociális befolyásolás A pedagógus hatékonysága Fegyelmezés és irányítás Sikerre való programozás Prezentáció Tanulási stílus Egyéni munkastílus Intelligencia modellek a tanulásban Felzárkóztató programok

3 A tanulás motiválása A motiváció összetettsége:
A tanulási feladat természete A tanulók egyéni jellemzői Az osztálylégkör A pedagógus személyisége és hozzáállása

4 A tanulás motiválása A tanulási feladat természete
Kötelező anyag, ami nem érdekli a tanulót. Egyénileg elsajátítandó anyag. Cél a számonkérésre való felkészülés. Érdekes anyag unalmasan előadva. Saját választású tananyag, ami érdekli. Csoportmunkával elsajátítható anyag. Közvetlen tapasztalatszerzés Unalmas anyag érdekesen előadva.

5 A tanulás motiválása A tanulók egyéni jellemzői
Képességek Családi háttér Önértékelés Igényszint Társas kapcsolatok

6 A tanulás motiválása Az osztálylégkör
Az osztálylégkör kiegyensúlyozott. A hangsúly az egyén fejlesztésén van. Aki megakad, vagy valamit rosszul csinál, segítséget kap. Az osztálylégkör feszült. A hangsúly a versenyzésen és a nyílt színi összehasonlításon van. Az elakadókat megbüntetik, megszégyenítik.

7 A tanulás motiválása A pedagógus személyisége
Magával ragadó, szimpatikus, megértő. Felelősséget érez mindenért, ami az osztályban történik. Előre tervez, körültekintően szervez, irányítása mellett gördülékenyen mennek a dolgok. Az általa tanított tárgyat és magát a tanítást nem szereti, kimért, kicsinyes, bosszúálló. Tanulási problémák esetén az okot a képességhiányban keresi. Szinte semmit nem tervez meg előre, a tevékenységek szervezetlenek, ötletszerű váltások.

8 A tanulás motiválása Behaviorista nézőpont
S – R formulájú tanulás Klasszikus és operáns kondicionálás Szociális tanuláselmélet

9 A tanulás motiválása Behaviorista nézőpont
Operáns kondicionálás: Az élőlény a megerősített cselekvést hajlamos megismételni. A helyes válasz megerősítése motiválja a tanulót. A jutalom ígérete motiváló hatású.

10 A tanulás motiválása Behaviorista nézőpont
Szociális tanuláselmélet – utánzás szerepe: Tisztelet a tárgyat tanító iránt. A jó jegyből a testvérnek előnye származik. Osztálytárs modellálása vélt elismerés reményében.

11 A tanulás motiválása Kognitív nézőpont
Az emberi viselkedést az befolyásolja, ahogyan észlelik a dolgokat. Vonzások és taszítások érik a tanulót, melynek eredménye a kiegyensúlyozatlanság. Az egyén arra motivált, hogy megszüntesse a kiegyensúlyozatlanságot.

12 A tanulás motiválása Kognitív nézőpont
Bruner: maguk jöjjenek rá valamire a tanári kérdés alapján észleli a hiányt, és azt igyekszik pótolni. Piaget: akkomodáció – asszimiláció - egyensúly vágy a világról alkotott kép kiegyensúlyozottsága, szervezettsége egyensúly: új tapasztalat sémába asszimilálása Meglevő sémák – akkomodáció Intrinsic motiváció – a tanulás öröm

13 A tanulás motiválása Humanisztikus nézőpont
Maslow: a motiváció alapja a szükséglet (+)

14 A tanulás motiválása Maslow
Deficit-igények Szabadulni akarunk tőle. Cél a kellemetlen feszültség csökkentése. Kielégülése megkönnyebbülést eredményez. Kívülről irányítottá tesz. Mások segítségére szorulunk. Növekedési igények Törekszünk az elérésére. Cél az örömérzet fenntartása. Kielégülése további vágyat ébreszt. Belülről irányítottá tesz. Önmegsegítés.

15 A tanulás motiválása Motiváció
A motiváció a cselekvést elindító, cselekvésre késztető erő, a cselekvés szervezője. Indít, szervez, fenntart, leállít. A motívum az a cselekvésre indító elem, téma, helyzet, ami neki adekvát viselkedésformát vált ki. A motiválás a motivált állapot kiváltását és fenntartását célozza.

16 A tanulás motivációja A spontán tanulásnak feltétlen reflexes indító bázisa van. Ez az orientációs reflex, vagy explorációs késztetés. =kíváncsiság A cselekvés beindításához nem szükséges külső hatótényező, a cselekvés független a külső jutalomtól és büntetéstől. Jutalom magának a cselekvésnek a végzése. A cselekvés eredménye a sikerélmény. Önjutalmazó motiváció: Önmagát erősíti. Önmagát tartja fenn.

17 A tanulás motivációja Az iskolai tanulás közvetlen motivációi:
Kíváncsiság Funkcióöröm Kompetencia-késztetés Konkrét ismeretek Játékosság, versenyszerűség

18 A tanulás közvetett motivációja
Kozéki alapján: Affektív motiváció – szociális motívumok összessége Kognitív motiváció – ismereti alapú késztetés Normatív motiváció – szabályokhoz igazodás

19 A tanulás motiválása Az egyén motivációs bázisa közvetett motivációkból alakul ki. A motivációs bázis alapja a teljesítmény-motiváció

20 A tanulás motiválása Igényszint és teljesítmény
Igényszint: az önmagunktól elvárható teljesítményszint, előzetes célkitűzés. Teljesítmény: az a szint, amit az egyén elér. Céldiszkrepancia: az igényszint és a teljesítmény tényleges színvonala közötti különbség Igényszint ↔teljesítmény →siker ↔kudarc Siker és kudarc erős motivációs tényezők.

21 A tanulás motiválása Igényszint és teljesítmény
Siker: az igényszint elérése után bekövetkezett állapot. (csak erőfeszítés árán) Kudarc: az igényszint el nem érése

22 A tanulás motiválása Igényszint és teljesítmény
A siker az igényszint emelését eredményezi.(Lásd magasugró, aki emelteti a lécet.) Az egyszeri kudarc „csakazértis” beállítódást eredményez, az igényszint megtartásával. Sorozatos kudarc: Igényszint jelentős csökkentése Igényszint irreális mértékű emelése

23 A tanulás motiválása Igényszint és teljesítmény
Siker – igényszint emelés- sikerkeresés Kudarc – indokolatlan mértékű igényszint emelés vagy csökkentés - kudarckerülés

24 A motivált tanulás eredménye
Önálló tanulás képesség Egyéni motivációs bázis Ismeretek Műveleti képességek Egyéni tanulási stílus Önfejlesztő tanulási stratégiák

25 Motiválási módszerek Csoportképzés Önként jelentkezés Szerződéskötés
Játék-és szimulációs programok Programozott tankönyvek Dicséret és bátorítás Indoklás Segítség felajánlása Jutalmazás előnyben részesítése A másság elfogadása

26 A pedagógus A szociális hatalom típusai
Jutalmazó Kényszerítő Referens Szakértői Törvényes Információs

27 A pedagógus hatékonysága Tulajdonságlisták
Kelemen: Hivatása az értékek átszármaztatása Mély meggyőződés Magas szintű szaktudás Közlőképesség Humánum

28 A pedagógus hatékonysága Tulajdonságlisták
Kuzmina: Pedagógiai megfigyelőképesség Pedagógiai képzelet Pedagógiai igényesség Pedagógiai tapintat Megosztott figyelem Szervezőképesség Alkotóképesség

29 A pedagógus hatékonysága Tulajdonságlisták
Rogers: Kongruencia (hitelesség) Feltétel nélküli elfogadás Empátia

30 A pedagógus hatékonysága Tulajdonságlisták
Sallai: Kommunikációs ügyesség Gazdag és rugalmas viselkedésrepertoár Gyors helyzetfelismerés Erőszakmentesség Kreativitás Együttműködés igénye Pedagógiai helyzetek, jelenségek elemzésének képessége Mentális egészség

31 Hatékony tanári viselkedésmódok Alapvető viselkedések
Világosság Változatosság Feladatorientáltság Tanulási idő kihasználtatása Átlagosnál több sikerélmény biztosítása

32 Hatékony tanulást elősegítő tanári viselkedésmódok Katalizálók
A tanulói ötletek hasznosítása Strukturálás Kérdezés Elmélyedésre késztetés Lelkesedés

33 Irányítás és fegyelmezés Irányítási technikák (Kounin)
Semmi sem kerüli el a tanár figyelmét. Egyszerre előadódó helyzetek kezelése Lendületes óravezetés Egész osztály bevonása a munkába Változatos óratartás A tanuló viselkedésének és nem személyiségének a bírálata.

34 „Rendetlenséget” okozó tanári viselkedés
Szélsőséges negatív viszonyulás Kifejezett parancsuralmi rendszer Túlreagálás Az egész osztály megbüntetése Hibáztatás Világos oktatási cél hiánya Vég nélküli ismételgetés Az órák menetének megtörése Hosszú foglalkozás egy diákkal Képességbeli különbségek figyelmen kívül hagyása

35 Jól vezetett osztályok jellemzői
A diákok tudják, mit várnak el tőlük A diákok állandóan el vannak látva munkával A vezetés tanárközpontú Alig van üresjárat Az órák légköre fegyelmezett, nyugodt, barátságos

36 A sikeres óravezetés kulcselemei
Év elején pontos szabályismertetés Annak tudatosítása, hogy a helytelen viselkedésért büntetés jár Első időben formális foglalkozás – sikerélményt biztosító feladatok Kezdeti összerázódás után Kounin technikák alkalmazása Utasítások félreérthetetlenül világosak – a haladás számontartása.

37 Fegyelmezési módszerek
Önfegyelemre nevelés Szituációhoz kötődő segítségnyújtás Tudatosítás, a helyes magatartásra való rámutatás Büntetés

38 Fegyelmezési módszerek
Önfegyelemre nevelés: Jelzések Proxemitáskontroll Érdeklődéskeltés Humor

39 Fegyelmezési módszerek
Szituációhoz kötődő segítségnyújtás: Akadályelhárítás Kiszámíthatóság Figyelmeztető célzatú kiállítás Megfékezés A csábító tárgyak eltávolítása Előrelátó tervezés

40 Fegyelmezési módszerek
Tudatosítás, a helyes magatartásra való rámutatás: Hivatkozás a következményekre Elmarasztalás és bátorítás Határok megvonása Szituációt követő megbeszélés Viselkedés értelmezése

41 Fegyelmezési módszerek
Büntetés: A büntetésnek a vétekhez való igazítása Kiváltság megvonása Helyben marasztalás (bezárás) Büntetési célzatú kiállítás Külső tekintélyhez folyamodás

42 Tanulási stílus A tanulási stílus egyfajta hajlam, fogékonyság egy sajátos tanulási stratégia alkalmazására. Az egyén által leginkább preferált külső és belső feltételek és módok, melyek között a tanulás végbemegy. (+)

43 Tanulási stílus Kolb és Rubin (1979)
A tanulási stílus dinamizmusai: észlelés feldolgozás Emberek típusai: divergens feldolgozó konvergens alkalmazkodó (+)

44 Tanulási stílus Witkin (1978)
A tanulási stílus: Mezőfüggő: kicsiny és fontos részletekre összpontosít, de nehézsége van az összefüggések megtalálásával. Mezőfüggetlen: összefüggéseket ismer fel, de nehézséget okoz számára a részletek felismerése (+)

45 Tanulási stílus Svensson (1988)
Holisztikus – a tanuló arra törekszik, hogy a megtanulandó anyagot egészében megértse, átlássa. Atomisztikus – a tanuló az anyag egyes részleteire fókuszálja a figyelmét. (+)

46 Tanulási stílus Marton: mély és felszínes megközelítés
mély megközelítés: figyelemirányítás szerző szándékára végpont szem előtt tartása összefüggésbe hozás rész-egész viszony szöveg alapstruktúrája aktivitás dolgok kiderítése saját következtetések levonása szerző érvelés-logikájának felfedezése (+)

47 Tanulási stílus Marton: mély és felszínes megközelítés
összpontosítás a „szövegre” megpróbálja az anyagot memorizálni csak a műveletre figyel túlzott szándék nincs összefüggésbe hozás a részekkel elszigetelten foglalkozik részletekre összpontosít nem mérlegel, nem gondolkodik elméje passzív, kényszerűen irányított (+)

48 Tanulási stílus Bernáth-Horváth-Mihály-Páldi
preferált érzékszervi modalitás vizuális auditív mozgásos preferált társas környezet egyéni stílus társas tanulási stílus adekvát válaszok tendenciája reflektív - érvel impulzív – nem tud indokolni

49 Egyéni munkastílus A legjobb tanulási állapot elérése
Környezet megszervezése A megfelelő hangulat megteremtése A korai tevékenység alapvető A megfelelő agyhullám Szólaltassuk meg a zenét! Döntsük le a tanulás akadályait! Vizualizáljuk a célunkat! Keltsünk érzelmeket!

50 Kulcsok a jó prezentációhoz
A pozitív légkör és kapcsolatteremtés A teljes képet mutassuk be először Vonjuk be a tanulásba valamennyi érzékszervet! Lépjünk ki az előadói szerepből! Fordítsunk figyelmet a „nem tudatos” tanulási folyamatokra! Fontos a sok szerepjáték és „szerep” Szervezzünk sok „állapotváltást”! Tegyük a tanulás tanulását minden kurzus kulcsfontosságú részévé!

51 Sikerre való programozás
Indulj ki a sportból! Merj álmodni – és elképzelni a jövőt! Tűzz ki egyértelmű célokat és határidőket! Szerezz be gyorsan egy lelkes mentort! Indulj ki a „nagy képből”! Kérdezz! Keresd meg az alapelvet!

52 Sikerre való programozás
Kutasd fel a három legjobb gyakorlati könyvet! Tanulj meg újra olvasni – gyorsabban, jobban, könnyebben! Bevésés képek és hangok segítségével. Csinálva tanulni. Elmetérkép – lineáris jegyzetek helyett.

53 Sikerre való programozás
Könnyed felidézés. A nyugodt ébredés művészete. Gyakorolni, gyakorolni, gyakorolni! Ismétlés és reflexió. Agykapocs és memóriafogas. Csak játékosan! Tanítva tanulni. Irány a gyorstanuló kurzus!


Letölteni ppt "Az iskolai tanítás és tanulás pszichológiája Kötelező irodalom"

Hasonló előadás


Google Hirdetések