Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÁTALAKULÁS SZÁMVITELE. 2© Deák István - 2005. GAZDÁLKODÓK ÉLETPÁLYÁJA ALAPÍTÁS MŰKÖDÉS ÁTALAKULÁS MEGSZŰNÉS Vállalkozás folytatásának elve érvényesül.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÁTALAKULÁS SZÁMVITELE. 2© Deák István - 2005. GAZDÁLKODÓK ÉLETPÁLYÁJA ALAPÍTÁS MŰKÖDÉS ÁTALAKULÁS MEGSZŰNÉS Vállalkozás folytatásának elve érvényesül."— Előadás másolata:

1 ÁTALAKULÁS SZÁMVITELE

2 2© Deák István - 2005. GAZDÁLKODÓK ÉLETPÁLYÁJA ALAPÍTÁS MŰKÖDÉS ÁTALAKULÁS MEGSZŰNÉS Vállalkozás folytatásának elve érvényesül Rendszeres beszámolás - egyedi beszámoló - konszolidált beszámoló Vállalkozás folytatásának elve nem érvényesül Eseti beszámoló(k)

3 3© Deák István - 2005. ÁTALAKULÁSOK Megszűnés sajátos esete: Megszűnés sajátos esete: Jogelőd → Jogutód Jogelőd → Jogutód Jogszabályi háttére: 1997. évi CXLIV. tv. és a számviteli tv. Jogszabályi háttére: 1997. évi CXLIV. tv. és a számviteli tv.

4 4© Deák István - 2005. ÁTALAKULÁS FAJTÁI (1) Szervezeti forma változás (1 jogelőd  1 jogutód) Szervezeti forma változás (1 jogelőd  1 jogutód) Egyesülés: legalább 1 társaság megszűnik Egyesülés: legalább 1 társaság megszűnik beolvadás: 2 jogelőd (átvevő, beolvadó)  1 (régi) jogutód (átvevő) beolvadás: 2 jogelőd (átvevő, beolvadó)  1 (régi) jogutód (átvevő) összeolvadás: 2 jogelőd (összeolvadók)  1 (új) jogutód összeolvadás: 2 jogelőd (összeolvadók)  1 (új) jogutód Szétválás: legalább 1 új társaság jön létre Szétválás: legalább 1 új társaság jön létre kiválás: 1 jogelőd  1 (régi) jogutód (továbbműködő) + 1 (új) jogutód (kiváló) kiválás: 1 jogelőd  1 (régi) jogutód (továbbműködő) + 1 (új) jogutód (kiváló) különválás: 1 jogelőd  2 (új) jogutód különválás: 1 jogelőd  2 (új) jogutód

5 5© Deák István - 2005. ÁTALAKULÁSOK FAJTÁI (2) önkéntes (általános eset) önkéntes (általános eset) kötelező kötelező tartós vagyonvesztés (két egymást követő évben ST < JT minimuma) tartós vagyonvesztés (két egymást követő évben ST < JT minimuma) gyorsütemű vagyonvesztés (Rt esetében ST < 2/3JT, Kft esetében ST < 1/2JT)  intézkedések gyorsütemű vagyonvesztés (Rt esetében ST < 2/3JT, Kft esetében ST < 1/2JT)  intézkedések Megoldások Megoldások ST pótlása ST pótlása átalakulás (lefelé) átalakulás (lefelé) megszűnés megszűnés

6 6© Deák István - 2005. KÖZÖS SZABÁLYOK nincs előtársaság nincs előtársaság nem lehet jegyzett, de be nem fizetett tőke nem lehet jegyzett, de be nem fizetett tőke pénz/apport arányra vonatkozó szabályt nem kell alkalmazni pénz/apport arányra vonatkozó szabályt nem kell alkalmazni felszámolás, végelszámolás alatt nem lehet felszámolás, végelszámolás alatt nem lehet előtársaság nem alakulhat át előtársaság nem alakulhat át adó és illetékmentes adó és illetékmentes

7 7© Deák István - 2005. ÁTALAKULÁS FOLYAMATA cégjogi oldalról első döntés (vagyonmérleg tervezet fordulónapja) első döntés (vagyonmérleg tervezet fordulónapja) vagyonmérleg tervezet összeállítása vagyonmérleg tervezet összeállítása második döntés (vagyonmérleg tervezet elfogadása, társasági szerződés tervezet, kilépő, belépő tagok) második döntés (vagyonmérleg tervezet elfogadása, társasági szerződés tervezet, kilépő, belépő tagok) közzététel közzététel cégbírósági benyújtás (második döntést követő 60 napon belül) cégbírósági benyújtás (második döntést követő 60 napon belül) végleges vagyonmérleg (bejegyzést követő 90 napon belül) végleges vagyonmérleg (bejegyzést követő 90 napon belül)

8 8© Deák István - 2005. SZÁMVITELI ELJÁRÁS az összes jogelődnek és jogutódnak az összes jogelődnek és jogutódnak vagyonleltárral alátámasztott vagyonleltárral alátámasztott vagyonmérleget kell készíteni, két időpontra vonatkozóan: vagyonmérleget kell készíteni, két időpontra vonatkozóan: vagyonmérleg tervezet vagyonmérleg tervezet végleges vagyonmérleg végleges vagyonmérleg Ezek könyvvizsgálata kötelező Ezek könyvvizsgálata kötelező főszabály: külön könyvelési feladatot nem jelent (jogelődnél zárás, jogutódnál nyitás) főszabály: külön könyvelési feladatot nem jelent (jogelődnél zárás, jogutódnál nyitás) Jogelőd utolsó és a jogutód első üzleti éve < 12 hónap Jogelőd utolsó és a jogutód első üzleti éve < 12 hónap Kivétel: beolvadás és kiválás esetében a folyamatos könyvelés keretében történik a beolvasztó és a továbbműködő elszámolása Kivétel: beolvadás és kiválás esetében a folyamatos könyvelés keretében történik a beolvasztó és a továbbműködő elszámolása

9 9© Deák István - 2005. Vagyonmérleg tervezet: Vagyonmérleg tervezet: cégbírósági eljárás megalapozása cégbírósági eljárás megalapozása fordulónapja: közgyűlés által meghatározott fordulónapja: közgyűlés által meghatározott Végleges vagyonmérleg: Végleges vagyonmérleg: jogutód társaság (nyitó) vagyonának megállapítása jogutód társaság (nyitó) vagyonának megállapítása fordulónapja: cégbejegyzés napja fordulónapja: cégbejegyzés napja

10 10© Deák István - 2005. VAGYONMÉRLEG: MÉRLEGKÉPESSÉG nem lehet ÉH (és ÉT) nem lehet ÉH (és ÉT) lehet időbeli elhatárolás, céltartalék stb. lehet időbeli elhatárolás, céltartalék stb. felvehetők az érték nélküli eszközök, további céltartalék stb. felvehetők az érték nélküli eszközök, további céltartalék stb. tervezetben nem lehet jegyzett, de be nem fizetett tőke tervezetben nem lehet jegyzett, de be nem fizetett tőke az sztv. mérlegképességre vonatkozó általános tiltásai itt is érvényesek az sztv. mérlegképességre vonatkozó általános tiltásai itt is érvényesek

11 11© Deák István - 2005. VAGYONMÉRLEG: ÉRTÉKTAN könyv szerinti értéken könyv szerinti értékenvagy piaci értéken, piaci értéken, de nem értékelhet át beolvadásnál az átvevő (beolvasztó) és kiválásnál a változatlan formában továbbműködő de nem értékelhet át beolvadásnál az átvevő (beolvasztó) és kiválásnál a változatlan formában továbbműködő egyedi (eszközalapú) értékelés → saját tőkével szemben egyedi (eszközalapú) értékelés → saját tőkével szemben

12 12© Deák István - 2005. VAGYONMÉRLEG: TAGOLÁSTAN Megnevezés Könyv szerinti érték Átértékelési különbözet Vagyonértékelés szerinti érték Mérlegtételek Összesen Megnevezés Vagyonértékelés szerinti érték Különbö- zetek Rendezés Átalakulással létrejövő társaság vagyona Mérlegtételek Összesen JOGELŐD VAGYONMÉRLEGE JOGUTÓD VAGYONMÉRLEGE

13 13© Deák István - 2005. JOGELŐD VAGYONMÉRLEG- TERVEZETE Jellemzői: Jellemzői: alapja: főkönyvi kivonat, de könyveket nem lehet lezárni alapja: főkönyvi kivonat, de könyveket nem lehet lezárni átértékelési különbözet rendezése: átértékelési különbözet rendezése: összevont különbözet pozitív  TT növelés összevont különbözet pozitív  TT növelés összevont különbözet negatív  TT csökkentés, majd ET csökkentés összevont különbözet negatív  TT csökkentés, majd ET csökkentés az átértékelési különbözet adóalap korrekciós tétel lesz az átértékelési különbözet adóalap korrekciós tétel lesz a módosításokat nem szabad könyvelni! a módosításokat nem szabad könyvelni! a Saját tőke szerkezete: a Saját tőke szerkezete: JT, TT, LT, ET (negatív is lehet) JT, TT, LT, ET (negatív is lehet)

14 14© Deák István - 2005. JOGUTÓD VAGYONMÉRLEG- TERVEZETE Jellemzői: Jellemzői: fordulónapja megegyezik a jogelőd fordulónapjával fordulónapja megegyezik a jogelőd fordulónapjával alapja: a jogelőd(ök) vagyonmérleg tervezetei alapja: a jogelőd(ök) vagyonmérleg tervezetei azt kell bemutatni, ami az átalakulás végeredményeképpen létrejön (a változásokat, módosításokat tényként kell bemutatni) azt kell bemutatni, ami az átalakulás végeredményeképpen létrejön (a változásokat, módosításokat tényként kell bemutatni) ST elemei (JT, TT, ET, LT) csak pozitívak lehetnek ST elemei (JT, TT, ET, LT) csak pozitívak lehetnek

15 15© Deák István - 2005. KÜLÖNBÖZETEK OSZLOP új tagok új tagok eszközök és a megfelelő ST elemek növelése eszközök és a megfelelő ST elemek növelése tőkeemelés tőkeemelés kilépő tagok kilépő tagok átadott eszközök és a megfelelő ST elemek csökkentése átadott eszközök és a megfelelő ST elemek csökkentése pótbefizetés pótbefizetés

16 16© Deák István - 2005. RENDEZÉS OSZLOP a Saját tőke belső szerkezetének átrendezése: ST megosztása JT, TT, ET, LT részekre a Saját tőke belső szerkezetének átrendezése: ST megosztása JT, TT, ET, LT részekre A Jegyzett tőke összegét meghatározó tényezők: A Jegyzett tőke összegét meghatározó tényezők: JT  ST – LT JT  ST – LT JT  Szabad, forgalomképes eszközök * ST/MFÖ JT  Szabad, forgalomképes eszközök * ST/MFÖ TT és ET  0 TT és ET  0 Lekötött tartalék képzési jogcímek az átalakulás kapcsán: Lekötött tartalék képzési jogcímek az átalakulás kapcsán: nem forgalomképes eszközök * ST/MFÖ nem forgalomképes eszközök * ST/MFÖ cégbejegyzésig várható vagyonvesztés összege cégbejegyzésig várható vagyonvesztés összege áttéréssel összefüggő adófizetési kötelezettség áttéréssel összefüggő adófizetési kötelezettség

17 17© Deák István - 2005. PÉLDA (1) ESZKÖZÖK FORRÁSOK Szabad eszközök 850Saját tőke 600 JT350 ET200 LT 50 Terhelt eszközök 150Kötelezettségek 400 ÖSSZESEN1.000ÖSSZESEN 1.000 JOGELŐD

18 18© Deák István - 2005. JT maximuma JT maximuma LT-be 150*(600/1.000) = 90 LT-be 150*(600/1.000) = 90 Eszközfedezet alapján: 850*600/1.000 = 510 Eszközfedezet alapján: 850*600/1.000 = 510 Forrásfedezet alapján: 600 – 140 = 460 Forrásfedezet alapján: 600 – 140 = 460 ET fedezet alapján növelhető 200 – 90 = 110 ET fedezet alapján növelhető 200 – 90 = 110 JT 460 lehet, amelyet az ET terhére lehet kiegészíteni JT 460 lehet, amelyet az ET terhére lehet kiegészíteni

19 19© Deák István - 2005. PÉLDA (1) MEGOLDÁSA ESZKÖZÖK FORRÁSOK Szabad eszközök 850Saját tőke 600 JT460 ET 0 LT 140 Terhelt eszközök 150Kötelezettségek 400 ÖSSZESEN1.000ÖSSZESEN 1.000 JOGUTÓD

20 20© Deák István - 2005. PÉLDA (2) ESZKÖZÖK JOGELŐD FORRÁSOK Szabad eszközök 850Saját tőke 300 JT350 ET -100 LT 50 Terhelt eszközök 150Kötelezettségek 700 ÖSSZESEN1.000ÖSSZESEN 1.000

21 21© Deák István - 2005. PÉLDA (2) MEGOLDÁSA ESZKÖZÖK FORRÁSOK Szabad eszközök 850Saját tőke 300 JT 350-190 =160 ET -100-90+190 = 0 LT 50+90 = 140 Terhelt eszközök 150Kötelezettségek 700 ÖSSZESEN1.000ÖSSZESEN 1.000 JOGUTÓD

22 22© Deák István - 2005. JOGELŐD VÉGLEGES VAGYONMÉRLEGE Szükségessége: megváltozott a vagyoni helyzet (a tervezet és a véglege vagyonmérleg közötti számszaki összefüggés csak a JT esetében van) Szükségessége: megváltozott a vagyoni helyzet (a tervezet és a véglege vagyonmérleg közötti számszaki összefüggés csak a JT esetében van) A megszűnő társaság feladatai: A megszűnő társaság feladatai: cégbejegyzés napjával nyilvántartásait lezárja cégbejegyzés napjával nyilvántartásait lezárja (záró)beszámolót készít (az sztv. általános szabályai szerint) (záró)beszámolót készít (az sztv. általános szabályai szerint) A záró beszámoló adatai képezik a jogelőd végleges vagyonmérleg 1. oszlopának adatait. A záró beszámoló adatai képezik a jogelőd végleges vagyonmérleg 1. oszlopának adatait. Az átértékelési különbözeteket nem kell ismételten meghatározni (az időközben a könyvekből kivezetett eszközökhöz kapcsolódó különbözetet, azonban nem szabad feltüntetni) Az átértékelési különbözeteket nem kell ismételten meghatározni (az időközben a könyvekből kivezetett eszközökhöz kapcsolódó különbözetet, azonban nem szabad feltüntetni)

23 23© Deák István - 2005. Jogutód végleges vagyonmérlege Különbözetek oszlop: Különbözetek oszlop: új tagok által a bejegyzésig nem teljesített hozzájárulásokat jegyzett, de be nem fizetett tőkeként, új tagok által a bejegyzésig nem teljesített hozzájárulásokat jegyzett, de be nem fizetett tőkeként, kilépő tagokat megillető vagyon összegét rövid lejáratú kötelezettségként kell kimutatni kilépő tagokat megillető vagyon összegét rövid lejáratú kötelezettségként kell kimutatni Rendezés oszlop: Rendezés oszlop: A JT meghatározásánál alkalmazott korlátokat újra kell számítani A JT meghatározásánál alkalmazott korlátokat újra kell számítani Ha szükséges, JT leszállítását kell kezdeményezni, ha Ha szükséges, JT leszállítását kell kezdeményezni, ha ST+JDE-LT  JT ST+JDE-LT  JT Szabad eszközök*ST/MFŐ  JT Szabad eszközök*ST/MFŐ  JT Nincs elég TT, ET a növeléshez Nincs elég TT, ET a növeléshez Átalakulással létrejövő társaság vagyona oszlop: Átalakulással létrejövő társaság vagyona oszlop: jogutód ez alapján nyitja meg a könyveit jogutód ez alapján nyitja meg a könyveit az eszközöknek ez lesz a bekerülési értékük (pl. Tárgyi eszközöknek ez lesz a bruttó értéke) az eszközöknek ez lesz a bekerülési értékük (pl. Tárgyi eszközöknek ez lesz a bruttó értéke)

24 24© Deák István - 2005. Teendők az átalakult társaság tulajdonosainál régi-új tulajdonos régi-új tulajdonos régi részesedés kivezetése rendkívüli ráfordítás terhére régi részesedés kivezetése rendkívüli ráfordítás terhére új részesedés felvétele a rendkívüli bevételekkel szemben (a jogelőd végleges vagyonmérlege szerinti saját tőkéből a tulajdoni hányadra jutó összegben) új részesedés felvétele a rendkívüli bevételekkel szemben (a jogelőd végleges vagyonmérlege szerinti saját tőkéből a tulajdoni hányadra jutó összegben) belépők: alapítás szabályai szerint belépők: alapítás szabályai szerint kilépők: tőkekivonással megvalósított tőkeleszállítás szabályai szerint kilépők: tőkekivonással megvalósított tőkeleszállítás szabályai szerint

25 25© Deák István - 2005. EGYESÜLÉSEK SAJÁTOSSÁGAI A beolvadás vagyonmérlege A beolvadás vagyonmérlege A beolvadó társaság (jogelőd) vagyonmérlege ugyanaz, mint ÁLTALÁBAN A beolvadó társaság (jogelőd) vagyonmérlege ugyanaz, mint ÁLTALÁBAN A beolvasztó (átvevő) nem értékelheti át vagyonát! A beolvasztó (átvevő) nem értékelheti át vagyonát! A beolvadással létrejövő (jogutód) társaság vagyonmérlege: A beolvadással létrejövő (jogutód) társaság vagyonmérlege: Mérleg tételek Beolvadó vagyonértékelés szerinti vagyona Átvevő társaság könyvszerinti értéke Különbö- zetek Rende- zés Átalakulással létrejövő társaság vagyona

26 26© Deák István - 2005. Az összeolvadás vagyonmérlege Az összeolvadás vagyonmérlege Az összeolvadó társaságok (jogelődök) vagyonmérlege ugyanaz, mint ÁLTALÁBAN Az összeolvadó társaságok (jogelődök) vagyonmérlege ugyanaz, mint ÁLTALÁBAN Az összeolvadással létrejövő társaság vagyonmérlege: Az összeolvadással létrejövő társaság vagyonmérlege: Mérleg- tételek Összeolvadó társaságok vagyonértékelés szerinti vagyona Különbö- zetek Rendezés Jogutód társaság vagyona „A” összeolvadó„B” összeolvadó

27 27© Deák István - 2005. Egyesülés esetében a „Különbözetek” oszlop tartalma kiegészül az alábbi tételekkel is: Egyesülés esetében a „Különbözetek” oszlop tartalma kiegészül az alábbi tételekkel is: egyesülő társaságok egyirányú vagy kölcsönönös érdekeltségeinek kiszűrése (egymással szembeni részesedések kivezetése) egyesülő társaságok egyirányú vagy kölcsönönös érdekeltségeinek kiszűrése (egymással szembeni részesedések kivezetése) Névérték jegyzett tőke, könyv szerinti és névérték különbsége eredménytartalék módosító tétel Névérték jegyzett tőke, könyv szerinti és névérték különbsége eredménytartalék módosító tétel beolvadásnál a beolvadó saját részvényeinek megszűntetése beolvadásnál a beolvadó saját részvényeinek megszűntetése összeolvadásnál az összeolvadók saját részvényeinek megszűntetése összeolvadásnál az összeolvadók saját részvényeinek megszűntetése egyesülő társaságok egymással szembeni követeléseinek-kötelezettségeinek megszűntetése egyesülő társaságok egymással szembeni követeléseinek-kötelezettségeinek megszűntetése

28 28© Deák István - 2005. Szétválások sajátosságai Mérleg- tételek Szétváló társaság vagyona Változatlan formában továbbműködő társaság vagyona Kiváló gazdasági társaság vagyona könyv sze- rinti értéken könyv szerinti értéken könyv szerinti értéken átértékelési különbözet vagyonérté- kelés szerinti érték A kiváló gazdasági társaság (jogutód) vagyonmérlege ugyanaz, mint ÁLTALÁBAN Kiválás vagyonmérlege (jogelőd) AA-XX

29 29© Deák István - 2005. Mérleg- tételek Szétváló társaság vagyonaKülönváló társaságok vagyona könyv sze- rinti értéken átértékelési különbözet vagyonérté- kelés szerinti értéken „A” különváló„B” különváló vagyonértékelés szerinti vagyona vagyonértékelés szerinti vagyona A különváló társaságok (jogutódok) vagyonmérlege ugyanaz, mint ÁLTALÁBAN Különválás vagyonmérlege (jogelőd)


Letölteni ppt "ÁTALAKULÁS SZÁMVITELE. 2© Deák István - 2005. GAZDÁLKODÓK ÉLETPÁLYÁJA ALAPÍTÁS MŰKÖDÉS ÁTALAKULÁS MEGSZŰNÉS Vállalkozás folytatásának elve érvényesül."

Hasonló előadás


Google Hirdetések