Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pedagógiai válaszaink az egyéni különbségek elfogadására

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pedagógiai válaszaink az egyéni különbségek elfogadására"— Előadás másolata:

1 Pedagógiai válaszaink az egyéni különbségek elfogadására
Előadó: Horváth Judit közoktatási szakértő, szaktanácsadó

2 ,,Ha aszerint bánsz valakivel … amilyennek képességei alapján lennie kéne,
hát azzá is válik.” (Goethe)

3 „A gyermek joga, hogy képességének, adottságainak megfelelő nevelésben,oktatásban részesüljön...“
(Közoktatási törvény )

4 Az iskola előtt álló kihívások: - a diákok neveletlenek, agresszívak, műveletlenek - a tanulók túlterheltek - a diákok nem tanulnak meg tanulni - a gyerekek nem szeretnek tanulni és nem motiváltak - az iskola nem készít fel az életre - az iskola nem nevel munkára - az intézmények nem minden gyerek igényeit elégítik ki - túl sok a tananyag, nincs idő az alapok biztos elsajátítására - gyermekeinknek nincs életcélja - a diákok egy része nem tud olvasni - az iskolában a tanítási módszerek nem megfelelőek

5 - Adaptív oktatás és tanulásszervezés
A pedagógia egyik válasza a differenciálás A személyre szabott fejlesztés megvalósításának megközelítése: - Képesség szerinti csoportok kialakítása ( a diákot akarják alkalmassá tenni az iskolai munkára) - Adaptív oktatás és tanulásszervezés ( a saját ütemnek megfelelő fejlődés, tanulás)

6 A hátránykompenzáció differenciálás eszközei
Adaptív oktatásszervezés Ahogyan a különbségekhez viszonyul: Igyekszik azokat felderíteni és csökkenteni. Természetesnek veszi. Célok: A minimum követelmények teljesítése. Minden tanuló teljesítményének növelése. Célcsoport: A rosszul teljesítő gyerekek. Minden gyermek. Mire koncentrál: A lemaradó gyerekek igényeire. Minden gyermek szükségletére. Attitűd a különbségekkel szemben: Negatív. Pozitív.

7 Adaptivitás az iskolában
Az adaptív tanulásszervezés a tanulók közötti különbségeket elfogadja, és három alapvető szükségletre összpontosít. Tartozzék valahová, legyen fontos, számítsanak rá ( kapcsolat); Legyen képes megtenni valamit, hihessen magában (kompetencia); Legyen önálló, tudja szabályozni cselekedeteit ( autonómia)

8 Az adaptív tanulásszervezés stratégiái,módszerei
A megfelelő módszer kiválasztásakor figyelembe kell venni: - a feldolgozni kívánt ismereteket és a tanítási-tanulási folyamatot; - a diákok erősségeit és gyengeségeit; - a tanulók szükségleteit, igényeit és érdeklődési körét; - a mindenki számára előírt fejlesztési követelményeket;

9 Direkt tanulásszervezési stratégia
Hatásos módja az információk átadásának Jól használható más módszerek bevezetésekor Általában deduktív, azaz a pedagógus bemutatja a szabályt vagy az általánosítást, majd példákkal illusztrálja azt. Könnyű megtervezni és használni.

10 Indirekt tanulási stratégia
- megbeszélés - értő olvasás - fogalomalkotás - problémamegoldás - esettanulmány - kutatás

11 Interaktív tanulásszervezési stratégia
- ötletroham - kooperatív technika - vita - szerepjáték - interjú

12 Tapasztalati tanulás - kísérlet - szimuláció - játék - kirándulás - helyszíni megfigyelés - mérés - modellezés

13 Önálló tanulás - személyre szóló feladat - beszámoló - esszé - házi feladat - mestermunka - kutatás - számítógéppel segített tanulás

14 Differenciálás a tanulásszervezésben ( Báthory Zoltán)
( Glaser 1977) I. Hagyományos tanulásszervezés ( itt differenciálás nincs). II. A tanulócsoport képesség vagy érdeklődés szerinti felbontása. III. Tanulásmetodikai, szervezeti differenciálás. IV. Tartalmi differenciálások történnek. V. A korábban mindenkire érvényesen megállapított tanulási követelmények differenciálása .

15 (Marklund, két fejlődési fokozata
I. A differenciálás kimerül a különböző célú és összetételű tanulócsoportok szervezésében II. A tanulók egyéni pedagógiai gondoskodását is tervezik és végzik (individualizálás)

16 Tanulói sajátosságok ( tekintettel a változatos tanulásszervezés feltételeire)
- a tanuló tudása - a tanuló aktivitása - fejlettség az egyéni munkavégzés terén - fejlettség az együttműködés terén - a tanuló társas helyzetének jellemzői

17 A tanulás eredményeit befolyásoló tényezők:
Belső feltételek ( kognitív és affektív tényezők) Külső feltételek ( a tanítási órán és az otthoni tanulási folyamatban ) Családi környezeti tényezők: családi légkör szülői bevontság szülők társadalmi helyzete család szerkezete tárgyi környezet

18 A differenciált értékelés jellemzői
- folyamatosak, bővíthetők - sokféle körülményt vesznek figyelembe - kritériumrendszeren alapulnak - a gyermek az értékelés folyamatának része Az értékelés alapja az alapos gyerekismeret ( megfigyelés)

19 Jó tanács Az értékelésnek a gyermek fejlődését kell szolgálnia.
Megfelelő gyakorlati tanácsot adjon. Folyamatos útbaigazítást nyújtson. Erősítse a magabiztosságot, az erősségeket emelje ki, azt hangsúlyozza, amit a tanuló már tud. Sokoldalúan, összetett módon, szociális, érzelmi és értelmi szempontokat egyaránt figyelembe véve vizsgálja a gyerekeket. Sokrétű információra építve jelöli ki a célokat. A célok helyes kijelölésével járuljon hozzá a tanulók tudatosabb munkavégzéséhez. A tanárok és a szülők, tanárok és a gyerekek közötti aktív együttműködő viszonyra építsen. Könnyen érthető legyen. Hangsúlyozza a tanulás fontosságát, segítse kialakítani a felelős tanulást. Támogassa a sikert.

20

21

22

23 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Pedagógiai válaszaink az egyéni különbségek elfogadására"

Hasonló előadás


Google Hirdetések